České dráhy ve dvou případech porušily zákon

7. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zamítl v minulých dnech tři rozklady týkající se veřejných zakázek Českých drah.

Ve dvou případech bylo konstatováno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

 České dráhy porušily zákon, když ze soutěže na „provedení periodických oprav teplovzdušných osobních vozů pro vnitrostátní provoz“ a ze soutěže na „provedení periodických oprav vozů řady Bmto“ shodně nevyloučily uchazeče, který nesplnil některé požadavky stanovené zadavatelem. Dále České dráhy neuvedly popis hodnocení a zdůvodnění výběru a nevyžádaly si písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo tedy v obou případech zrušeno a ÚOHS uložil Českým drahám provést nový výběr.

 V třetím pravomocně uzavřeném případě ÚOHS potvrdil správnost postupu Českých drah. Zadavatel výběrem nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži na „dodávky motorového oleje pro určené organizační jednotky Ćeských drah, a.s.“, neporušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Zamítnut tak byl rozklad společnosti MONERO PRAHA, která navrhovala zrušení soutěže.

České dráhy patří k zadavatelům, jejichž postup při zadávání veřejných zakázek prozkoumává ÚOHS nejčastěji. Úřad uložil tomuto zadavateli dosud pokuty v celkové výši 470 tisíc korun.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz