Leniency program – pravidla a výhody nahlášení kartelu

 

Dohody mezi soutěžiteli o 

1.       přímém či nepřímém určení ceny,

2.       rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků,

3.       omezení či kontrole výroby nebo odbytu zboží, včetně jeho dovozu či vývozu

patří mezi nejzávažnější způsoby narušení hospodářské soutěže. Za taková jednání hrozí účastníkům kartelových dohod velmi vysoké pokuty, které mohou být uloženy až do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období.

Antimonopolní úřady vytvořily efektivní nástroj v boji s těmito kartely, a to tzv. leniency program. Účastník kartelu má možnost informovat Úřad o existenci kartelové dohody, a pokud mu poskytne nové informace, které umožní vést správní řízení a prokázat kartel či výrazně přispěje k již probíhajícímu vyšetřování, vyvázne zcela bez pokuty či dosáhne jejího výrazného snížení. S úspěšnou účastí v leniency programu jsou spojeny i další důsledky pro soutěžitele i Úřad. Soutěžitelé se vyhnou udělení zákazu plnění veřejných zakázek, osoby organizující kartel pak i možnému trestnímu postihu. Úřad tímto programem vnáší do řad kartelistů silný prvek nejistoty a dozvídá se díky němu o řadě pečlivě utajovaných dohod.  V současné době účinný leniency program je zaměřen pouze na zakázané dohody uzavírané mezi vzájemnými konkurenty na trhu.

V případě, že:

  • se účastníte dohody s konkurenty,
  • nabyli jste podnik a domníváte se, že některé dosavadní kontakty/dohody jeví známky koordinovaného postupu s konkurenty,
  • udržujete kontakty s konkurenty (i když se jedná o neformální setkání),

měli byste zvážit, zda takové jednání nesplňuje znaky kartelu, a případně podat žádost k Úřadu v rámci Leniency programu. Pro udělení plné imunity je nutné, aby účastník kartelu přišel za soutěžním úřadem jako první. Jakékoliv nejasnosti či dotazy, zda se vůbec jedná o kartel a zda se na dané chování vztahuje Leniency program, je možno vyjasnit konzultací se zaměstnanci Úřadu (s využitím kontaktů uvedených níže).

 

PODMÍNKY NEUDĚLENÍ NEBO SNÍŽENÍ POKUTY

Úřad neuloží pokutu, která by soutěžiteli jinak byla uložena, pokud soutěžitel jako první předloží Úřadu takové informace a důkazy, které mu umožní provést šetření na místě, nebo soutěžitel jako první předloží Úřadu takové informace a důkazy, které mu umožní prokázat existenci kartelové dohody.

Úřad může na základě Leniency programu snížit pokutu v případě, že sice soutěžitel nepřijde s podáním první, ale předloží Úřadu takové informace a důkazy o kartelové dohodě, které představují významnou přidanou hodnotu ve vztahu k informacím a důkazům, které má již Úřad k dispozici.

Soutěžitelé v obou případech musí splnit ještě další podmínky, které jsou uvedeny ve sdělení Úřadu společně s procesním postupem podání žádosti, viz  Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut (Leniency program).

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Pro podání žádosti využijte:

1.       poštovní adresy: třída Kapitána Jaroše 7, 604 55 Brno;

2.       e-mailové adresy: leniency@uohs.cz (adresa je určena výhradně pro leniency žádosti), případně obecné e‑mailové adresy Úřadu posta@uohs.cz;

3.       podání žádosti ústně do protokolu (doporučujeme předchozí telefonickou dohodu, viz níže).

Čas a datum podání žádosti bude zaznamenán.

Konzultovat otázky týkající se žádosti dle Leniency programu je možno i anonymně na následujících telefonních číslech:

  • Mgr. Igor Pospíšil: + 420 542 167 216
  • Mgr. Petra Košťálová: + 420 542 167 293
  • Ing. Lenka Štaflová: + 420 542 167 308

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz