Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci

19. 5. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních dohod o sjednocení mezd a odměn nebo o nepřebírání zaměstnanců.

obálka infolistuZakázané dohody narušující soutěž nemusí být pouze kartelové dohody o určení cen výrobků nebo o rozdělení trhu. Protisoutěžní dohody mohou mezi sebou uzavřít i zaměstnavatelé, kteří usilují o to, aby jejich zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci. Dva nejčastější typy protisoutěžního jednání na trhu práce jsou dohody mezi zaměstnavateli o tom, že si nebudou navzájem přebírat zaměstnance (tzv. no-poaching) nebo že si nebudou konkurovat v oblasti mzdových podmínek či dalších zaměstnaneckých benefitů (tzv. wage-fixing).

Snahou Úřadu ve vztahu k trhům práce je aktuálně především více upozornit rovněž na jejich soutěžní aspekt a rozšířit povědomí odborné i laické veřejnosti v České republice o tom, že i v této oblasti může docházet k protisoutěžnímu jednání, především ve formě kartelových dohod mezi zaměstnavateli. Takové jednání může být Úřadem tvrdě potrestáno a zároveň mají poškozené subjekty možnost soukromoprávně žalovat případně vzniklé škody.

Úřad se v rámci svých priorit hodlá zaměřit i na šetření dohod typu no-poaching či wage-fixing a lze tak důvodně očekávat, že se tyto dohody v budoucnu stanou předmětem konkrétních šetření a správních řízení vedených Úřadem, podobně jako je tomu u některých dalších soutěžních úřadů v Evropské unii i jinde ve světě. Lze proto doporučit, aby prevence podobných ujednání byla v budoucnu nedílnou součástí compliance programů soutěžitelů.

V případě, že máte podezření či víte o takovýchto dohodách soutěžitelů, můžete na Úřad podat podnět, a to i anonymně. Pokud byste byli sami účastníkem takovýchto dohod, máte možnost využit tzv. leniency programu a získat imunitu z případných pokut, či dosáhnout jejich výrazného snížení.

Podrobnosti o této problematice najdete v informačním listu č. 2/2023: Soutěžní aspekty dohod na trhu práce

Tiskové oddělení ÚOHS
23/070

6. června 2023 / Veřejná konzultace k chystaným aktualizacím soft-law v oblasti hospodářské soutěže V současné době prochází legislativním procesem v Parlamentu České republiky novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponuje směrnici ECN...

5. června 2023 / Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání...

1. června 2023 / Rozhodnutí o převzetí Gazela Energy nabylo právní moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku bude moci společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získat výlučnou kontrolu...

1. června 2023 / První pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní loterijní vyhlášky byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

18. května 2023 / Úřad uložil nábytkářskému řetězci XXXLUTZ nepravomocně pokutu ve výši 20 milionů korun za nesplnění závazků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu 20 324 000 korun rakouské společnosti XLCEE-Holding GmbH provozující nábytkářské řetězce za nesplnění...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz