Zavádějící informace v MF Dnes

9. 7. 2019
Deník MF Dnes, patřící do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, se opět pokouší politizovat rozhodování ÚOHS. Pomocí osobních útoků na předsedu úřadu se snaží vytvářet dojem podivných a nestandardních praktik. Zásadní informace však v článku redaktor Lukáš Valášek neuvedl. Proto uvádíme oficiální reakci úřadu na dotazy MF Dnes v plném znění.

Reakce ÚOHS na dotazy deníku MF Dnes:

Rozkladová komise je poradním orgánem předsedy UOHS. V oblasti veřejných zakázek jsou zřízeny celkem tři rozkladové komise, které mají dohromady 33 členů. Zastoupeni v nich jsou odborníci na veřejné zakázky z advokacie, akademické sféry či komunální a státní správy bez ohledu na politickou příslušnost. Jmenování členů komise je plně v kompetenci předsedy ÚOHS. Paní Rafajová své členství v rozkladové komisi ukončila před 4 lety v roce 2015. Ve spojení s BusLine se neúčastnila žádného meritorního rozhodování. Pan Jiří Švachula (ANO) byl z rozkladové komise odvolán v březnu 2019. Pan Kubín (profesí právník) byl naopak do rozkladové komise jmenován v roce 2019.

 

Ke kauze společnosti BusLine jsme Vám již všechny podstatné informace sdělili. Úřad Vám dodal i statistiku šetření podnětů a správních řízení, v nichž jako stěžovatel či vybraný uchazeč figurovala společnost BusLine. Z celkem 30 návrhů a podnětů skončilo 9 ve prospěch společnosti BusLine, 12 v neprospěch a v 9 případech bylo řízení zastaveno. Samo o sobě to zřetelně prokazuje nezávislost rozhodování úřadu. Vzhledem k tomu, že se vaše médium, patřící do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše, pokouší posledních několik týdnů rozhodování UOHS politizovat, nebudeme se k vašim dotazům dále vyjadřovat.

 

Na závěr doplňujeme, že autor má v jedné věci pravdu – náš úřad skutečně vyšetřuje tendry, ve kterých jde často o miliardy korun z veřejných rozpočtů. Dokonce je v této činnosti natolik úspěšný, že se v roce 2019 dle analýzy agentury Policy and Regulatory Report umístil na 2. místě v Evropě, jako úřad s největší úspěšností v boji proti tzv. bid riggingu. Jde o praktiku, kdy se uchazeči výběrových řízení předem dohodnou na taktice podávání nabídek s cílem zajistit vítězi co nejvyšší cenu. Veřejné rozpočty mohou touto praktikou přicházet až o 25 % svých rozpočtů.

Je proto logické, že rozhodování úřadu bylo, je a bude vždy zatíženo pochybnostmi mnoha stran, protože výsledkem každého rozhodnutí je často takový stav, že vítězem sporu je pouze jedna strana, více stran/uchazečů odchází s neúspěchem. Jde ale o přirozený úděl všech úřadů či soudů, které rozhodují o obdobných situacích. Právě proto disponuje ÚOHS ze zákona silnou nezávislostí na politické moci. Stejně tak disponuje nástroji a vyšetřovacími postupy, které nebude nikdy zveřejňovat.

Především z důvodu zajištění nezávislosti rozhodování Úřad běžně nezveřejňuje ani složení rozkladových komisí. Podobný přístup má ostatně většina ministerstev a ústředních správních úřadu, v nichž jsou rozkladové komise zřízeny.

Média se určitě budou i v budoucnu snažit o vytváření příběhů a emociálně zabarvených sdělení, avšak nic to nemění na faktu, že ÚOHS je ze zákona nezávislý na politické moci a jeho pravomoci jsou v oblasti ochrany hospodářské soutěže vysoké.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/062

11. července 2019 / Úřad podá kasační stížnost proti dnešnímu rozsudku ve věci smlouvy na mýtný systém Krajský soud v Brně dnes vyhlásil rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí Úřadu i následné rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., na uložení...

26. června 2019 / Při využití subjektivních kritérií musí zadavatel nastavit předmět, vlastnosti a metodu hodnocení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad společnosti MAGION system, a.s., ve věci veřejné zakázky Univerzity Karlovy „RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora...

25. června 2019 / ÚOHS důrazně popírá, že by ve správních řízeních jakkoliv stranil společnosti BusLine Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí reagovat na řadu nesprávných a účelových tvrzení, která se objevila v článku „Podivné pletky firmy BusLine“ v deníku MF Dnes zveřejněném...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz