Předseda ÚOHS potvrdil zamítnutí návrhu ve věci zakázky na výstavbu dálnice D3 Úsilné - Hodějovice

12. 3. 2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 12. 2018, jímž byl zamítnut návrh podaný Sdružením pro D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, jež tvoří subjekty ASTALDI ENTERPRISE S.p.A ., a IC Içtaş Inşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Navrhovatel namítal netransparentnost celého zadávacího řízení a zadávací dokumentace, zejména s ohledem na to, že zadavatel provedl více, než 200 změn zadávací dokumentace na základě více než 500 dodatečných informací, přičemž zadavatel neposkytl uchazečům na žádost uvedeného sdružení konsolidované znění zadávací dokumentace.

V rozhodnutí o rozkladu předseda Úřadu zamítl námitky sdružení týkající se nezákonnosti a nesprávnosti prvostupňového rozhodnutí. Zejména se neztotožnil s námitkou, že vysoký počet změn zadávací dokumentace a neposkytnutí konsolidovaného znění může znamenat automaticky porušení zásady transparentnosti v zadávacím řízení. Předseda Úřadu uvedl, že zákon ani judikatura nestanoví od jakého počtu změn zadávací dokumentace nebo od jakého počtu dodatečných informací lze hodnotit postup zadavatele jako netransparentní a v rozporu se zákonem. Při každé změně zadávací dokumentace si zadavatel musí počínat transparentně, tak aby ze všech změn zadávací dokumentace bylo patrné, k jakým změnám dochází, a zároveň aby provedené změny nezpůsobovaly pochybnosti či nejasnosti. V šetřeném případě zadavatel při změnách zadávací dokumentace postupoval zřetelně, jasně a neporušil základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovené zákonem.

Obě rozhodnutí Úřadu jsou pravomocná.

Tiskové oddělení ÚOHS

19/021/VZ005 - R4/2019

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz