Další pokuta za autobusový terminál uložená městu Havlíčkův Brod

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil městu Havlíčkův Brod v pořadí již druhou pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu.

Již dříve předseda ÚOHS Martin Pecina potvrdil uložení pokuty 100 tisíc korun při zadání této zakázky, neboť město uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem, aniž stanovilo kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu. Zadavatel na realizaci obdržel 13 nabídek. Jejich počet následně omezil na 6. V písemném oznámení o odmítnutí zbývajících zájemců ale v rozporu se zákonem neuvedl důvod jejich odmítnutí. Zadavatel dále chybně jako jedno z dílčích kritérií pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil kritérium „reference a odborná způsobilost“, které nevyjadřuje ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče.

Druhá pokuta je dosud  nepravomocná, činí 40 tisíc korun a byla uložena rozhodnutím z 28. dubna 2006. Zadavatel má možnost podat rozklad k předsedovi ÚOHS. Porušení zákona se týká „poskytnutí úvěru na předfinancování a spolufinancování projektu autobusového terminálu“.

Zadavatel rozhodl o přidělení zakázky České spořitelně. Její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, při hodnocení ale nebyly zohledněny všechny poplatky uvedené v nabídkách uchazečů. Tato chyba přitom podstatně ovlivnila stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Město Havlíčkův Brod při hodnocení nabídkových cen zohlednilo pouze výši úroků z úvěru, nikoliv všechny další poplatky požadované bankami. Zadavatel má zaplatit České spořitelně včetně předpokládané výše zakázkové provize za úroky a poplatky celkem 7,012 mil. korun za čtyři roky splácení úvěru. Uchazeči Kommunalkredit Austria AG by však podle předložené nabídky uhradil méně – tedy 7,008 mil. korun. Přesto zadavatel jako nejvýhodnější vyhodnotil nabídku České spořitelny.

Město Havlíčkův Brod dále pochybilo tím, že stanovilo další kvalifikační kritéria, aniž by současně vymezilo odpovídající úroveň způsobilosti uchazečů podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané zakázky. Zadavatel měl také z otevřeného řízení vyloučit Československou obchodní banku, která neprokázala kvalifikaci.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz