Úřad uskutečnil veřejné slyšení k dozoru nad veřejnými zakázkami

26. 11. 2019
Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže dnes proběhlo za účasti několika desítek zainteresovaných subjektů veřejné slyšení v rámci veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek.

Veřejná konzultace, která probíhá na základě úkolu obsaženého v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019, je zaměřena na některé aspekty dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, který je svěřen ÚOHS. Konkrétně se jedná o tři hlavní tematické okruhy, jimiž bje podávání podnětů na přezkum veřejných zakázek k ÚOHS, délka přezkumu veřejných zakázek a způsob druhostupňového rozhodování. Místopředseda ÚOHS Petr Solský shrnul odpovědi státních i nevládních institucí na dotazy položené v rámci konzultací a upozornil na oblasti, v nichž lze pozorovat prostor pro změny vedoucí k vyšší efektivitě rozhodovacího procesu, zejména prostřednictvím novelizací platné právní úpravy.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/099

10. července 2020 / Zavádějící články o údajném ovlivňování ÚOHS Některá média v posledních dnech publikovala články, které zavádějícím způsobem informují o působení bývalého komunálního politika Jiřího Švachuly na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz