Tiskové zprávy

15. března 2022 / Změny v programu Antivirus A a B byly schváleny Evropskou komisí Česká republika provedla zjednodušenou notifikaci změn v programu Antivirus – režimech A a B - Evropské komisi, která následně ve věci vydala pozitivní rozhodnutí

14. března 2022 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2021 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2022 informace...

10. března 2022 / Spotřebitelé mají být obchodníky transparentně informováni o důvodech nárůstu cen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za nutné vyjádřit se k praktice prodejců pohonných hmot, kteří odmítají vysvětlovat důvody prudkého nárůstu cen údajně kvůli tomu, že jim poskytování těchto informací právě ÚOHS zakázal

8. března 2022 / Společné stanovisko ÚOHS a MMR k uzavírání smluv na bankovní služby Vzhledem k tomu, že se někteří veřejní zadavatelé v důsledku ukončení činnosti banky Sberbank v České republice ocitli bez poskytovatele bankovních služeb, vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky stanovisko k problematice...

7. března 2022 / Na prvním ročníku Májové konference o veřejných zakázkách promluví čeští i zahraniční odborníci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 18. a 19. května 2022 první ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Konference se uskuteční v brněnském sídle ÚOHS

3. března 2022 / Evropská komise povolila veřejnou podporu pro překladiště kombinované dopravy Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila obnovení programu veřejné podpory zaměřeného na výstavbu a modernizaci překladišť pro kombinovanou dopravu

28. února 2022 / ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci se Svazem měst a obcí Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl dnes uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci, která bude zaměřena zejména na vzdělávání v oblasti veřejného zadávání

25. února 2022 / Odborníci Úřadu přednášeli o kvalifikaci, MNNC a nákupu akcií na prvním letošním metodickém dni První metodický den v roce 2022, který včera uskutečnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přilákal tři stovky sledujících

23. února 2022 / Informace o výši poskytnuté veřejné podpory Úřad očekává od poskytovatelů do konce dubna Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2022 informace...

23. února 2022 / Zástupci Úřadu jednali s novým vedením Svazu pekařů a cukrářů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je vědom důležitosti edukace vybraných skupin soutěžitelů v oblasti soutěžních pravidel, neboť vzdělávání jako takové se řadí mezi atributy podílející se na zkvalitnění soutěžního prostředí v České republice

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz