Dolním Kounicím byla poprvé uložena pokuta

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Dolní Kounice pokutu ve výši 15 000 Kč za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Rozhodnutí již nabylo právní moci. Zadavatel nevyužil svého práva k podání rozkladu.

Úřad přezkoumával z vlastního podnětu postup města Dolní Kounice ve veřejné zakázce „Bytový dům na ul. Bezručova – 10 bytových jednotek“, která byla zadána výzvou více zájemcům k podání nabídky. Zadavatel porušil zákon, když nearchivoval kompletní dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Úřad rovněž shledal nedostatky ve stanovení kritérií pro hodnocení nabídek a v prokazování splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky byl již realizován, nebylo možné uložit opatření k nápravě a zadavateli tedy byla vyměřena sankce. Při stanovení její výše Úřad přihlédl pouze k porušení povinnosti archivace, neboť u ostatních porušení zákona již uplynula tříletá lhůta pro uložení pokuty. Úřad je oprávněn uložit sankci až do výše 1 % ceny zakázky. Pokuta byla v tomto případě uložena v dolní polovině její možné výše.

 odbor tisku a informací ÚOHS

Bližší informace viz: http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis21018.html

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz