Žaloba obce Hlubočky zamítnuta

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu Obce Hlubočky proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Uvedená obec na Olomoucku se domáhala zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým jí byla uložena pokuta 5 tisíc korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při zadání zakázky na dodávky tepla pro sídliště Hlubočky Dukla.

Zadavatel v daném případě uzavřel dlouhodobou smlouvu bez výběrového řízení se společností OLTERM & TD Olomouc, aniž by k tomuto zjednodušenému postupu byly splněny podmínky stanovené zákonem. Jedná se o závažné porušení zákona, neboť zadavatel svým postupem nezajistil otevřené soutěžní prostředí.

Takový postup nese znaky obcházení zákona. Žalobce žádným způsobem nevyvrátil, že předmět veřejné zakázky bylo možno zadat i jiným způsobem, který by v souladu se zákonem zaručil výběr nejvhodnější nabídky při položení většího důrazu na zachování soutěžního prostředí a zásad přezkoumatelnosti a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku,“ uvedl ve svém rozsudku Krajský soud v Brně.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 12 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V devíti případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana.

Tiskový odbor ÚOHS

Blíže viz: http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18261.html

http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18615.html

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz