Žaloba obce Hlubočky zamítnuta

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu Obce Hlubočky proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Uvedená obec na Olomoucku se domáhala zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým jí byla uložena pokuta 5 tisíc korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při zadání zakázky na dodávky tepla pro sídliště Hlubočky Dukla.

Zadavatel v daném případě uzavřel dlouhodobou smlouvu bez výběrového řízení se společností OLTERM & TD Olomouc, aniž by k tomuto zjednodušenému postupu byly splněny podmínky stanovené zákonem. Jedná se o závažné porušení zákona, neboť zadavatel svým postupem nezajistil otevřené soutěžní prostředí.

Takový postup nese znaky obcházení zákona. Žalobce žádným způsobem nevyvrátil, že předmět veřejné zakázky bylo možno zadat i jiným způsobem, který by v souladu se zákonem zaručil výběr nejvhodnější nabídky při položení většího důrazu na zachování soutěžního prostředí a zásad přezkoumatelnosti a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku,“ uvedl ve svém rozsudku Krajský soud v Brně.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 12 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V devíti případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana.

Tiskový odbor ÚOHS

Blíže viz: http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18261.html

http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18615.html

27. září 2019 / Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího...

26. září 2019 / Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních...

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud vydal dne 18. září 2019 rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz