Předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti Patria

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina zamítl svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 7. června 2006 proti závěrům prvostupňového řízení ÚOHS.

 „Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí,“ uvedl předseda Pecina.

ÚOHS prvostupňovým rozhodnutím ze 7. dubna 2006 řízení zastavil, neboť zákon o veřejných zakázkách se nevztahuje na zadávání zakázek, jejichž předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu. Skutečnost, že tendr nebude probíhat v režimu zmíněného zákona byla přitom navrhovateli nejméně od dubna 2005 známa. Nic proti tomu však nenamítal. ÚOHS dospěl k závěru, že vyjmutí zakázky na transportéry z režimu zákona o veřejných zakázek bylo zcela oprávněné a z tohoto důvodu správní řízení zastavil.

Společnost Patria podala proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad s tím, že napadené rozhodnutí vychází z nesprávného právního posouzení věci. Ve svém rozkladu však neuvedla žádné nové relevantní skutečnosti, a proto byl podaný rozklad zamítnut a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno. Současně Úřad nevyhověl požadavku společnosti Patria na vydání předběžného opatření, kterým by zadavateli zakázal uzavřít smlouvu s uchazečem Steyr.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz