Pokuta pro distributora aroma svíček, Úřad poprvé poskytl slevu za compliance program

21. 9. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil soutěžiteli Z – TRADE s. r. o. za uzavírání zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej pokutu ve výši 17 649 000 korun. Pokuta byla Úřadem snížena, protože účastník řízení požádal o tzv. narovnání. Úřad také poprvé v historii při stanovování výše pokuty vzal v úvahu, že soutěžitel zavedl tzv. compliance program. Účastník řízení nepodal rozklad a rozhodnutí již nabylo právní moci.

Z – TRADE s. r. o. (dále jen Z-TRADE) porušil český zákon o ochraně hospodářské soutěže i unijní soutěžní právo, když narušil hospodářskou soutěž v oblasti dodávek svíček a „aroma sortimentu“ luxusních značek (např. Yankee Candle, WoodWick a Millefiori Milano). Úřad prokázal, že Z-TRADE v období od 20. 12. 2013 do 24. 9. 2020 stanovoval svým odběratelům pevné minimální maloobchodní ceny pro prodej konečným spotřebitelům. Zahájení a trvání obchodní spolupráce s odběrateli podmiňoval dodržováním jím stanovených cen, kontroloval dodržování těchto cen odběrateli a osobně, písemně nebo telefonicky je vyzýval k navýšení cen na jím stanovenou úroveň. Prodejcům, kteří chtěli prodávat za nižší než stanovené ceny, hrozil sankcemi v podobě ukončení dodávek nebo spolupráce, jež v několika případech uplatnil.

V důsledku jednání soutěžitele Z-TRADE došlo k omezení soutěže mezi jednotlivými prodejci jím dodávaného zboží. Ti byli omezeni v možnosti nabízet zboží zákazníkům za nižší cenu, než kterou stanovila společnost Z-TRADE. Nejméně sedm let tak docházelo k navyšování cenové hladiny dotčeného zboží v neprospěch koncového spotřebitele.

Účastník řízení se v rámci procedury narovnání k nezákonnému jednání přiznal, za což mu byla pokuta snížena o 20 %. K dalšímu snížení pokuty došlo v důsledku toho, že Úřad poprvé v historii zohlednil skutečnost, že účastník řízení měl zavedený tzv. compliance program (program slučitelnosti, jehož účelem je předcházet porušování právních předpisů či etických norem ze strany zaměstnanců a podniku jako celku).

Úřad si do budoucna vyhrazuje možnost poskytnout určitou „slevu“ z pokuty, pokud bude mít účastník řízení správně nastavený a funkční compliance program nebo se k jeho zavedení zaváže. Na toto snížení však dosáhnou pouze soutěžitelé, kteří podali žádost o aplikaci leniency programu nebo o narovnání a u kterých do protisoutěžního jednání nebyl zapojen management podniku.

Zásady zohlednění compliance programu

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0138 – S0365/2020

 

15. září 2022 / Cenové stropy v energetice neznamenají toleranci kartelů, upozorňuje předseda ÚOHS Petr Mlsna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chápe nutnost zastropování cen energii, současně však upozorňuje, že nebude na energetických trzích tolerovat cenovou koordinaci a další protisoutěžní praktiky

15. září 2022 / Svatomartinská konference 2022 Tradiční Svatomartinskou konferenci pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v letošním roce v terminu od 9. do 10. listopadu. Účastníci se již mohou registrovat

14. září 2022 / Úřad povolil převzetí ŠKODA JS skupinou ČEZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, kterým povolil spojení soutěžitelů ČEZ, a. s., se společnostmi ŠKODA JS a.s., a Middle Estates, s.r.o. Rozhodnutí...

12. září 2022 / Úřad uložil „stravenkářům“ pokuty 280 milionů korun za protisoutěžní koordinaci obchodních podmínek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím uložil společnostem Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o...

8. září 2022 / Úřad povolil vstup fondu Genesis do prodejce zahradní techniky HECHT MOTORS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku Genesis Private Equity Fund IV, prostřednictvím holdingové společnosti...

5. září 2022 / ÚOHS povolil fúzi na realitním trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož konečném důsledku společnosti European Housing Services, s. r. o., a PM Family Estates...

24. srpna 2022 / Úřad uložil nejvyšší možné pokuty za maření místního šetření Pokuty v maximální možné výši uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třem soutěžitelům podezřelým z účasti v kartelové dohodě za maření místního šetření. Společnosti...

12. srpna 2022 / ÚOHS schválil fúzi v oblasti výroby, údržby a oprav osobních železničních vozů a lokomotiv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil společnostem BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Optifin Invest, s. r. o., spojení se společností ŽOS Vrútky, a. s. Soutěžitelé...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz