ČVUT v Praze neprodloužilo lhůtu k podání nabídek

9. 10. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 150 000 Kč Českému vysokému učení technickému v Praze (dále také ČVUT) za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Analyzátory pro měření velikosti nanočástic a zeta potenciálu a měření velikosti částic“. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad.

Zadavatel se dopustil protiprávního jednání, když provedl změnu v zadávacích podmínkách, která mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, avšak současně dostatečně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. Dodatečné informace, jimiž byla změna provedena, navíc nebyly zveřejněny na profilu zadavatele.

V zadávacím řízení probíhajícím na přelomu let 2013 a 2014 zadavatel prostřednictvím dodatečných informací upravil své požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Podle původních požadavků měli uchazeči kvalifikaci prokázat doložením referenční zakázky obdobného charakteru ve výši nejméně 2 000 000 Kč, podle upravených zadávacích podmínek se mohlo jednat o reference o více dílčích dodávkách v úhrnné hodnotě nejméně 2 000 000 Kč. Uvedená změna tak rozšiřovala okruh potenciálních dodavatelů, kteří se mohli o zakázku ucházet. V případě úpravy zadávacích podmínek je nicméně zadavatel povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V předmětném případě nicméně k prodloužení lhůty nedošlo a potenciální dodavatelé měli od provedené změny zadávacích podmínek na podání nabídky pouze 11 dní. Postup zadavatele přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze zcela vyloučit možnost, že pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, podali by nabídky i další potenciální dodavatelé. Ti by přitom mohli splnit mírnější požadavky zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a nabídnout výhodnější podmínky pro zadavatele než vybraný uchazeč.

Dodatečné informace nadto ČVUT nezveřejnilo ani na svém profilu zadavatele, jak mu zákon rovněž ukládá. 

Tiskové oddělení ÚOHS
15/049/VZ031 – S443/2015

 

11. září 2020 / Nehledejme transparentnost ÚOHS v telefonních číslech na zaměstnance Po úterním setkání prezidenta republiky s předsedou vlády, na němž se mimo jiné řešilo fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se objevilo velké množství článků a komentářů...

24. srpna 2020 / Vzhledem k bezpečnostním zájmům státu Úřad neuložil zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových...

17. srpna 2020 / DPP zadal zakázky na energetické služby bez zadávacího řízení, hrozí mu pokuta 1,2 milionu korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) pokutu ve výši 1,2 milionu korun za dva přestupky, jichž se dopustil tím, že zadal společnosti...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz