Dolním Kounicím byla poprvé uložena pokuta

7. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Dolní Kounice pokutu ve výši 15 000 Kč za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Rozhodnutí již nabylo právní moci. Zadavatel nevyužil svého práva k podání rozkladu.

Úřad přezkoumával z vlastního podnětu postup města Dolní Kounice ve veřejné zakázce „Bytový dům na ul. Bezručova – 10 bytových jednotek“, která byla zadána výzvou více zájemcům k podání nabídky. Zadavatel porušil zákon, když nearchivoval kompletní dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Úřad rovněž shledal nedostatky ve stanovení kritérií pro hodnocení nabídek a v prokazování splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky byl již realizován, nebylo možné uložit opatření k nápravě a zadavateli tedy byla vyměřena sankce. Při stanovení její výše Úřad přihlédl pouze k porušení povinnosti archivace, neboť u ostatních porušení zákona již uplynula tříletá lhůta pro uložení pokuty. Úřad je oprávněn uložit sankci až do výše 1 % ceny zakázky. Pokuta byla v tomto případě uložena v dolní polovině její možné výše.

 odbor tisku a informací ÚOHS

Bližší informace viz: http://www2.compet.cz/ISU/2004/VZ/pis21018.html

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz