Zlín se za svá provinění dočkal rekordní pokuty

20. 4. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzavřel posledními prvostupňovými nepravomocnými rozhodnutími kontrolu veřejných zakázek Statutárního města Zlín. V jednom z aktuálně ukončených správních řízení byla uložena historicky nejvyšší pokuta v oblasti veřejných zakázek 3 miliony korun.

Historická pokuta

Toto řízení se týká celkem třinácti zakázek v celkové hodnotě převyšujících částku 420 milionů korun. Šlo například o zakázky na rekonstrukci základních škol, inženýrské sítě pro Kongresové centrum Zlín, úpravy bytových domů, tropickou Amazonii pro ZOO Lešná a jiné. Ve všech třinácti případech se zadavatel dopustil správních deliktů, neboť výběr zájemců při omezení jejich počtu neproběhl transparentním způsobem.

Zadavatel v oznámení zadávacího řízení uveřejnil, že výběr zájemců při omezení jejich počtu bude proveden losem. Losování proběhlo za účasti členů komise jmenované zadavatelem, bez účasti dalších osob. Zadavatel k tomu uvedl, že například účast notáře a vyhotovení notářského zápisu nepovažuje za záruku transparentnosti. Lze souhlasit s názorem, že transparentnost losování je možné zajistit i jinak, než účastí notáře. Šetřené případy, kdy losování provedli vždy tři zástupci zadavatele, jsou však v podstatě situací, kdy losování provedl sám zadavatel. Takový způsob omezení počtu zájemců je však zcela neprůhledný (netransparentní). Existuje důvodný předpoklad, že pověření zástupci budou hájit zájmy zadavatele, což podstatným způsobem snižuje objektivitu losování, v němž zcela absentuje prvek veřejné kontroly nad jeho průběhem. Při způsobu výběru zájemců založeném na principu náhody je nezbytné zajistit nestrannost jeho průběhu (např. účastí všech zájemců nebo notáře), aby bylo možné zcela vyloučit možnost ovlivnění losování. To se však v předmětných zadávacích řízeních nestalo.

Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit hodnocení nabídek. Nedodržením zásady transparentnosti byla ovlivněna klíčová fáze, v níž jsou z kvalifikovaných uchazečů vybíráni ti, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Nelze tedy vyloučit, že by v případě dodržení zákona byl k podání nabídky vyzván i jiný uchazeč, který by předložil výhodnější podmínky. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména ke stupni závažnosti správního deliktu.

Výsledky kontroly

ÚOHS zahájil kontrolu zadavatele Statutárního města Zlín v polovině loňského roku. Zlín byl zvolen zejména proto, že v minulosti se v řadě případů dopustil porušení zákona a v jednom případě dokonce nerespektoval pravomocné rozhodnutí ÚOHS, když rozšiřoval zakázku na dodávku výpočetní techniky bez výběrového řízení. ÚOHS u zadavatele provedl komplexní kontrolu zakázek zadaných od 1.7.2003 do konce roku 2005 Celkem bylo přezkoumáno 71 zakázek a dalších investičních akcí. Zahájeno bylo 18 správních řízení. V 16 z nich bylo přitom konstatováno porušení zákona a v řadě případů byly ukládány nižší pokuty. Většina rozhodnutí je také pravomocných. Pouze v šesti případech byly podány rozklady nebo běží lhůta k jejich podání.

Nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek uložené Úřadem v jednom správním řízení

poplatník

rok

č. SŘ

výše pokuty

právní moc

Statutární město Zlín

2007

S 395/06

3 000 000,00 Kč

NE

Město Hradec Králové

2005

S 249/05

700 000,00 Kč

NE

Město Praha – Hl. město

2002

S 155/02

521 000,00 Kč

ANO

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice

2005

S 048/05

500 000,00 Kč

ANO

Město Prostějov

2006

S 140/06

500 000,00 Kč

ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2006

S 213/06

500 000,00 Kč

ANO

Statutární město Brno

2002

S 114/02

480 284,00 Kč

ANO

České dráhy, a.s., Praha

1997

S 097/97

300 000,00 Kč

ANO

Obec Dolní Třebonín

2004

S 106/04

300 000,00 Kč

ANO

Pokuty Statutárnímu městu Zlín

č. SŘ

výše pokuty

právní moc

veřejná zakázka

S 395/06

3 000 000,00 Kč

NE

13 veřejných zakázek

S 126/05

200 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky
- pokračování (40/2004 Sb.)

S 084/02

95 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky

S 041/05

70 000,00 Kč

ANO

Komplexní správa bytů a nebytových
prostor ve vlastnictví st. města Zlín

S 040/05

50 000,00 Kč

ANO

veřejná zakázka Pojištění

S 125/05

50 000,00 Kč

ANO

Systémový integrátor výpočetní techniky
- pokračování (199/1994 Sb.)

S 21/07

50 000,00 Kč

NE

OS JS Podlesí blok B1.0

S 327/06

30 000,00 Kč

ANO

Chodník Kudlov - I.etapa

S 349/06

25 000,00 Kč

NE

17. ZŠ - výměna oken a zateplení fasády

S 353/06

20 000,00 Kč

NE

Regenerace panelového sídliště
Jižní svahy - část Hony a Podlesí

S 109/02

17 000,00 Kč

ANO

4 veřejné zakázky

S 029/05

15 000,00 Kč

ANO

Provozovatel útulku pro zvířata
v nouzi Vršava

S 384/06

10 000,00 Kč

ANO

Malá scéna Zlín - rekonstrukce, část A

S 127/05

5 000,00 Kč

ANO

Kamerový a dohlížecí systém
- etapa II. a III.

S 355/06

5 000,00 Kč

ANO

Rekonstrukce Zámecké restaurace
- interiér

S 358/06

5 000,00 Kč

NE

Dodávka a montáž kinokřesel
do objektu Velkého kina ve Zlíně

S 347/06

3 000,00 Kč

ANO

17. ZŠ, 18. ZŠ – termoregulační ventily

S 386/06

3 000,00 Kč

ANO

Vybudování hřbitovní zdi s kolumbáriem
na Lesním hřbitově

odbor vnějších vztahů ÚOHS

10. července 2020 / Zavádějící články o údajném ovlivňování ÚOHS Některá média v posledních dnech publikovala články, které zavádějícím způsobem informují o působení bývalého komunálního politika Jiřího Švachuly na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz