Město Bechyně zadávalo bez výběrového řízení

17. 1. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina potvrdil uložení pokuty ve výši 100 000 Kč městu Bechyně za to, že uzavřelo bez výběrového řízení smlouvu na provedení inženýrských staveb, zainvestování a následného prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků.

„Tento případ může být precedentem či poučením pro ostatní města či obce, které se snaží podobným způsobem obcházet zákon. Úřad bude v takových případech postupovat rázně a nekompromisně. Šlo o vědomé obcházení zákona, a proto je i pokuta vůči velikosti zakázky poměrně vysoká,“ uvedl předseda ÚOHS

Zadavatel tvrdil, že se nejednalo o veřejnou zakázku, neboť na ni neuzavřel smlouvu o dílo, ale smlouvu o spolupráci při zainvestování pozemků. Pojmenování smlouvy je však pro její právní posouzení bezvýznamné. Zadavatel uzavřel smlouvu, ze které vyplýval závazek dodavatele provést stavební práce a závazek zadavatele zaplatit stanovenou cenu.

Zadavatel se rovněž hájil tím, že úhrada prací nešla z jeho rozpočtu, ale fakticky ji zaplatily osoby, které si posléze zakoupily předmětné pozemky, neboť o příslušnou částku byla navýšena prodejní cena pozemků. Dle názoru zadavatele se tedy nejednalo o veřejné prostředky. Předmětem veřejné zakázky však bylo zhodnocení pozemků ve vlastnictví zadavatele, který tímto způsobem zvýšil částku, kterou z následného prodeje pozemků utržil. Tato částka se stala příjmovou položkou rozpočtu zadavatele, a tedy veřejnými prostředky. Je nerozhodné, že zadavatel uhradil cenu veřejné zakázky až po uskutečnění prodeje pozemků, a tedy tato transakce fakticky nezatížila finanční poměry zadavatele.

Město Bechyně svým postupem zcela vyloučilo soutěžní prostředí a dopustilo se tak nejzávažnějšího porušení zásady transparentnosti a nediskriminace potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku. Současně se nejspíše připravilo i o výhodnější cenu, která by vzešla ze soutěže několika nabídek. U zakázky s celkovou hodnotou téměř 18 milionů Kč činila maximální možná výše pokuty cca 900 000,- Kč, sankce byla stanovena ve výši 1/9 této částky.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz