Žaloba obce Hlubočky zamítnuta

5. 9. 2006
Krajský soud v Brně zamítl žalobu Obce Hlubočky proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Uvedená obec na Olomoucku se domáhala zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým jí byla uložena pokuta 5 tisíc korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při zadání zakázky na dodávky tepla pro sídliště Hlubočky Dukla.

Zadavatel v daném případě uzavřel dlouhodobou smlouvu bez výběrového řízení se společností OLTERM & TD Olomouc, aniž by k tomuto zjednodušenému postupu byly splněny podmínky stanovené zákonem. Jedná se o závažné porušení zákona, neboť zadavatel svým postupem nezajistil otevřené soutěžní prostředí.

Takový postup nese znaky obcházení zákona. Žalobce žádným způsobem nevyvrátil, že předmět veřejné zakázky bylo možno zadat i jiným způsobem, který by v souladu se zákonem zaručil výběr nejvhodnější nabídky při položení většího důrazu na zachování soutěžního prostředí a zásad přezkoumatelnosti a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku,“ uvedl ve svém rozsudku Krajský soud v Brně.

Krajský soud v Brně vydal v letošním roce celkem 12 rozsudků týkajících se rozhodnutí ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V devíti případech byly žaloby zamítnuty a pouze třikrát uspěla žalující strana.

Tiskový odbor ÚOHS

Blíže viz: http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18261.html

http://www2.compet.cz/ISU/2003/VZ/pis18615.html

20. května 2020 / Rozklad zadavatelů ve věci VMO Žabovřeská byl zamítnut Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz