Pochybení nemělo vliv na pořadí uchazečů

11. 12. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 29. září 2005 zamítl rozklad společnosti SURMET ve věci veřejné zakázky ministerstva zemědělství na zajištění letecké hasičské služby v roce 2005. Předseda Pecina tak potvrdil závěry prvostupňového rozhodnutí ÚOHS.

ÚOHS konstatoval, že zadavatel sice pochybil tím, že část protokolu o otevírání obálek nezveřejnil na internetu, tímto jednáním však nebylo ovlivněno pořadí úspěšnosti nabídek. Úřad proto neuložil opatření k nápravě. Zástupce neúspěšného uchazeče, společnosti SURMET, byl navíc po celou dobu přítomen otevírání obálek, resp. byl účasten všem úkonům hodnotící komise a byl s protokolem seznámen.

Ministerstvo jako nejvhodnější vybralo nabídku společnosti JAS AIR, která byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti stanovené zákonem.

odbor tisku a informací ÚOHS

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

12. října 2020 / Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, Úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz