Tiskové zprávy

11. března 2021 / Úprava výše základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba je od 1. 4. 2021 ve výši 0,5 %

10. března 2021 / Pokračování podpůrného programu na podporu lázeňského sektoru COVID Lázně II schváleno Evropskou komisí Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí, na jehož základě bude možno pokračovat v podpoře subjektů poskytujících lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči

9. března 2021 / Evropská komise schválila změny u některých stávajících podpůrných opatření na pomoc podnikům zasaženým vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19 V souvislosti s probíhající pandemií nemoci COVID-19 a přijatými vládními opatřeními byla Evropskou komisí schválena pro Českou republiku celá řada podpůrných opatření na základě dočasného rámce

9. března 2021 / Úřad se účastní mezinárodního projektu na využívání výpočetních metod při ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zapojil do nového mezinárodního projektu „Computational Antitrust“, který je zaměřen na využívání automatizované právní analýzy pro odhalování protisoutěžního jednání. Do projektu, který zaštiťuje Stanford University, se zatím zapojilo...

9. března 2021 / Spojení Raiffeisenbank s retailovou částí ING bylo povoleno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů Raiffeisenbank, a. s., a části soutěžitele ING Bank N.V. Úřad konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz