Úřad uskutečnil veřejné slyšení k dozoru nad veřejnými zakázkami

26. 11. 2019
Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže dnes proběhlo za účasti několika desítek zainteresovaných subjektů veřejné slyšení v rámci veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek.

Veřejná konzultace, která probíhá na základě úkolu obsaženého v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019, je zaměřena na některé aspekty dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, který je svěřen ÚOHS. Konkrétně se jedná o tři hlavní tematické okruhy, jimiž bje podávání podnětů na přezkum veřejných zakázek k ÚOHS, délka přezkumu veřejných zakázek a způsob druhostupňového rozhodování. Místopředseda ÚOHS Petr Solský shrnul odpovědi státních i nevládních institucí na dotazy položené v rámci konzultací a upozornil na oblasti, v nichž lze pozorovat prostor pro změny vedoucí k vyšší efektivitě rozhodovacího procesu, zejména prostřednictvím novelizací platné právní úpravy.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/099

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

28. ledna 2020 / Správa silnic Středočeského kraje dostala pokutu za dělení zakázky na údržbu dopravního značení Zadavateli Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, byla uložena pokuta ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek...

27. ledna 2020 / Předseda ÚOHS pravomocně zamítl návrh proti zakázce na mýtného auditora Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz