Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci

19. 5. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních dohod o sjednocení mezd a odměn nebo o nepřebírání zaměstnanců.

obálka infolistuZakázané dohody narušující soutěž nemusí být pouze kartelové dohody o určení cen výrobků nebo o rozdělení trhu. Protisoutěžní dohody mohou mezi sebou uzavřít i zaměstnavatelé, kteří usilují o to, aby jejich zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci. Dva nejčastější typy protisoutěžního jednání na trhu práce jsou dohody mezi zaměstnavateli o tom, že si nebudou navzájem přebírat zaměstnance (tzv. no-poaching) nebo že si nebudou konkurovat v oblasti mzdových podmínek či dalších zaměstnaneckých benefitů (tzv. wage-fixing).

Snahou Úřadu ve vztahu k trhům práce je aktuálně především více upozornit rovněž na jejich soutěžní aspekt a rozšířit povědomí odborné i laické veřejnosti v České republice o tom, že i v této oblasti může docházet k protisoutěžnímu jednání, především ve formě kartelových dohod mezi zaměstnavateli. Takové jednání může být Úřadem tvrdě potrestáno a zároveň mají poškozené subjekty možnost soukromoprávně žalovat případně vzniklé škody.

Úřad se v rámci svých priorit hodlá zaměřit i na šetření dohod typu no-poaching či wage-fixing a lze tak důvodně očekávat, že se tyto dohody v budoucnu stanou předmětem konkrétních šetření a správních řízení vedených Úřadem, podobně jako je tomu u některých dalších soutěžních úřadů v Evropské unii i jinde ve světě. Lze proto doporučit, aby prevence podobných ujednání byla v budoucnu nedílnou součástí compliance programů soutěžitelů.

V případě, že máte podezření či víte o takovýchto dohodách soutěžitelů, můžete na Úřad podat podnět, a to i anonymně. Pokud byste byli sami účastníkem takovýchto dohod, máte možnost využit tzv. leniency programu a získat imunitu z případných pokut, či dosáhnout jejich výrazného snížení.

Podrobnosti o této problematice najdete v informačním listu č. 2/2023: Soutěžní aspekty dohod na trhu práce

Tiskové oddělení ÚOHS
23/070

8. prosince 2023 / Nově povolené fúze v oblasti automobilového průmyslu a zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností AUO Corporation a Behr-Hella Thermocontrol GmbH, v jehož důsledku má společnost AUO Corporation...

8. prosince 2023 / Předseda Mlsna diskutoval s odborníky o soutěžním compliance Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera zúčastnil CA fóra organizovaného sdružením Compliance Academy, které se zaměřuje na uplatňování programů slučitelnosti...

8. prosince 2023 / Uvádíme na pravou míru: Ekonomka Jana Matesová pro iRozhlas V souvislosti s inflací a vysokými cenami potravin se ze strany části veřejnosti a médií, ale také některých ekonomů šíří mnoho nepřesných nebo dokonce zcela mylných informací týkajících...

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Světový soutěžní den připomíná význam konkurence v tržní ekonomice a její význam pro spotřebitele Dnešek, tedy 5. prosinec, si připomínáme jako Světový soutěžní den. Hospodářská soutěž je vedle principu střetávání nabídky a poptávky dalším stěžejním elementem tržní ekonomiky...

30. listopadu 2023 / Spojení ČEPS a NET4GAS bylo povoleno, hospodářskou soutěž nenaruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Podle závěrů Úřadu nedojde v důsledku spojení...

24. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trhu audiovizuální techniky a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů SC Czech AFJ, a.s., a Visual Communication, a. s. V důsledku fúze má společnost SC Czech AFJ...

23. listopadu 2023 / Ekonomičtí experti předávali své znalosti zaměstnancům ÚOHS V rámci zvyšování kvalifikace a prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém týdnu přednášku z oblasti soutěžní ekonomie...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz