ČVUT v Praze neprodloužilo lhůtu k podání nabídek

9. 10. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 150 000 Kč Českému vysokému učení technickému v Praze (dále také ČVUT) za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Analyzátory pro měření velikosti nanočástic a zeta potenciálu a měření velikosti částic“. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad.

Zadavatel se dopustil protiprávního jednání, když provedl změnu v zadávacích podmínkách, která mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, avšak současně dostatečně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. Dodatečné informace, jimiž byla změna provedena, navíc nebyly zveřejněny na profilu zadavatele.

V zadávacím řízení probíhajícím na přelomu let 2013 a 2014 zadavatel prostřednictvím dodatečných informací upravil své požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Podle původních požadavků měli uchazeči kvalifikaci prokázat doložením referenční zakázky obdobného charakteru ve výši nejméně 2 000 000 Kč, podle upravených zadávacích podmínek se mohlo jednat o reference o více dílčích dodávkách v úhrnné hodnotě nejméně 2 000 000 Kč. Uvedená změna tak rozšiřovala okruh potenciálních dodavatelů, kteří se mohli o zakázku ucházet. V případě úpravy zadávacích podmínek je nicméně zadavatel povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V předmětném případě nicméně k prodloužení lhůty nedošlo a potenciální dodavatelé měli od provedené změny zadávacích podmínek na podání nabídky pouze 11 dní. Postup zadavatele přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze zcela vyloučit možnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další potenciální dodavatelé. Ti by přitom mohli splnit mírnější požadavky zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a nabídnout výhodnější podmínky pro zadavatele než vybraný uchazeč.

Dodatečné informace nadto ČVUT nezveřejnilo ani na svém profilu zadavatele, jak mu zákon rovněž ukládá. 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/049/VZ031 – S443/2015

 

17. dubna 2019 / K rozhodnutím o rámcových dohodách DSÚK na nákup autobusů Ústecký kraj ve své včerejší tiskové zprávě zavádějícím způsobem mylně, značně zjednodušeně a účelově interpretuje důvody dvou prvostupňových rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

16. dubna 2019 / Úřad zakázal plnění dvou rámcových dohod DSÚK na nákup autobusů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky...

8. dubna 2019 / Zdravotní pojišťovny porušily při nákupu očkovacích látek pravidla veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za chyby v zadávacím řízení na „Zajištění komplexní dodávky a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz