Úřad uskutečnil veřejné slyšení k dozoru nad veřejnými zakázkami

26. 11. 2019
Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže dnes proběhlo za účasti několika desítek zainteresovaných subjektů veřejné slyšení v rámci veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek.

Veřejná konzultace, která probíhá na základě úkolu obsaženého v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019, je zaměřena na některé aspekty dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, který je svěřen ÚOHS. Konkrétně se jedná o tři hlavní tematické okruhy, jimiž bje podávání podnětů na přezkum veřejných zakázek k ÚOHS, délka přezkumu veřejných zakázek a způsob druhostupňového rozhodování. Místopředseda ÚOHS Petr Solský shrnul odpovědi státních i nevládních institucí na dotazy položené v rámci konzultací a upozornil na oblasti, v nichž lze pozorovat prostor pro změny vedoucí k vyšší efektivitě rozhodovacího procesu, zejména prostřednictvím novelizací platné právní úpravy.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/099

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

21. listopadu 2019 / Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává v rámci svých informačních listů první díl průvodce zadáváním veřejných zakázek, který je určen zejména pro začínající či nepříliš...

13. listopadu 2019 / Ústavní soud zrušil poplatek za podnět v oblasti veřejných zakázek Plénum Ústavního soudu zrušilo pro neústavnost svým dnešním nálezem sp. zn. PL. ÚS 7/19 § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to ke dni vyhlášení nálezu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz