ÚOHS nařídil nový výběr protipovodňových stěn

7. 6. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele statutární město Ústí nad Labem o výběru nejvýhodnější nabídky v zakázce na „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží Ústí nad Labem“.

Současně bylo zrušeno i rozhodnutí o vyloučení uchazeče Strojírny Podzimek, s. r. o. Úřad již dříve vydal v této věci předběžné opatření.

Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách  tím, že vyřadil nabídku zmíněného uchazeče pro nesplnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, přestože nabídka tyto požadavky splňovala. Statutární město Ústí nad Labem dále nepřezkoumalo námitky jmenovaného uchazeče a nerozhodlo o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, přestože obsahovaly zákonem stanovené náležitosti. Bylo shledáno, že uvedené postupy zadavatele podstatně ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

Závažné nedostatky Úřad zjistil i ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která neobsahuje popis způsobu hodnocení s odůvodněním a údaji o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií. Také tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

Úřad v postupu zadavatele odhalil i některá další pochybení, která však podstatně neovlivnila výběr nejvhodnější nabídky.

Vzhledem k vydanému předběžnému opatření nebyla doposud uzavřena smlouva a Úřad tedy mohl zvolit nápravné opatření v podobě zrušení výběru nejvhodnější nabídky a nepřistoupil k uložení pokuty.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

12. června 2020 / Manipulativní a nepravdivé informace o zakázkách na ostrahu ÚOHS v článcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz Hospodářské noviny a Aktuálně.cz dnes uveřejnily text, který zpochybňuje zákonný průběh zadávacích řízení na ostrahu (a úklid), jež zadával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz