číslo jednací: 13581/2022/164
spisová značka: V0061/2022/PV

Instance I.
Věc Kartelová dohoda ve veřejné zakázce "Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji"
Účastníci
 1. AUTOCONT a.s.
 2. TESCO SW a.s.
 3. ICZ a.s.
 4. MERIT GROUP a.s.
 5. A-Scan s.r.o.
 6. Asseco Central Europe, a.s.
 7. FPO s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 70 zák. č. 500/2004 Sb. - oprava rozhodnutí
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2022
Související rozhodnutí 39345/2020/851/LŠt
27990/2021/164/BMa
01746/2022/851
12259/2022/164
13581/2022/164
Dokumenty file icon dokument ke stažení 223 KB

Spisová značka:  ÚOHS-V0061/2022/PV

Číslo jednací:      ÚOHS-13581/2022/164                                                                                     

 

 

 

 

Brno 26. 4. 2022

 

                               

 

Ve věci opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS, kterým jsem rozhodl o rozkladech proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, vydanému ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD, jehož účastníky byli

 • AUTOCONT a. s., sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s., sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 47676795, zastoupená JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o., sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8,
 • TESCO SW a. s., sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25892533, zastoupená Dr. Radanem Kubrem, advokátem advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o., sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
 • ICZ a. s., sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, zastoupená Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, AK Koutná & Fáberová v. o. s., sídlem Kostelní 875/6, Holešovice, 170 00 Praha 7,
 • MERIT GROUP a. s., sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 64609995, zastoupená JUDr. Michalem Filoušem, advokátem, sídlem Ostravská 501/16, 779 00 Olomouc,
 • Asseco Central Europe, a. s., sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 27074358, zastoupená společností HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátní kanceláří, IČO 26454807, sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
 • FPO s. r. o., sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO 25319931, zastoupená Mgr. Petrem Poláchem, advokátem, sídlem Smetanova 2359/6, 678 01 Blansko a
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, 503 41, IČO 25936239, zastoupená na základě plné moci JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1,

vydávám z moci úřední podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

opravné rozhodnutí:

 

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opravuji zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS, kterým jsem rozhodl o rozkladech proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD takto:

 

I.          V  záhlaví rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS, na straně dvě v prvních dvou řádcích textu nahrazuji text „12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164“ textem „17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851“.

II.        Ve výrocích I. až VI. rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 12. 4. 2022, č.j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS nahrazuji text „12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011/2022/HS“ textem „17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD“.

III.      V bodě 10 odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 12. 4. 2022, č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS nahrazuji text „č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011/2022/HS“ textem „č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD“.

 

Odůvodnění

I.               Opravované rozhodnutí

1.             Dne 12. 4. 2022 vydal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(dále též „Úřad“) rozhodnutí č. j. ÚOHS-12259/2022/164, sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS (dále též „druhostupňové rozhodnutí“), kterým rozhodl o rozkladech podaných společnostmi AUTOCONT a. s., sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s., sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 47676795, TESCO SW a. s., sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 25892533, ICZ a.s., sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, MERIT GROUP a. s., sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 64609995, Asseco Central Europe, a.s., sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 27074358, a FPO s. r. o., sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO 25319931
(dále též v souhrnu „účastníci řízení“) proti jednotlivým výrokům rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD (dále též „prvostupňové rozhodnutí“).

2.             Výrok I. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 13. 4. 2022.

3.             Výrok II. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 19. 4. 2022.

4.             Výrok III. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 12. 4. 2022.

5.             Výrok IV. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 12. 4. 2022.

6.             Výrok V. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 12. 4. 2022.

7.             Výrok VI. druhostupňového rozhodnutí nabyl právní moc dne 12. 4. 2022.

II.             Důvody oprav

8.             Vzhledem ke skutečnosti, že jsem po vydání druhostupňového rozhodnutí zjistil, že jeho písemné vyhotovení obsahuje na několika místech zřejmou písařskou chybu způsobenou automatickou opravou při strojovém zpracování textu, rozhodl jsem tímto opravným rozhodnutím dle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) z moci úřední o opravě takovýchto zřejmých nesprávností.

9.             Jelikož se opravy týkají písařských chyb ve výrocích i odůvodnění druhostupňového rozhodnutí, je jejich oprava provedena ve smyslu citovaného ustanovení správního řádu rozhodnutím. K provedení těchto oprav je oprávněn orgán, který dané rozhodnutí vydal.

10.         Veškeré opravy provedené tímto rozhodnutím se týkají toliko zjevných písařských chyb v písemném vyhotovení druhostupňového rozhodnutí, aniž by jakýmkoliv způsobem měnily samotný obsah či směřování tohoto rozhodnutí. Tyto písařské chyby jsou rovněž zjevné z kontextu druhostupňového rozhodnutí či jiných nesporných skutečností, jak je blíže vysvětleno následovně ve vztahu k jednotlivým opravám.

Oprava pod bodem I. výroku tohoto rozhodnutí

11.         Vlivem automatické opravy při strojovém zpracování textu došlo v záhlaví na straně číslo dvě v prvních dvou řádcích textu druhostupňového rozhodnutí ke zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení označení rozhodnutí, proti němuž jednotliví účastníci řízení podali své rozklady. Tato písařská chyba se netýká identifikace spisové značky správního řízení, v němž bylo rozklady napadené rozhodnutí vydáno. Obsahy jednotlivých rozkladů účastníků řízení, o kterých bylo rozhodnuto druhostupňovým rozhodnutím, jsou přitom obšírně citovány a shrnuty v odůvodnění druhostupňového rozhodnutí. Citované rozklady všech účastníků řízení jednoznačně směřují proti jednotlivým výrokům prvostupňového rozhodnutí. Řízení sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS tedy bylo vedeno o rozkladech účastníků řízení směřujících výhradně proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD, což zcela odpovídá i obsahu správního spisu. Je rovněž nemožné, aby druhostupňové rozhodnutí v řízení o rozkladech přezkoumávalo sebe samé, nota bene ještě před svým vlastním vznikem.

12.         Správné označení rozhodnutí, proti němuž všichni účastníci řízení podali své rozklady, je tedy označení prvostupňového rozhodnutí (nikoli druhostupňového). Uvedenou chybu v psaní v záhlaví druhostupňového rozhodnutí jsem proto opravil tímto rozhodnutím.

Oprava pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí

13.         Vlivem automatické opravy při strojovém zpracování textu došlo ke zřejmé nesprávnosti ve všech výrocích  druhostupňového rozhodnutí spočívající v nesprávném označení napadeného rozhodnutí, jehož jednotlivé výroky byly druhostupňovým rozhodnutím potvrzeny. Tedy bylo uvedeno chybné datum, číslo jednací a spisová značka prvostupňového rozhodnutí. Tato písařská chyba se netýká označení orgánu, který vydal rozklady napadené rozhodnutí. Obsahy jednotlivých rozkladů všech účastníků řízení, o kterých bylo rozhodnuto druhostupňovým rozhodnutím, jsou přitom obšírně citovány a shrnuty v odůvodnění druhostupňového rozhodnutí, a to včetně výroků prvostupňového rozhodnutí, jež jednotliví účastníci napadli. Obsahy jednotlivých rozkladů všech účastníků řízení tedy jednoznačně identifikují, proti kterým výrokům kterého rozhodnutí Úřadu brojí. Citované rozklady všech účastníků řízení směřují proti jednotlivým výrokům prvostupňového rozhodnutí, což zcela odpovídá i obsahu správního spisu. Odůvodnění druhostupňového rozhodnutí pak vypořádává právě ty argumentační okruhy jednotlivých rozkladových námitek, které směřují proti prvostupňovému rozhodnutí (jeho jednotlivým výrokům). Je tedy zcela nepochybné, jaké výroky prvostupňového rozhodnutí předseda Úřadu přezkoumával, a jak o nich rozhodl. Je rovněž nemožné, aby druhostupňové rozhodnutí v řízení o rozkladech potvrzovalo sebe samé, nota bene v okamžiku svého vlastního vzniku.

14.         Správné označení rozhodnutí, jehož jednotlivé výroky byly potvrzeny, je tedy označení (datum vydání, číslo jednací a spisová značka) prvostupňového rozhodnutí (nikoli druhostupňového). Uvedenou chybu v psaní jsem proto opravil tímto rozhodnutím.

Oprava pod bodem III. výroku tohoto rozhodnutí

15.         Vlivem automatické opravy při strojovém zpracování textu došlo v bodě 10 odůvodnění druhostupňového rozhodnutí ke zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení označení prvostupňového rozhodnutí, jež bylo napadeno jednotlivými rozklady účastníků řízení a jež bylo předmětem přezkumu v řízení o rozkladech vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS. Chybně je uvedeno č. j. a sp. zn. prvostupňového rozhodnutí. Tato písařská chyba se netýká data vydání rozklady napadeného rozhodnutí. Přitom jsou jednotlivé napadené výroky prvostupňového rozhodnutí podrobně citovány v navazujících bodech odůvodnění druhostupňového rozhodnutí. Touto podrobnou citací je nezaměnitelně určen obsah prvostupňového rozhodnutí, a tedy i samotné prvostupňové rozhodnutí, jež bylo předmětem přezkumu v uvedeném rozkladovém řízení. Je rovněž nemožné, aby bylo druhostupňové rozhodnutí napadeno jednotlivými rozklady účastníků řízení.

16.         Správné označení rozhodnutí, jež bylo napadeno jednotlivými rozklady účastníků řízení a jež bylo přezkoumáváno, je tedy označení (číslo jednací a spisová značka) prvostupňového rozhodnutí (nikoli druhostupňového). Uvedenou chybu v psaní jsem proto opravil tímto rozhodnutím.

III.           Závěr

17.         Z důvodu opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení druhostupňového rozhodnutí jsem se rozhodl přistoupit k vydání opravného rozhodnutí. Z kontextu druhostupňového rozhodnutí i obsahu správního spisu je jednoznačně podloženo, že jde výhradně o zjevné písařské chyby způsobené automatickými opravami při strojovém zpracování textu druhostupňového rozhodnutí, a také, jak má znít bezchybné písemné vyhotovení druhostupňového rozhodnutí.

18.         Opravami provedenými tímto rozhodnutím v žádném ohledu nedochází, ani nemůže dojít, ke změně v právech či povinnostech kteréhokoli z účastníků řízení, jde toliko o odstranění zřejmých nesprávností (písařských chyb) ohledně údajů, jejichž správné znění je jednoznačně patrné z celého kontextu druhostupňového rozhodnutí, jakož i obsahu správního spisu vedeného v dané věci, resp. vlastního průběhu správního řízení. Už jen v druhostupňovém rozhodnutí uvedená současná kombinace správně uvedeného označení jednotlivých účastníků řízení, správního orgánu, spisové značky a data vydání rozklady napadeného rozhodnutí sama o sobě zaručuje nezaměnitelnou identifikaci napadeného rozhodnutí jakožto rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 1. 2022, č. j. ÚOHS-01746/2022/851, sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD, které bylo předmětem řízení o rozkladech vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0011,0012,0013,0014,0017,0018/2022/HS, resp. o kterém bylo výroky druhostupňového rozhodnutí rozhodováno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má dle § 70 ve spojení s § 152 odst. 1 a 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Rozklad se podává Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozhoduje o něm předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vydání opravného rozhodnutí dle § 70 správního řádu nemá za následek, že by dnem doručení opravného rozhodnutí začala běžet nová lhůta pro podání žaloby proti druhostupňovému rozhodnutí, nebo že by snad docházelo ke změnám v okamžicích nabytí právní moci jednotlivých výroků druhostupňového rozhodnutí.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

Obdrží

JUDr. Jaromír Bláha, advokát (za AUTOCONT a.s.)

Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.

Prvního pluku 206/7

186 00 Praha 8

 

Dr. Radan Kubr, advokát (za TESCO SW a.s.)

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2

110 00 Praha 1

 

Mgr. Petra Koutná, advokátka (za ICZ a.s.)

Kostelní 875/6

170 00 Praha 7

 

JUDr. Michal Filouš, advokát (za MERIT GROUP a.s.)

Ostravská 501/16

779 00 Olomouc

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (za Asseco Central Europe, a.s.)

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 

Mgr. Petr Polách, advokát (za FPO s.r.o.)

Smetanova 2359/6

678 01 Blansko

 

 

Na vědomí

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát (za A-Scan s.r.o.)

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en