Dodavatel tramvají pro Prahu byl vybrán v souladu se zákonem

17. 8. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina podruhé zamítl rozklad společnosti INEKON GROUP, a.s. (dále jen INEKON) proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž bylo zastaveno správní řízení ve věci veřejné zakázky Dopravního podniku hl.m. Praha (dále jen DPHMP) na „Uzavření rámcové smlouvy na dodávku nízkopodlažních tramvají“.

Původní rozhodnutí předsedy Úřadu z února 2006 bylo zrušeno Krajským soudem v Brně, který je kvůli nedostatkům v dokazování vrátil k dalšímu řízení.

Zadavatel v uvedené zakázce, jejíž cena může dosáhnout až 17 miliard Kč, obdržel tři nabídky, z nichž dvě však pro neúplnost vyřadil. Vítězným uchazečem se stala společnost ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., zatímco neúspěšný uchazeč INEKON podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu.

V prvostupňovém řízení ÚOHS konstatoval, že zadavatel neporušil zákon, neboť jím určená lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu se zákonem. Dále mj. uvedl, že všichni uchazeči měli možnost podat nabídku za stejných podmínek a předmět zakázky byl vymezen dle požadavků zákona. Správní řízení bylo zastaveno a tento výrok byl potvrzen i ve druhostupňovém rozhodnutí.

Navrhovatel následně podal proti rozhodnutím Úřadu žalobu. Soud poté druhostupňové rozhodnutí zrušil, když shledal názor Úřadu o přiměřenosti lhůty pro podání nabídek jako nedostatečně odůvodněný a nařídil provést posouzení s ohledem na náročnost zakázky.

Předseda Úřadu nyní v opakovaném druhostupňovém řízení rozklad opět zamítl a potvrdil závěry z prvního stupně, když za pomoci dvou znaleckých posudků prokázal, že stanovená lhůta byla vzhledem k předmětu veřejné zakázky pro podání nabídky dostatečná.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz