Město Bechyně zadávalo bez výběrového řízení

17. 1. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina potvrdil uložení pokuty ve výši 100 000 Kč městu Bechyně za to, že uzavřelo bez výběrového řízení smlouvu na provedení inženýrských staveb, zainvestování a následného prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků.

„Tento případ může být precedentem či poučením pro ostatní města či obce, které se snaží podobným způsobem obcházet zákon. Úřad bude v takových případech postupovat rázně a nekompromisně. Šlo o vědomé obcházení zákona, a proto je i pokuta vůči velikosti zakázky poměrně vysoká,“ uvedl předseda ÚOHS

Zadavatel tvrdil, že se nejednalo o veřejnou zakázku, neboť na ni neuzavřel smlouvu o dílo, ale smlouvu o spolupráci při zainvestování pozemků. Pojmenování smlouvy je však pro její právní posouzení bezvýznamné. Zadavatel uzavřel smlouvu, ze které vyplýval závazek dodavatele provést stavební práce a závazek zadavatele zaplatit stanovenou cenu.

Zadavatel se rovněž hájil tím, že úhrada prací nešla z jeho rozpočtu, ale fakticky ji zaplatily osoby, které si posléze zakoupily předmětné pozemky, neboť o příslušnou částku byla navýšena prodejní cena pozemků. Dle názoru zadavatele se tedy nejednalo o veřejné prostředky. Předmětem veřejné zakázky však bylo zhodnocení pozemků ve vlastnictví zadavatele, který tímto způsobem zvýšil částku, kterou z následného prodeje pozemků utržil. Tato částka se stala příjmovou položkou rozpočtu zadavatele, a tedy veřejnými prostředky. Je nerozhodné, že zadavatel uhradil cenu veřejné zakázky až po uskutečnění prodeje pozemků, a tedy tato transakce fakticky nezatížila finanční poměry zadavatele.

Město Bechyně svým postupem zcela vyloučilo soutěžní prostředí a dopustilo se tak nejzávažnějšího porušení zásady transparentnosti a nediskriminace potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku. Současně se nejspíše připravilo i o výhodnější cenu, která by vzešla ze soutěže několika nabídek. U zakázky s celkovou hodnotou téměř 18 milionů Kč činila maximální možná výše pokuty cca 900 000,- Kč, sankce byla stanovena ve výši 1/9 této částky.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

12. října 2020 / Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, Úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz