číslo jednací: 39345/2020/851/LŠt
spisová značka: S0191/2017/KD

Instance I.
Věc Kartelová dohoda ve veřejné zakázce "Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji"
Účastníci
 1. AUTOCONT a.s.
 2. TESCO SW a.s.
 3. ICZ a.s.
 4. MERIT GROUP a.s.
 5. A-Scan s.r.o.
 6. Asseco Central Europe, a.s.
 7. FPO s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2021 (výroky I., II., III. rozhodnutí)
Související rozhodnutí 39345/2020/851/LŠt
27990/2021/164/BMa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 1.3 MB

 

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0191/2017/KD

Číslo jednací:      ÚOHS-39345/2020/851/LŠt

 

Brno 07.12.2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení ÚOHS-S0191/2017/KD zahájeném dne 18. 5. 2017 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 • AUTOCONT a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 04308697, jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 724/7, Staré Město, PSČ 110 00,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, zastoupená na základě plné moci Dr. Radanem Kubrem, advokátem, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, Staré Město, PSČ 110 00,
 • ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444, zastoupená na základě plné moci Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, AK Koutná & Fáberová v.o.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Kostelní 875/6, PSČ 170 00,
 • MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 64609995, zastoupená na základě plné moci Mgr. Michalem Filoušem, advokátem, se sídlem Olomouc, Ostravská 501/16, PSČ 779 00,
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239, zastoupená na základě plné moci JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, Nové Město, PSČ 110 00,
 • Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, zastoupená na základě plné moci JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská 1788/60, Nové Město, PSČ 120 00,
 • FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931, zastoupená na základě plné moci Mgr. Petrem Poláchem, advokátem, se sídlem Blansko, Smetanova 2359/6, PSČ 678 01,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastníci řízení, společnosti:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnost odpovědná za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  47676795,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444,
 • MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00,
 • IČO 64609995,
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239,
 • Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, a
 • FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931,

tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění veřejné zakázky Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 (oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012), a podíleli se na tvorbě zadání předmětné zakázky, a to vše s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná, což následně realizovali tak, že dne 30. 4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ a.s., ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ a.s.,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili zadání a výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž v oblasti informačních technologií v České republice,

a tím porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona, a to jednotliví účastníci řízení přinejmenším v období:

 • AUTOCONT a.s., sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 04308697, v období od 28. 1. 2011 do 30. 4. 2012,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, v období od 28. 1. 2011 do 30. 4. 2012,
 • ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444, v období od 14. 6. 2011 do 30. 4. 2012,
 • MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00,
 • IČO 64609995, v období od 8. 2. 2011 do 30. 4. 2012,
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239, v období od 18. 5. 2011 do 30. 4. 2012,
 • Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, v období od 3. 5. 2011 do 30. 4. 2012, a
 • FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931, v období od 11. 5. 2011 do 30. 4. 2012.

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnosti odpovědné za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444,
 • MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00,
 • IČO 64609995,
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239,
 • Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, a
 • FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnosti odpovědné za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 11.422.000,- Kč (slovy: jedenáct miliónů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 5.252.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvě stě padesát dva tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

V.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 26.867.000,- Kč (slovy: dvacet šest miliónů osm set šedesát sedm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VI.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 64609995, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 15.444.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VII.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 232.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VIII.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IX.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se účastníku řízení, společnosti FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 405.000,- Kč (slovy: čtyři sta pět tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

X.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, ve znění pozdějších předpisů, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444,
 • MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00,
 • IČO 64609995,
 • A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239,
 • Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358, a
 • FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931,

ukládá, a to každému zvlášť, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

1          Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

1.             Dne 18. 5. 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  47676795 (dále též „AutoCont CZ a.s.“ či „AC“), TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533 (dále též „TESCO SW a.s.“ či „TSW“), ICZ a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/10, Nusle, PSČ 140 00, IČO 25145444 (dále též „ ICZ a.s.“ anebo „ICZ“), a MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 64609995 (dále též „MERIT GROUP a.s.“ anebo „Merit“).Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo v koordinaci nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 (oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012)[1]. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií.[2]

2.             Správní řízení bylo zahájeno na základě podání Policie České republiky ze dne 31. 10. 2016 týkajícího se podezření z uzavření zakázaných dohod mezi obchodními společnostmi s předmětem podnikání v oblasti IT a dotačního poradenství v letech 2010 až 2014 v souvislosti s veřejnými zakázkami vyhlášenými v rámci výzvy č. 08 a 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, mj. i veřejnou zakázkou Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11. Policie České republiky odevzdala Úřadu tuto věc dle § 159a odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, k projednání jiného správního deliktu.[3]

3.             Důvodnou indicií pro zahájení daného řízení ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, byla emailová komunikace mezi účastníky správního řízení a další podklady předané Úřadu Policií České republiky, které se vztahují k přípravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém krajia zpracování nabídek do výběrového řízení k této zakázce a které vykazovaly znaky možné koordinace účasti a/nebo nabídek těchto společností v daném výběrovém řízení.

4.             Dne 25. 6. 2018 Úřad upřesnil předmět správního řízení následovně. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, účastníky řízení spatřuje Úřad v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků řízení spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 (oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 pod evidenčním číslem 60065030),a to prostřednictvím tvorby zadání a rozdělení plnění se záměrem ovlivnit výsledek dané veřejné zakázky, a to tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou účastníci řízení podílet, byla vítězná. Cílem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií.[4]

5.             Na základě analýzy podkladů zajištěných Úřadem v průběhu správního řízení Úřad dne 26. 6. 2018 rozšířil okruh účastníků řízení o společnosti A-Scan s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velká 442/52, Pouchov, PSČ 503 41, IČO 25936239 (dále též „A-Scan s.r.o.“ anebo „A-Scan“), Asseco Central Europe, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3a, Michle, PSČ 140 00, IČO 27074358 (dále též „Asseco Central Europe, a.s.“ „Asseco“), a FPO s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 299/4, PSČ 678 01, IČO 25319931 (dále též „FPO s.r.o.“ anebo „FPO“).[5]

6.             Dne 2. 4. 2019 Úřad vyzval všechny účastníky řízení k vyjádření, zda mají zájem v rámci daného správního řízení využít proceduru narovnání.[6] Vzhledem k tomu, že o využití této procedury neprojevili zájem všichni účastníci správního řízení, Úřad proceduru narovnání nezahájil.[7] 

7.             Dne 16. 7. 2020 zaslal Úřad účastníkům řízení písemné vyrozumění, ve kterém jim  sdělil základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení, odkázal na hlavní důkazy o nich obsažené ve správním spise a informoval je o výši pokuty, jež hodlá účastníkům řízení v rozhodnutí uložit (dále též „sdělení výhrad“). Vzhledem k tomu, že někteří účastníci řízení i přes nezahájení procedury narovnání Úřadu avizovali zájem o podání žádosti o snížení pokuty, Úřad ve sdělení výhrad nejmenoval konkrétní fyzické osoby podílející se za jednotlivé účastníky řízení na jednání a nepopisoval jejich podíl/účast na jednání, rovněž některé části sdělení výhrad byly stručnější (s výjimkou popisu a citací jednotlivých zjištěných skutečností, ze kterých Úřad při svém hodnocení předmětného jednání vychází).

8.             Následně Úřad umožnil všem účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a stanovil jim lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům a k zaslání návrhů na doplnění dokazování.

9.             Ve stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení sdělení výhrad Úřad obdržel od společnosti A-Scan žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.[8] Úřad konstatuje, že žádosti společnosti Asseco[9] podané v zákonem stanovené lhůtě, avšak neobsahující náležitosti dle zákona a dle Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. listopadu 2013 o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání), Úřad nemohl vyhovět.[10]

2          Použité znění zákona   

10.         Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. července 2001 a do současnosti prošel řadou novelizací.

11.         Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu,[11] není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Pro posouzení, zda by bylo použití pozdější právní úpravy pro účastníka řízení příznivější, je rozhodujícím kritériem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo při aplikaci předpisu platného v době spáchání deliktu či aplikaci pozdější právní úpravy reálně pro účastníka řízení dosaženo. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení. U trvajících správních deliktů, kdy pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze udržuje nebo udržuje protiprávní stav, aniž jej sám vyvolal, dochází k ukončení deliktu až odstraněním protiprávního stavu.

12.         V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) v souvislosti s veřejnou zakázkou Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11. K dokonání deliktu došlo přinejmenším okamžikem podání nabídek do veřejné zakázky Olomouc, a to dne 30. 4. 2012.

13.         V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb.

14.         Od spáchání deliktu až dosud nabylo účinnosti 5 novel zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 360/2012 Sb., zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Od 1. 7. 2017 je rovněž účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále též „nový přestupkový zákon“), který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy rovněž vzít v úvahu (viz dále). Úřad se tedy zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav je pro účastníky řízení příznivější či nikoli. Předně Úřad uvádí, že žádná z uvedených pozdějších novel se nedotkla vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané, podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek,[12]ani zákonné maximální výše pokut za správní delikty.

15.         Po posouzení veškerých aspektů a výhodnosti znění pozdějších novel pro účastníky řízení dospěl Úřad k závěru, že tyto nejsou pro účastníky příznivější, a proto Úřad při hmotněprávním posuzování deliktního jednání účastníků řízení v daném případě postupuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (dále též „ZOHS 188“). Pokud jde o nový přestupkový zákon, ten rovněž nelze považovat za příznivější pro účastníky řízení (účastníky dohody), proto jej Úřad neaplikuje.[13]

16.         Z hlediska procesního platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány (pokud přechodné ustanovení nestanoví něco jiného).

17.         Správní řízení bylo zahájeno dne 18. 5. 2017 dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Úřad vzal do úvahy veškeré pozdější relevantní změny a novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže a konstatuje, že v tomto správním řízení postupuje z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. (poslední novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, dále též „zákon“). S ohledem na § 112 odst. 4 nového přestupkového zákona nepostupuje Úřad v daném správním řízení dle tohoto zákona.

18.         Co se dále týká správního řádu coby obecného procesního předpisu, správní řízení bylo zahájeno podle správního řádu ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona č. 298/2016 Sb. s účinností od 19. 9. 2016, následně byl několikrát novelizován. Poslední novelou je zákon č. 12/2020 Sb., který neobsahuje přechodná ustanovení, proto je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, aplikován v daném správním řízení ve znění zákona č. 12/2020 Sb. (dále též „správní řád“).

19.         Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže)[14], které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení „zákon“, rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.

3          Charakteristika účastníků řízení a vymezení soutěžitelů

3.1         Společnost AUTOCONT a.s. a AutoCont CZ a.s.

20.         Společnost AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 04308697 (dále též „AUTOCONT a.s.“ anebo „AC“) je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 dne 11. 8. 2015 pod původní obchodní firmou BYW Czech, a.s. Společnost AUTOCONT a.s. vznikla ke dni 1. 9. 2018 fúzí sloučením společností AutoCont Holding a.s.[15], AutoCont CZ a.s. (původní účastník tohoto správního řízení) a MIUS a.s.[16] do nástupnické společnosti BYW Czech, a.s.[17] V důsledku fúze sloučením došlo k zániku těchto společností s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech a.s. (po zápisu fúze s obchodní firmou AUTOCONT a.s.).[18] Ke dni 1. 4. 2019 rozdělením odštěpením ze společnosti AUTOCONT a.s. vznikla společnost AUTOCONT EA s.r.o.[19] Ke dni 15. 5. 2019 došlo k vložení společnosti AUTOCONT EA s.r.o. do společnosti CES Group a.s. (nyní Cleverlance Group a.s.).[20]

21.         Společnost AUTOCONT a.s. podniká v oblasti dodávek informačních a komunikačních technologií a souvisejících činností. V současné době je jediným akcionářem společnosti AUTOCONT a.s. společnost Aricoma Group a.s.[21]

22.         Společnost AUTOCONT a.s. vlastní dceřiné společnosti i) AUTOCONT s.r.o.[22] (92% podíl, divize na Slovensku, dříve AutoCont SK a.s.), ii) SIL Servis Partner a.s.[23] (100% podíl), iii) WOODSLOCK a.s.[24] (100% podíl), iv) ANTAIOS s.r.o.[25] (100% podíl), v) Cloud4com, a.s.[26] (100% podíl), vi) DataSpring s.r.o.[27] (100% podíl), vii) Internet Projekt, s.r.o.[28] (100%).[29]

23.         Úřad konstatuje, že ke dni vydání rozhodnutí společnost AUTOCONT a.s. tvoří přinejmenším se svou mateřskou společností a svými dceřinými společnostmi i) AUTOCONT s.r.o., ii) SIL Servis Partner a.s., iii) WOODSLOCK a.s., iv) ANTAIOS s.r.o., v) Cloud4com, a.s., vi) DataSpring s.r.o., vii) Internet Projekt, s.r.o. a viii) Cloud4com SK, s.r.o. z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele (dále též „soutěžitel AC“).

3.2         Společnost TESCO SW a.s. a MERIT GROUP a.s.

3.2.1   Společnost TESCO SW a.s.

24.         Společnost TSW je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2530, dne 16. 10. 2001. Od 21. 12. 2015 je jediným akcionářem společnost TESSELA HOLDING SE.[30]

25.         Společnost TSW působí v oblasti vývoje, implementace, integrace a podpory provozu informačních systémů na území celé České republiky.[31]

26.         V období let 2012 až 2014 byl ovládající osobou společnosti TSW [Titul Jméno Příjmení], akcionář společnosti TSW. Dalšími společnostmi pod přímým či nepřímým vlivem ovládající osoby byly společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o., TESCO Praha, spol. s r.o.[32], HELP CZ s.r.o., TESCO Gastro s.r.o.[33] a Olomoucký klastr inovací, družstvo. Ovládaná osoba společně s osobami ovládanými přímým i nepřímým vlivem tvořily koncern, ve kterém řídící osobou byla osoba ovládající.[34]

27.         Úřad konstatuje, že společnost TSW ke dni 30. 4. 2012 (lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky Olomouc) tvořila z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele s dalšími společnostmi ze skupiny ovládané osobou [Titul Jméno Příjmení] (dále též „soutěžitel TSW“).

3.2.2   Společnost MERIT GROUP a.s.

28.         Společnost Merit je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1221, dne 1. 1. 1996. Jediným akcionářem je od 28. 6. 2016 společnost TESSELA HOLDING SE.

29.         Činnost společnosti je zaměřena na informační, komunikační a zabezpečovací systémy. Jedná se především o dodávky a služby na IT infrastruktuře, prodej HW a některých SW IT řešení. Dále společnost provozuje datové centrum a je vlastníkem optické sítě. Rovněž poskytuje služby datových okruhů a internetu. Působí na území celé České republiky.[35]

30.         V období let 2010 až 2014 (do 30. 9. 2014) byl ovládající osobou společnosti Merit [Titul Jméno Příjmení, Titul], který vlastnil 58,5 % akcií společnosti Merit. Dalšími společnostmi tvořícími holding (propojené osoby) byla společnost Metropolitní síť Olomouc s.r.o.[36], jejímž 100 % vlastníkem byla společnost Merit a společnost MERIT CZ a.s., ve které měla společnost Merit většinový podíl.[37]Od 1. 10. 2014 do 11. 5. 2016 byla ovládající osobou společnosti Merit společnost ELTODO a.s.[38], která vlastnila 80 % akcií a v období od 11. 5. 2016 do 28. 6. 2016 byl ovládající osobou [Jméno Příjmení], který vlastnil 100 % akcií společnosti Merit.[39]

31.         Úřad konstatuje, že společnost Merit ke dni 30. 4. 2012 (lhůta pro podání nabídek do veřejné zakázky Olomouc), tvořila z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele s dalšími výše uvedenými propojenými společnostmi, které tvořily holding (dále též „soutěžitel Merit“).

3.2.3   Soutěžitel TSW/Merit

32.         Společnost TSW[40] (od 21. 12. 2015) a Merit (od 28. 6. 2016)[41]  patří do koncernu společností vlastněných společností TESSELA HOLDING SE. Společnost TESSELA HOLDING SE dále na území České republiky 100% vlastní i) TESCO Gastro s.r.o.[42], ii) HELP CZ s.r.o.[43], iii) TSD Family Holding a.s.[44], iv) Regionální centrum Olomouc s.r.o.[45], v) MERIT GROUP a.s.[46], vi) DEZADATA spol. s r.o.[47], vii) BEA centrum Olomouc s.r.o.[48], viii) MERIT CZ a.s.[49], ix) Metropolitní síť Olomouc s.r.o.[50] a x) PEFA Holding Services s.r.o.[51] Společnost TSW je dále členem družstva Olomoucký klastr inovací, družstvo[52].

33.         Úřad konstatuje, že ke dni vydání rozhodnutí společnost TSW a Merit tvoří přinejmenším se svou mateřskou společností TESSELA HOLDING SE a jejími 100% dceřinými společnostmi i) TESCO Gastro s.r.o., ii) HELP CZ s.r.o., iii) TSD Family Holding a.s., iv) Regionální centrum Olomouc s.r.o., v) DEZADATA spol. s r.o., vi) BEA centrum Olomouc s.r.o., vii) MERIT CZ a.s., viii) Metropolitní síť Olomouc s.r.o. a x) PEFA Holding Services s.r.o. z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele (dále též „soutěžitel TSW/Merit“); účastníci řízení TSW a Merit nevyvrátili domněnku, že společnost TSW a Merit se svou 100% mateřskou společností a jejími 100% dceřinými společnostmi tvoří jednoho soutěžitele.

3.3         Společnost ICZ a.s.

34.         Společnost ICZ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4840, dne 21. 7. 1997. Jediným akcionářem je od roku 2007 společnost ICZ N.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Nizozemské království Registrační číslo: 34284333 (dále jen „ICZ N.V.“).

35.         Společnost ICZ působí v oblasti poskytování IT služeb a dodávek v oblasti informačních technologií. Svým zákazníkům nabízí řešení obsahově pokrývající oblasti aplikačního programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace, infrastruktur a správy dokumentů.

36.         Společnost ICZ je součástí koncernové struktury – skupiny ICZ, v rámci níž je ovládající (řídící) osobou společnost ICZ N.V. Do tohoto koncernu dle vyjádření účastníka řízení[53] náleží společnost ICZ Invest a.s.[54] (100% dceřiná společnost ICZ N.V.), a dále následující společnosti, ve kterých má společnost ICZ nebo některá její  dceřiná společnost 100% podíl: i) S.ICZ a.s.[55], ii) Amaio Technologies, a.s.[56], iii) Expert & Partner engineering CZ, a.s.[57], iv) DELINFO spol. s r.o.[58], v) ALES, s.r.o.[59], vi) D.ICZ Slovakia a.s.[60], která je 100% vlastníkem společnosti ALES a.s. (Slovensko)[61], vii) ICZ Slovakia a.s.[62], která je 100% vlastníkem společnosti ICZ Bosnia & Hercegovina A.D.[63], viii) ICZ Polska Sp.z o.o.[64], ix) ICZ Ukrajina[65](společnost ICZ a.s. vlastní 99% podíl, zbylý 1% podíl vlastní společnost Expert & Partner engineering CZ, a.s.), x) Nadační fond ICZ[66], xi) SIKS a.s.[67] a xii) E.ICZ a.s.[68]

37.         Úřad konstatuje, že ke dni vydání rozhodnutí společnost ICZ tvoří přinejmenším se svou mateřskou společností ICZ N. V. a její 100 % dceřinou společností ICZ Invest a.s. a dále se svými 100 % dceřinými společnostmi (resp. jimi 100 % vlastněnými dceřinými společnostmi) – viz předchozí bod rozhodnutí z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele (dále též „soutěžitel ICZ“).

3.4         Společnost A-Scan s.r.o.

38.         Společnost A-Scan je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15922, dne 20. 3. 2000 pod obchodní firmou EF-NET, s.r.o. Ke změně obchodní firmy na A-Scan s.r.o. došlo dne 25. 2. 2005. Od 21. 10. 2014 je jediným vlastníkem společnosti [Jméno Příjmení], který je současně jejím jediným jednatelem.

39.         Společnost A-Scan se zabývá digitalizací dokumentů na území České republiky.

40.         Společnost A-Scan je propojena se společností InZaxx Group s.r.o.[69], a to prostřednictvím [Jméno Příjmení], který je jediným společníkem a zároveň jednatelem této společnosti (od 26. 1. 2017).[70]

41.         Úřad konstatuje, že společnost A-Scan ke dni vydání rozhodnutí tvoří z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele se společností InZaxx Group s.r.o. (dále též „soutěžitel A-Scan“).

3.5         Společnost  Asseco Central Europe, a.s.

42.         Společnost Asseco je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, dne 6. 8. 2003 pod obchodní firmou ST Consulting, a.s. Ke změně obchodní firmy na Asseco Central Europe, a.s. došlo dne 19. 5. 2010. Jediným akcionářem této společnosti je Asseco Central Europe, a.s., se sídlem 82109 Bratislava, Trenčianska 56/A, Slovenská republika, IČO 35760419 (dále též „Asseco CE SK“).

43.         Společnost Asseco poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti informačních technologií a působí primárně na území České republiky; v jiných státech má jednotlivé odběratele služeb a dodávek, zejména ve […obchodní tajemství…], případně dalších státech.[71]

44.         Společnost Asseco je součástí skupiny, jejíž vrcholovou společností je Asseco Poland S.A. (dále též „Asseco Poland S.A.“).[72] Užší část koncernu je pak v současné době zastřešena společností Asseco International, a.s., se sídlem Trenčianská republika 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (dále též „Asseco International“).[73] Společnost Asseco International je 100 % dceřinou společností Asseco Poland S.A. a je 100 % vlastníkem společnosti Asseco CE SK.

45.         Účastník řízení společnost Asseco je v současné době 100% vlastníkem společností Asseco BERIT AG[74] , Asseco BERIT GmbH[75] a TurboConsult s.r.o. (od listopadu 2019).[76] Společnost Asseco má rovněž majetkovou účast s podílem 23,25 % ve společnosti První Certifikační Autorita, a.s.[77]

46.         Úřad konstatuje, že ke dni vydání rozhodnutí tvoří společnost Asseco přinejmenším se svou mateřkou společností Asseco CE SK a jejími 100 % dceřinými společnostmi [78] a dále se svými 100 % dceřinými společnostmiAsseco BERIT AG, Asseco BERIT GmbH[79] a TurboConsult s.r.o. z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele (dále též „soutěžitel Asseco“). Účastník řízení nevyvrátil domněnku, že společnost Asseco včetně svých 100 % dceřiných společností a mateřskou společností Asseco CE SK včetně jejích 100 % dceřiných společností tvoří jednoho soutěžitele.

3.6         Společnost FPO s.r.o.

47.         Společnost FPO je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25379, dne 9. 12. 1996. Jediným společníkem společnosti FPO je [Titul Jméno Příjmení], který je současně jejím jediným jednatelem.

48.         Společnost FPO[80] je v současné době 100 % vlastníkem společnosti FPO Invest s.r.o. (od 27. 11. 2019)[81], dále je personálně a majetkově propojená se společností Olberg tour s.r.o.[82], a to prostřednictvím osoby [Titul Jméno Příjmení], který je jediným vlastníkem a jednatelem této společnosti. Do 19. 1. 2020 byla společnost FPO personálně a majetkově propojena (prostřednictvím osoby [Titul Jméno Příjmení]), rovněž se společností StarWell s.r.o.[83]

49.         Společnost FPO působí na trhu informačních technologií, zejména se jedná o prodej a servis výpočetní techniky, správu hardwarového a softwarového vybavení, IT školení, poskytování bezdrátového připojení pro domácnost i firmy, distribuci a servis softwaru Gordic pro státní správu a samosprávu, informační systém QI pro komerční organizaci a tvorbu a správu webových stránek. Působí na celém území České republiky bez hraničního přesahu.[84]

50.         Dle vyjádření účastníka řízení [85] tvoří společnosti FPO, Olberg tour s.r.o. a StarWell s.r.o. jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

51.         Úřad konstatuje, že společnost FPO ke dni vydání rozhodnutí tvoří z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže jednoho soutěžitele se společností FPO Invest s.r.o. a Olberg tour s.r.o. (dále též „soutěžitel FPO“).

4          Zjištěné skutečnosti

4.1         Přehled dotčených veřejných zakázek

4.1.1   Veřejná zakázka malého rozsahu Studie proveditelnosti k projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v krajích“

52.         Olomoucký kraj v rámci průzkumu trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu Studie proveditelnosti k projektu: „Rozvoj služeb e-Governmentu v krajích“ (dále též „VZMR studie proveditelnosti“) vyzval dne 20. 5. 2010 celkem 5 společností k podání nabídky. Předmětem této zakázky bylo vypracování 3 studií proveditelnosti projektů: i) digitální mapy veřejné správy, ii) digitalizace a ukládání dat a iii) vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS. Dle výzvy předpokládaným termínem zahájení plnění zakázky bylo 10. 6. 2010 a pro předložení vypracovaných studií byl stanoven termín 31. 7. 2010.[86]

53.         Vítězem dané veřejné zakázky se stala společnost EUNICE CONSULTING, a.s., se sídlem Praha 2, Belgická 642/15, PSČ 120 00, IČO 27073301 (dále též „EUNICE CONSUTING, a.s.“ nebo „EC“), která jako jediná podala nabídku do předmětné zakázky. Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování 3 studií proveditelnosti k dílčím částem typizovaných projektů (Digitální mapy veřejné správy, Digitalizace a ukládání a Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS), vypracování manažerského souhrnu k celému projektu a  vyplnění žádosti o dotaci, byla uzavřena dne 24. 6. 2010.

54.         Dne 30. 7. 2010 předala společnost EUNICE CONSULTING, a.s. Olomouckému kraji zpracované studie proveditelnosti a manažerský souhrn k celému projektu; žádost o dotaci byla předána 31. 8. 2010.[87]

4.1.2   Veřejná zakázka malého rozsahu Výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, souvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“

55.         V rámci průzkumu trhu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu Výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, souvisejících se zadáním veřejné zakázky v rámci projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ (dále též „VZMR výkon práv“) vyhlášeného hejtmanem Olomouckého kraje dne 7. 4. 2011 byly vyzvány k podání nabídky 3 advokátní kanceláře, které následně nabídku do předmětné zakázky podaly. Předmětem této veřejné zakázky bylo zpracování zadávacích podmínek a výkon práv a povinností zadavatele se zadáním veřejné zakázky – projekt „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ a poskytování právních konzultací souvisejících s touto zakázkou. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 20. 4. 2011, 10:00 hod. Dle výzvy byl předpokládaný termín zahájení zadavatelských činností 13. 5. 2011 a jejich ukončení 30. 9. 2011.[88] 

56.         Vítězem VZMR výkon práv se stala společnost Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČO 27635554,[89] se kterou byla dne 27. 5. 2011 uzavřena mandátní smlouva.[90] Dle mandátní smlouvy se mandatář zavázal mj. ke zpracování textové části zadávací dokumentace, zpracování předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace; dle předpokládaného harmonogramu průběhu zadávacího řízení, který byl součástí mandátní smlouvy, mělo dojít ke schválení zadávací dokumentace zadavatelem 26. 7. 2011[91] a možnému uzavření smlouvy s vítězným uchazečem ve veřejné zakázce Olomouc pak dne 23. 11. 2011.

57.         Dne 30. 8. 2011 na schůzi Rady Olomouckého kraje byly schváleny změny v projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ dle upravené důvodové zprávy.[92]Dle důvodové zprávy s ohledem na důvody vedoucí ke zpoždění při realizaci projektu byly navrženy tyto změny: i) původně plánované dělené, na sobě nezávislé řízení 10 nadlimitních veřejných zakázek, zadat jako jednu nadlimitní, integrovanou veřejnou zakázku, ii) posun harmonogramu realizace investiční části projektu (posun realizace jednotlivých aktivit z I. a II. etapy do III. a IV. etapy a zároveň prodloužit poslední etapu projektu z 31. 12. 2012 na 30. 9. 2013)[93]a iii) úprava termínu nástupu zaměstnanců projektu.[94]

58.         Dne 7. 2. 2012 Rada Olomouckého kraje na své schůzi schválila zadávací podmínky veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ a uložila zahájit zadávací řízení dle důvodové zprávy.[95]Dne 29. 2. 2012 Olomoucký kraj obdržel vyjádření Ministerstva vnitra, ve kterém požaduje na základě vyjádření Ministerstva financí, aby příjemce před vyhlášením výběrového řízení upravil zadávací dokumentaci tak, aby subjektivně hodnocená kritéria neměla v úhrnu vyšší váhu než 20 %.[96]Dne 20. 3. 2012 Rada Olomouckého kraje revokovala své usnesení ze dne 7. 2. 2012 v části týkající se veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ a schválila konečné zadávací podmínky k předmětné zakázce.[97]

4.1.3   Veřejná zakázka „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“

59.         Veřejná zakázka „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 60065030 dne 27. 3. 2012[98] byla zadána Olomouckým krajem jako otevřené řízení.[99] Předmětem veřejné zakázky byla komplexní dodávka integrovaného řešení na zajištění rozvoje a realizace služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji pro následující funkční oblasti - Digitální mapy veřejné správy, Digitalizace a ukládání, Integrace vnitřního chodu úřadu, Technologické centrum, Datový sklad. Dodavatel v rámci investiční fáze měl poskytnout analýzu současného stavu a architektury řešení, zajistit dodávky HW a systémového SW, dodávku aplikačního SW, implementaci řešení, včetně dokumentace; v navazující provozní fázi pak zajistit provoz, poskytnout záruční a pozáruční servis a technickou a uživatelskou podporu. Součástí předmětu plnění (investiční fáze) byly i související dodávky a stavební práce.

60.         Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 4. 2012, 10.00 hod. Kritéria pro zadání zakázky byla 4, a to celková nabídková cena (váha 70 %), technická úroveň nabízeného řešení (váha 15 %), kvalita poskytovaných služeb (váha 10 %) a kvalita digitalizovaného obrazce UTT (váha 5 %). 

61.         Jako minimální úroveň požadovaných standardů (podmínky účasti) byla pro oblast ekonomické a finanční způsobilosti stanovena mj. povinnost mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši pojistné částky 100 mil. Kč,[100] pro oblast technické způsobilosti pak uvést mj. alespoň 1 zakázku na službu digitalizace dokumentů ve finančním objemu minimálně 500 tis. Kč bez DPH zahrnující zpracování dokumentů (na které se vztahuje ochrana údajů ze zákona nebo kde je z jiného důvodu požadován provoz režimového pracoviště s dohledem).

62.         Zadávací dokumentace byla na žádost poskytnuta 31 společnostem, mj. těmto 6 účastníkům řízení - společnostem TESCO SW a.s. (dne 27. 3. 2012), ICZ a.s. (dne 27. 3. 2012), Asseco Central Europe, a.s. (dne 28. 3. 2012), FPO s.r.o. (dne 28. 3. 2012), AutoCont CZ a.s. (dne 4. 4. 2012) a MERIT GROUP a.s. (dne 12. 4. 2012).[101]

63.         Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 4 nabídky; nabídku podala společnost K-net Technical International Group, s.r.o. (dne 30. 4. 2012 v 8:46 hod.), společnost ICZ a.s. (dne 30. 4. 2012 v 8:53 hod.), sdružení společností Aquasoft spol. s r.o. a K2 atmitec s.r.o. (dne 30. 4. 2012 v 9:35 hod.) a společnost AutoCont CZ a.s. (dne 30. 4. 2012 v 9:45 hod.). Nabídka společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. (celková nabídková cena 163.412.230,- Kč bez DPH) a nabídka sdružení společností Aquasoft spol. s r.o. a K2 atmitec s.r.o. (celková nabídková cena 152.000.000,- Kč bez DPH) byly vyloučeny ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů anebo nesplnění zadávacích podmínek.[102]

64.         Nabídka společnosti AutoCont CZ a.s. byla zadavateli doručena 30. 4. 2012 a celková nabídková cena činila 159.927.087,- Kč bez DPH.[103] Společnost AutoCont CZ a.s. ve své nabídce uvedla, že prostřednictvím subdodavatelů, a to společnosti A-Scan s.r.o. (podíl na plnění kapitoly 1.2 Digitalizace a ukládání), TESCO SW a.s. (podíl na plnění kapitoly 1.3 Integrace vnitřního chodu úřadu) a GORDIC spol. s r.o.[104] (podíl na plnění kapitoly 1.5 Datový sklad) prokazuje splnění kvalifikace [(splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 ods.t 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a)], a že hodlá zadat část plnění veřejné zakázky dalším subdodavatelům, a to společnosti MERIT GROUP a.s. (podíl na plnění kapitoly 1.4 Technologické centrum) a Asseco Central Europe, a.s. (podíl na plnění kapitoly 1.1 Digitální mapa veřejné správy).[105]

65.         Nabídka společnosti ICZ a.s. byla doručena zadavateli dne 30. 4. 2012 a celková nabídková cena činila 162.200.000,- Kč bez DPH.[106] Společnost ICZ a.s. uvedla ve své nabídce 3 společnosti jako své subdodavatele, prostřednictvím kterých bude prokazovat splnění části technických kvalifikačních předpokladů a které poskytnou služby či dodávky v rámci realizace zakázky či se budou podílet na provádění služeb. Jde o společnosti TSW (poskytnutí služeb či dodávek pro funkční oblast Vnitřní integrace chodu úřadu), EXON s.r.o.[107] (podíl na provádění služby Digitalizace a ukládání) a společnost Gordic (poskytnutí služeb či dodávek pro funkční oblast Datový sklad).

66.         Vítězem veřejné zakázky Olomouc se stala společnost AutoCont CZ a.s., smlouva byla uzavřena dne 3. 8. 2012.[108] Cena za jednotlivé funkční oblasti díla dle smlouvy činila i) digitální mapa veřejné správy 18.977.563,- Kč bez DPH, ii) digitalizace a ukládání 37.169.333,- Kč bez DPH, iii) integrace vnitřního chodu úřadu 32.070.000,- Kč bez DPH, iv) technologické centrum 57.610.191,- Kč bez DPH a v) datový sklad 14.100.000,- Kč bez DPH. Dále cena za poskytování služeb v provozní fázi (období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018) činila 7.333.866,60 Kč bez DPH.

67.         Společnost AutoCont CZ a.s. uzavřela dne 30. 8. 2012 smlouvu se společností A-Scan, s.r.o., dle které se tato společnost bude podílet na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Digitalizace a ukládání[109] v celkové výši 5.750.000,- Kč bez DPH.[110]

68.         Dne 8. 10. 2012 uzavřela společnost AutoCont CZ a.s. smlouvu se společností TESCO SW a.s. na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Integrace vnitřního chodu úřadu[111]v celkové hodnotě […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[112]

69.         Společnost AutoCont CZ a.s. uzavřela dne 28. 8. 2012 smlouvu se společností MERIT GROUP a.s., dle které se tato společnost bude podílet na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Technologické centrum[113] v celkové hodnotě 62.634.521,- Kč bez DPH.[114]

70.         Společnost AutoCont CZ a.s. uzavřela dne […obchodní tajemství…] smlouvu se společností Asseco Central Europe, a.s., dle které se tato společnost bude podílet na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Digitální mapy veřejné správy[115] v celkové hodnotě […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[116]

71.         Společnost AutoCont CZ a.s. uzavřela dne 26. 10. 2012 smlouvu se společností GORDIC spol. s r.o., dle které se tato společnost bude podílet na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Datový sklad[117] v celkové hodnotě 9.550.000,- Kč bez DPH.[118]

72.         Společnost AutoCont CZ a.s. uzavřela dne 3. 8. 2012 smlouvu se společností WV systems, s.r.o.[119] dle které se tato společnost bude podílet na realizaci veřejné zakázky Olomouc, funkční oblasti Digitalizace a ukládání[120]v celkové hodnotě 20.405.900,- Kč bez DPH (včetně provozní fáze).[121]

4.2         Vyjádření jednotlivých účastníků řízení k účasti ve veřejné zakázce Olomouc a dalších subjektů

4.2.1   Vyjádření společnosti AUTOCONT a.s.

73.         Společnost AC ve svém vyjádření[122] uvedla, že se podílela na realizaci následujících částí plnění předmětné veřejné zakázky (i) projektové řízení v investiční fázi (4.281.438,- Kč bez DPH), (ii) projektové řízení v provozní fázi (celkem 2.000.000,- Kč bez DPH) a (iii) dodávka systémového software Microsoft (2.240.704,- Kč bez DPH). Společnost AC dále Úřadu poskytla seznam společností, které působily jako její subdodavatelé, a to společnost Asseco Central Europe, a.s. (plnění dílčí části Digitální mapy veřejné správy v celkové výši […obchodní tajemství…] bez DPH), společnost WV systems, s.r.o.(plnění dílčí části Digitalizace a ukládání v celkové výši 20.405.900,- Kč bez DPH), společnost A-Scan s.r.o. (plnění dílčí části Digitalizace a ukládání v celkové výši 5.750.000,- Kč bez DPH), společnost TESCO SW a.s. (plnění dílčí části Integrace vnitřního chodu úřadu v celkové výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH), společnost MERIT GROUP a.s. (plnění dílčí části Technologické centrum v celkové výši 62.634.521,- Kč bez DPH) a společnost GORDIC spol. s r.o. (plnění dílčí části Datový sklad v celkové výši 9.550.000,- Kč bez DPH).

4.2.2   Vyjádření společnosti ICZ a.s.

74.         Společnost ICZ  ve svém vyjádření[123] uvedla, že původně předpokládala, že se bude o předmětnou veřejnou zakázku ucházet pouze z pozice subdodavatele v rámci subdodavatelské struktury společnosti AC a bude do veřejné zakázky nabízet své proprietární řešení ICZ DESA a související služby. V průběhu přípravy technických podkladů do nabídky se ICZ rozhodla, že kromě dodání výše uvedeného produktu a služeb by byla schopna realizovat nabídku (se zapojením subdodavatelů) v pozici prime contractora a systémového integrátora i sama, a rozhodla se podat i nabídku vlastní a postavit vlastní subdodavatelský systém pro tuto zakázku. Přesto byla připravena dostát své nabídce věcného plnění v oblasti digitalizace a ukládání, kterou poskytla AC s tím, že toto plnění dodá buď v pozici subdodavatele sama nebo prostřednictvím některého ze svých implementačních partnerů pro produkt a služby ICZ DESA. Bylo však nezbytné dodržet omezení z pohledu zákona o veřejných zakázkách v tehdejším znění, jímž byl požadavek, že uchazeč podávající vlastní nabídku nemůže prokazovat část kvalifikace jinému uchazeči. Tato podmínka byla dodržena, společnost ICZ uchazeči AC ani jinému uchazeči žádnou část technických kvalifikačních předpokladů neprokazovala, ačkoli v první části přípravy nabídky, kdy společnost ICZ uvažovala, že bude pouze subdodávat společnosti AC, byla i tato možnost připravována. Z tohoto důvodu společnost ICZ musela dát společnosti AC na vědomí, že hodlá podat vlastní nabídku, neboť porušením uvedeného zákonného zákazu by došlo k vyřazení jak nabídky AC, tak nabídky ICZ a společnost ICZ by mohla odpovídat za škodu způsobenou takovým jednáním. Společnost ICZ je přesvědčena, že tím, že společnost AC, s níž jednala o spolupráci v rámci její nabídky, informovala o tom, že bude podávat vlastní nabídku, ale že je připravena DESU i nadále dodat bez prokázání kvalifikace jako subdodavatel nebo prostřednictvím partnerské sítě jako vendor, bylo jednání v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a nedošlo v rámci něj k jakémukoli narušení hospodářské soutěže ani porušení zákona o veřejných zakázkách.

75.         Společnost ICZ dále uvedla seznam společností, u nichž v rámci své nabídky předpokládala jejich zapojení jako subdodavatelů, a to jednak subdodavatelé prokazující část kvalifikace: (i) TESCO SW a.s. (funkční oblast Integrace vnitřního chodu úřadu), (ii) EXON s.r.o.[124] (funkční oblast „Digitalizace a ukládání“) a (iii) GORDIC spol. s r.o. (funkční oblast „Datový sklad a napojení krajských SSL – z části Digitalizace a ukládání“); dále pak subdodavatelé, kteří neměli prokazovat část kvalifikace: (i) Asseco Central Europe, a.s. (funkční oblast „Implementace – Digitální mapy“), (ii) MERIT GROUP a.s. (funkční oblast „Implementace – Technologické centrum), (iii) Elsyst Engineering[125] (funkční oblast „Digitalizace a ukládání“) a (iv) A-Scan s.r.o. (funkční oblast „Digitalizace a ukládání“). Společnost ICZ uvedla, že u subdodavatelů, kteří neprokazovali část kvalifikace, bylo  jejich zapojení hypotetické, jejich cenové nabídky byly do nabídky kalkulovány a spolupráce s nimi předpokládána.

76.         ICZ sama hodlala realizovat plnění z funkční oblasti „Digitalizace a ukládání“, zejména v částech implementace KDS/KDR, licence KDS/KDR, provoz, podpora, maintenance, dále v oblasti projektového řízení, systémové integrace a koordinace projektu.

77.         Společnost ICZ pro Olomoucký kraj realizovala (a doposud realizuje) plnění ve funkční oblasti Digitalizace a ukládání z pozice vendora proprietárního řešení ICZ DESA (licence, související služby, maintenance). Toto plnění je dodáváno společnosti WV systems, s.r.o. Plnění je realizováno na základě smlouvy ze dne 3. 8. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2014. V celkové výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[126]

4.2.3   Vyjádření společnosti TESCO SW a.s.

78.         Společnost TSW ve svém vyjádření[127] uvedla, že do předmětného výběrového řízení nepodala nabídku, neboť nepokrývala celý předmět dodávky a nebyla schopna splnit ani požadované kvalifikační předpoklady. Z podnikatelského hlediska pro ni bylo vhodnější pokusit se předmětného výběrového řízení účastnit jako subdodavatel. Společnost TSW nebyla schopna realizovat předmětnou zakázku samostatně, protože nebyla schopna pokrýt některé oblasti předpokládané dodávky (např. Digitální mapy veřejné správy, Digitalizace a ukládání, Technologické centrum, Datový sklad). Společnost TSW byla schopna realizovat pouze dílčí plnění Integrace vnitřního chodu úřadu, a i to pouze s využitím dalších dílčích subdodavatelů. Společnost TSW se fakticky podílela na plnění předmětu dané veřejné zakázky jako subdodavatel společnosti AC, a to v oblasti Integrace vnitřního chodu Úřadu v celkové výši […obchodní tajemství…] bez DPH.

4.2.4   Vyjádření společnosti MERIT GROUP a.s.

79.         Společnost Merit ve svém vyjádření[128] uvedla, že […obchodní tajemství…]. Dále společnost Merit uvedla, že předmětného výběrového řízení se zúčastnila jako subdodavatel v části Technologické centrum. Nabídku jako celek na všechny části veřejné zakázky společnost Merit […obchodní tajemství…]. Společnost Merit se fakticky podílela na plnění předmětu dané veřejné zakázky jako subdodavatel společnosti AC, a to v oblasti Technologické centrum v celkové výši […obchodní tajemství…] bez DPH.

4.2.5   Vyjádření společnosti Asseco Central Europe, a.s.

80.         Společnost Asseco ve svém vyjádření[129] uvedla, že byla oslovena před uplynutím lhůty pro podání nabídek za účelem zajištění případného budoucího plnění v rámci veřejné zakázky Olomouc společností AC. Na základě toho byla uzavřena dne […obchodní tajemství…] „Smlouva o spolupráci při sestavení nabídky a o uzavření budoucí smlouvy o dílo“. Předmětem spolupráce byla subdodávka pro část realizace zakázky týkající se funkční oblasti Digitální mapa veřejné správy. Společnost Asseco se pak fakticky podílela na plnění předmětné veřejné zakázky jako subdodavatel společnosti AC (na základě smlouvy z roku […obchodní tajemství…] – […obchodní tajemství…]), a to v oblasti Digitální mapa veřejné správy v celkové výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[130]

81.         Společnost Asseco dále uvedla, že vykonávala pro zákazníka EUNICE CONSULTING a.s. konzultační činnost pro oblast digitálních technických map a územně analytických podkladů, která byla realizována na základě objednávky ze dne […obchodní tajemství…].[131] K tomu společnost Asseco uvedla (cit.): „[…obchodní tajemství…].“

4.2.6   Vyjádření společnosti A-Scan s.r.o.

82.         Společnost A-Scan ve svém vyjádření[132] uvedla, že se nepodílela na vypracování žádných dokumentů týkajících se výběrového řízení do veřejné zakázky Olomouc, nepůsobila jako subdodavatel žádného z uchazečů o VZ Olomouc před uplynutím lhůty pro podání nabídek a rovněž se nepodílela na vypracování nabídky žádného z uchazečů o veřejnou zakázku Olomouc. V době, kdy se předmětná zakázka připravovala, probíhala obdobná výběrová řízení ve všech krajích České republiky. Společnost A-Scan byla oslovena větším množstvím potenciálních uchazečů o výběrová řízení napříč celou republikou s otázkou, zda by byla ochotna, v případě jejich vítězství ve výběrovém řízení, se částečně podílet na předmětu plnění (vždy byla požádána o předběžné ceny, event. nacenila vzorovou tabulku). V případě, že uchazeč zvítězil v daném výběrovém řízení a cenová nabídka společnosti A-Scan byla pro něho atraktivní, obrátil se pak na společnost A-Scan se žádostí o spolupráci. Tímto způsobem se společností A-Scan komunikovala i společnost AC. Dále společnost A-Scan uvedla, že se podílela na dílčím plnění veřejné zakázky Olomouc jako subdodavatel společnosti AC v celkové výši 5.750.000,- Kč bez DPH, a to v oblasti Digitalizace a ukládání s tím, že společnost AC požádala společnost A-Scan o případnou spolupráci až po zveřejnění zadávací dokumentace, konkrétně 16. 4. 2012. Společnost A-Scan uzavřela subdodavatelskou smlouvu se společností […obchodní tajemství…][133] (tato společnost realizovala digitalizaci mikrofilmů za cenu […obchodní tajemství…] Kč bez DPH) a […obchodní tajemství…][134] (tato společnost měla realizovat dílčí plnění – tvorba metadat za cenu […obchodní tajemství…] Kč bez DPH).

4.2.7   Vyjádření společnosti GORDIC spol. s r.o.

83.         Společnost Gordic ve svém vyjádření[135] uvedla, že se nepodílela na vypracování dokumentů či jejich částí k veřejné zakázce Olomouc (tj. studie proveditelnosti, projektové dokumentaci, textové části zadávací dokumentace, resp. technické specifikaci předmětu zakázky). Společnost Gordic působila jako subdodavatel v nabídkách společnosti AC a ICZ; fakticky se podílela na plnění předmětné veřejné zakázky jako subdodavatel společnosti AC, a to v oblasti Datový sklad v celkové výši 9.550.000,- Kč bez DPH, a dále z pozice subdodavatele společnosti TESCO SW a.s. (jako subdodavatele společnosti AC) v části Integrace vnitřního chodu úřadu v celkové výši 1.243.000,- Kč a z pozice subdodavatele společnosti WV systems, s.r.o. v části Digitalizace a ukládání v celkové výši 1.000.000,- Kč bez DPH.

84.         Ke vztahu se společností FPO (účastník řízení) společnost Gordic sdělila, že se společností FPO nemá uzavřen žádný přímý smluvní vztah. Společnost FPO patří mezi subjekty, které v pozici „VAR – Value Added Reseller“ mohou vykonávat obchodně-servisní služby související s produkty společnosti Gordic.[136] Dle článku 3. Smlouvy je předmětem plnění ze strany GORDIC VAR jeho závazek k tomu, aby pro společnost Gordic s odbornou péčí stanovenou ve Smlouvě, nepřetržitě a po celou dobu platnosti Smlouvy, na svůj náklad a na své nebezpečí, podle určení, rozsahu, v termínech, na územní oblasti a nebo u subjektů stanovených GORDIC DISTRIBUTORem na základě Smlouvy provedl dílo, které je tvořeno opakovanou nebo průběžně prováděnou realizací vyjmenovaných činností.

85.         Dále společnost Gordic uvedla, že se nijak aktivně nepodílela na přípravě nabídky ve veřejné zakázce Olomouc, neudílela v souvislosti s touto zakázkou společnosti FPO žádné pokyny ani nespecifikovala žádné konkrétní činnosti, které by společnost FPO měla pro Gordic vykonat. Mezi společností Gordic a zaměstnancem společnosti FPO,[137]který se podílel na jednání za společnost FPO jako distributor Gordic, není žádný smluvní vztah a tento od společnosti Gordic neměl ve vztahu k veřejné zakázce Olomouc žádné konkrétní pokyny; zaměstnanec společnosti FPO mohl vykonávat obchodně-servisní služby související s produkty společnosti Gordic.[138]

4.2.8   Vyjádření zástupce společnosti PLVPTM, s.r.o. v likvidaci[139]

86.         Společnost PLVPTM (zpracovatel textové části zadávací dokumentace veřejné zakázky Olomouc a zpracování předmětu zakázky včetně jeho technické specifikace – viz výše) ve svém vyjádření uvedla, že první verze textové části zadávací dokumentace byla zadavateli předložena v červnu 2011; následně až do března 2012 docházelo k úpravám dle požadavku zadavatele, Centra pro regionální rozvoj (CRR) a Ministerstva vnitra ČR (MVČR). Ke schválení zadávací dokumentace ze strany MVČR muselo dojít v únoru 2012, pracovními verzemi zadávací dokumentace již nedisponuje. Dále společnost PLVPTM uvedla, že na zpracování předmětných dokumentů či jejich částí, příp. podkladů pro jejich vypracování, s žádným dalším subjektem nespolupracovala.[140]

4.2.9   Vyjádření zadavatele veřejné zakázky Olomouc

87.         Zadavatel veřejné zakázky Olomouc ve svém vyjádření uvedl[141], že návrhy textové části zadávací dokumentace a předmětu zakázky včetně technické specifikace byly předkládány a připomínkovány již od září 2011 (kdo dokumenty připomínkoval nelze dohledat); finální verze zadávací dokumentace je pak ze dne 27. 3. 2012.[142] Finální verze zadávací dokumentace byla připomínkována převážně advokátní kanceláří Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., projektovým manažerem oddělení veřejných zakázek a IT zadavatele a MVČR – Odbor strukturálních fondů (OSF). Dále zadavatel uvedl, že nedisponuje informacemi, zda se některé další společnosti podílely na vypracování zadávací dokumentace pro advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. Olomoucký kraj poskytl jako podklad studie proveditelnosti[143], které byly součástí zadávací dokumentace. K dotazu Úřadu, zda byla finální verze zadávací dokumentace předaná Olomouckému kraji advokátní kanceláří Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. dále nějak měněna zadavatel uvedl, že (cit.): „ZD se poskytovala VKŠ, tedy finální verze ZD ze dne 27. 3. 2012 by měla být shodná s poskytovanou ZD“. Zpracované studie proveditelnosti byly předány Olomouckému kraji společností EUNICE CONSULTING, a.s. dne 30. 7. 2010 na základě předávacího protokolu; zadavatel nedisponuje informacemi, zda některé další společnosti se podílely na vypracování studií proveditelnosti pro společnost EUNICE CONSULTING, a.s.[144] Rovněž nedisponuje informacemi, že by finální verze studií proveditelnosti byla po jejich  předání Olomouckému kraji nějak měněna.

4.3         Posuzované jednání

4.3.1   e-Government strategie Olomouckého kraje

88.         Dne 4. 5. 2010 (2:51 PM) [Jméno Příjmení] ([funkce] společnosti Merit)[145] zasílá [Jméno Příjmení] (TSW) e-mailem s předmětem Podkladyjiž dříve slíbený podklad“ a dále v emailu uvádí (cit.): „…V případě, že budete chtít něco okomentovat, upřesnit či doplnit neváhejte. Budu rád pokud se budeme moci krátce setkat a sladit naše záměry.“[146] Součástí e-mailu je tabulka v první části s položkami - Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání dat, Vnitřní integrace úřadu, Datové sklady, Technologické centrum kraje,[147]  ve sloupci označeném Odhad objemu jsou uvedeny částky v Kč a ve sloupci označeném Řeší je vždy uvedena zkratka TSW s výjimkou položky Technologické centrum kraje, kde je uvedena zkratka MG.[148] Dne 5. 5. 2010 (16:18) přeposílá [Jméno Příjmení] ([funkce] TSW) tento e-mail [Jméno Příjmení] (TSW) s poznámkou „…Reakce od [Iniciály]“.[149]

89.         Dne 20. 5. 2010 na svém zasedání Rada Olomouckého kraje po projednání bodu eGovernment strategie Olomouckého kraje vzala na vědomí důvodovou zprávu a uložila dopracovat eGovernment strategii Olomouckého kraje s termínem 3. 6. 2010.[150]

90.         Dne 2. 6. 2010 byla podána do VZMR studie proveditelnosti jedna nabídka, a to nabídka společnosti EUNICE CONSULTING, a.s.[151]

91.         Dne 3. 6. 2010 Rada Olomouckého kraj schválila eGovernment strategii Olomouckého kraje a uložila dopracovat u Dodatku Integrovaného operačního programu v části finanční analýza, na základě předpokládaných výstupů ze studie proveditelnosti, návrh řešení projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích na podmínky Olomouckého kraje, zejména technické řešení a finanční náklady (investiční a provozní).[152]

4.3.2   Vypracování studie proveditelnosti

92.         Dne 4. 7. 2010 (21:13) společnost EC zaslala společnosti Asseco ([Titul Jméno Příjmení, funkce])[153] smlouvu o spolupráci […obchodní tajemství…] (předmět: […obchodní tajemství…)]; touto smlouvou se subdodavatel (v návrhu není uveden název společnosti) zavazuje poskytnout poradenství společnosti EC v rámci […obchodní tajemství…] v rozsahu […obchodní tajemství…] ([…obchodní tajemství…)].[154] Dne 9. 7. 2010 [Jméno Příjmení] (Asseco) oznamuje [Jméno Příjmení] (EC) „…dle dohody jsem návrh smlouvy předal firmě, která bude zajišťovat subdodávku […obchodní tajemství...] za oblast […obchodní tajemství…]. Jedná se o společnost […obchodní tajemství…] … současně potvrzuji účast společnosti Asseco i […obchodní tajemství] na úterním jednání, tj. 13. 7. 2010 … na […obchodní tajemství…] ...“.[155]

93.         Dne 21. 7. 2010 [Jméno Příjmení] (EC) přeposlal [Jméno Příjmení] (Asseco) email […obchodní tajemství…], který obdržel od […obchodní tajemství…] ([…obchodní tajemství…]) s textem (cit.): „…dle dohody zasílám upravený návrh […obchodní tajemství…]…“.[156] Dle přehledu celková navrhovaná […obchodní tajemství…].[157]

94.         Dne 22. 7. 2010 (9:12) projektová manažerka společnosti EC zasílá [Jméno Příjmení] (TSW) pracovní verze podkladů pro Olomoucký kraj (výzva č. 08) a upozorňuje ho, že (cit.): „…V dokumentech ještě není doplněna část DMVS, nemáme zatím relevantní podklady…“. Přílohu emailu tvoří 2 dokumenty, a to OL_Finanční plán.xlsOL_Manazerske shrnuti _eGovernment1.doc.[158] Následně je TSW v 13:45 hod. ještě zaslána aktuální verze těchto dokumentů, které byly upraveny na základě konzultace s Olomouckým krajem (úprava v části TC),[159] a dne 29. 7. 2010 (12:03) upravený finanční plán pro projekt z výzvy č. 08 pro Olomoucký kraj, dle kterého celkové náklady projektu vč. doby udržitelnosti činí 227.960.000,- Kč vč. DPH (investiční část 158,8 mil. Kč a provozní fáze 69,16 mil. Kč).[160]

95.         Dne 29. 7. 2010 Rada Olomouckého kraje na své schůzi k bodu UR/44/54/5010 Popis technického řešení a předpokládané investiční a provozní náklady k projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ uložila předložit dopracovanou důvodovou zprávu včetně příloh na nejbližším jednání.[161]

96.         Dne 30. 7. 2010 předala společnost EUNICE CONSULTING, a.s. Olomouckému kraji zpracované studie proveditelnosti a manažerský souhrn k celému projektu.[162]

4.3.3   Období 31. 7. 2010 – 19. 4. 2011

97.         Dne 2. 8. 2010 (4:50 PM) [Jméno Příjmení] (TSW) žádá [Jméno Příjmení] (EC), aby mu zaslal aktuální stav studií VIU a DIG OlK.[163] Následně je [Jméno Příjmení] (TSW) přislíbeno, že kolegové z EC by mu to měli zaslat.[164]

98.         Dne 2. 8. 2010 (22:57 a 22:58) [Jméno Příjmení] (TSW) přeposílá svým kolegům z TSW dokument Studie_proveditelnosti_VIU_OK_v1.doc (Studie proveditelnosti pro projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje“)[165] s pokynem, že „…Zítra bude [Příjmení] u nás.[166] Měli bychom vědět připomínky“[167] a dokument Studie_proveditelnosti_ OL_Digitalizace_a_ukladani_V3_1.doc.[168] Oběma těmto emailům předchází emaily ze dne 2. 8. 2010 od pracovníků EC (v 10:43 PM od [Jméno Příjmení] a v  9:39 PM od [Jméno Příjmení]) se shodným předmětem jako mají následně přeposlané emaily. [Jméno Příjmení]  (EC) ve svém emailu uvádí „…posílám poslední ver. SP Digitalizace OL“.[169] Dne 3. 8. 2010 probíhá interní komunikace v rámci EC, jejímž obsahem je žádost o zaslání [Příjmení] aktuální verze SP VIU pro Olomouc.[170]

99.         Dne 4. 8. 2010 (10:56) [Jméno Příjmení] (EC) zasílá [Jméno Příjmení] (TSW) zaktualizovaný plán na základě naší včerejší schůzky. Přílohu emailu tvoří dokument OL_Finanční_plán_3.xls, který tvoří tabulka Finanční plán projektů výzvy č. 08 pro OLK v Kč vč. DPH.[171]

100.     Dne 4. 8. 2010 (16:02) [Jméno Příjmení] (TSW) zasílá [Jméno Příjmení] (EC) aktualizovanou verzi, přílohu emailu tvoří dokument Studie proveditelnosti pro projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje“ (označená Studie_proveditelnosti_VIU_OK_v1 (2) (2).doc).[172] Ve vlastnostech tohoto dokumentu je uvedeno: uložil: [prijmeni].[173] Dne 16. 8. 2010 [Jméno Příjmení] (EC) informuje [Jméno Příjmení] (TSW), že zítra by měli poslat novou verzi k nahlédnutí (předmět emailu:  RE: Studie_proveditelnosti_VIU_OK_v1 (2) (2).doc)[174], následující den posílá slíbenou studii k nahlédnutí a k případným revizím.[175] Dne 18. 8. 2010 (15:53) [Jméno Příjmení] (TSW) posílá [Jméno Příjmení] (EC) dokument Studie proveditelnosti pro projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Olomouckého kraje“, 2. verze dokumentu. Ve vlastnostech dokumentu je uvedeno v kolonce uložil: [prijmeni].[176] 

101.     Ve dnech 3., 10. a 11. 8. 2010[177] společnost EC komunikuje se společností IXTENT s.r.o.[178] ohledně licencí a finančních vstupů, přílohy těchto emailů pak tvoří studie proveditelnosti Digitalizace a ukládání dat (pozn. v emailu ze dne 11. 8. žádá společnost IXTENT s.r.o. o aktuální studie proveditelnost DA a VIU). V emailu ze dne 11. 8. 2010 (9:22 hod.) společnost IXTENT s.r.o. píše [Jméno Příjmení] (TSW), v kopii [Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení] (EC), předmět: RE: KÚ Olomouc – studie proveditelnosti DA, ve kterém uvádí (cit.): „…ano, je to tak, jsme schopni zajistit pomocí […obchodní tajemství…] oblast […obchodní tajemství…] i […obchodní tajemství…] … Chtěl bych připomenout schéma […obchodní tajemství…], které jsme si odsouhlasili v Hradci i účastí Tesco SW…“.[179]

102.     [Jméno Příjmení] (EC) reaguje dne 11. 8. 2010 (11:21 AM) na email od společnosti IXTENT s.r.o., v kopii mj. zaslaný [Jméno Příjmení] (TSW), a uvádí (cit.): „…základní informace je - dodržet typový projekt. Takže se musíme vrátit k i původní koncepci studie. Nemůžeme riskovat odmítnutí studie hodnotitelem…“. Společnost IXTENT s.r.o. píše reakci pracovníkům A-Scanu (cit.): „…tak Olomoucký kraj a další kraje na ně navázané níže uvedeným rozhodnutím ztrácíme. L Pro archiv a DMS tam za takových podmínek nemáme prostor. Můžeš prosím uvedené eskalovat, třeba se s tím ještě něco dá udělat. Nevím, jaká byla přesně dohoda s Eunice, ale podle níže uvedeného z ní nezbyl kámen na kameni. Podle mého názoru je to práce [Příjmení] z Tesco SW, který se od začátku jednoznačně stavěl proti DMS…“ A-Scan dne 11. 8. 2010 (12:08) odpovídá (cit.): „…moct zpracovat předběžnou nabídku na DMS a úložiště, které by po obsahové, funkční a i cenové stránce bylo schopno nahradit (a tím být konkurence schopné) navrhovaná řešení podle typového projektu. Myslím, že bychom se znalostí studii proveditelnosti měli mít hotové nabídky dopředu!!! … Taky si nemyslím, že by to shodil u Eunice [Příjmení] …“.[180]

103.     Dne 24. 9. 2010 Rada Olomouckého kraje na své schůzi schvaluje projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ a jeho podání do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu (IOP) a ukládá předložit zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení financování tohoto projektu.[181]

104.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (Merit) je zaznamenána schůzka dne 24. 1. 2011 (14:00-15:00) s předmětem Jednání Olomoucký kraj – příprava zadávací dokumentace TCK MERIT; organizátor: [Jméno Příjmení] (Merit), povinní účastníci jsou pracovníci Meritu.[182]

105.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenána schůzka dne 28. 1. 2011 (7:45-8:15) s předmětem schůzka AC. vyzva 08, místo konání: tesco, organizátor: [Příjmení Jméno], povinní účastníci: [Titul Jméno Příjmení] (TSW) a [Titul Jméno Příjmení] (TSW);  s komentářem „…s časem schůzky je možné operativně posouvat do 10.00 hodin. [Iniciály][183]

106.     S touto schůzkou koresponduje záznam v elektronickém poznámkovém bloku OneNote [Jméno Příjmení] (AC) s datem 28. 1. 2011 v záložce vytvořené dne 11. 5. 2011 ve složce „08.výzva“ označené „01“, [184] ve kterém je uvedeno (cit.):

„…3) O8.Oc

3.1     ESS[185] (Gordic)

         - negarantované úložiště (?AC)

3.2    DMVS[186]

        - X nic

3.3   Digitalizace

       - buďto fa z Hradce nebo AC

3.4   VIU[187]

        - IDM[188] pro AC

       - zbytek TSW

3.5   datový sklad

      - X nic

3.6   technologické centrum

     - rozdělit mezi MRT/AC
    - dělba je na našem jednání MRT/AC

Hráči: gordic/AC/TSW/MRT/digi Hradec“.

107.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byla zaznamenána schůzka na 31. 1. 2011 (16:00 a 17:00), předmět: [křestní jméno], místo konání: merit.[189]

108.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) bylo zaznamenáno několik schůzek, a to 4. 2. 2011 (8:30-9:00) s předmětem [iniciály] a7. 2. 2011 (11:00-11:30) s předmětem merit.[190]

109.     Dne 8. 2. 2011 (7:41) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (Merit)[191] email s předmětem reakce na schůzku, ve kterém uvádí(cit.): „…V reakci na naše jednání:

a) Jsme připraveni zastat roli prime

b) Digitalizace – zřejmě naplníme částečně. Bude potřeba podrobněji rozkrýt potřeby …

c) IDM – ano

d) Datový sklad – fakticky práce pro spisovkáře, znalost datových struktur

Myslím, že pro další posun bude nutné rozebrat věci ve třech …“[192]

Obratem [Jméno Příjmení] (Merit) reaguje na daný email (cit.): „Tozn. a)b)c) ano, d) ne??“[193]

110.     V průběhu února 2011 [Jméno Příjmení] (TSW) s pracovníkem odboru informačních technologií Olomouckého kraje komunikují o harmonogramu a „o možnostech VZ“ a domlouvají si schůzku; zakázka není v emailech specifikovaná, ale v příloze označené Projekt – návrh harmonogramu – v01.xlsx jsou k realizaci projektu po etapách uvedeny části projektu TC, VIU, SS, GIS, DIG, MIS.[194]Následně pracovník Olomouckého kraje zasílá dne 23. 2. 2011 (7:43 AM) [Jméno Příjmení] (TSW) a [Jméno Příjmení] (Merit) email s předmětem Výzva 08 IOP, ve kterém zasílá komentář (cit.): „…k problematice, o které se bavíme…7. V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky? Je nutné  zadávat všechny části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení…?“ V reakci na tento email probíhá interní komunikace mezi pracovníky TSW, ve které je uvedeno (cit.): „Podle mne lze najít takové zdůvodnění, proč se má soutěžit jako celek bez možnosti dílčího plnění! … Cesta asi existuje, zmiňovaný paragraf umožňuje omezit uchazeče, že musí podat nabídku na všechny plnění. Je probráno.“[195]

111.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byla zaznamenána schůzka na 1. 3. 2011 (13:30-14:00) s předmětem [křestní jméno].[196]

112.     Dne 8. 3. 2011 (úterý) probíhala emailová komunikace mezi AC a Meritem ve věci sjednání schůzky; schůzka byla sjednána na čtvrtek v 10:00 hod. v Meritu (10. 3. 2011).[197] Další schůzky AC a Merit byly v kalendáři [Jméno Příjmení] AC) zaznamenány na 23. 3. 2011[198] a 1. 4. 2011; u schůzky 1. 4. 2011 byla uvedena poznámka (cit.) „Ac, merit, TSW  dělba“.[199]

113.     Dne 14. 3. 2011 (14:17) je interně v rámci společnosti TSW  zasílán email s předmětem tabulka.xlsx, ve  kterém je uvedeno (cit.): „Prosím mrkni na to…Heslo: IOP08“. Přílohu tvoří zaheslovaný dokument tabulka.xlsx; jde o tabulku, ve které je v kolonce Olomoucký kraj v sloupci Strategie uvedeno (cit.):

1 VŘ                                               

Koalice: TE + ME+AU+GO,

Prime: AU     Lob:TE

TE: VIU

ME:TC

AU: TC? + VIU (část IDM)

GO: eSS, Dig, DW (část)

A-scan: Dig

Ostatní: DMVS

 

Komunikace na úrovni Top managementu         ano

Komunikace na úrovni výkonné /IT odbor           Ano

 

Komunikace s klíčovými partnery                        ANO (Merit, Gordic)

Nejbližší událost                                                     specifikace dodávek + návazně příprava podkladů pro ZD“.[200]

114.     V počítači pracovníka TSW byl uložen dokument zprava.doc, obsahují text (cit.) „Dobrý den, prosím zašlete nejlépe během dneška seznam tří právních kanceláří (VKŠ + 2) pro oslovení. Paní doktorka by měla vědět, o co jde. Spěchá. Děkuji. [Iniciály].“ Ve vlastnostech dokumentu je v kolonce autor Administrator a společnost TESCO SW a.s.[201]

115.     Dne 7. 4. 2011 Olomoucký kraj zaslal 3 advokátním kancelářím výzvy k podání nabídek do VZMR výkon práv.[202]

116.     Emailem ze dne 12. 4. 2011 [Jméno Příjmení] (Merit) oslovuje případné obchodní partnery s poptávkou pro projekt […obchodní tajemství…]; v emailu s předmětem poptávka mj. uvádí (cit.): „…dle dohody s […obchodní tajemství…][203] Vás oslovuji s poptávkou pro OL Kraj … Zatím jsme se domluvili nad řešením a zasílám Vám i licence k ocenění. Momentálně jsme ve fázi chystání ZD pro OL kraj. V příloze najdete jednoduchý popis funkce […obchodní tajemství…]. Od Vás budu po odsouhlasení specifikace a nabídky potřebovat vypracovat popis řešení pro ZD tak aby to jednoznačně vedlo produktům […obchodní tajemství…] z nabídky, ale nebyly tam zmíněny jejich názvy. Registraci jsem nyní zpracoval, mela by být bez problémů schválena.“[204]

117.     Dne 14. 4. 2011 (čtvrtek) [Jméno Příjmení] (AC) sjednává s [Jméno Příjmení] (Merit) na pondělí či úterý schůzku.[205]

4.3.4   Období 20. 4. 2011[206] až 20. 3. 2012[207] - tvorba zadávací dokumentace k veřejné zakázce Olomouc

118.     Dne 27. 4. 2011 (10:04 AM) [Jméno Příjmení] (Merit) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) slíbený podklad, v emailu s předmětem FW: DU uvádí (cit.): „…Podklady pro digitalizaci.

32_P…doc – studie proveditelnosti. Kapitola 7.3 od strany 59 obsahuje části zadání

Výběrové řízení KDJ[208]…doc – podklady od VKOL

ZD digi…doc – materiál z provenience Gordic, zaměřeno na spisovku …“[209]

119.     [Jméno Příjmení] (AC) dne 29. 4. 2011 (12:26 PM) reaguje na zaslaný podklad (cit.): „…jsou to materiály především k dílčímu projektu č. 3 a ten se mne dotýká. Děkuji. Ještě jsem čekal materiál ke spisové službě jako takové?“. Dne 3. 5. 2011 (11:45) [Jméno Příjmení] (Merit) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) email, jehož přílohu tvoří dokument Svazek 1 – zadávací dokumentace_SSL-01_02.doc (zadávací dokumentace Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, Elektronická spisová služba, vytvořeno: 22. 3. 2011, uložil: [příjmení]), s upozorněním „…byl bych nerad, kdyby to obletělo celé AC. Děkuji“ (email je označen jako důvěrné).[210]

120.     V PC pracovníka A-Scanu[211] ve složce [příjmení]/VIP-projekty/Krajské úřady/Olomoucký/02merit.podklady byly uloženy s datem změny 29. 4. 2011 dokumenty: 32 - Příloha č. 3 Studie proveditelnosti _digitalizace a ukládání.doc (Studie proveditelnosti pro projekt „Na rozvoj služeb egovernmentu v krajích, část výzvy III. - Digitalizace a ukládání dat, vytvořeno: 27. 4. 2011, uložil: [Příjmení Jméno]), 02 – ZD_digitalizace.doc (zadávací dokumentace Implementace Krajské digitální spisovny a repozitáře, vytvořeno: 7. 1. 2011, uložil: [příjmení]). [212]

121.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) je na 3. 5. 2011 zaznamenána schůzka digitální mapa Olomouc, povinní účastníci: [Titul Jméno Příjmení] (TSW) a [jméno.prijmeni]@asseco-ce.com.[213]Následně probíhá mezi společnostmi AC a Asseco komunikace ve věci digitální mapy. [Jméno Příjmení] (Asseco) pokládá [Jméno Příjmení] (AC) dotazy (email ze dne 6. 5. 2011 11:08 AM) na technologie digitální mapy (cit.): „Ve studii proveditelnosti doporučujeme, aby …zároveň ve studii předpokládáme … ve studii uvádíme…“[214]

122.     V PC pracovníka A-Scanu[215] ve složce [příjmení]/VIP-projekty/Krajské úřady/Olomoucký /02merit.podklady byly uloženy s datem změny 4. 5. 2011 dokument 01 – zadávací dokumentace_SSL_01_02.doc, zadávací dokumentace Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, Elektronická spisová služba, vytvořeno: 22. 3. 2011, uložil: [příjmení].[216]

123.     Dne 6. 5. 2011 (13:48) interně odeslal [Jméno Příjmení] (AC) email s předmětem FW: eGON – příprava workshopu IOP 08 kraj olomouc – podklady, ve kterém uvádí (cit.): „…Na všechny další adresáty jsem to už poslal. K tobě musím nešifrovaně…

Časový program středečního jednání se rýsuje takto:

12.00 – 13.00    jednání mezi gordic/asseco

13.00 – 14.30   společné jednání AC, TescoSW, Asseco, Gordic

14.30 – 16.00   prezentace řešení digitální mapy veřejné správy (Asseco pro AC)

                          Kromě sebe, bych uvítal účast osoby technicky znalé…

                          Nevím, zda je taková osoba mezi adresáty mailu?

 

Zbývá doladit časy:

??? - ???          projednání Digitalizace Gordic/AC. To je potřeba časově dojednat.

                          Doporučuji provést ještě před společným jednáním všech subjektů ve 13.00 hod.

                      …

??? - ???        jednání mezi AC/Tesco. Myslím, že by mohlo navázat po 14.30.

                      …    

Místo schůzek se přesouvá do prostor Asseco v Brně. Adresu dodám.“ [217]

124.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen v záložce 08.výzva záznam 02.LM [Křestní jméno] s datem 9. 5. 2011 (18:28), ve kterém je uvedeno (cit.):

„3 problémy

1.        Merit – konstrukce TC

2.        Gordic – je členem sdružení?

3.        Role ICZ – je/není členem sdružení?

3 oblasti pro AC

1.     Digitalizace

2.     DMVS

3.     VIU

a.        IDM

b.        A co dále?“ .[218]

125.     Dne 10. 5. 2011 proběhla interní emailová komunikace pracovníků AC ve věci digitalizace – kraj olomouc, ve které je uvedeno (cit): „…Co potřebuji jako další krok je, aby ses potkal co nejdříve s technickými lidmi z Gordicu a byli jsme schopni prověřit shodu technologií a nastavit dělící čáru mezi AC/Gordic pro tuto kapitolu řešení výzvy…“[219]

126.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen v záložce 08.výzva záznam 03. Brno s datem 11. 5. 2011 (9:49), ve kterém je uvedeno (cit.):

 „Souhrn dovnitř AC:

-   Tři subjekty vidí ve společném postupu vysokou šanci na úspěch

o      AC bude muset zastat roli prime kontraktora

o      Role bude skutečná, nikoliv formální

o      Rozdělení do tří množin s garantem za každou z nich

o      AC

 • IDM
 • Digitalizace
 • DMVS

 

-   Nutnost, aby členem byl Gordic ve vazbě na SSL

-   Obchodní shoda na společném postupu a nabídce

-   Milník, který nás společně čeká je plánované schválení ZD radou kraje v červnu

 

Dnes:

-   Stvrdit tuto obchodní shodu

-   Formalizovat shodu/dohodu smluvní formou

-   Finalizovat partnery

-   Nominovat technologické partnery

-   Připravit výstupy

o      Prezentaci řešení pro kraj

 • Následně schválit řešení krajem

o      Rozpočty interní/pro kraj

o      Transformace řešení do ZD

-   Projektový manažer

-   Architekt IDM sladit s TSW“.[220]

127.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byly sjednány se společností Asseco dvě schůzky na 11. 5. 2011; předmět schůzek Koordinace projektu Olomouc(s textem „pozvánka týkající se koordinace a sladění dalších kroků“) a Digitální mapa, prezentace řešení.[221]Dne 11. 5. 2011 je pak v daném kalendáři zaznamenána schůzka s [Jméno Příjmení] (FPO, [Jmeno_Příjmení]@gordic.cz), pracovníkem společnosti FPO (distributor produktů společnosti Gordic), jejímž předmětem je digitalizace, prezentace řešení, diskuse nad dělící čárou ac/gordic (místo konání: asseco?).[222]

128.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen v záložce 08.výzva záznam 00.Osoby.zdroje.šablony s datem 11. 5. 2011 (11:19),[223] ve kterém jsou uvedeny AC rolePartneři role (Asseco – [Příjmení], Gordic: [Příjmení], ICZ: ???). Dále jsou uvedeny revize dostupných pracovních ZD podle kapitol (1. ESS,[224] 2. DMVS,[225] 3. Digitalizace a ukládání,[226] 4. Integrace VSU,[227] 5. Datový sklad[228] a 6. TC[229]) a revize dokumentů SP podle kapitol.

129.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen v záložce 08.výzva záznam Zápis.11.května 2011 s datem 11. 5. 2011 (14:22), ve kterém je mj. uvedeno (cit.):

 „Dohoda asseco/gordic

-        Dohodnuto 65% / 35%

-        Definovat a uzavřít Koalici

-        2 týdny na přípravu textů ZD.Dodat

Vlastnosti

Rozsah dodávky

-        Konsolidační bod je Tesco, e-mail @tsw.cz

-        Strategie vítězství: kombinace cena/plnění dodávky

-        Kvalifikace nebudou limitují a nebudou rozhodovat

 • Musí se nastavit tak, aby umožnily podání 1-2 řízených nabídek…“. [230]

130.     Dne 12. 5. 2011 (4:22 PM) [Jméno Příjmení] (AC) žádá dle včerejší dohody TSW o zaslání věcné šablony pro technickou specifikaci řešení (seznam funkcionalit + rozsah plnění), dále o kontakt na osobu, která má podklady shromažďovat, a prezentaci (předmět emailu OLK - žádost o zaslání podkladů). Následně probíhala interní komunikace TSW o šabloně a kontaktu v rámci společnosti TSW.[231]

131.     Dne 12. 5. 2011 (2:59 PM) zasílá [Jméno Příjmení] (Merit) [Jméno Příjmení] (AC) požadované podklady (email s předmětem Mapy).[232]

132.     Dne 12. 5. 2011 (15:22) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (Asseco) email s předmětem DMVS s přílohou 02.DMVS.7z, ve kterém uvádí (cit.): „…Dostal se ke mně požadavek znění: ZD musí být v pondělí k dispozici. Dle mého je termín nereálný a navrhuji to uchopit formou oponentury dokumentů. Vyznačit a okomentovat místa či pasáže nevhodného znění a okomentovat proč. Upozornit na chybějící či neřečené věci či vazby, apod. A na základě toho následně dodat správné znění a změny komunikovat dovnitř organizace.“ Přílohu emailu tvoří tyto dokumenty: P01 Výzvy Pravidla pro tvorbu UKM.docx (dokument Příloha č. 1 Pravidla pro tvorbu ÚJM Olomouckého kraje),  Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_3.docx (29stránkový dokument obsahující 5 základních částí – 1. Preambule, 2. Identifikace zadavatele, 3. Vymezení některých pojmů, 4. Předmět veřejné zakázky „Nástroje ÚAP – portál ÚP“, 5. Předpokládaný průběh řešení celého projektu), a Výzva Úpravy ÚKM OK.docx (dokument Výzva k podání nabídek - Úpravy účelové katastrální mapy Olomouckého kraje). [233]

133.     Dne 12. 5. 2011 (5:06 PM a 17:29) proběhla interní emailová komunikace Meritu ve věci záruky – TCK, obsahující přehled záručních podmínek pro část vybudování TC a ITC infrastrukturu a pro část software.[234]

134.     Ve složce AC DUsers[příjmení]AppDataLocalMicrosoftOutlook byl uložen soubor Seznamy služeb SharePoint(4).pst, jde o poštovní soubor se sdílenými daty. V položce pošty Program eGON – Kraje – ZD a nabídky/Olomoucký soubor/Nepublikovat (dále též „Poštovní soubor AC Nepublikovat“) byl uložen dokument od [Příjmení Jméno] s předmětem Předmět_zakázky _k_UAP_Upraveno_3.docx s datem 12. 5. 2011, jedná se rozpracovaný 29stránkový dokument – zadávací dokumentaci (jako zadavatel je uveden Olomoucký kraj) s předmětem zakázky úplné a bezvadné vytvoření Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů - Nástroje ÚAP – portál ÚP.[235]

135.     Dne 16. 5. 2011 (9:32 AM) z emailové adresy Roy Manson (mailto:tm.swol@yahoo.com)[236] byl odeslán [Jméno Příjmení] (AC), v kopii na emailovou adresu [Jmeno_Příjmení]@gordic.cz (FPO), email (předmět: podklad-šablona) s textem (cit.): „…zasílám slíbený podklad. S pozdravem [Iniciály] P.S.  V „přednabídkové“ fázi prosím o respektování „distribučních“ kanálů v závislosti na obsahu…“. [Jméno Příjmení] (AC) na daný email reaguje obratem a dotazuje se (cit.): „Dobrý den, na základě zaslaného emailu bych se ráda informovala a upřesnila si následující informace:

Šablona technické specifikace řešení:

 • Zaslaná šablona v příloze se týká pouze části Vnitřní integrace úřadu (VIU). Dostaneme tedy další šablony pro technické specifikace ostatních částí řešení?
 • Pokud je opravdu šablona pouze na část VIU. Mohla bych se zeptat (v závislosti na vaše P.S. ohledně distribučních kanálů ve vazbě na obsah), proč byla část VIU zaslána i na pana [Příjmení] z Gordic?
 • Nebo mám tomu rozumět tak, že zaslaná šablona se týká všech částí a je potřeba ji pro ostatní části technické specifikace upravit a rozeslat na ostatní partnery?

Kontakty:

 • Chtěla bych požádat o zaslání kontaktu na osobu, u které se mají podklady shromažďovat.
 • Dále bych požádala (opět v závislosti na vaše P.S. ohledně distribučních kanálů ve vazbě na obsah) o zaslání kontaktů na příslušné osoby za jednotlivé oblasti.“ [237]

136.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat byl uložen dokument od [Jméno Příjmení] (AC)  s předmětem ZD-sablona_pro_VIU (4).docx s datem 16. 5. 2011; jde o rozpracovaný 9stránkový dokument obsahující kapitoly 1. Předmět veřejné zakázky (je komplexní dodávka SW řešení pro vnitřní integraci Krajského úřadu (VIU) zahrnující oblasti: Portál úředníka – Office desk, Identity Management – IDM a Integrační sběrnice), 2. Požadavky na předmět zakázky, 3. Součinnost ze strany zadavatele. Dle vlastností (souhrnných informací) dokumentu je v kolonce Společnost uvedeno Tescosw a.s. a v kolonce Uložil: [prijmeni ].[238]

137.     [Jméno Příjmení] (AC) dne 16. 5. 2011 (10:20 AM)[239] posílá svým kolegům z AC dokument - šablona pro ZD na část VIU Olomoucký kraj s požadavkem cit.): „…Naplňte, prosím, pouze část IDM. Veškeré materiály, veřejné i neveřejné, pro Olomoucký kraj jsou uloženy zde: http://sprojekt02/projectserver/Program eGON Kraje/Podklady pro ZD/….Termín pro naplnění šablony: 20. 5. 2011.“[240]Následně své kolegy informuje (18. 5. 2011 2:42 PM), že [Jméno Příjmení] (AC) „…sepsal zadání do ZD pro Olomoucký kraj. Jedná se o část IDM do Vnitřní integrace úřadu. Mohl bys, prosím posoudit, zda je zadání úplné a zda tam žádná část nechybí? [křestní jméno] by potom přesypal tento holý text do šablony dodané Tesco SW…“ Na to reaguje další kolega z AC, který uvádí (cit.): „Podle závěrů [Příjmení], které vyplývají ze studie proveditelnosti nejsme schopni plně pokrýt požadavky na IDM přes FIM, [Křestní jméno] Navrhuje Novell. Druhou variantou je v zadání vynechat body, které jsou sice ve studii, aleFIM je z principu nesplňuje…“[241] Dne 20. 5. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) informuje své kolegy, že se mají orientovat na MS.[242]

138.     Dne 16. 5. 2011 (17:52) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) dotazy k OLK (cit.): „… potřebujeme ještě vyjasnit tyto otázky (POZOR nejsou všechny na TESCO SW):

•vztahy s Merit + ostatními partnery

Chtějí, abychom jim poslali podklady a přitom dohoda zněla, že dostaneme od Tesca SW kontakt na osobu, u které se mají podklady shromažďovat.

Také než poskytneme komukoliv podklady k jakékoliv části, je potřeba z nich dostat nějaké vstupy.

AC má koordinační roli a jsme na prime, tak bychom měli mít přehled o celkové podobě jak technické tak obecné části ZD.

•dostaneme celkovou podobu ZD k připomínkovému řízení?

Potřebujeme si pohlídat kvalifikační kritéria, tak aby nebyla pro AC diskvalifikační.

Potřebujeme si pohlídat Supportní model….musí být umožněno, že si každý z partnerů může svou část supportovat sám.

 • jak moc je možné měnit podmínky stanovení v SP?

Dotazy na [Křestní jméno]…

 • stvrzení všech dohod s partnery + poskytnutí informace partnerům o stvrzení a platnosti dohod
 • část digitální mapy – nejsme informováni

jaká je domluva s Asseco?

+ Dotazy na [Příjmení]

 • část digitalizace – nejsme informováni

jaká je domluva s ICZ a Gordic?...“[243]

139.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenána schůzka na 17. 5. 2011 (8:30-9:00) s předmětem [Příjmení], místo konání: TESCO SW (6. p), organizátor: [Jméno Příjmení], povinní účastníci: [Jméno Příjmení].[244]

140.     Dne 17. 5. 2011 (12:11) [Jméno Příjmení] (Asseco) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) zapracované informace v dokumentu; předmět emailu FW: dokument. Přílohu emailu tvoří dokument Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_4_psw.docx; jde o 24stránkový dokument bez názvu, ve kterém je identifikován zadavatel jako Olomoucký kraj a předmět zakázky jako úplné a bezvadné vytvoření Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a portálu územního plánování (Nástroje ÚAP – portál ÚP); další kapitoly dokumentu tvoří Způsob řešení veřejné zakázky, Dokumentace systému, Pravidla akceptace jednotlivých etap, Požadavky na kvalifikaci.[245]

141.     Emailem ze dne 17. 5. 2011 (10:53) zaslaným na AC [Jméno Příjmení] (A-Scan) akceptoval schůzku AC + A-Scan na 18. 5. 2011 (14:30-15:30), místo konání: zasedačka Olomouc.[246] [Jméno Příjmení] (A-Scan) dále informoval TSW o této schůzce s AC a sdělil (cit.): „…a potom bychom přijeli pro materiály k vám…“[247]

142.     Dne 18. 5. 2011 (16:45) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (A-Scan) doplňující informace k tématu o příslušnou kapitolu studie a žádá o připomínkování textu, který mají již k dispozici a přiložené kapitoly studie; přílohu emailu tvoří studie proveditelnosti pro projekt „Na rozvoj služeb eGovermentu v krajích“, část výzvy III. – Digitalizace a ukládání dat, příloha žádosti č. 1, vypracovaná EC (dokument: Priloha_c1_Studie_proveditelnosti _digitalizace_a_ ukladani.pdf).[248]

143.     Dne 18. 5. 2011 (16:56) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (Merit) email s předmětem výměna informací, ve kterém uvádí (cit.): „Chci krátce informovat o stavu projektu. Sejdeme se do konce týdne?[249]

144.     Dne 19. 5. 2011 (16:56) zaslala svým kolegům z AC [Jméno Příjmení] (AC) šablonu, kterou jsme dostali z Tesca SW na VIU upravenou i pro ostatní technické části a dále uvádí (cit.): „Prosím o kontrolu šablony, zda v ní nic nechybí. Šablona není moc profesionálně vytvořená (mísí se tam různé styly apod.). Pokud bude jednotlivé části ZD konsolidovat AC, dodatečně ji spravím. Pokud nebudeme celou zadávací dokumentaci tvořit sami je minimálně zapotřebí mít důkladně popsáno:

1. technický popis řešení (do šablony technického řešení zaslaného Tescem SW)

 • Technická část + support

2. kvalifikační předpoklady za AC

 • technické, finanční, ekonomické
 • pojistná smlouva (zda můžeme doložit, že v případě výhry uzavřeme, nebo zda můžeme doložit subdodavatelem)

3. způsob hodnocení nabídek (navrhuji cenu + řešení)

4. specifikace nabídkové ceny (rozdělení max. hodnoty zakázky)

 • celková cena dodávky
 • cena údržby řešení
 • ceník možných rozšíření řešení?“[250]

145.     Dne 19. 5. 2011 (17:38) byl z emailové adresy [iniciály] ([příjmení]@windowslive.com) na emailovou adresu tm.swol@yahoo.com odeslán email s předmětem služba skenování, ve kterém je uvedeno (cit.): „Včera jsme se potkali. Proběhla kontrola dokumentů, které máme navzájem k dispozici a diskuze k jejich obsahu. Momentálně jsou nevyřešené dvě zásadnější otázky: Pánové nejsou vybaveni znalostí modelu požadovaných skenovacích služeb ...[Iniciály]“.[251]

146.     [Jméno Příjmení] (AC) zaslala dne 20. 5. 2011 (11:23) [Jméno Příjmení] (AC) email Olomoucký kraj-příprava ZD, jehož přílohu tvoří dokument OLK_sablona_technicke_reseni.docx. V emailu se uvádí (cit.): „Ahoj [Křestní jméno], dozvěděla jsem se, že jsi nově určený architekt řešení pro Olomoucký kraj (OLK), tak bych tě ráda seznámila s aktuální situací.

Pro účely sestavení zadávací dokumentace pro OLK je sestavena koalice firem a rozděleny jednotlivé části výzvy IOP08(. Jednání však stále probíhají, tak si u některých částí nejsem jistá finálních potvrzení dohod ještě nebylo finálně komunikováno).

Rozdělení by mělo vypadat následovně (když tak mě [Křestní jméno] prosím oprav nebo doplň):

AC je Prime=koordinační role

Tesco SW =Strategická role (architekt koalice)

I. Elektronická spisová služba (cca 5mil.)

Gordic

II. Digitální mapa veřejné správy (cca 18 mil.)

Asseco/AC (CAD studio?)=nejsem si jistá, jaká je nakonec situace

III. Digitalizace a ukládání (cca 39mil.)

Gordic/ICZ/AC ([Příjmení])/ICZ

 • AC=KDJ
 • A-scan=digitalizování dokumentů
 • Gordic=KDS
 • ICZ=KDR

=také nevím, jaká je nakonec domluva

IV. VIU a integrace s ISVS (celkem 28 mil, na část IDM – 5 mil)

Tesco/AC

 • AC=IDM na platformě MS
 • Tesco =Portál + integrační sběrnice

V. Datové sklady, manažerské systémy a nástroje Business intelligence (cca 14 mil.)

Tesco/Asseco/Gordic

VI.TC

Merit …“.[252]

147.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) je zaznamenána schůzka na pátek 20. 5. 2011 (14:00-14:30), předmět: výzva 08.kraj olomoucký, povinní účastníci: [Příjmení Jméno]  ([Jméno.Příjmení]@autocont.cz) a nepovinní účastníci: [Příjmení Jméno] ([Jméno.Prijmeni]@autocont.cz).[253]

148.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zapsána schůzka na pondělí 23. 5. 2011 (13:30-14:10) s předmětem [Příjmení], místo konání: Olomouc, Organizátor: [Příjmení Jméno], povinní účastníci: [Příjmení Jméno].[254]

149.     Na 24. 5. 2011 (14:00 – 15:00) je v elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) zaznamenána schůzka s předmětem tesco a v elektronickém kalendáři pracovníka TSW s předmětem AutoCont ([Příjmení]+architekt), Organizátor: [Příjmení Jméno].[255] V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) pak byla na stejný den od 15:30 zaznamenána schůzka s předmětem merit.[256]

150.     V notebooku pracovníka [Jméno Příjmení] (AC) byl nalezen záznam s datem 24. 5. 2011 s následujícím textem (cit.):

„Zápis z jednání:

ZD-aktuálně dokončené kapitoly

-          SSL

-          TC

ZD - [zkratka jména] předány další kapitoly

-          Nevím přesně které?

ZD - postup finalizace

-          Sběr samostatných kapitol plnění (dodavatel plnění)

-          Syntéza samost. Kapitol ve funkční celek (AC koordinuje)

-          Skloubit systémové požadavky syntetického plnění 

o    Za součinnost Úřadu

o    Vstupní místo do úřadu = MERIT

Řízení projektu – jednoúrovňové (AC)

….

? Pojistná smlouva

? Druhá nabídka IBM

Úkoly z jednání:

Dodat připomínky kapitoly Digitalizace +DMVS ([zkratka jména])

Supervize řešení ([zkratka jména])

Každý dodavatel musí dodat jako součást svého plnění:

-          požadavky na součinnost, infrastrukturu, lidské zdroje, prostory apod.

                (dodavatel, supervize [zkratka jména])

-          reálný rozpočet za svoje plnění

                dodavatel, supervize TSW a AC)

Smlouvy o subdodávce mezi členy sdružení – jednoúrovňové. Účel:

-          Budou součástí společné nabídky

-          Přílohou bude neveřejný rozpočet plnění

-          (AC)

Příprava druhé řízené nabídky s vyšší cenou

-          Ibm? (merit)

-          ICZ?

-          Techniservis?

Zaslat dotazy na Merit ([zkratka jména])

TERMÍNY:

-          Koordinační schůzka sdružení 1.-3.6.2011

[zkratka jména]

Architekt řešení: [Jméno Příjmení]

 

Domácí úkoly:

VIU

                                IDM – ano

Digitální mapa VS

                                Asseco – ano

Digitalizace

                                KDS – Gordic

                                KDR - ??

                                KDJ – cca do týdne

                                Digitalizace služba – tento týden.“[257]

151.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat byl nalezen dokument od: [Jméno Příjmení], předmět: IDM-technicke-reseni.docx, přijato: 25. 5. 2011 (9:35), jako autor ve vlastnostech dokumentu je uveden [Příjmení Jméno], společnost: Tescosw a.s. (vytvořeno: 24. 5. 2011, uložil: [Příjmení Jméno]).[258] Jde o obsahově shodný dokument s dokumentem ZD_šablona_pro_VIU.docx (viz výše – l.č. 519 spisu) s tím rozdílem, že tabulky v části 2.1.3 Identity management (2.1.3.1 Funkční požadavky, 2.1.3.2. Integrační požadavky, 2.1.3.3. Požadavky na GU1 a 2.1.3.4. Systémové požadavky), které byly v původním dokumentu prázdné, jsou vyplněny.

152.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat byl nalezen dokument od: [Jméno Příjmení], předmět: OLK_Zápis_z_jednání_c1_11052011.doc (3. 6. 2011), jde o doplněný zápis z jednání s datem 24. 5. (viz výše); doplněno je mj. (cit.): „…AC: dodat naše kvalifikační požadavky do ZD obrat ISO certifikace …“[259]

153.     Dne 24. 5. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) email OLK FW: podklady ICZ s textem (cit.): „Tady jsou podklady od ICZ. Zítra mám s nimi jednání, ve čtvrtek s Gordicem…“; přiložené dokumenty jsou zaheslované.[260]

154.     V Poštovním souboru AC Nepublikovatje uložen dokument od [Jméno Příjmení] (AC) IDM_technické_řešení.docx s datem 25. 5. 2011. Ve vlastnostech dokumentu je jako autor uveden [Příjmení Jméno], společnost AutoCont CZ a.s., vytvořeno 18. 5. 2011. V dokumentu jsou popsány požadavky na systém a jeho vlastnosti.[261]

155.     Dne 25. 5. 2011 (10:22) byl [Jméno Příjmení] (AC) z adresy [iniciály] ([prijmeni]@windowslive.com) odeslán [Jméno Příjmení] (A-Scan) email 08.dotazy ke službě skenování, ve kterém je uvedeno (cit.): „…Přímý kontakt nebude možný. Pro tuto chvíli se musíme spokojit s formou neosobního vyjasnění hlavních rozporů. Zde jsou dva dotazy, které jsem vnímal jako hlavní.

Možné varianty modelu požadovaných skenovacích služeb:

Příprava průvodního SIP balíčku k dokumentům:

Termínově – v pondělí je potřeba mít z vaší strany

-          souhlas nebo návrh korektury zadání

-          rozpočet …“.[262]

156.     V Poštovním souboru AC Nepublikovatbyl uložen dokument VIU_07_k_oponenture (3).docx s datem 25. 5. 2011, jde o vyplněnou „šablonu“ (viz výše), doplněna je kapitola Předmět veřejné zakázky a Požadavky na dodávku[263] (celkem 20 stran).[264]

157.     Dne 25. 5. 2011 proběhla interní emailová komunikace pracovníků AC ([Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení]), ve které je mj. uvedeno (cit.): „…Prosím, buď mi pošlete podepsaný email - ať můžeme ustavit šifrovanou komunikaci (heslo k ZIP dokumentům). Zítra ráno proběhnou další schůzky s našimi subdodavateli, o výsledku Vás kolega [Příjmení] bude informovat. Z těch šesti připravovaných částí mám jen tři zdokumentovány. Dvě z dřívějška, za které odpovídáme my a jednu ze včerejška. Nemám části, které spadají pod dodavatele HW a chybí mi i jeden, co spadá pod druhého dodavatele integrace. Budeme je potřebovat při kontrole překryvů a děr.“[265]

158.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen záznam B.zápis s datem 26. 5. 2011 (15:21), předmět: FW:OlK – zápis ze včerejška, ve kterém je uvedeno (cit.):„…Makáme na OLK- zatím je to rozehrané tak, že AC by byl systémový integrátor a dodavatel IDM. Naše plnění bude tedy architektura, projektové vedení a dodávka MS FIM  - vše tedy půjde za ITI.

Technicky na tom maká [Křestní jméno] – musí udělat celou architekturu a projednat ji uvnitř aliance – musím si být jisti že je to udělané

Obchodně je na tom ještě dost práce:

-          Porovnat Gordic s ICZ v digitalizaci – usilovně na tom pracuji, dnes jsem měl ICZ a zítra mám Gordic

-          Celé to spočítat včetně našeho plnění za architekturu a PM

-          Celé to obchodně projednat

-          Odladit ZD

-          Postavit celý komplex smluv

-          Dokoupit pojištění

-          Uřídit podání nabídky

Navrhuji tedy urychleně interně projednat podmínky pro go /no go – bude to náročné a vidím pro nás jen cca tak 10 -12 M, celkem to bude tak za 150M. Je to plně na ITI Pokud si potvrdíme, že pokračujeme tak navrhuji ihned angažovat projekt manažera…“[266]

159.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen záznam D.LM. zápis [zkratka jména]s datem 26. 5. 2011 (9:43),[267] ve které je mj. uvedeno (cit.):

„…

Dohoda

ICZ, Gordic

Termíny

pondělí zd

[Jméno Příjmení]

ü  vymámit zbylé ZD z Tesca a Meritu.“ [268] 

Přílohu OlK8vyzva_v01 tvoří tabulka Olomoucký kraj obsahující jednotlivé oblasti (části veřejné zakázky Olomouc), dále mj. cenu, garanta (vždy je uvedena jedna z těchto společností: AC, Merit nebo TSW), dodavatele (Elektronická spisová služba: Gordic, Digitální mapa: Asseco, Digitalizace a ukládání: AC, Gordic, ICZ, A-Scan, VIU a integrace s ISVS: TSW a AC, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence: TSW, Asseco, Gordic, TC: Merit), subdodávku; v horní části tabulky je uvedeno (cit.): „AC je na Prime …Tesco SW=Strategická role, Merit=HW.“ Dále je tabulka, kde u jednotlivých 6 oblastí je uveden Stav (mam či ne), Revize (u části Digitální mapa veřejné správy uvedeno Asseco a u části VIU a integrace s ISVS pak Tesco) a Soubory (doplněny jsou názvy wordových dokumentů pouze u oblastí, u kterých je v kolence Stav uvedeno mam); soubory jsou tedy vyplněny pouze u částí II. (revize Asseco)[269], III.[270] a IV. (revize Tesco).[271]

160.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen rovněž záznam C.LM. zápis [Iniciály]s datem 26. 5. 2011 (9:58), ve kterém jsou uvedeny úkoly (cit.):

„a) ([Iniciály]) Garanti musí dodat Dokumenty za kapitoly:

-   Datové sklady

-   Spisová služba

b) (???) Pro kapitolu DIGITALIZACE nastavit role ICZ a Gordic

c) (???) Nastavit režim smluv

d) (???) Nastavit cenu projektového řešení nejméně v režimu GA.“[272]

161.     V emailu [Jméno Příjmení] (AC) byly s datem splnění 26. 5. 2011 uloženy úkoly s předmětem: excel, co potřebujemevymámit zbylé ZD z Tesca a Meritu, dále s datem splnění 27. 5. 2011 úkol Druhá nabídka(u všech byl stav označen jako Dokončeno).[273] Názvy úkolů odpovídají úkolům ze zápisů (viz výše).

162.     Dne 26. 5. 2011 (3:57 PM) prosí [Jméno Příjmení] (AC) [Jméno Příjmení] (Merit) o kontrolu platnosti uvedených dokumentů a doplnění dokumentů chybějících (předmět emailu: revize dokumentů). Přílohu emailu revize dokumentů.zip tvoří seznam dokumentů, a to dokumenty SP podle kapitol[274]pracovní verze ZD podle kapitol.[275] Dle vlastností dokumentu je autorem a autorem poslední změny [příjmení] a naposledy byl dokument upraven 26.5.2011 14:53.[276] Obratem je Meritem odsouhlaseno a je zaslána chybějící část (přílohu emailu tvoří ZD_TC_V5.zip). Příloha obsahuje 10 dokumentů a mj. dokument - rozpracovanou zadávací dokumentaci (včetně projektové dokumentace) k části Technologické centrum veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, zadavatel je označen jako Olomoucký kraj; autor: RTS, a.s., autor poslední změny: Administrator.[277]

163.     Dne 27. 5. 2011 proběhla emailová komunikace mezi [Jméno Příjmení] (AC) a [Titul Jméno Příjmení(5352@seznam.cz). Společnost AC žádá o zaslání aktuální verze datového skladu po kontrole dostupných dokumentů s tím, že je jí odpovězeno (cit.): „Nemáme žádnou verzi ZD pro datový sklad. Kolegovi tahle kapitola chybí do kompletní sbírky.(předmět všech emailů: revize dokumentů).[278] Dne 30. 5. 2011 (17:57) z emailové adresy [Iniciály][[příjmení]@windowslive.com] je odeslán email na [Titul Jméno Příjmení] (5352@seznam.cz) obsahující 2 zaheslované přílohy, a to dokument IDM_technicke_reseni.docx[279]a dokument Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_4_ psw.docx.[280]V emailu je uvedeno (cit.): „Přílohou  -IDM  -DMVS. Zítra večer bych rád doposlal digitalizaci.  U Vás se připomínám znovu o pracovní verzi Datový sklad.“[281] 

164.     V notebooku pracovníka [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen dokument E.Dohody na kraji s datem 30. 5. 2011 (9:31),[282] ve kterém je mj. uvedeno (cit.): „Ahoj kluci, jak dopadly výsledné dohody na rozdělení KDS/KDR? Navíc nemám Gordicovskou verzi, původní byla nečitelná a nic nového se ke mně nedostalo. Seznam aktuálních dokumentu v XLS.

Návrh ppostupu

II - Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_4_psw.docx

                                na portále, od Asseca,

                                lze poslat na kraj nebo Meritu nebo komu…

IV – b –IDM_technicke_reseni.docx

                                na portále, od AC,

                                poslat Tescu, ať si to zapracuje do svého VIU

  

A teď třetí oříšek,

DIGITALIZACE

ve svém zbylém volném čase vezmu níže uvedené dokumenty a slepím z toho novou zadávačku

vycházím z toho, že všechny KDR a KDS jsou stejné a tedy že mohu použít dokumenty ICZ i pro Gordic

pokud tam bude něco trochu špatně, doladí se při revizi celkové zadávačky.

 

Dokumenty co mixuji do jednoho

II – a - 02 – ZD_digitalizace.doc

II – b - 03 – Výběrové řízení KDJ verze 2.doc

II – 2011-04_Nab_ATCNT_A0_1.pdf

II – 2011-04_Nab_ATCNT_A2_1.pdf

II – 2011-04_Nab_ATCNT_auto_1.pdf

II –  DA_technicka_specifikace_KDR.docx

II –  DA_technicka_specifikace_KDS.docx

 

[zkratka jména]

Úkoly:

Na Meritu:

ü  1) Ssl mám aktuální verzi

Na TSW:

ü  2) Předat dokumenty

IV – b – IDM_technicke_reseni.docx

II- Přemět_zakázky_k_UAP_Upraveno_4_psw.docx

ü  3) Vyžádat dokument Datové sklady

A-Scan

ü  4) Urgovat dokumenty na službu“.

Přílohu tvoří dokument Olk8vyzva_v01 obsahující tabulku Olomoucký kraj (shodná s tabulkou l.č. 5426) a tabulka nově označená DOKUMENTY ZD obsahující pro každou oblast veřejné zakázky Olomouc Stav, Revize, Soubory, Pozn., Akce (jde o doplněnou tabulku oproti l.č. 5427).[283] V sloupci Revize je u oblasti II. uvedeno Asseco, u oblasti III. EXON s.r.o. anebo ICZ, u oblasti IV. Tesco anebo AC, u oblasti VI. Merit.[284]

165.     Dne 30. 5. 2011 (11:15) [Jméno Příjmení] (A-Scan) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) doplněné technické podklady s přílohou Olomouc_podklady pro digitalizace_úprava1.doc, kterou tvoří dvoustránkový dokument Digitalizace knihovních fondů v rámci IOP Poklady k výběrovým řízením obsahující popis parametrů dané služby včetně přehledu profesních a kvalifikačních předpokladů.[285]

166.     Dne 30. 5. 2011 (17:57) od [Iniciály][[příjmení]@windowslive.com] byl zaslán na [Titul Jméno Příjmení](5352@seznam.cz) email s předmětem RE: revize dokumentů, jehož přílohu tvoří 2 dokumenty: IDM _technicke_reseni.docx a Předmět_zakázky_k_UAP_ Upraveno_4-psw.docx. V emailu je uvedeno (cit.): „Přílohou

-          IDM

-          DMVS

Zítra večer bych rád doposlal digitalizaci. U Vás se připomínám znovu o pracovní verzi Datový sklad.“[286]

167.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) je zaznamenána schůzka na 30. 5. 2011 (15:00 - 16:00) s předmětem merit.[287]

168.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenána na 31. 5. 2011 (13:00-13:30) schůzka s předmětem [Příjmení].[288]

169.     Dne 2. 6. 2011 (11:16) zaslal [Jméno Příjmení] ([jméno]_[prijmeni]@gordic.cz) pracovníkům AC email s předmětem Olomouc KDR – omlouvám se a konečně posílám jen Vám interně, jde o popis řešení KDS a KDR.[289] Dne 30. 5. 2011 (10:38) [Jméno Příjmení] ([jméno]_[příjmení]@fpobk.cz) zaslal [Jméno Příjmení] (TSW) podklady pro integraci projektu.[290]

170.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen dokument G.rozdeleni s datem 6. 6. 2011 (9:56) s textem (cit.):

„KDR=Gordic

KDS=ICZ

KDJ=???

Digitalizace =A-Scan

DMVS=“.[291]

171.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl uložen dokument H.OlK – III KDS/KDR  s datem 6. 6. 2011 (10:03) obsahující interní komunikaci od [Jméno Příjmení] (AC) na své kolegy z AC s textem (cit.): „Ahoj, posílám mnou oponované materiály ZD pro KDS a KDR.

Už máme jasno, kdo to bude dělat?

KDS=Gordic

KDJ=ICZ

???

Nebo jenom jeden z nich?

 

Technologicky nedává smysl to mít od dvou.

Velké překryvy.

 

Poznámky v revizích

varianty

a) Tohle buď vrátíme na kraj

                                 a. [Jméno] by měla překlopit moje poznámky do fialového textu a zničit stopy po AC editaci

b) nebo to pošleme na ICZ/Gordic, ať každý připomínkuje to svoje

a. přičemž se to blbě rozřezává

b. pak dokument můžeme nechat jak je …“.[292]

Přílohu této komunikace tvoří dokument aplikace Microsoft Word označený III - a – 02 – ZD_digitalizace_KDS_KDR_psek2 obsahující rozpracovaný 27stránkový dokument Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení …„Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře“ v rámci výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu … pro projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v kraji“.[293]

172.     V elektronickém kalendáři pracovníka TSW byla zaznamenána schůzka na 7. 6. 2011 (9:15-9:45) s předmětem [Příjmení].[294]

173.     Dne 8. 6. 2011 proběhla konverzace mezi pracovníky AC ([Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení]) (cit.): „dobré ráno [Jméno], ja ten tvůj email nemuzu otevřít:-( [Iniciály]: píšu jen, že dokument předám na kraj. takže máme k předání IDM a digitalizaci, jest tak? já bych doporučoval aby se [jméno] opět potkal s kolegy z tesca a meritu a upřesnily se další kroky… [Iniciály]: jop, je to tak :-) ja myslím, ze [Příjmení] mel nejake jednani s pany z Tesca včera nebo dnes.“[295]

174.     Dne 10. 6. 2011 (9:29) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Titul Jméno Příjmení] (5352@seznam.cz) a [Jméno Příjmení] ([Jmeno.Prijmeni]@meritgroup.cz) email s předmětem materiály od architekta s přílohou olomouc_20110608.zip (příloha byla zaheslovaná). V emailu je uvedeno (cit.): „Dobrý den, posílám materiál ZD oponovaný architektem

 Sada obsahuje:

-          III-a-02-ZD_digitalizace_KDS_KDR                        [nový]

o    oponentura je zvýrazněná zeleně, poznámky vpravené do textu fialově

-          IDM technicke reseni                                                            [předáno již drive]

-          Podklady pro digitalizaci uprava1                         [předáno již drive]

-          Předmět_zakázky_k_UAP_4_psw         [předáno již drive]

                Dokumenty jako draft prosím předat na úřad.  Jejich další úpravy a doplnění jsou možné.“[296]

Přílohy emailu tvoří 4 rozpracované dokumenty aplikace Microsoft Word, a to 1) IDM technicke reseni – 10 stránkový dokument obsahující kapitoly Předmět veřejné zakázkyPožadavky na předmět zakázky (autor a autor poslední změny: [Příjmení Jméno], naposledy upraveno: 25.5.2011 0:00), 2) III-a-02-ZD_digitalizace_KDS_KDR_ psek02_TJ – 27 stránkový dokument Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře; autor neuveden, naposledy upraveno: 7.6.2011 12:54), 3) Olomouc_podklady pro digitalizaci_prava1 (dokument Digitalizace knihovních fondů v rámci IOP - Podklady k výběrovým řízením; autor: VKOL, autor poslední změny: atex1, naposledy upraveno: 30.5.2011 11:12),[297] 4) Pˇedmýt_zak8zky_k_UAP_Upraveno_4_psw[298]  - 24stránkový dokument obsahující kapitoly 1. Identifikace zadavatele (Olomoucký kraj), 2. Vymezení některých pojmů, 3. Předmět veřejné zakázky („úplné a bezvadné vytvoření Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a portálu územního plánování), 4. Způsob řešení veřejné zakázky, 5. Dokumentace systému, 6. Pravidla akceptace jednotlivých etap, 7. Požadavky na kvalifikaci, 8. Základní kvalifikační předpoklady, 9. Profesní kvalifikační předpoklady a 10. Ekonomické a finanční předpoklady (Autor: [Titul Jméno Příjmení], vytvořeno a naposledy upraveno: 16. 5. 2011 9:13).[299]

175.     V souboru [zkratka jména].rar[300] byl zajištěn mj. dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_eGoverment-draft(1).docx obsahující 103stránkový dokument s komentáři označený ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky s názvem „Rozvoj služeb e-governmentu v Olomouckém kraji“; ve vlastnostech souboru je uvedeno uložil: [Příjmení Jméno],[301] změněno: 10. 6. 2011.[302]

176.     Dne 12. 6. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (FPO, [Jmeno]_[Příjmení]@gordic.cz) email materiál kapitoly KDS/KDR, jehož přílohu tvoří dokument III – a – 02 – ZD_digitalizace_KDS_KDR_psek02_TJ.doc (dokument Zadávací dokumentace Implementace KDS a KDR). V emailu je uvedeno (cit.): „…Posílám konsolidovaný materiál ZD k Olomouci. Materiál připravil AC architekt na základě samostatných vstupů „dvou společností“. Dokument je neveřejný, zacházejte s ním uvážlivě! Dokument je draft. Žádám o urychlenou kontrolu a připomínkování dokumentu.

-AC oponentura je zvýrazněna zeleně, AC poznámky vpravené do textu fialově“.[303]

177.     [Jméno Příjmení] (AC) zaslal dne 14. 6. 2011 společnosti Asseco, FPO ([Jméno Příjmení]), TSW a Merit informace o společné schůzce v plném složení plánovanou na 21. 6. 2011 v obchodních prostorách společnosti Asseco; předmět emailu: OlcKr.schůzka 21.6. ve 13.00. Bezprostředně byl email přeposlán i na společnost ICZ s textem „i pro Vás“. V emailu je uvedena plánová agenda (cit.):

„1) mapa řešení                     [AC]

                                a. Díry/překryvy

 2) Zpětná vazba úřadu          [MRT]

 3) Cenové nabídky podle kapitol/celek [každý člen, AC]

                                a. Reflexe podle bodu 1a,2

4) Další úkoly/kroky                                [AC]

5) harmonogram.“[304]

178.     Společnost Merit reagovala na společnou schůzku emailem ze dne 15. 6. 2011 (11:25 AM), který zaslala pouze na AC a TSW, ve kterém uvádí (cit.): „Dobrý den, z důvodů ne zcela vyhovujícího termínu pro klíčové partnery, dosavadního průběhu a citlivosti některých témat navrhuji uskutečnit jednání dvoukolově a to tak že nejprve jen v rámci tripartity v Olomouci ve vámi navrhovaném termínu … Následně bychom se pak domluvili na dalším postupu a termínu velkého meetingu…“[305]

179.     Jako reakci na tento email [Jméno Příjmení] (AC) informoval dne 15. 6. 2011 (17:04) všechny obeslané společnosti (cit.): „Dobrý den, Schůzku zorganizujeme dvoukolově ve dvou rozdílných termínech. Nejprve na navrženém termínu proběhne trojstranná schůzka bez účasti Asseco, Gordic, i.CZ (tyto subjekty mají úterý 21. 6. „volno“).Výstupem této trojstranné schůzky bude termín společné schůzky všech účastníků a zpřesnění požadavků na přípravu partnerů na tuto schůzku tak, aby byla max. efektivní a smysluplná. …Prozatím apeluji na splnění požadavku vzneseného k verzím dokumentů, které máte aktuálně k dispozici:

-          kontrola a připomínkování

-          rizika, která vidíte

-          základní cenový rámec řešení

Tyto vstupy zašlete nejlépe do tohoto víkendu.

Jsou to podklady k tomu, abychom efektivně nastavili další kroky na společné cestě.“[306]

180.     Dne 17. 6. 2011 proběhla konverzace mezi [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (AC), [Jméno Příjmení] (hlavní garant nabídky) uvádí (cit.): „…zůstanu doma a budu lepit zadávačky…“[307]

181.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl dále uložen dokument RE: materiál kapitoly KDS/KDR  ze dne 17. 6. 2011 (14:07) obsahující elektronickou komunikaci mezi [Jméno Příjmení] (FPO/Gordic distributor) a [Jméno Příjmení] (AC) ze dne 17. 6. 2011 (13:59). [Jméno Příjmení] (FPO) zasílá připomínky k době realizace, požadavkům na záruční podmínky, technickým kvalifikačním předpokladům (doporučuje snížit hodnotu zakázky k prokázání) a výši sankcí.[308] Jde o reakci na email ze dne 12. 6. 2011 (11:01 PM), viz výše.

182.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl dále uložen dokument OlK – první draft ze dne 18. 6. 2011 (10:48) obsahující elektronickou komunikaci hlavního garanta nabídky [Jméno Příjmení] (AC) s kolegy z AC ze dne 17. 6. 2011 (14:03), přílohu tvoří dokument aplikace Microsoft Word ZD_Olk_8vyzva_all_07 obsahující zadávací dokumentaci Rozvoj služeb e-Govermentu v Olomouckém kraji (dokument má celkem 143 stran, některé dílčí části nejsou vypracovány, jako autor poslední změny je uveden [příjmení]. Ve své odpovědi [Jméno Příjmení] (AC) uvádí (cit.): „Ahoj dal jsem dohromady, co jsem měl u sebe. Posílám to na vás jen na zálohu.  [Jméno Příjmení] se může podívat, o čem to je. …, pro Tebe jsem přihodil i myšlenkovou mapu, kde si odškrtávám části.

Budu přes weekend ještě čistit, a jak dostanu vstupy

 • KDS (Gordic)
 • KDR (ICZ)
 • Datové sklady (Tesco)

příslušné části doplním.

takhle nějak to asi bude vypadat

vždy obecná kapitola

a pak šest částí …“.[309]

183.     Dne 20. 6. 2011 (14:55) [Jméno Příjmení] (AC) píše [Jméno Příjmení] (AC) k dotazu „O čem si zítra budeme vykládat?“ (cit.):

„a) předvedeš jim dokument

b) Dořešíme zdroje/texty pro Datové sklady

c) Osnova dokumentu, kde budou všechny informace potřebné pro uzavření smluv režimu AC/many

a. Vytvoříme ráno – dáme hlavy dohromady…

d) Infiltrace tvé osoby do přímých jednání na kraji.“[310]

184.     Dále si ve stejný den v 18:22 zasílají dokument ZD_sablona_TCK.v2.docx, ve kterém je uvedeno (cit.):

„ROLE DODAVATELE                              [NEVEŘEJNÉ]

Subdodavatel přiznaný ANO/NE

KVALIFIKACE

EKONOMICKÉ

POJISTNÁ SMLOUVA (CERTIFIKÁT)

OBRAT…“.[311]

185.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byla zaznamenána dne 21. 6. 2011 schůzka od 9:00 do 10:30 s předmětem [zkratka jména], místo konání: merit. U schůzky je uvedena plánovaná agenda (shodný text - viz výše) a zápis včetně finálního shrnutí (cit.):

„…

Zápis:

-          Nespokojenost s činností

-          AC úkol:

o    Změna dokumentu formou revize do finálního textu

 • Neměnit hlavní myšlenku ZD
 • Měnit konkrétní věci v rozporu s jinou částí ZD

o    Excel za DMVS, digitalizace

 • Včetně varianty dalších dodavatelů
 • Počty potřebných OS

o    Vedení fáze

 

 • přípravy – [příjmení]
 • podání nabídky – všechny tři
 • realizace – AC prime?
 • Další přidaná hodnota AC [MS, HS]

 

Shrnutí finál:

1) Čas – 10 dnů, tj. pátek 1. Července

2) Koordinace fáze MERIT

3) Změna dokumentu formou revize do finálního textu       [24. 6.]

a.        Neměnit hlavní myšlenku ZD …“[312]

186.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat byl uložen dokument I. ukoly do 1.7.2011 s datem 21. 6. 2011 (16:12) obsahující rozšířené finální shrnutí z předchozího emailu, ve kterém je mj. uvedeno (cit.):

„3) Změna dokumentu formou revize do finálního textu [24. 6.]

a.       Už není možné měnit hlavní myšlenku ZD

Ad 3) dokončí [zkratka jména]

DMVS – Asseco

KDS – ICZ

KDR – Gordic

KDJ –

Digitalizace služba – A-scan

IDM – AC.[příjmení].“[313]

187.     Ve dnech 21. a 22. 6. 2011 zaslal [Jméno Příjmení] (AC) jednotlivě zástupcům společností Asseco, ICZ a A-Scan obdobné emaily s předmětem OlK, ve kterém jsou uvedeny body, jež je potřeba probrat a urychleně dořešit (cenový rozklad, odhad počtu potřebných OS a kvalifikace – přidaná hodnota). Přílohou každého emailu je tabulka individualizovaná pro jednotlivé společnosti; společnost Asseco je uvedena ve sloupci garant/dodavatel u všech dílčích částí kapitoly 2. Digitální mapa veřejné správy,[314] společnost ICZ  u částí Krajská digitální spisovna a Technická podpora v kapitole 3. Digitalizace a ukládání[315]a společnost A-Scan u částí Digitalizované a uložené dokumenty Technická podpora v kapitole 3. Digitalizace a ukládání.[316]

188.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat, ve složce Podklady Merit, byl uložen dokument VI – a – Zadávací dokumentace _TCK-V2.docx (přijato: 22. 6. 2011) obsahující zadávací dokumentaci Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji pro dílčí část projektu Technologické centrum.[317]

189.     V notebooku [Jméno Příjmení] (AC) byl dále uložen dokument kvalifikace s datem 22. 6. 2011 (20:06) s textem (cit.): „AC limity, které umíme dát do ZD a) objem za tři roky b) objem jedné zakázky. Websense WSGA

Specializující na zabezpečení webu a dat

(Certifikace…)

Zásadní informací také je, že [křestní jméno] je jediný, který tuto certifikaci v ČR v současnosti vlastní!!!“.[318]

190.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byla zaznamenána na 23. 6. 2011 (10:30-12:00) schůzka, jejímž předmětem bylo Jednání k TC OLK AutoCont. Jako organizátor schůzky byl označen [Jméno Příjmení] ([Jméno.Prijmeni]@i.cz).[319] Dále schůzky s předmětem ?Asseco (12:30-14:30)[320] a gordic + MS (od 15:00-16:30).[321]

191.     V elektronickém kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla na 23. 6. 2011 (10:00-10:30) zaznamenána schůzka s předmětem A-Scan[322] a na 13:00-14:00 s předmětem [Příjmení].[323]

192.     Dne 23. 6. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (FPO, [Jmeno  Příjmení]@gordic.cz) body k řešení (za urgentní jsou označeny body: Odhad počtu potřebných OS/SQL a Schválení technického popisu ZD) s tím, že ho ujišťuje (cit.): „…Technické připomínky za Gordic obdržel můj kolega … a zapracoval…“; společnost Gordic, jejímž distributorem je společnost FPO, je uvedena v tabulce ve sloupci garant/dodavatel u částí Krajský Digitální repozitář a Technická podpora u kapitoly 3. Digitalizace a ukládání.[324] K dotazu [Jméno Příjmení] ([jmeno příjmení]@fpobk.cz) ze dne 24. 6. 2011 (7:21 AM), ve kterém uvádí (cit.): „Zdravím, uvedené dotazy jsou pouze k digitalizaci nebo ke všem oblastem? Nemám finální stav ZD po našich připomínkách. Máte k dispozici, Pokud si budu shánět, asi nestihnu dnes. Stále nedošlo k nějaké finální dohodě ohledně digitalizace, nebo se ke mně nedonesla. Je to pro nás klíčová oblast celého TC a pokud se mám vyjadřovat k ceně musím znát věcné plnění. Domlouval jste schůzku, kterou jste nakonec zrušil, kde se toto mělo domlouvat. Nevím tedy vůbec na čem jsem, ani jaké jsou závěry.“, obratem AC odpověděl (předmět emailu OlK) a zaslal dokument III – ZD_digitalizace_KDR_02 – kopie.zip[325]; v emailu je uvedeno (cit.): „Dobrý den, AC je garantem digitalizace a proto mne trápí odpovědi v této oblasti. Vaše účast v dalších oblastech budou vůči Vám komunikovat příslušní garanti za oblast nabídky. Finální ZD přikládám – KDR. Pokud budou změny, prosím formou revize. Věcné plnění v digitalizaci za Vás je KDR. Schůzka proběhla a řešila kroky a milníky další přípravy – výstupy jsou v emailu níže. Platí dohody sjednané – Změny stávajících dohod nebyly tématem schůzky.“[326]

193.     Na daný email navazuje interní komunikace pracovníků AC (24. 6. 2011, 8:30), ve které [Jméno Příjmení] (AC) svým kolegům píše (cit.): „Opatrně zacinej komunikovat, že budou dělat kdr pokud se domluvime na cene… Mám dva plany  jak to cele dat ICZ a držet GORDIC na uzdě…“[327]

194.     [Jméno Příjmení] (FPO, [jmeno_příjmení]@fpobk.cz) reaguje 24. 6. 2011 (4:48 PM) a uvádí (cit.): „Vzhledem k tomu, že je polovina materiálu odstraněna nelze posoudit celkový rámec zakázky. K tomu co zbylo asi není připomínek. Počet licencí musím upřesnit s našimi pracovníky do pondělí. Nicméně mohu konstatovat, že mi jednání a dohody připadají v této oblasti velice nejasné a nemám pocit, že bychom byli plnohodnotným partnerem. Poněvadž se tato oblast dotýká významně zájmů firmy GORDIC nejen u jednoho zákazníka. Nepovažuji současný stav dohod a hlavně informací o nich za uspokojivý. Myslím, že základ pro jakýkoliv další postup je sednout si a celou problematiku si projít a vyjasnit.“ [Jméno Příjmení] (AC) bezprostředně reaguje (cit.): „Dobrý den, Děkuji za vyjádření. Materiál jsem zbavil balastru záměrně, abych Vám práci usnadnil. Úkol pro dnešek byl „uzavřít“ technickou kapitolu=popis požadavků kladených na řešení tak, aby uchazeči vyhovovalo a nevznikly problémy s naplněním požadavků zadání. Na ceny dojde …“.[328]Dne 27. 6. 2011 [Jméno Příjmení] (FPO) žádá o poslání finálního kompletního materiálu.[329]

195.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) je zaznamenána dne 24. 6. 2011 schůzka, jejímž předmětem je finální kontrola technické části ZD olomouc (Live Meeting), mezi povinnými účastníky je [Jméno Příjmení] (AC) a pracovníci společnosti ICZ.[330]

196.     Dne 24. 6. 2011 (13:41) [Jméno Příjmení] (ICZ) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) podklady; přílohu emailu tvoří dva soubory Popis_HW_SW.zip (obsahující dokument Popis HW a SW nároků na zabezpečení implementace systémů ICZ DESA; vytvořeno: 24. 6. 2011 12:25, Autor a Autor poslední změny: [příjmení]) a III – a - 02 – ZD_digitalizace_KDS-KDR-psek02_ZJ_RK_MKA_240611.zip (obsahující 34 stránkový rozpracovaný dokument Zadávací dokumentace „Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře“; vytvořeno: 24. 6. 2011 12:22, autor a autor poslední změny: žádné).[331]

197.     Na email zaslaný společnosti Asseco dne 21. 6. 2011 (viz výše) navazuje emailová komunikace mezi pracovníky společnosti AC (24. 6. 2011), ve které je upozorňováno (cit.): „Dobrý den, zaslaná tabulka neodpovídá oblasti prací, na které jsme se předběžně domluvili s panem [Příjmení]. Je nutná technická schůzka, kde bychom se domluvili na bližší specifikaci prací a odhadů hrubých objemů. Setkali jste se včera s p. [Příjmení]?“. Pracovník AC reaguje (cit.): „Dobrý den, Tabulka se kryje se studii. Jemnější členění musíte připravit podle reality pro danou oblast. Výstup ven ode mne půjde zase kumulovaně za celou kapitolu…Jak si to dělíme s Assecem, do toho nikomu nic není J… Je-li potřeba nastavit hranice proti Assecu, učiňte tak spolu s panem [Příjmení] a podle dojednaného rozdělení, vzniknou „dvě“ kalkulace.“ [332]

198.     Dne 24. 6. 2011 (16:18) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (Merit) k projektu DMVS technickou část a systémové požadavky (předmět emailu: dmvs), zaheslovanou přílohu emailu tvoří 2 dokumenty II - Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_4_ psw.docx  a II - DMVS system pozadavky.docx.[333]

199.     Dne 24. 6. 2011 (17:38) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (Merit) dokumenty k projektu digitalitace, a to technickou část s revizemi a systémové požadavky pro KDS, KDR a KDJ (přílohy emailu byly zaheslovány). Přílohy jsou označeny: III – digitalizace.KDS systém požadavky.docx (jde o shodný dokument s přílohou emailu Popis_HW-SW.zip zaslaného ICZ AC dne 24. 6. 2011[334]), III – ZD_digitalizace_all_04.doc (dokument je ve významné části shodný s přílohou stejného emailu III – a - 02 – ZD_digitalizace_KDS-KDR-[zkratka jména]02_ZJ_RK_MKA_240611.zip – odlišné pouze některé komentáře a úpravy[335]) a III – digitalizace.KDJ systém požadavky.docx (jde o jednostránkový dokument obsahující části Server na zpracování dat KDJ a Prezentační server pro zpřístupnění; vytvořeno: 24. 6. 2011 16:36, autor: [příjmení].[336]

200.     A-Scan reagoval na zaslaný email ze dne 22. 6. 2011 (viz výše) dne 26. 6. 2011 (3:00 PM) „Dobrý den, tabulky i požadované informace vám pošleme příští týden. V pondělí 27.06. bude v Olomouci kolega … a domluví se s vámi na případné schůzce v odpoledních hodinách.  Ještě jsme získali referenci na skenování dokumentů v režimovém pracovišti s dohledem. Tato reference má vyšší hodnotu než 500000,- Kč. Doporučuji tuto referenci dát do podmínek.“[337]

201.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenaná schůzka na 27. 6. 2011 (15:30 - 17:00) s předmětem: Mer+t.[338]

202.     Dne 28. 6. 2011 (14:23) [Jméno Příjmení] (AC) konzultuje s [Jméno Příjmení] (ICZ) nejasnost ohledně délky podpory, odkazuje a cituje text na straně 6 dokumentu III –ZD_digitalizace_all_04 týkající se záručních podmínek, technické a konzultační podpory a podmínek servisní podpory. Obratem je zaslána dopověď. [339] 

203.     Dne 29. 6. 2011 A-Scan zaslal [Jméno Příjmení] (AC) tabulku s cenami a obecný ceník;  název společnosti A-Scan je uveden v přiložené tabulce u dílčího projektu 3. Digitalizace a ukládání v části Digitalizované a uložené dokumenty a technická podpora (investiční fáze 9.971.500,00) a Technická podpora (investiční fáze 0,00).[340]

204.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) byla zaznamenána schůzka [Příjmení].Gordic na den 30. 6. 2011 (11:00-12:00), povinní účastníci: [Příjmení Jméno].[341]

205.     V Poštovním souboru AC Nepublikovat ve složce Podklady AC byl uložen dokument ZD_OlK_8výzva_all_07.doc (od: [Příjmení], přijato: 1. 7. 2011). Jedná se 147stránkový dokument – zadávací dokumentace Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji s 6 dílčími částmi projektu, a to: I – Elektronická spisová služba, II – Nástroje ÚAP – portál ÚP, III – implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře, IV – VIU, V – Datové sklady, VI – Technologické centrum. Dokument obsahuje předmět a popis veřejné zakázky, obchodní a platební podmínky, požadavky na kvalifikaci a další podmínky zadávacího řízení (některé části dokumentu nebyly ještě zpracovány). Ve vlastnostech dokumentu jsou uvedeny údaje - uložil: [Jméno Příjmení], vytvořeno: 17. 6. 2011.[342]

206.     Dne 1. 7. 2011 [Jméno Příjmení] (ICZ) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (ICZ) email s předmětem návrh, ve kterém uvádí (cit.): „Dobry den, na zaklade probehle komunikace posilam ramcovy nastrel. Povazujte prosim toto info za duverne, byli bychom neradi, kdyby nejakym způsobem uteklo.“ Příloha emailu Sumar_digitalizace ICZ.zip byla zaheslovaná; tvoří ji tabulka s návrhem cen za dílčí projekty, za jejichž dodavatele je označeno ICZ a za garanta společnost AC; jde o dílčí projekt 3. Digitalizace a ukládání – Krajská digitální spisovna (licence a implementace) a Technická podpora KDS, příp. KDS +KDR.[343]

207.     Dne 1. 7. 2011 [Jméno Příjmení] (Asseco) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) na základě telefonické domluvy slíbené informace (cit.): „dodavka […obchodní tajemství…]: […obchodní tajemství…] CZK vc DPH    dodavka […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…]: […obchodní tajemství…]  vc DPH Obe dodavky dle domluvy zabezpecuje Asseco, se subdodavateli jsou projednany detaily rozdeleni zodpovednosti. Nemam zatím ceny supportu – zjistim a dodam…“. Dále popisuje rozsah dodávky […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…].[344] Obratem jsou ještě požadovány od společnosti Asseco reference a odborné certifikace osob.[345] Dne 11. 7. 2011 AC posílá Assecu pro inspiraci ceny za dílčí projekt 2. Digitální mapa veřejné správy a jeho jednotlivé položky.[346] Společnost Asseco reaguje 13. 7. 2011 a zasílá požadovaný rozklad cen a návrh technických kvalifikačních kritérií.[347]

208.     Dne 1. 7. 2011 (17:26) [Jméno Příjmení] (AC) informuje [Jméno Příjmení] (Merit), že pošle ceny co nejdříve.[348]

209.     Dne 2. 7. 2011 (12:06) probíhá konverzace mezi pracovníky AC; [Jméno Příjmení] píše svému kolegovi (cit.)  „ahoj, pošlu ti do mailu rozpočet olomouc. jak je teď poskládaný podle prvotních cen od Asseco, ICZ, a-scan … zatím nic moc, budou velke diskuse...“[349]

210.     Dne 4. 7. 2011 (7:51) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (Merit) podklady – reference, kvalifikace AC a 1. kolo cen a slibuje, že další informace bude průběžně doplňovat.[350]

211.     V souboru [zkratka jména].rar byly uloženy dokumenty ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ eGOVERNMENT_draft(1).docx, Záruuky TCK-OL_TESCOSW.xlsx (tabulka obsahující záruční podmínky pro TC a ICT infrastrukturu) a ZD – připomínky II.docx. Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_eGOVERNMENT_draft(1).docx je textový dokument uložený dne 10. 6. 2011 osobou označenou ve vlastnostech dokumentu jako [Příjmení Jméno]; jde o téměř kompletní verzi zadávací dokumentace veřejné zakázky Olomouc. Dokument aplikace Microsoft Word ZD – připomínky II.docx byl dle vlastností uložen 4. 7. 2011 osobou označenou jako Administrator; v dokumentu je uvedeno (cit.): „...Začal jsem upravovat materiál, o kterém jsme mluvili v pátek. Na Vás bych měl dvě prosby: 1) Vyjasnit, zdali záložní technologické centrum bude řešeno jako služba či dodávka (bylo rozporováno) …2) Definovat konkrétní vlastnosti řešení, případně dodávky pro hodnocení za část TC, ve kterých si myslíte, že jste silní…“[351]

212.     Dne 30. 6. 2011 (11:17 PM) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá svých kolegům email s předmětem „sběr“ vhodných referencí pro účely výzvy O8, ve kterém je uvedeno (cit.): „Ahoj, vyhledávám tipy na vhodné a publikovatelné reference pro účely nastavení kvalifikace pro výzvu 08 … Předpokládané/vytipované oblasti na reference (díky [křestní jméno]) jsou:

Odlišení od konkurence:

-          Certifikace týmu/Autocontu: …(tím jsme v CZ vyjímeční, zahrnuje individuální certifikace a reference)

-          Já má certifikaci Project Managament Professional (PMP), kterou se můžeme od některých odlišit

Díky za tipy na reference tohoto druhu“.[352]

Následně dne 7. 7. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) reaguje na komunikaci svých kolegů k tipům na vhodné reference pro výzvu 08 a uvádí (cit.): „Ahoj, účelem je správné nastavení kvalifikačních požadavků v ZD. Proto sbírám využitelnou množinu referencí, které umíme dokladovat. Komerční organizace mohou být – komerční sektor přeci není druhořadý J.[353]

213.     Dne 8. 7. 2011 [Jméno Příjmení] (TSW) zasílá [Jméno Příjmení] (TSW) email Dokument 1, následně je přeposlán včetně přílohy doc1.doc na emailovou adresu [prijmeni]76@seznam.cz.Příloha obsahuje rozpracované požadavky na prokázání a splnění kvalifikace, např. v části 1.10.1.11 je uvedeno (cit.): „…Alespoň 1 zakázku zahrnující (registry – ORG), finanční úroveň celé VIU. Máme ?“. Ve vlastnostech dokumentu je jako autor uveden [prijmeni], společnost TESCOSW a.s.[354]Obdobně byl zaslán i dokument podklad2.docx obsahující upravený dokument doc1.doc; autorem dokumentu je dle jeho vlastností [Příjmení Jméno], dokument dle specifických vlastností uložil [prijmeni] (změněno: 8. 7. 2011, 10:59:40).[355]

214.     Dne 11. 7. 2011 [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (Merit) email reference digitalizace, jehož přílohu tvoří zaheslovaný dokument reference digitalizace Ascan.docx; v emailu je uvedeno (cit.): „Rozšiřuji sbírku možných referencí digitalizace“.[356]

215.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (AC) je zaznamenán Live Meeting na 14. 7. 2011, předmět: provozní náklady, povinní účastníci: [Jméno Příjmení] (ICZ), s textem (cit.): „…Potřebuji rozebrat Vaše číslo za provozní cast digitalizace.“[357]

216.     Dne 19. 7. 2011 (13:14) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] (ICZ) a dalším pracovníkům AC a ICZ email s předmětem rozdělení rolí pro Olomouc, ve kterém sděluje (cit.): „Přeji dobrý den, Na základě odlišného vnímání sjednané spolupráce na Olomoucí (ze strany Gordicu) Vás žádám o návrh možného termínu společné schůzky ICZ a Gordicu (za účasti AC)…“.[358]

217.     Na 21. 7. 2011 (9:00) byla v kalendářích [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (TSW) sjednána schůzka s předmětem: [Iniciála křestního jména.Příjmení] či [Příjmení].[359]

218.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) je zaznamenána schůzka na 17. 8. 2011 (11:30-12:00) s předmětem [Příjmení].[360]

219.     Dne 30. 8. 2011 na schůzi Rady Olomouckého kraje byly schváleny změny v projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji dle upravené důvodové zprávy (zadání jedné veřejné zakázky, posun harmonogramu).[361]

220.     [Jméno Příjmení] (Asseco) dne 1. 11. 2011 (12:58) zasílá svým kolegům, [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (FPO) email RE: aktualizace stavu – Olomouc, ve kterém je informuje (cit.): „Dobrý den, Vzhledem k tomu, žetermín vypsání VŘ se posouvá na konec měsíce, není třeba zítřejší schůzky a proto ji prosím vymažte ze svých kalendářů. Po domluvě s p. [Příjmení] svoláme schůzku později…“[362]

221.     Dne 15. 12. 2011 (8:52) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (Asseco) email s předmětem info, ve kterém ho informuje (cit.): „Dobrý den, Informace o rozdělení zakázky je mylná. Zakázka se má být na pořadu prosincového jednání. Pokud projde, konečně se posuneme.“[363]

222.     Dne 7. 2. 2012 Rada Olomouckého kraje na své schůzi schválila zadávací podmínky veřejné zakázky Olomouc a uložila zahájit zadávací řízení dle důvodové zprávy.[364] Dne 29. 2. 2012 Olomoucký kraj obdržel vyjádření Ministerstva vnitra, ve kterém požaduje na základě vyjádření Ministerstva financí, aby příjemce před vyhlášením výběrového řízení upravil zadávací dokumentaci tak, aby subjektivně hodnocená kritéria neměla v úhrnu vyšší váhu než 20 %.[365] Dne 20. 3. 2012 Rada Olomouckého kraje revokovala své usnesení v části týkající se veřejné zakázky Olomouc a schválila zadávací podmínky k předmětné zakázce.[366]

223.     V kalendáři [Jméno Příjmení] (Merit) byla zaznamenána schůzka na 1. 3. 2012 (15:00-16:00) s předmětem [Jméno Příjmení].[367]

224.     Na dny 21. 3. 2012 a 26. 3. 2012 byly zaznamenány schůzky s předmětem [Příjmení],organizátorem schůzek byl [Jméno Příjmení] (TSW).[368]

225.     Dne 26. 3. 2012 odeslal [Jméno Příjmení] (VKŠ) formulář o zakázce Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji k vyhlášení a dne 27. 3. 2012 byl uveřejněn v Informačním systému veřejných zakázek.[369]

226.     Dne 26. 3. 2012 je v rámci společnosti TSW zaslán email s informacemi (cit.): „Jednani s AC k ol 30. 3. Ve 14:00 v olomouci.“[370] V kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenána schůzka na 30. 3. 2012 (14:00-15:00), jejímž předmětem bylo Jednání AC, organizátorem schůzky byl [Příjmení Jméno].[371]

4.3.5   Období 27. 3. 2012 – 30. 4. 2012  - zadávací řízení veřejné zakázky Olomouc

227.     Emailem ze dne 4. 4. 2012 (11:05) [Jméno Příjmení] (Merit) informuje své obchodní partnery (email s předmětem Olomoucký kraj) o tom, že (cit.): „…tak se konečně podařilo vypsat projekt TCK. Níže posílám zadání které jsme chystali“. Dále email obsahuje popis sw pro zálohování, požadavky na licence a požadavky na zálohovací a archivační systém.[372]

4.3.6   Vypracování nabídky společnosti AutoCont

228.     Na úvod Úřad uvádí, že v nabídce společnosti AC byly uvedeny jako subdodavatelé společnosti: TSW (1.3 Integrace vnitřního chodu úřadu), Merit (1.4 Technologické centrum), A-Scan (1.2 Digitalizace a ukládání), Asseco (1.1 Digitální mapa veřejné správy) a Gordic (1.5 Datový sklad). V seznamu subdodavatelů dodavatele ze dne 21. 3. 2014 uveřejněném na profilu zadavatele, kterým jednotlivě za plnění subdodávky uhradila společnosti AC v roce 2013 více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, jsou shodné společnosti jako v nabídce, navíc je v něm uvedena společnost VW systems, s.r.o.[373]

4.3.7   Komunikace vztahující se k vypracování nabídky AC

229.     Emailem ze dne 4. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (TSW) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) návrh subdodavatelské smlouvy, předmětem emailu je Olomoucký kraj. Jako reakce je navržena ze strany AC schůzka na 6. 4. 2012, které se bude účastnit za společnost AC i [Jméno Příjmení] „hlavní garant společné nabídky“.[374]

230.     A-Scan žádá emailem ze dne 5. 4. 2012 společnost AC (cit.): „..o zaslání zadávací dokumentace na Olomouc, abych si ji nemusel vyžádat oficiální cestou? Myslím, že bude lepší, když zatím nebudeme vidět“. AC obratem zasílá odkaz na server LeteckaPosta.cz, kde je připravena zásilka. Tomuto emailu předcházela emailová komunikace mezi TSW a A-Scan (email ze dne 5. 4. 2012, 11:23 AM), kdy společnost TSW společnosti A-Scan zaslala kontakt na kolegu z AC.[375]

231.     Dne 11. 4. 2012 jsou v rámci společnosti AC emailem zaslány „OLK-kontakty“; přílohou emailu jsou vizitky jednotlivých lidí zmíněných v emailu, včetně uvedení jejich funkcí, identifikace společnosti, adresy, čísla telefonu, emailové adresy apod.Tento email byl dále přeposlán na zástupce společností Merit, TSW, ICZ, A-Scan a Asseco. V emailu je uvedeno (cit.):

„MERIT [TC]

[Příjmení] – garant dohody

[Merit]

Tesco SW [vnitřní integrace]

[Jméno Příjmení] - garant dohody

[Jméno Příjmení] – architekt

[Příjmení Jméno] – hrdlo do firmy, kompletace nabídky

 

Asseco [DMVS;datový sklad]

[Příjmení Jméno] – garant dohody

[Asseco] (DWH)

[Asseco] (DMVS)

 

I.CZ (Digitalizace)

[Příjmení] – garant dohody

[Příjmení] – digitalizace

 

A-scan

[AScan] - garant dohody, garant nabídky

[AScan]“[376]

232.     Dne 11. 4. 2012 (17:18) [Příjmení] (AC, hlavní garant společné nabídky) zaslal svému kolegovi [Příjmení] (AC) „výsledek dnešní dohody“ (předmět emailu: OLK – úkoly, příloha: OLK_Příprava na nabídku _120411.docx). Přílohu emailu tvoří dokument Příprava nabídky pro OLK s uvedením jmen či názvů společností u jednotlivých kapitol nabídky. U titulního listu, obecných, profesních a finančních dokladů prokazujících kvalifikaci, dokladu o poskytnutí jistoty a celkové nabídkové ceny je uvedeno jméno [křestní jméno]; u obsahu nabídky pak [křestní jméno]; u technických dokladů pak názvy společností AC, ICZ, A-Scan, Asseco, TSW (u každé podkapitoly jedna společnost).[377] U jednotlivých kvalifikací je napsána společnost AC nebo TSW. Společnost TSW je dále uvedena u kapitoly Koncept navrhovaného řešení. Společnost Merit je uvedena u kapitoly Podrobný položkový výkaz –Technologické centrum Technologické centrum. Společnost Asseco u kapitol Digitální mapy veřejné správy a Datový sklad. Název společnosti ICZ je uveden u kapitol Digitalizace a ukládání a Digitalizovaný obrazec (u této kapitoly je za názvem společnosti ICZ ještě v závorce uvedena společnost A-Scan).[378]

233.     V počítači [Jméno Příjmení] (AC) v Poznámkovém bloku aplikace OneNote ve složce 15.0/Záložní kopie/Osobní[379] byl uložen záznam 08.kraj s datem 16. 4. 2012 10:30 (naposledy změněn [Příjmení Jméno] 17. 4. 2012 15:26) obsahující mj. tabulku s jednotlivými úkoly rozdělenou na části DMVS - Asseco, DMVS - T.mapy, Datové sklady - Gordic (spolu Asseco),  Digitalizace - I.CZ, Digitalizace - A-scan. V části Datové sklady – Gordic (spolu Asseco) je poznámka (cit.): „Stanovisko k variantě Gordic celé sám oproti Gordic +Asseco… Vyžádat cenu u Gordicu ve dvou variantách GORDIC pouze[380] GORDIC+Asseco“. V části Digitalizace – I.CZ je pak poznámka (cit.): „Vyžádat komunikační kanál na firmu do nabídky AC… [Příjmení] Schůzka čtvrtek Jihlava 8:30.“[381]

234.     V počítači [Jméno Příjmení] (AC) v Poznámkovém bloku aplikace OneNote ve složce 15.0/Záložní kopie/Osobní byl uložený záznam 08.Kraj.ICZs datem 19. 4. 2012 8:59 (cit.): „Prokázání 9.10.1.2           půjde za Gordicem“.[382]

235.     V počítači [Jméno Příjmení] (AC) v Poznámkovém bloku aplikace OneNote ve složce 15.0/Záložní kopie/Osobní byl záznam označený 08.Kraj.Gordic s datem 19. 4. 2012 8:59, ve kterém je mj. uvedeno (cit.): „…b) Prokázání 9.10.1.4 – Půjde za Gordicem … f) Gordicu vyhovuje 100 % naplnit kapitolu datové sklady DMVS nechat celý na Asseco…“.[383]

236.     V počítači [Jméno Příjmení] (AC) v Poznámkovém bloku aplikace OneNote ve složce 15.0/Záložní kopie/Osobní byl s datem 19. 4. 2012 22:46 záznam ...AC obsahující tabulku s úkoly, jejich termíny, řešiteli (mezi kterými jsou uvedeny i společnosti Gordic a A-Scan) a stavem řešení, ve kterém je mj. uvedeno (cit.): „…Smlouva s Gordicem musí pokrýt plnění I.CZ???...“.[384]

237.     [Jméno Příjmení] (AC) dalším svým dvěma kolegům zasílá dne 19. 4. 2012 (1:51) email s předmětem OLK - Stav, ve kterém shrnuje současný stav a „pocity z OLK“. V emailu je mj. uvedeno (cit.):„…Také cítím z této příležitosti velká rizika a domnívám se, že bychom se měli dohodnout jak dále společně postupovat.

a) Myslím si, že v oblasti obchodní a smluvní dohody na koalici panuje velký stupeň nejistoty. Je 11 dnů do odevzdání nabídky a ani nevíme, kdo bude dílo realizovat!!!

b) V oblasti architektury a celkové koncepce je situace podobná. Bez ohledu na popis [křestní jméno], ani nevím, kdo bude co dělat a TESCO má předložit a realizovat nějaký model. Nemohu akceptovat myšlenku, že to bude prostě fungovat a zapadat do sebe.

c)TESCO SW po nás na poslední chvíli chce vyjednávat ceny a koalici s potenciálními subdodavateli. Proč toto neřešili v průběhu posledních šesti měsíců? Kde je zakopaný pes?

d) Na Prime se ocitneme mezi mlýnskými kameny. Objednatel ([Příjmení], [Příjmení]) na straně jedné a subdodavatelé ([Příjmení], [Příjmení]) na straně druhé a k tomu zatím neznámé přívěsky (další subdodavatelé) z různou mírou motivovanosti….“[385]

238.     Dne 19. 4. 2012 (2:22:46) [Jméno Příjmení] (AC, hlavní garant společné nabídky) děkuje pracovníkům AC, TSW a Meritu za zaslané podklady a zasílá shromážděné podklady ohledně SW licencí a kompatibility s popsaným HW od společností Asseco (Digitalizace veřejné správy), ICZ (Digitalizace a ukládání) a Gordic – [Příjmení] (FPO) (Datové sklady). Dále uvádí, že bohužel nemá reakci od Asseca na kapitolu Datové sklady a že neshromažďoval pochopitelně podklady za TSW a Merit.[386]

239.     Dne 19. 4. 2012 v interní emailové komunikaci mezi pracovníky společnosti AC je uvedeno (cit):

„DMVS                    -100% plnění Asseco

Digitalizace             -KDS, KDR + palec na funkci celé digitalizace jde za I.CZ

                                -KDJ, Služba skenování – hodně pravděpodobně A-Scan

Integrace                -tesco +?Gordic

Datové sklady         -100% plnění Gordic

TCK                          -100% merit …“[387]

240.     Dne 19. 4. 2012 (18:37) ([Jméno Příjmení], bývalý pracovník AC) píše pracovníkům AC, předmět: RE: OLK-Datové sklady jako reakci na oslovení společnosti Gordic pro kapitolu Datové sklady. V emailu uvádí (cit.): „My jsme oslovili Gordic, My=kdo? AC? My konsorciu Tesco? Me je to fuk, uz v ACE nedělám, ale jen me to zaujalo, protože ze než jsme šli v PO na Tesco tak jsem mluvil s … (… divize BI v Assecu) a ptal jsem se ho s jakou technologií jdou. Rozhovor vypadal jako hotova věc ze Asseco jde na Olomouc s nami na […obchodní tajemství…] a s […obchodní tajemství…]. Jak pisu je mi to srdečně jedno, ale pokud vypadli z naseho kola ven, tak určitě podají nabídku s někým jiným, a na víc mají i […obchodní tajemství…], takže budou velice silní. Přemýšlí někdo takhle? ACE může klidně udělat primekontractora, když si od ICZ vezme […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…] a ostatním uchazečům to silně znepříjemnit. ACE umí i […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…], takže uz mu nic nechybí pro […obchodní tajemství…] a na […obchodní tajemství…], nedokonale levnější než […obchodní tajemství…] a s peknymi referencemi.“[388]

4.3.8   Spolupráce se společností ICZ na vypracování nabídky AutoCont CZ a.s.

241.     Dne 11. 4. 2012 (4:40 PM) společnost AC žádá společnost Asseco o závazný rozpočet s tím, že ceny žádá zašifrovat. Dále se ujišťuje, že předpokládané plnění je 1.1 Digitální mapa veřejné správy a 1.5 Datové sklady.[389] Dne 17. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (AC) žádá otevření diskuse na zaslanou kalkulaci a mj. uvádí „… Neznám přesně role kolegů, tak raději v uzším kruhu.“[390]

242.     Dne 11. 4. 2012 (17:13) [Jméno Příjmení] (AC, hlavní garant společné nabídky) zaslal zástupcům společnosti ICZ a [Jméno Příjmení] (AC) email s předmětem Olomoucký kraj – nabídka s přílohou OLK_StrukturaNabídky_ICZ_120411.docx.  V emailu uvádí (cit.): „Dobrý den, dostal jsem na vás kontakt ohledně přípravy nabídky pro Olomucký kraj. V koordinaci s TESCO SW pracujeme na kompletaci nabídky a posílám zadání (Strukturu) pro doplnění požadovanýoch kapitol za oblast ICZ…“.[391]

243.     Dne 11. 4. 2012 (17:28) [Jméno Příjmení] (AC) žádá pracovníky ICZ o závazný rozpočet, dále se ubezpečuje, že předpokládané plnění v případě ICZ je 1.2 Digitalizace a ukládání; odpověď žádá zašifrovat.[392] 

244.     Dne 17. 4. 2012 (10:38) oslovil [Jméno Příjmení] (AC, hlavní garant společné nabídky) [Jméno Příjmení] (ICZ) a zaslal mu k připravované nabídce pro Olomoucký kraj doplňující informace a požadavky, obratem je poslán materiál s popisem SW a HW požadavků pro KDS/KDR.[393]

245.     Dne 17. 4. 2012 (18:36) [Jméno Příjmení] (AC) reaguje na zaslanou cenovou kalkulaci společnosti ICZ a uvádí (cit.): „…Dále bych potřeboval „naladit“ vaši spolupráci s A-scanem a společný výstup do nabídky…“. V této souvislosti navrhuje schůzku v Brně 18. 4. 2012.[394]

246.     [Jméno Příjmení] (AC) zaslal dne 17. 4. 2012 (18:40) [Titul Jméno Příjmení]. Nejsem si jist, jestli mohu řešit s Vaším kolegou [Příjmení]. Můžete pomoci? Poslat kontakt na informovaného člověka?...“[395]

247.     Dne19. 4. 2012 probíhala interní komunikace mezi pracovníky společnosti AC s předmětem náhrada za I.CZ, kdy je potvrzeno, že náhrada nebude (cit.): „ICZ bude v roli nekvalifikovaného subdodavatele nepotřebujeme jejich referenci - tu dodá společnost Asseco“. Předcházel jí email zaslaný na ….@3sz.cz, ve kterém se pracovník AC dotazoval, zda má popsanou kvalifikaci na Digitalizaci a ukládání k dispozici.[396]

248.     Dne 19. 4. 2012 (17:56) společnost AC zaslala ICZ rámce doporučených řešení KDJ a informace o velikosti původního rozpočtu (5mio).[397]

249.     Dne 19. 4. 2012 ICZ žádá AC o rekapitulaci limitů všech u KDJ, dále sděluje, že v kopii email posílá svému kolegovi [Příjmení] z ICZ, se kterým sdílí všechny informace a připravuje nabídku.[398] Následující den je zaslána společností AC odpověď (cit.): „Na obě části KDJ + digitalizaci koalice uvažovala Cca […obchodní tajemství…]. Vycházelo se z pracovních kalkulací „partnerů“ s tímto rozkladem:

Služba skenování                           […obchodní tajemství…]

KDJ                                          […obchodní tajemství…]

Provozní část je za celou kapitolu jedna položka a tu znáte ([…obchodní tajemství…]/rok) a čerpáte J

Takže nevím-položte na stůl číslo a budeme reagovat…“[399]

250.     Ve dnech 20. a 23. 4. 2012 společnost ICZ prostřednictvím emailu konzultuje se společností TSW dotazy pro Olomoucký kraj k předmětné veřejné zakázce; společnost TSW reagovala (cit.): „…dotaz 1 a 2 je OK. Dotaz 3[400] není možné takto formulovat. Dnes upřesníme formulaci i kdo to podá.“ [401] AC, kterému byl email poslán na vědomí, na něj reaguje (cit.): „Počkat s dotazem na pokyn…“[402]

251.     Dne 20. 4. 2012 (emailem s předmětem Dodavatel a modely) společnost Merit informuje dle pokynů „pana [Příjmení]“ společnost ICZ o cenové nabídce společnosti Konicaminolta za digitalizační sestavu (skenery) a druhou část (službu digitalizace).[403]

252.     Dne 23. 4. 2012 (emailem s předmětem FW: Dodavatel a modely, příloha: NS robot. a kniž.skenery Konica Minolta.doc) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá mj. [Jméno Příjmení] (ICZ) slíbenou kalkulaci; email obsahuje 4 položky s poznámkou Ceny v pořadí položek tabulky.[404]

253.     Dne 24. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (ICZ) zasílá [Jméno Příjmení] (TSW), ten obratem přeposílá [Jméno Příjmení] (AC), kalkulaci za digitalizaci a ukládání;[405] celková nabídková cena za investiční i provozní fázi činí 37.356.000,- Kč vč. DPH.[406]

254.     Následně AC zasílá ICZ podklady pro KDS/KDR a dotazuje se (cit.): „….Popis digitalizace jako sluzby mate dostat přes nas nebo primo od A-Scanu?...“. Pracovníci společnosti AC se informují o uložení těchto podkladů od společnosti ICZ do složky na portále.[407] Následně AC informuje ICZ, že podklady – popis služby digitalizace dodá A-Scan přímo AC.[408]

255.     Dne 24. 4. 2012 (7:30) [Jméno Příjmení] (TSW) reaguje[409] na email kalkulace – upadate 2 od pracovníků ICZ a žádá schůzku, neboť (cit.): „Abych pravdu řekl těm číslům vůbec nerozumím. Jsme úplně mimo rámec, kde jsme byli. Je asi potřeba probrat osobně. Zítra jsem v Praze. Jen namátkou: za službu digitalizace jsme byli na 5,5 mi. Teď jsme na 8 mil. U skeneru jsme byli 5,8. Elsyst byl za 1,2? Podpora je úplně mimo rozpočet.“[410]

256.     Dne 24. 4. 2012 (9:57) AC žádá po ICZ podklady k „formální zasmluvnění sjednaného vztahu“, přílohu emailu tvoří mj. subdodavatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek smluvních stran (AC a ICZ) vzájemně spolupracovat při sestavování nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.[411]

257.     Dne 24. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (AC, architekt řešení) žádá společnost ICZ o zaslání podkladů, aby její část mohl zapracovat.[412] Bezprostředně AC interně informuje o zpožděných podkladech od ICZ a nedodělané nabídce Olomouc.[413] Dne 25. 4. 2012 společnost ICZ posílá společnosti AC tabulky.[414]

258.     Dne 25. 4. 2012 (9:59) je odeslán interní email v rámci společnosti AC, ve kterém [jméno Příjmení] (AC) informuje své kolegy (cit.): „…na portále je uložena verze 04[zkratka jména], obsahuje mnou zapracované podklady od ICZ …“.[415]

259.     Dne 25. 4. 2012 (13:23) [Jméno Příjmení] (ICZ) informuje pracovníky AC o doplnění „krizovky“ a dále uvádí (cit.): „Zdarne jsme prosli schvalovanim praci na nabídce a bankovni záruky, takze vzhuru…:).“ Příloha emailu je označená jako Doplnění informací do nabídky_120424_v2.docx, obsahuje vyplněné tabulky (název požadavku, stručný popis a popis realizace), kdy nad každou tabulkou je uveden název jedné z těchto společností  - ICZ, Asseco, Merit, Gordic, příp. je uvedeno všichni. Tabulky s textem odpovídají části nabídky společnosti AC (str. 237 a násl.) s tím, že v tabulce, která tvoří přílohu emailu, nejsou ještě všechny části tabulky vyplněny.[416] [Jméno Příjmení] (ICZ) dne 25. 4. 2012 (19:43) zasílá AC email, ve kterém uvádí (cit.): „Dobry den, mel jsem na mysli tuto tabulku když jsem rikal, ze jsem dnes krizovku doplnoval. Tim padem mam za sebe tabulku vyplněnou, ale za ostatní ne.“[417]

260.     Dne 23. 4. 2012 (20:44:35) [Jméno Příjmení] (AC) posílá [Jméno Příjmení] (ICZ) schéma k datovým skladům.[418] Obratem ICZ žádá o převod tohoto schéma do jiného formátu.[419]

261.     Dne 26. 4. 2012 (12:27) [Jméno Příjmení] (ICZ) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) email s předmětem cena za DA obsahující zaheslovanou přílohu Priloha_c02_nabidova_cena.zip, ve které jsou v tabulce v části Digitalizace a ukládání uvedeny ceny za investiční fázi ve výši 24.803.880,- Kč s DPH a za provozní fázi (za 5 let) 6.583.200 Kč s DPH (ceny u dalších oblastí v tabulce nejsou vyplněny).[420]

262.     Dne 26. 4. 2012 (18:19) [Jméno Příjmení] (TSW) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) a [Jméno Příjmení] (Merit) email Rozpočet finál.xlsx se stejnojmennou přílohou obsahující tabulku Finanční plán projektů výzvy č. 08 pro Olomoucký kraj členěnou na dílčí projekty:[421] 0. Pryč ([…obchodní tajemství…], Merit), 1a. Vedení projektu ([…obchodní tajemství…], AC), 1b. Architektura ([…obchodní tajemství…], TSC), 2. Digitální mapa veřejné správy ([…obchodní tajemství…], Asseco), 3. Digitalizace a ukládání ([…obchodní tajemství…], ICZ, EXXON, ELSYST, ASCAN), 4. Integrace vnitřního systému úřadu ([…obchodní tajemství…], TSC, Novell, Gordic), 5. Datový sklad ([…obchodní tajemství…], Gordic), 6. Technologické centrum ([…obchodní tajemství…], Merit). Rozdíl ceny celkem pro investiční fázi činí […obchodní tajemství…], pro provozní fázi […obchodní tajemství…] (částky v tabulce jsou včetně DPH). Částky za všechny dílčí projekty pro obě fáze pro jednotlivé společnosti jsou: AC […obchodní tajemství…] Kč,[422] TSC […obchodní tajemství…] Kč,[423] Merit […obchodní tajemství…] Kč,[424] ICZ […obchodní tajemství…] Kč,[425] Asseco […obchodní tajemství…] Kč,[426] Novell […obchodní tajemství…] Kč, Ascan […obchodní tajemství…] Kč[427], Gordic […obchodní tajemství…] Kč,[428] Exxon/Elsyst […obchodní tajemství…] Kč.[429]

263.     Dne 26. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (AC) posílá email ke kontrole [Jméno Příjmení] (Merit) a [Jméno Příjmení] (TSW) s textem „heslo jako obvykle…“, následně dne 27. 4. 2012 posílá opravu cen, na kterou TSW reaguje (cit.): „ceny jsou OK“.[430]

4.3.9   Vypracování nabídky společnosti ICZ

264.     Dne 12. 4. 2012 [Jméno Příjmení] (ICZ) k dotazu [Jméno Příjmení] (AC) týkajícímu se výše pojištění ICZ s poznámkou, že ZD vyžaduje 100 mio., odpovídá (cit.): „máme pojistku 101 MIO.“[431]

265.     Dne 25. 4. 2012 (13:23) [Jméno Příjmení] (ICZ) informuje pracovníky AC o doplnění „krizovky“ a dále uvádí (cit.): „Zdarne jsme prosli schvalovanim praci na nabídce a bankovni záruky, takze vzhuru…:).[432]

266.     Společnost ICZ posílá dne 25. 4. 2012 (16:58 hod.) společnosti TSW k podpisu subdodavatelskou smlouvu pro zajištění kvalifikace v nabídce. Smluvními stranami smlouvy jsou společnosti ICZ a TSW a jejím předmětem je zajištění subdodávky společností TSW pro společnost ICZ v rámci veřejné zakázky Olomouc a prokázání části technických kvalifikačních kritérií.[433] Obsah smlouvy odpovídá smlouvě v nabídce společnosti ICZ.  Dne 26. 4. 2012[434] (20:33 hod.) interně společnost TSW hodnotí obsah smlouvy, resp. popis plnění subdodavatele jako příliš obecné a navrhuje změny.[435]

267.     Dne 25. 4. 2012 (17:13) [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (ICZ) referenční list ze dne 5. 4. 2012 společnosti Gordic v souvislosti s veřejnou zakázkou pro Ministerstvo obrany ČR Datová tržiště a manažerské nástroje MO ČR, které je následně obsaženo v nabídce společnosti ICZ podané do veřejné zakázky Olomouc na str. 39. V kopii je email odeslán na [Jméno Příjmení] (emailová adresa: [Jmeno]_[Příjmení]@gordic.cz).[436]

268.     Dne 25. 4. 2012 (6:56) [Jméno Příjmení] (ICZ) zasílá AC podklady (název přílohy emailu: Splneni_pozadavku_dle_kap_2.2.2_Priloha_01_ZD.docx); jde vyplněnou tabulku obsahující popis požadavku a informaci, zda řešení plní daný požadavek.[437] Tato tabulka je obsažena v nabídce společnosti AC na str. 295 a násl., v nabídce společnosti ICZ je obsažena shodná tabulka včetně textu, místy je text pouze lehce upraven (viz níže).

269.     Dne 25. 4. 2012 (20:01) [Jméno Příjmení] (ICZ) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) email s předmětem pomoc k nabídce, ve kterém uvádí (cit.):

„Dobrý den,

v návaznosti na nas rozhovor shrnuji Vase rady:

 

kap. 6 – Podrobný položkový výkaz – Technologické centrum dle přílohy č. 7

mel bych mit vyplneny od meritu

 

kap. 7 Popis řešení z pohledu požadavků ZD

patri sem tabulky s pozadavky dle prilohy  1 kap 2.2 + odstavce tykajici se TC + prohlaseni ze akceptujeme bezvyhradne požadavky na zatím zakazky dle kap 2

je to vse nebo ještě neco chybi? prosim o napovedu

 

kap 8 Popis řešení z pohledu hodnotících kritérií dle čl. 8.2.2. a 8.2.3. ZD

na zaklade dohody poslete prosim mustr, zatím zmodifikuji tak aby se tvaril uplne jinak

kap 10 Ostatní dokumenty

všechny popisne texty

vse radit zatím za sebou podle poradi jak jsou v ZD specifikovany jednotlive funkcni oblasti.

zatím me uz nic dalsiho z naseho rozhovoru nenapada…“[438]

270.     Dne 25. 4. 2012 proběhla interní komunikace mezi pracovníky společnosti AC s předmětem emailů I.CZ – Nabídka. [Jméno Příjmení] (AC) se ptá v 9:26PM svého kolegy (cit.): „…Jaký je oficiální postoj k I.CZ? Když jsi to dnes nakousl, tak jsem si uvědomil, že jsem mu už (myslím předevčírem) poslal část za Gordic a myslím Merit. Vyžádal jsi to přes [křestní jméno], že to potřebuje pro napsání své části. Teď to ve světle nových souvislostí vidím jinak. Jak tedy dál?...“ Ten mu v 22:22 hod. odpovídá (cit.): „Teď sedím a přemýšlím nad stejnou věcí. Zase „vězíme“ v něčem, k čemu nemáme žádná data… A zájem na tom, aby to zmastili co nejméně máme. To co jsi udělal, špatně není. Data prostě mít musí – z hovna bič neuplete, že. Seru na to, píšu na TSW a merit, že by si to měli kočírovat… [Příjmení] ještě pošlu popis z pohledu hodnotících kritérií.“[439]

271.     Následně (25. 4. 2012, 21:46) odesílá [Jméno Příjmení] (AC) email [Jméno Příjmení] (Merit) a [Jméno Příjmení] (TSW), ve kterém uvádí (cit.):

„Dobrý večer,

Kolega [Příjmení] „velmi“ tápe při tvorbě nabídky.

Upřímně, nemám jasné noty jak se vůči němu vyhranit a jaká data může dostat. Předpokládal jsem, že nutné informace běží přímou linkou od „jeho“ dodavatelů. Osobně odmítám dát mu naše dítko, obávám se, že jedno autorství by čpělo.

Je třeba rychle reagovat, co dále.

Aktuálně má od nás podklady z Gordicu a Meritu.

Svůj výtvor pošle ke kontrole. Kontrolu předpokládám jiným okem, než naše. Ujme se toho TSW?“[440]

272.     Téhož dne v 22:28 hod. [Jméno Příjmení] (AC) [Jméno Příjmení] (ICZ) odpovídá (cit.): „Vím, že to není snadné, ale co nejvíce změnit texty. Ze souvislých textů udělat odrážky a naopak. Některé myšlenky a věty dofabulovat, apod.“ Přílohu tohoto emailu tvoří dokument Technická úroveň nabízeného řešení.docx, obdobný text je obsažen i v nabídce společnosti ICZ (daný text v nabídce ICZ zcela odpovídá textu v nabídce společnosti AC). V konci dokumentu je dále i část Kvalita poskytovaných služeb obsahující údaje o délce stavebních úprav (28 kalendářních dnů) a garantované doby zahájení odstranění závad řešení TC (4 hodiny).[441]

273.     Dne 26. 4. 2012 (9:06) [Jméno Příjmení] (ICZ) zasílá [Jméno Příjmení] (AC) dokument Obchodní nabídka_Olomouc_e-Gov.docx k ohodnocení modifikací“. Obsah dokumentu odpovídá nabídce společnosti ICZ s tím, že některé jeho části nejsou ještě vyplněny či jsou rozpracovány.[442]

4.3.10    Porovnání nabídky ICZ s nabídkou AutoCont CZ a.s.

274.     Porovnáním nabídky ICZ s nabídkou AutoCont CZ a.s. Úřad zjistil, že obsah těchto nabídek je z převážné většiny zcela shodný, často se liší pouze font a velikost písma, či číslování částí/kapitol nabídky. Obě nabídky shodně na některých místech obsahují chyby v psaní či překlepy (např. str. 286, 300 nabídky AC a str. 152, 181 nabídky ICZ). Co se týče položkového rozpočtu ceny v obou nabídkách, jsou totožné; liší se pouze ceny položky ostatní položky v rozpočtu neuvedené.

4.3.11    Plnění společnosti ICZ

275.     Dne 10. 5. 2012 (14:08) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) svému kolegovi email – vizitku [Jméno Příjmení] z ICZ, předmětem emailu je KDS+KDR=[Jméno Příjmení].[443]

276.     Dne 5. 6. 2012 Rada Olomouckého kraje rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky Olomouc a schválila uzavření smlouvy na realizaci.[444]

277.     Dne 27. 8. 2012 je pracovnicí AC zaslána [Jméno Příjmení] (AC) elektronická vizitka [Jméno Příjmení] (ředitele společnosti WV systems, s.r.o., [iniciála křestního jménapříjmení]@wvgroup.cz) s poznámkou (cit.): „Kontakt - odpovídá za realizaci oblasti Digitalizace.“[445]

278.     Dne 29. 8. 2012 (13:15) [Jméno Příjmení] (AC) zaslal [Jméno Příjmení] ([iniciála křestního jménapříjmení]@wvgroup.cz) email návrh smlouvy se subdodavatelem, přílohu tvoří dokument KÚOK_sub_Smlouva_WVgroup_ 20120827_rev1.doc. V emailu je uvedeno (cit.): „V příloze zasílám návrh smlouvy. Prosím o schvalovací/oponovací kolečko na Vaší straně. Cenu jsem v této fázi nevyplňoval záměrně, možno to uvidí ještě příliš mnoho očí. Ve vašem případě předpokládám dle dohody, že pod tuto smlouvu si „uklidíte“ další subdodavatele potřebné pro naplnění kapitoly (typicky skenovací linka+SW, služba skenování). Z komunikace záměrně vypouštím [křestní jméno. – info už si předávajte interně. Souhlasíte?“ Dle přiložené smlouvy je jejím předmětem plnění pro komplexní řešení rozvoje e-Governmentu objednatele dle specifikací obsažených v zadávací dokumentaci a nabídce pro funkční oblasti – Digitalizace a ukládání, dle čl. 4 odst. 4.1 zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, zejména jejího odst. 1.2, 2.1 a bodu 2.2.2. [446]

279.     Dne 8. 9. 2012 pracovník AC posílá obchodním partnerům (TSW, Merit, FPO/Gordic, Asseco, WV systems) body ze schůzky 7. 9. a kontaktní list. Za společnost WV systems je v kontaktním listu uvedeno mj. [Jméno Příjmení], [iniciála křestního jménapříjmení]@wygroup.cz, [724 … …], role na projektu: obchodní zastoupení.[447]

280.     Dne 31. 10. 2012 [Jméno Příjmení] ([iniciála křestního jménapříjmení]@wvgroup) zaslal [Jméno Příjmení] (AC) připomínky k subdodavatelské smlouvě (předmět emailu návrh smlouvy, příloha KÚOLK_sub_Smlouva_WVgroup _20120827_rev1 _prac.doc).[448] Předmětem smlouvy je závazek dodavatele, společnosti WV systems, provést dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc, jehož předmětem je plnění pro komplexní řešení e-Governmentu objednatele, společnosti AC, pro oblast Digitalizace a ukládání, dle čl. 4 odst. 4.1 zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, zejména jejího odst. 1.2,2.1 a bodu 2.2.2. za cenu 14.919.900,- Kč bez DPH. Dne 26. 11. 2012 (12:26 PM) [Jméno Příjmení] ([iniciála křestního jménapříjmení]@wvgroup.cz) informuje [Jméno Příjmení] (AC), v kopii [Jméno Příjmení], o finální verzi smlouvy. [Jméno Příjmení] (AC) dne 27. 11. 2012 (10:09) reaguje (cit.): „…Čekal jsem na Vaše potvrzení. Zbytek už s panem [Příjmení] pořeším…“[449] Následující den [Jméno Příjmení] (AC) zasílá [Jméno Příjmení] (WV systems) návrh smlouvy k podpisu.[450]

281.     Dne 30. 4. 2013 (21:08) se [Jméno Příjmení] (ICZ) obrátil na [Jméno Příjmení] (AC) emailem (cit.): „Ahoj …, obracím se na Tebe na základě vcerejsich informaci o stavu predani na KU OL. Jen si potrebuji overit, ze plati nase dohoda ohledne fakturace. … se splatností faktur AC vuci KU OL z naší strany ani WV není problem – predpokladam, ze ani na strane AC. Dekuji a mas to u mne J.“ [Jméno Příjmení] (AC) reaguje dne 30. 4. 2013 (5:14 PM); v emailu zaslaném [Jméno Příjmení] (ICZ) a v kopii i [Jméno Příjmení] (WV systems) je mj. uvedeno (cit.) „S panem [Příjmení] jsem v kontaktu a potvrdil jsem si, že na již vystavených fakturách vůči AC není potřeba změn…“.[451]

4.4         Shrnutí

282.     V souvislosti s projektem Olomouc byly společnosti AC a TSW v kontaktu přinejmenším od 28. 1. 2011. K tomuto datu jsou již některé dílčí části tohoto projektu „přiděleny“ konkrétním společnostem a společnosti AC, TSW, Merit, Gordic jsou označeny jako „hráči“.

283.     Přinejmenším od 8. 2. 2011 je pak AC v kontaktu s Meritem, vyjasňují si své role a plnění v rámci projektu Olomouc. Společnost AC je mj. připravena zastat roli prime, tj. bude podávat nabídku do předmětné zakázky. Rovněž je konstatováno, že pro další posun bude nutné rozebrat věci ve třech. Po několika sjednaných dvoustranných schůzkách výše uvedených společností v březnu 2011 byla naplánována na 1. 4. 2011 schůzka Ac, merit, TSW dělba.

284.     Mezitím v únoru 2011 jsou společnosti TSW a Merit společně v kontaktu se zástupcem zadavatele a odsouhlasují si možnost vypsat projekt jako jedno výběrové řízení. Jako strategie v Olomouckém kraji je v interním dokumentu TSW ke dni 14. 3. 2011 uvedeno mj. jedno výběrové řízení (1 VŘ)a jako koalice uskupení společností AC, Merit, TSW a Gordic (TE+ME+AU+GO); navíc je počítáno se zajištěním plnění v oblasti digitalizace(Dig) společností A-Scan.

285.     Následně začíná příprava zadávací dokumentace – popis řešení včetně zadávacích podmínek pro projekt Olomouc, resp. veřejnou zakázku Olomouc, zpočátku ještě pro několik samostatných veřejných zakázek.

286.     Společnost Merit připravuje část zadávací dokumentace Technologické centrum tak, aby popis řešení vedl jednoznačně ke konkrétním produktům.

287.     Přinejmenším k 3. 5. 2011 je společnost TSW v kontaktu v dané věci i se společností Asseco a řeší spolu digitální mapy (dílčí část veřejné zakázky Olomouc).

288.     Na 11. 5. 2011 byla naplánována řada jednání v obchodních prostorách společnosti Asseco; mj. společné jednání AC, TescoSW, Asseco, Gordic, dále dvě schůzky společnosti AC, a to se společností Asseco ve věci koordinace a sladění dalších kroků projektu Olomouc, a s Gordic (FPO) jejímž předmětem byla diskuse nad dělící čarou ac/gordic v oblasti Digitalizace. AC v té době interně řešil role společností Gordic a ICZ (zda jsou členy sdružení) a rozsah svého plnění. Z interních podkladů AC vyplývá sjednaná dohoda Asseco/Gordic (65 % ku 35 %) a dva týdny na přípravu textů zadávací dokumentace (vlastnosti a rozsah dodávky), TSW je označeno jako konsolidační bod a je konstatováno, že kvalifikace se musí nastavit tak, aby umožnily podání 1-2 řízených nabídek.

289.     Dne 16. 5. 2011 AC a v kopii FPO obdrželi šablonu technické specifikace pro zadávací dokumentaci pro Olomoucký kraj, na jejíž tvorbě se podílelo TSW. Pro AC je určena část IDM. V této souvislosti řeší AC nejasnosti ohledně tvorby zadávací dokumentace (ve vztahu k tomu zmiňuje dotazy na TSW) - vztahy s Meritem a dalšími partnery, zda dostane k připomínkám celou podobu zadávací dokumentace, potřebu pohlídat si kvalifikační kritéria, aby nebyla pro AC diskriminační, možnosti změn podmínek stanovených ve studii proveditelnosti. Dále je řešeno, jaké jsou „domluvy“ s Asseco, Gordic a ICZ. V této době je potvrzena koordinační role AC a jeho postavení jako prime.

290.     Dne 17. 5. 2011 Asseco odeslalo AC zapracované informace do dokumentu, který mu byl dne 12. 5. 2011 zaslán s poznámkou ZD musí být v pondělí k dispozici; jde o rozpracovaný dokument – zadávací dokumentaci, ve kterém je identifikován jako zadavatel Olomoucký kraj s předmětem Nástroje ÚAP – portál ÚP (tvorba a údržba územně analytických podkladů). Společnost Asseco se zabývala mj. jeho částmi jako vymezení některých pojmů a požadavky na kvalifikaci.

291.     Na 18. 5. 2011 měl A-Scan sjednanou schůzku s AC, tentýž den pak ještě setkání s TSW a předání materiálů. A-Scan obdržel od AC studii proveditelnosti pro část Digitalizace a ukládání k připomínkám.

292.     Dne 18. 5. 2011 byla sjednána schůzka AC a Meritu za účelem informování o stavu projektu. Následující den AC informoval TSW o proběhlé schůzce a kontrole dokumentů a jako nevyřešené otázky jsou označeny mj. skenovací služby.

293.     V dané době AC kontroluje šablonu od TSW a zdůrazňuje, co je potřeba mít v zadávací dokumentaci důkladně popsáno včetně kvalifikačních kritérií a způsobu hodnocení nabídek, v případě že dokumentaci nebudou tvořit sami.

294.     Ke dni 20. 5. 2011 je zřejmé, že pro účely sestavení zadávací dokumentace pro OLK je sestavena koalice firem, a to AC jako prime s koordinační rolí, TSW se strategickou rolí (architekt koalice), dále jsou u jednotlivých dílčích částí plnění uvedeny vedle AC (část II., III. – KDJ a IV. – IDM na platformě MS) a TSW (část IV. – portál + integrační směrnice) i společnosti Gordic (část I., III. – KDS a V.), Merit (část VI.), Asseco (část II. A V.), ICZ (část III. – KDR) a A-Scan (část III. – digitalizování dokumentů).

295.     Dne 23. 5. 2011 byla zaznamenána schůzka TSW s FPO, distributorem společnosti Gordic.

296.     Dne 24. 5. 2011 byla sjednána schůzka AC s TSW a AC s Meritem. Z interního zápisu AC o jednání z tohoto dne je patrné, že stále probíhají práce na zadávací dokumentaci a že na tvorbě jejích jednotlivých částí/kapitol se podílí dodavatelé plnění, kteří musí dodat jako součást svého plnění mj. rozpočet, subdodavatelské smlouvy mezi členy sdružení a další nezbytné požadavky. AC vše koordinuje a supervizi jednotlivých požadavků pak vykonává AC spolu s TSW. Dále je uveden úkol pro AC, a to dodat své kvalifikační požadavky do zadávací dokumentace. O společnosti ICZ je uvažováno v souvislosti s přípravou druhé řízené nabídky s vyšší cenou. Koordinační schůzka sdružení je plánována na začátek června 2011.

297.     Dne 24. 5. 2011 si AC interně předává podklady od ICZ s informací, že je s nimi sjednána schůzka, následně pak i schůzka s Gordicem. V interním zápise ze dne 25. 5. 2011 je v této souvislosti uvedena poznámka „porovnat Gordic s ICZ v digitalizaci“.

298.     Dne 25. 5. 2011 AC zaslal A-Scanu dotazy k 08 týkající se skenovacích služeb a žádá buď souhlas, nebo návrh korektury zadání. Ve stanoveném termínu (pondělí 30. 5. 2011) A-Scan zasílá AC doplněné technické podklady pro digitalizaci knihovních fondů včetně profesních a kvalifikačních předpokladů. 

299.     Následující den probíhá schůzka AC s ICZ za účelem porovnání ICZ a Gordic v oblasti digitalizace (jde o části KDR a KDS). 

300.     V interních dokumentech AC s datem 26. 5. 2011 figurují společnosti AC, TSW a Merit jako garanti pro jednotlivé části veřejné zakázky Olomouc a společnosti AC, TSW, Merit, Gordic, A-Scan, ICZ, Asseco jako dodavatelé.

301.     AC má k tomuto datu (26. 5. 2011) zaznamenán úkol vymámit zbylé ZD z Tesca a Meritu (neboť garanti jednotlivých oblastí byli povinni dodat dokumenty pro jednotlivé kapitoly) a k 27. 5. 2011 pak úkol Druhá nabídka. Společnost AC žádá Merit o revizi dokumentů; jde o studie proveditelnosti a zadávací dokumentaci podle jednotlivých kapitol veřejné zakázky Olomouc. Obratem jsou dokumenty Meritem odsouhlaseny a je zaslán text pro část Technologické centrum. Následující den AC urguje TSW o text pro část Datové sklady. AC kompletuje zadávací dokumentaci z jednotlivých poskytnutých textů/dokumentů, jejichž revize prováděly mj. společnosti Asseco (oblast II.), ICZ (oblast III.), TSW, AC a Merit. Dne 30. 5. 2011 pak ještě A-Scan zasílá AC doplněné technické podklady pro digitalizaci.

302.     Ke dni 6. 6. 2011 bylo zmíněno v interních poznámkách AC následovné rozdělení – Gordic (KDR), ICZ (KDS), A-Scan (Digitalizace). AC v té době totiž řeší počet dodavatelů na KDS a KDR (vzhledem k velkým překryvům konstatuje, že nedává smysl mít dva) a způsob zpracování připomínek společností ICZ a Gordic ke „společnému“ dokumentu (dokumentu vytvořeného z podkladů od ICZ a FPO/Gordicu). Dne 12. 6. 2011 je celý dokument zaslán FPO k připomínkám.

303.     AC má připravené dokumenty na předání na kraj (IDM a Digitalizaci), doporučuje setkání s TSW a Meritem a upřesnění dalších kroků. V připravených dokumentech mají být dle interního pokynu zničeny stopy po AC editaci. Následně je materiál ZD zaslán AC na TSW a Merit s informací, že jde o draft, a žádá o jejich předání na úřad s tím, že další úpravy a doplnění jsou možné.

304.     Dne 14. 6. 2011 společnost AC zve společnosti Asseco, FPO, TSW, Merit na schůzku v plném složení, následně je pozvánka poslána i společnosti ICZ. Přinejmenším k tomu datu všechny tyto společnosti disponují verzemi dokumentů, které mají kontrolovat a připomínkovat. V návaznosti na to dne 24. 6. 2011 společnost ICZ zasílá AC rozpracované podklady k zadávací dokumentaci.

305.     Dne 17. 6. 2011 FPO připomínkuje jemu zaslaný materiál kapitoly KDS/KDR  a v emailu zaslaném AC doporučuje např. u kvalifikačních předpokladů snížit hodnotu zakázky k prokázání.

306.     Na 21. 6. 2011 je plánována společná schůzka v plném složení (informace je zaslána společnostem Asseco, FPO, TSW, Merit a ICZ) s předmětem OlcKr.schůzka. Následně přichází od Meritu návrh na dvoukolové jednání, nejprve ve složení AC, TW a Merit (bez účasti Asseco, FPO a ICZ). V dané době neustále dochází k připomínkování a kontrole dokumentů, jsou řešeny základní cenové rámce; zadávací dokumentace je finalizována.

307.     Ve dnech 21. a 22. 6. 2011 AC zaslal ve věci Olk jednotlivě společnostem Asseco, FPO a ICZ body k řešení (cenový rozklad a odhad počtu potřebných OS a kvalifikací), vždy individualizované podklady pro konkrétní společnost pro dílčí části, u kterých jsou označeny jako její dodavatelé. Na 23. 6. 2011 byly AC sjednány s těmito společnostmi individuální schůzky a schůzka TSW s A-Scan.

308.     Dne 23. 6. 2011 AC zaslalo FPO body k řešení, mj. schválení technického popisu ZD. Dále je mu zaslána finální ZDKDR, tedy části, jejíž věcné plnění je přiděleno Gordicu, a dále je mu potvrzena platnost sjednaných dohod.

309.     Na 24. 6. 2011 je sjednán Live Meeting ve věci finální kontroly technické části ZD olomouc, mezi povinnými účastníky jsou pracovníci AC a ICZ. ICZ zaslalo emailem AC v dané věci podklady. Dne 28. 6. 2011 pak AC konzultoval s ICZ nejasnosti ohledně délky podpory, přílohu emailové komunikace tvořila předmětná zadávací dokumentace.

310.     Dále se pracovníci AC informovali o spolupráci s Assecem (o oblastech prací), z emailu vyplývá, že bylo dojednáno rozdělení a dochází k „dělení“ prací mezi AC a Assecem.

311.     Dne 26. 6. 2011 A-Scan informoval AC o zaslání požadovaných informací a o nově získané referenci s vyšší hodnotou a doporučuje tuto referenci dát do podmínek; AC toto rozšíření referencí poslalo dne 11. 7. 2011 Meritu. Dne 29. 6. 2011 pak A-Scan zaslal AC tabulku s cenami za investiční část a technickou podporu u dílčího projektu 3. Digitalizace a ukládání.

312.     Dne 24. 6. 2011 AC zaslalo Meritu dokumenty k projektu DMVS a k projektu digitalizace, a totechnickou část a systémové požadavky.

313.     Na 27. 6. 2011 byla sjednána schůzka společností TSW a Merit.

314.     Dne 1. 7. 2011 AC zaslal ceny a návrh technických kvalifikačních kritérií za vybrané dílčí části ICZ a Asseco.

315.     Začátkem července 2011 již AC jako koordinátor disponuje ucelenější verzí zadávací dokumentace veřejné zakázky Olomouc včetně požadavků na kvalifikaci a dalších podmínek zadávacího řízení, rovněž má vytvořen prvotní rozpočet poskládaný mj. z podkladů od Asseca, ICZ a Gordicu.

316.     Následně společnosti AC i TSW interně řeší vhodné reference (účelem je správné nastavení kvalifikačních požadavků v ZD), požadavky na prokázání a splnění kvalifikace a jejich naplnění.

317.     Vzhledem k odlišnému vnímání sjednané spolupráce na Olomouc ze strany Gordicu byla AC sjednána na 19. 7. 2011 společná schůzka za účasti ICZ a FPO (jako distributora Gordic).

318.     Dne 7. 2. 2012 Rada Olomouckého kraje schválila zadávací podmínky veřejné zakázky Olomouc. Dne 27. 3. 2012 byla vypsána veřejná zakázka Olomouc.

319.     V březnu byly sjednány dvoustranné schůzky společností AC, TSW a Merit (1. 3. 2012 Merit a AC, 30. 3. 2012 pak TSW a AC). Dne 4. 4. 2012 Merit informoval své obchodní partnery o vypsání veřejné zakázky Olomouc, jejíž zadání chystal.

320.     Dne 5. 4. 2012 A-Scan požádal AC o zaslání zadávací dokumentace k veřejné zakázce Olomouc, neboť „bude lepší, když zatím nebudeme vidět“. Obratem je mu zaslána zásilka.

321.     Dne 11. 4. 2012 AC zaslal TSW, ICZ, Assecu a A-Scanu vizitky zástupců všech těchto společností včetně jejich rolí a oblastí dílčích plnění veřejné zakázky Olomouc (OLK-kontakty). V interních podkladech AC je dále řešen „komunikační kanál“ na firmu do nabídky AC pro oblast Digitalizace, u které je v přehledech uváděna společnost ICZ; společnost ICZ je označena za nekvalifikovaného dodavatele a je konstatováno, že tedy není potřeba její reference, neboť tuto dodá společnost Asseco.

322.     Dne 12. 4. 2012 ICZ informovalo AC, že má vyšší pojistku, než kterou vyžaduje zadávací dokumentace k veřejné zakázce Olomouc.

323.     Ve druhé polovině dubna 2012 ICZ konzultovalo s TSW dotazy na zadavatele, Olomoucký kraj, a řešilo s AC subdodavatelskou smlouvu pro veřejnou zakázku Olomouc. Společnost ICZ poskytla AC podklady pro nabídku společnosti AC v oblasti Digitalizace a ukládání.

324.     Dne 25. 4. 2012 ICZ zaslalo TSW subdodavatelskou smlouvu, jejímž předmětem je zajištění subdodávky a prokázání části technických kritérií v rámci veřejné zakázky Olomouc. Tentýž den AC poskytl ICZ referenční list společnosti Gordic (v kopii je zaslán i FPO), který je součástí nabídky společnosti ICZ do veřejné zakázky Olomouc. 

325.     Následně společnost ICZ komunikovala s AC o tvorbě nabídky, shrnula jí AC poskytnuté rady (popis toho, co do jednotlivých vybraných kapitol patří, příp. od koho má podklady, např. od Meritu). U kapitoly 8. Popis řešení z pohledu hodnotících kritérií žádalo ICZ o zaslání „mustru“ a informovalo AC, že „zatím modifikuji tak aby se tvaril uplne jinak“. AC poskytl ICZ některé podklady do nabídky (např. části za Gordic a Merit) a další se mu chystal poslat.

326.     V této souvislosti AC informovalo TSW a Merit (ti, co by si to měli kočírovat), že ICZ „tápe při tvorbě nabídky“ a že mu nechce dát jejich „dítko“, neboť se obává toho, že „jedno autorství by čpělo“. AC obratem ICZ poradilo „co nejvíce měnit texty. Ze souvislých textů udělat odrážky a naopak. Některé myšlenky a věty dofabulovat…“. Následující den (26. 4. 2012) ICZ zasílá AC svou rozpracovanou nabídku do veřejné zakázky Olomouc k „ohodnocení modifikace“, které se mělo ujmout pravděpodobně TSW.

327.     Ve finálním rozpočtu pro nabídku AC, který TSW zaslalo dne 26. 4. 2012 AC, figurují účastníci řízení jako dodavatelé plnění, společnost ICZ je stále uvedena v části Digitalizace a ukládání. Rozpočet je následně upraven a společnostmi AC, Merit a TSW odsouhlasen. V nabídce AC podané do veřejné zakázky Olomouc jsou společnosti TSW, Merit, A-Scan, Asseco a Gordic označeny jako subdodavatelé. Oblasti jejich plnění odpovídají částem veřejné zakázky, která jim byla již předem „přidělena“ a na jejichž tvorbě/úpravě se podílely (za společnost Gordic společnost FPO). Plnění části předmětu veřejné zakázky Olomouc, které bylo až do vypracování nabídky přiřazeno společnosti ICZ, byla smluvně po výběru dodavatele do veřejné zakázky zajištěna prostřednictvím společnosti WV systems. Z emailu ze dne 30. 4. 2012 je patrné, že společnost ICZ je stále dodavatelem plnění předmětné veřejné zakázky, a to prostřednictvím právě společnosti WV systems.

328.     Nabídky ICZ a AC podané do veřejné zakázky Olomouc jsou z převážné většiny shodné včetně překlepů/chyb; liší se často pouze graficky. 

5          Relevantní trh

329.     Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže[452] trh zboží[453], které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[454] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

330.     Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) zboží (věcně i geograficky) se posuzované jednání účastníků řízení týkalo.

331.     Předmětem daného správního řízení bylo posouzení jednání účastníků řízení v rámci projektu Olomouc.

332.     Předmětem plnění veřejné zakázky Olomouc, která byla zejména jednáním účastníků řízení zasažena, byla komplexní dodávka integrovaného řešení na zajištění rozvoje a realizace služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji obsahující analýzu, architekturu řešení, dodání HW a SW, implementaci řešení až servis. Integrované řešení zahrnovalo 5 funkčních oblastí, a to: 1) Digitální mapa veřejné správy, 2) Digitalizace a ukládání, 3) Integrace vnitřního chodu úřadu, 4) Technologické centrum a 5) Datový sklad. Součástí předmětu plnění (investiční fáze) byly i související dodávky a stavební práce. [455] 

333.     Oblast informačních technologií, do které je možno zahrnout i činnosti, které byly předmětem veřejné zakázky Olomouc, lze vymezit jako služby v oblasti informačních technologií a informačních systémů pro různé zákazníky (orgány veřejné správy, firmy či spotřebitele) zahrnující mj. dodávku hardware a software, vývoj a implementace informačních systémů včetně jejich integrace a konsolidace, analýzu a architekturu řešení, vybudování potřebné infrastruktury a další doplňkové služby (poradenství, školení, servis apod.).

334.     Soutěž v dané oblasti probíhá na celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.

335.     Vzhledem k tomu, že vymezení přesného relevantního trhu není pro účely daného správního řízení nezbytné, a to ani pro právní posouzení jednání účastníků řízení, ani pro výpočet pokuty (Úřad při výpočtu pokut pro účastníky řízení vycházel z hodnoty veřejné zakázky Olomouc), ponechal otázku vymezení relevantního trhu v daném správním řízení otevřenou.

6          Zákonná a judikatorní východiska

336.     Jak bylo uvedeno výše v tomto rozhodnutí, protiprávnost jednání účastníků řízení posuzuje Úřad dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. Dle všech znění zákona č. 143/2001 Sb. účinných v době trvání deliktu, byl zákaz stanovený v § 3 odst. 1 materiálně totožný.

337.     Ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS 188 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.

338.     Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 188 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu.[456]

339.     Dle § 3 odst. 1 ZOHS 188 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.[457] Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení o dohodách de minimis“).[458] Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 188, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen a rozdělení trhu.

340.     Za dohody narušující soutěž se tedy podle generální klauzule považují dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení  hospodářské soutěže. Generální klauzule nečiní rozdíly mezi dohodami horizontálními, uzavíranými mezi soutěžiteli působícími pro účely této dohody na stejné úrovni trhu, a dohodami vertikálními, uzavíranými mezi vzájemně si nekonkurujícími soutěžiteli, kteří pro účely dohody působí na odlišných úrovních trhu. 

341.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 188 také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[459]Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[460] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním(koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

342.     Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a kauzální nexus, který je spojuje. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.

343.     V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jejich jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při dokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto (předchozím) slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě; v takovém případě se pak presumují předchozí soutěžně relevantní kontakty.[461]

344.     K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody stanovené generální klauzulí. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní výsledek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na relevantním trhu.

345.     V případě existence protisoutěžního cíle dohody spočívajícího v narušení, omezení či odstranění soutěže mezi konkurenty na relevantním trhu není dle národního i evropského přístupu možné obecně aplikovat doktrínu „de minimis“, resp. dopad takové dohody na hospodářskou soutěž nelze považovat za zanedbatelný (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody). Dle Oznámení o dohodách de minimis za dohody, které mají za cíl narušit hospodářskou soutěž, Úřad považuje především dohody obsahující tzv. tvrdá omezení (horizontální dohody o určení cen, rozdělení trhu, zákazníků nebo nákupních zdrojů apod.).  

346.     Dohody o rozdělení trhu jsou konstantně pojímány jako dohody typu hard-core. Horizontální rozdělení trhu může být založeno na principu teritoriálním, kdy jednotliví soutěžitelé dodávají do jednotlivých geograficky předem vymezených území, aniž by mohli zboží dodávat do území, ohledně kterého má exkluzivitu jiný soutěžitel, který se na uzavření zakázané dohody podílel, či na principu personálním, který spočívá v tom, že soutěžitelé se dohodnou, že každý z nich bude dodávat určitému typu odběratelů.

347.     Rovněž dohody o určení cen uzavřené mezi konkurenty jsou konstantně řazeny mezi tzv. dohody s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy zakázaných dohod. Dohody o  určení cen mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu (jde o ujednání, u kterých se dovozuje účel narušit hospodářskou soutěž). V důsledku dohod o určení cen totiž příslušní konkurenti mezi sebou přestávají soutěžit v základním parametru hospodářské soutěže, kterým je cena zboží, a soutěž je pak omezena pouze na necenovou konkurenci. Mezi cenové dohody patří nejen dohody o přímém určení cen (ať už fixních nebo minimálních), ale i nepřímé způsoby fixace ceny např. prostřednictvím kalkulačních vzorců.

348.     Součástí (tvrdé) kartelové dohody může být výměna obchodně citlivých informací s cílem snazšího monitoringu (umožňuje sledovat, zda účastníci dodržují dohodnuté podmínky) a uplatňování kartelové dohody. V takových případech jsou dohody o výměně informací posuzovány společně s příslušnou kartelovou dohodou, jejímuž plnění napomáhají.

349.     V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejné zakázky Olomouc, které dle Úřadu naplňuje znaky trvajícího deliktu. Úřad považuje posuzované jednání účastníků řízení za jednání jediné, směřující ke stejnému cíli.Porušení ZOHS 188 Úřad spatřuje jako nepřetržité po celé šetřené období, je si však vědom skutečnosti, že délka účasti v kartelu byla u jednotlivých účastníků řízení rozdílná, což zohledňuje při stanovení výše sankce. Podstatu trvajícího deliktu charakterizuje udržování určitého protiprávního stavu pachatelem (či pachateli), bez ohledu na to, zda jej pachatel sám i vyvolal nebo tento stav jen udržuje, přičemž v průběhu trvání jsou stále splněny všechny znaky dané skutkové podstaty.[462] Takto je trvající delikt konstantně traktován i judikaturou národní[463] a evropskou.[464] Obecně lze jednotu skutkových okolností posoudit především ve světle soutěžiteli sledovaného celkového plánu, resp. jednotícího záměru, a dále podle obsahové a časové souvislosti všech dílčích jednání, jimiž byl tento plán naplňován.[465]

350.     Z ustálené komunitární judikatury dále vyplývá, že skutečnost, že se některý soutěžitel nepodrobí výsledkům setkání, jež mají za cíl omezení hospodářské soutěže, neznamená, že by byl zbaven své plné odpovědnosti za účast na kartelové dohodě, jestliže se veřejně a prokazatelně nedistancoval od obsahu uvedených setkání.[466]

351.     Dle § 3 odst. 4 ZOHS 188 jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 téhož zákona vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.[467]

352.     Podle § 4 odst. 1 ZOHS 188 se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství (nyní Evropské unie), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými příslušnými nařízeními Komise a Rady Evropských společenství (nyní Evropské komise a Rady Evropské unie).

7          Právní posouzení jednání účastníků řízení

353.     Úřad konstatuje, že všichni účastníci řízení AC, TSW, ICZ, Merit, Asseco, A-Scan a FPO jsou soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 ZOHS 188 působícími v oblasti informačních technologií.

354.     Z podkladů shromážděných ve správním spise vyplývá, že účastníci řízení AC, TSW, ICZ Merit, Asseco, A-Scan a FPO byli před vyhlášením výběrového řízení pro veřejnou zakázku Olomouc a v souvislosti s ní v kontaktu. Účastníci řízení se přinejmenším od konce ledna 2011 s různou intenzitou a zapojením scházeli a vyměňovali si informace v souvislosti s projektem Olomouc nezbytné pro tvorbu/úpravu relevantních dokumentů, zadávací dokumentace a následně pro tvorbu společné nabídky do předmětné zakázky, na jejímž plnění se všichni účastníci řízení podíleli, a to tak, jak bylo postupně již dříve dohodnuto a rozděleno.

355.     V době před vyhlášením VZMR výkon práv, jejímž předmětem bylo mj. zpracování zadávací dokumentace, si společnosti AC, TSW a Merit začínají sjednávat dvoustranné, příp. trojstranné schůzky a vyměňovat si informace v souvislosti s projektem Olomouc. V době před schválením vyhlášení jedné komplexní zakázky na projekt Olomouc si domlouvají strategii pro společný postup ve všech částech daného projektu (bez ohledu na to, které z nich jsou schopni zajistit), dělí si práci, určují své role a slaďují své záměry, neboť vidí ve společném postupu vysokou šanci na úspěch. Za účelem zajištění všech částí projektu Olomouc navazují spolupráci se společností Asseco, která se podílela na tvorbě studie proveditelnosti v oblasti Digitálních map, s FPO jako zástupcem/distributorem společnosti Gordic, se společností ICZ a A-Scan. Pro účely sestavení zadávací dokumentace pro OLK je sestavena koalice firem a rozděleny jednotlivé části výzvy IOP08. Společnosti TSW a Merit společně se zástupcem zadavatele v únoru 2011 projednávají a následně si odsouhlasují možnost zadání jediné komplexní zakázky pro všechny dílčí části projektu Olomouc, ač je původně uvažováno o 10 samostatných zakázkách (dne 30. 8. 2011 rada Olomouckého kraje schvaluje zadání jediné zakázky).

356.     Všichni účastníci řízení se vědomě různou měrou podílejí na zpracování zadávací dokumentace pro jednotlivé části projektu Olomouc, rovněž i na vymezení/stanovení kvalifikačních kritérií či způsobu hodnocení nabídek. Za tím účelem spolu vzájemně komunikují, sjednávají si schůzky a vyměňují rozpracované dokumenty. Šablonu pro zadávací dokumentaci připravila společnost TSW a pracovníci společnosti AC zadávací dokumentaci následně kompletovali z jednotlivých dokumentů vypracovaných a připomínkovaných účastníky řízení. Zpracování/připomínkování zadávací dokumentace konkrétní části projektu Olomouc bylo přiděleno vždy společnosti, která měla zajišťovat její budoucí plnění; pro jednotlivé části projektu Olomouc byli přiděleni rovněž jejich garanti z řad společností AC, TSW a Merit, které za danou část odpovídaly. Kvalifikační kritéria pro danou zakázku měla umožnit podání 1 až 2 řízených nabídek (v květnu 2011 je uvažováno o druhé řízené nabídce společností ICZ) a neměla být pro AC jako prime, tedy subjekt podávající nabídku, diskriminační. Z důkazů obsažených ve spise je patrná snaha účastníků řízení o takové znění zadávací dokumentace, které povede poptávku k jejich produktům, resp. takovým zadávacím podmínkám, které budou schopni splnit (např. email společnosti Merit na obchodní partnery ze dne 12. 4. 2011 a interní email AC ze dne 18. 5. 2011). 

357.     TSW bylo v období od června do konce března 2012 (období finalizace a připomínkování zadávací dokumentace veřejné zakázky Olomouc) v kontaktu s pracovníkem společnosti (vítězem VZMR výkon práv), který měl na starosti vypracování předmětné zadávací dokumentace a administraci veřejné zakázky Olomouc (což dokládají sjednané schůzky v kalendáři a vlastnosti rozpracované zadávací dokumentace). Zadavatel i společnost, vítěz VZMR výkon práv, ve svých vyjádřeních zaslaných Úřadu vyloučili podíl dalších subjektů na tvorbě zadávací dokumentace s výjimkou oficiálních připomínkových míst.

358.     Počátkem dubna 2012 společnost ICZ informovala společnost AC, která byla v pozici prime a zajišťovala přípravu nabídky AC do veřejné zakázky Olomouc, na základě jejího předcházejícího dotazu o tom, že disponuje pojištěním převyšujícím 100 mil. Kč, které vyžadovala zadávací dokumentace pro podání nabídky do předmětné zakázky, a následně 25. 4. 2012 také o „zdárném“ projití schvalovacím procesem prací na nabídce a bankovní záruce (v daný den proběhlo jednání poradního orgánu generálního ředitele ICZ, které schválilo podání samostatné nabídky společností ICZ a nezbytné jistoty ve výši 1 mil. Kč).

359.     Ještě týž den společnost AC poskytla ICZ nejen podklady do její samostatné nabídky, zaslala jí např. dokumenty obsahující technickou úroveň nabízeného řešení a kvalitu poskytovaných služeb (2 kritéria pro hodnocení nabídek), dále dokumenty zpracované společnostmi FPO/Gordic a Merit, ale i rady, jak měnit texty, neboť panovaly obavy, že jedno autorství by čpělo. V případě kvality poskytovaných služeb společnost ICZ ve své nabídce nenavrhla lepší podmínky, což dle Úřadu mj. svědčí o tom, že neměla zájem danou zakázku získat. O „tápání“ společnosti ICZ při tvorbě její nabídky a následné kontrole jejího „výtvoru“ společnost AC informovala TSW a Merit. Kontroly se měla ujmout společnost TSW, která byla uvedena v nabídce společnosti ICZ jako kvalifikovaný subdodavatel. Dne 26. 4. 2012 společnost ICZ zaslala AC svou rozpracovanou nabídku do veřejné zakázky Olomouc k ohodnocení modifikace. Přestože dle rad společnosti AC společnost ICZ přistoupila k modifikaci některých částí své nabídky, nabídky společností AC a ICZ, které byly podány do předmětné zakázky dne 30. 4. 2012, jsou z převážné většiny shodné, včetně chyb v psaní a překlepů.

360.     Společnost ICZ podala tedy pouze modifikovanou nabídku společnosti AC včetně nabízeného technického řešení a digitalizovaného obrazce UTT (dalšího z kritérií), která byla z hlediska hodnotících kritérií méně výhodná než nabídka společnosti AC. Společnosti TSW, Merit, Asseco, Gordic (jejímž distributorem je společnost FPO) a A-Scan společnost ICZ označila jako své případné subdodavatele, se kterými počítala pro plnění (jejich plnění odpovídá plnění pro společnost AC); společnost AC, ač posílala podklady společnosti ICZ pro tvorbu její nabídky, nebyla za případného subdodavatele označena.

361.     Účastníci řízení svým jednáním vyloučili mezi sebou nejistotu o svém budoucím chování na trhu a i nejistotu o splnění zadávacích podmínek včetně kvalifikačních kritérií veřejné zakázky Olomouc. Za účelem naplnění jednotného cíle posuzovaného jednání účastníků řízení, kterým bylo získání projektu Olomouc, resp. konkrétních jeho částí jednotlivými účastníky řízení, je patrná snaha účastníků řízení ovlivnit zadání zakázky (jako jedné komplexní) a ovlivnit její podmínky, což nezbytně vedlo k získání výhody v soutěži a omezení počtu uchazečů. Ještě před schválením jedné komplexní zakázky již účastníci řízení společně připravovali zadávací dokumentace do jednotlivých veřejných zakázek (částí projektu Olomouc). Zadání bylo připravováno tak, aby účastníci řízení byli schopni zadávací podmínky naplnit a aby společně získali projekt Olomouc. Za účelem dosažení svého cíle spolupracovali účastníci řízení s dalšími subjekty např. vítězi souvisejících zakázek.

362.     Časově Úřad vymezil počátek trvání protiprávního jednání soutěžitelů od data, kdy jednotliví soutěžitelé byli v kontaktu v souvislosti s projektem Olomouc se záměrem jej ovlivnit a docházelo mezi nimi prokazatelně v této věci k výměně informací, a to:

 • u společnosti AC a TSW přinejmenším od 28. 1. 2011,
 • u společnosti Merit přinejmenším od 8. 2. 2011,
 • u společnosti Asseco přinejmenším od 3. 5. 2011,
 • u společnosti FPO přinejmenším od 11. 5. 2011,
 • u společnosti A-Scan přinejmenším od 18. 5. 2011, a
 • u společnosti ICZ přinejmenším od 14. 6. 2011.

363.     Jednání účastníků řízení se projevilo vypracováním společné nabídky a sladěné (krycí) nabídky na základě zadávací dokumentace, na jejíž tvorbě se podíleli. Plnění veřejné zakázky Olomouc bylo účastníky řízení zajištěno tak, jak bylo dříve dohodnuto/rozděleno. Společnost AC jako prime podala výhodnější nabídku, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé jednotlivých částí projektu Olomouc, které jim byly „přiděleny“. Společnost ICZ pak podala sladěnou (krycí), nevýherní nabídku. 

364.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Olomouc byla v otevřeném řízení stanovena na 30. 4. 2012. Nabídka společnosti AC, ve které byli i další účastníci řízení jako subdodavatelé, a sladěná nabídka společnosti ICZ byly doručeny zadavateli dne 30. 4. 2012, proto Úřad považuje den 30. 4. 2012 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

365.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti AC, TSW, Merit, ICZ, Asseco, A-Scan a FPO se podílely různou měrou na vypracování zadání projektu Olomouc, resp. veřejné zakázky Olomouc; společnosti se vždy podílely na vypracování té části zadání, jejíž plnění měly v budoucnu ve společné nabídce, jak bylo dlouho před vypsáním veřejné zakázky Olomouc rozhodnuto, zajišťovat. Společnost AC pak za součinnosti TSW a Meritu, jako budoucí prime, vše koordinovala a finalizovala. Zadávací dokumentace vyhlášená zadavatelem obsahovala texty zpracované účastníky řízení včetně kvalifikačních kritérií.

366.     Společnosti AC, TSW, Merit, ICZ, Asseco, A-Scan a FPO vypracovaly společnou nabídku tak, jak bylo naplánováno a její plnění rozděleno, a tato nabídka byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek podána. Společnost ICZ zejména za součinnosti společnosti AC vypracovala sladěnou (krycí) méně výhodnou nabídku.  

367.     Účastníci řízení své nezávislé chování v soutěži nahradili praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli podání společné vítězné nabídky v jedné veřejné zakázce, na jejímž plnění se budou všichni podílet tak, jak bylo postupně rozděleno/sjednáno. Účastníci řízení svým jednáním mezi sebou odstranili nejistotu o svém budoucím chování v soutěži, ovlivnili zadání veřejné zakázky Olomouc, dále hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení v dané veřejné zakázce. Zadání veřejné zakázky Olomouc bylo připraveno tak, aby nabídka účastníků řízení podaná společností AC zadání splnila; zadání splnila rovněž i sladěná nabídka podaná společností ICZ, která byla jakousi „kopií“ nabídky AC, další dva uchazeči o veřejnou zakázku byli z důvodu nesplnění kvalifikačních kritérii anebo dalších zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, na jejíž tvorbě se účastníci řízení podíleli, vyloučeni.

368.     Vzájemné předchozí sladění záměru účastníků řízení AC, TSW, Merit, ICZ, Asseco, A-Scan a FPO postupovat v projektu Olomouc tak, že tyto společnosti podají společnou nabídku do jediné komplexní veřejné zakázky, na jejíž tvorbě zadání se budou všechny podílet, rovněž i realizovali, čímž splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

369.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti AC, TSW, Merit, ICZ, Asseco, A-Scan a FPO se popsaným jednáním dopustili správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc (projektem Olomouc) ve formě jednání ve vzájemné shodě a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 188. Svým jednáním ovlivnili průběh a výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku Olomouc a narušili hospodářskou soutěž v oblasti informačních technologií v České republice.

370.     Za dané jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc činí Úřad odpovědnými společnosti AC, TSW, Merit, ICZ, Asseco, A-Scan a FPO, jako distributora společnosti Gordic, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání a společnost AUTOCONT a.s. jako nástupnickou společnost společnosti AutoCont CZ a.s., která se zakázaného jednání dopustila.

371.     Míra zapojení a aktivita jednotlivých účastníků řízení v celém jednání včetně zpracování zadávací dokumentace jsou Úřadem zohledněny při výpočtu pokut.

372.     Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání účastníků řízení představuje cílové narušení hospodářské soutěže s prvky dohody o rozdělení trhu, nedovolené výměny informací a do určité míry i cenové dohody (včetně obchodních podmínek), které představují  hardcore dohody, neuplatní se u něj (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané).

373.     Posuzované jednání účastníků řízení taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 ZOHS 188, účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

374.     Zejména vzhledem k rozsahu a charakteru posuzovaného jednání Úřad konstatuje, že předmětné jednání nebylo přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, a proto na něj Úřad neaplikoval čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

8          Odpovědnost účastníků řízení

375.     Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[468] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská[469] tento soud konstatoval, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně odpovídá pojmu „podnik“ ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.

376.     Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických.[470] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell,[471]kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 SFEU).

377.     Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[472]

378.     Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[473] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[474] V rámci principu osobní odpovědnosti dochází k přechodu odpovědnosti za protisoutěžní jednání na právního nástupce, typicky v případě spojení soutěžitelů.[475] Dle § 22b odst. 6 ZOHS 188 odpovědnost právnické osoby za správní delikt přechází na právního nástupce této osoby jen tehdy, pokud právní nástupce nejpozději v okamžiku vzniku právního nástupnictví věděl nebo vzhledem k okolnostem a k svým poměrům mohl vědět, že se právnická osoba před vznikem právního nástupnictví dopustila jednání, které naplnilo znaky správního deliktu.Společnost AUTOCONT a.s. jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s. v okamžiku vzniku právního nástupnictví věděla, že se společností AutoCont CZ a.s. je vedeno správní řízení pro možné porušení §  3 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

379.     Vzhledem k výše uvedenému činí Úřad odpovědnými za dané jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc společnosti TESCO SW a.s., MERIT GROUP a.s., ICZ a.s., Asseco Central Europe, a.s., A-Scan s.r.o. a FPO s.r.o., neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání, a společnost AUTOCONT a.s. jako nástupnickou společnost společnosti AutoCont CZ a.s., která se zakázaného jednání dopustila.

9          Subjektivní stránka deliktu

380.     Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon o ochraně hospodářské soutěže tedy Úřadu neukládá, aby u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení tohoto zákona sankcionovat, zkoumal zavinění.[476] Úřad nicméně posouzení zavinění, tj. subjektivní stránky jednání účastníků řízení, považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty, neboť jde o aspekt ovlivňující náhled na závažnost posuzovaného jednání.

381.     Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, k výsledku jeho chování. I v soutěžním právu je třeba rozlišovat dvě základní formy zavinění: úmysl a nedbalost. Při zkoumání formy subjektivní stránky správního deliktu je třeba vycházet ze vztahu intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti němuž jednání směřuje, v daném případě zájem na existenci a řádném fungování soutěže na trhu zboží a služeb. Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře evropských soudů, z níž vyplývá, že pro konstatování úmyslného porušení soutěžního práva není nezbytné, aby si soutěžitelé byli vědomi toho, že porušují zákaz stanovený soutěžními pravidly Smlouvy o založení Evropského společenství, resp. Smlouvy o fungování Evropské unie; je dostačující, aby si nemohli být nevědomi toho, že vytýkané jednání mělo za cíl nebo mohlo mít za následek narušení hospodářské soutěže na společném trhu.[477]

382.     Při posuzování subjektivní stránky jednání, jež je předmětem správního řízení, vycházel Úřad z toho, že účastníci řízení vědomě eliminovali rizika své vzájemné konkurence ve vztahu k veřejné zakázce Olomouc. Úřad konstatuje, že účastníci řízení si museli být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž si museli být vědomi toho, že jejich jednání může mít za následek ovlivnění výsledku veřejné zakázky, tedy narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že všichni účastníci řízení porušili § 3 odst. 1 ZOHS 188 zaviněně, a to ve formě úmyslu.[478]

10     Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení ke sdělení výhrad, podkladům rozhodnutí a návrhům na doplnění dokazování

383.     Úřad obdržel od všech účastníků řízení s výjimkou společnosti A-Scan vyjádření ke sdělení výhrad, k podkladům rozhodnutí včetně návrhů na doplnění dokazování.[479]

10.1     AUTOCONT a.s.

384.     Účastník řízení považuje závěry Úřadu uvedené ve sdělení výhrad za nedostatečně podložené a učiněné v rozporu se zásadou materiální pravdy, Úřad hodnotil důkazy selektivně v neprospěch účastníka řízení a v rozporu s jeho povinností zjišťovat skutečnosti ve prospěch i v neprospěch účastníka řízení a v rozporu s presumpcí neviny. Skutková zjištění, která Úřad učinil, neodpovídají skutkové podstatě správního deliktu. Úřad postupoval v rozporu s § 32 odst. 1 správního řádu, podle kterého je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a zatím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí.

385.     Dle účastníka řízení ve správním spise není dostatečný podklad k tomu, aby bylo možné všechny etapy údajného deliktního jednání (Etapa před tvorbou zadávací dokumentace, Etapa tvorby zadávací dokumentace, Etapa zadávacího řízení a tvorby nabídek, Plnění společnosti ICZ), které Úřad rozlišuje, zahrnout do jednoho jediného trvajícího skutku.

386.     K Etapě před tvorbou zadávací dokumentace účastník řízení uvádí, že se jednalo o období, kdy již byla dlouho dopředu veřejnosti známa studie proveditelnosti, která byla zveřejněna, kdy již byla podána žádost o dotaci a kdy bylo v příslušných podnikatelských kruzích dlouho dopředu známo, že veřejná zakázka Olomouc bude vypsána a bylo rovněž dlouho dopředu známo, jaká budou hlavní témata budoucí veřejné zakázky. Jestliže má zachycená komunikace prokazovat, že již v této prvotní fázi došlo k zásadní dohodě o rozdělení „rolí“ na budoucím jednání, pak účastník řízení konstatuje, že obchodní spolupráce subjektů za účelem přípravy účasti a podání nabídky v potenciální zakázce není postupem, který by byl v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Je třeba poukázat na důkazy, které ve správním spise svědčí ve prospěch obhajoby – komunikace mezi zástupcem Olomouckého kraje a zástupci TSW, resp. mezi TSW a zástupci jiných obchodních společností, jež se nějakým způsobem podílely na tvorbě zadání (l. č. 302-336 spisu), ze kterých vyplývá, že Olomoucký kraj aktivně poptával předběžné tržní konzultace a že tyto konzultace probíhaly.

387.     Předmětné důkazy vypovídají jen o tom, že AC uvažovala o přípravě účasti na budoucí veřejné zakázce, jednala s dalšími soutěžiteli o tom, kdo se bude na nabídce a možné realizaci podílet a jednalo se o tom, jaké části zakázky budou konkrétní společnosti realizovat. Okolnost, že AC zastávala roli „prime“ neznamená, že AC byla hlavním a nejdůležitějším účastníkem skupiny soutěžitelů, která se podílela na přípravě a následné realizaci zakázky. AC měla pro případ úspěchu nabídky tzv. koordinační roli – koordinátor je osoba, která organizačně zajišťuje přípravu nabídky do veřejné zakázky a za tím účelem koordinuje přípravu nabídek budoucích (pod)dodavatelů. Úkolem koordinátora je, aby plnění, jež je poskládáno z více částí od různých dodavatelů, bylo realizovatelné jako celek. Z hlediska skutečně provedených činností bývá koordinátor zapojen minimálně.

388.     Účastník řízení nepovažuje záznamy z elektronického poznámkového bloku pracovníka AC a záznamy o schůzkách v elektronickém diáři, které mají prokazovat, že došlo k jednáním mezi účastníky řízení s jinými subjekty, za dostatečný důkaz k prokázání faktu, že schůzky skutečně proběhly.

389.     K Etapě tvorby zadávací dokumentace účastník řízení uvádí, že emailová komunikace ve správním spise je legitimní a může se jednat o doklad, že se AC a někteří další účastníci řízení aktivním způsobem zapojili do předběžných tržních konzultací, které zadavatel prováděl za účelem přípravy zadávací dokumentace. AC byla jedním z nejvýznamnějších dodavatelů technologií ICT, měla bohaté zkušenosti s realizací podobných komplexních zakázek pro orgány státní správy a disponovala potřebným know-how. Nejednalo se o dnes využívané předběžné tržní konzultace, jelikož v době jednání mezi společnostmi tehdejší právní úprava tento institut neznala, ale ani takový postup nevylučovala. Nesmělo však dojít k porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace (v této souvislosti účastník odkazuje na národní a evropskou judikaturu a též na odbornou literaturu) – z důkazů ve sdělení výhrad nevyplývá, že by tržní konzultace prováděné účastníky řízení a případně dalšími subjekty, byly v rozporu s uváděnými zásadami.

390.     Účastník řízení popírá, že by to byla společnost AC, kdo jakkoli rozhodovala o tom, jaká bude výsledná podoba zadávací dokumentace. Toto bylo plně v kompetenci Olomouckého kraje, který pověřil externí subjekt administrací zadávacího řízení. Na tomto nic nemění fakt, pokud z komunikace mezi účastníky vyplývalo (jak dovozuje Úřad), že došlo k zasílání ucelených částí budoucí zadávací dokumentace (v době provádění tržních konzultací neexistovala právní úprava jako v současnosti a nebylo vyloučeno, aby oslovené subjekty specifikovaly předmět zakázky i na formuláři, který zadavatel pro přípravu zadávací dokumentace nakonec použil).

391.     Ve správním spise není dostatečný podklad k tvrzení Úřadu, že by účastníci řízení upravili zadávací dokumentaci ve svůj prospěch a není podklad pro závěr, že by na základě činnosti účastníků řízení došlo k ovlivnění rovného přístupu vůči všem v úvahu přicházejících soutěžitelům. Dokladem transparentnosti zadávacího řízení je mj. i to, že si zadávací dokumentaci vyzvedlo 31 subjektů, bylo soutěženo v otevřeném řízení, do něhož nabídky nepodala pouze AC a ICZ, ale i další společnosti Aquasoft spol. s r.o. a K2 Atmitec s.r.o.

392.     Dále ve vztahu k Etapě tvorby zadávací dokumentace účastník řízení uvádí, že ve  spise není jediný důkaz, který by prokazoval, že by se účastník řízení jakkoli podílel na koordinaci více nabídek do veřejné zakázky Olomouc. Ze zachované komunikace může vyplývat toliko fakt, že AC se podílela na přípravě tvorby budoucí nabídky do veřejné zakázky Olomouc, jíž se prostřednictvím subdodavatelských smluv účastnilo více subjektů. Za období od července 2011 do března 2012 je ve správním spise naprosto minimální doklad o jakékoli komunikaci účastníků řízení, jež by měla jakkoli dokládat údajné protiprávní jednání.

393.     Účastník řízení shledává postup Úřadu nepřezkoumatelný, neboť mu neumožňuje se ve věci kvalifikovaně vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádá proto Úřad, aby ještě před vydáním rozhodnutí sdělil účastníkům řízení nejen své konkrétní skutkové závěry, tak jak je popsáno zejména na stranách 61- 66 sdělení výhrad, ale aby rovněž uvedl, ze kterých konkrétních důkazů v každém jednotlivém případě takové závěry vyplývají.

394.     Zachycenou komunikaci a další důkazy vztahující se k předmětnému období je i v souladu se zásadou in dubio pro reo možné vysvětlit ve prospěch účastníků řízení. Úřad je povinen aplikovat zásadu zdrženlivosti, přiměřenosti a zejména zásadu vyšetřovací (§ 50 odst. 3 správního řádu). Účastník řízení má za to, že Etapa tvorby zadávací dokumentace je do časového intervalu údajného trvajícího skutku zahrnuta zjevně bezdůvodně.

395.     K Etapě zadávacího řízení a tvorby nabídek účastník řízení uvádí, že ve správním spise není dostatečný podklad pro závěry, které Úřad na základě důkazů učinil, a vlastní skutková zjištění neodpovídají skutkové podstatě právního deliktu. Důkazy, které Úřad hodnotí na stranách 51 – 60 sdělení výhrad nejsou ničím jiným než dokladem o tom, že účastník řízení, jakožto koordinátor, spolu s účastníky řízení (a případně dalšími soutěžiteli, kteří nejsou účastníky řízení) spolupracoval za účelem přípravy nabídky do zadávacího řízení, kterou skutečně dne 30. 4. 2012 podal. Ostatní účastníci řízení vystupovali jako subdodavatelé. Účastník v této souvislosti odkazuje na rozhodovací praxi soutěžních orgánů, soudů a unijní soft law, kde je posuzována nezbytnost spolupráce subjektů, kteří se účastní konsorcia a je hodnoceno, zda byli konkrétní soutěžitelé v rámci sdružení schopni samostatně podat nabídku. Rovněž se však dochází k tomu, že i v těch případech, kdy by zúčastnění soutěžitelé v konsorciu byli schopni podat nabídku samostatně, je přihlíženo k tomu, zda by taková samostatná nabídka mohla být konkurence schopná. I když se tato tvrzení týkají rozhodovací praxe ve vztahu ke sdružením soutěžitelů, je zřejmé, že neexistuje žádný rozumný důvod pro to, aby pravidla nebyla aplikována i na případ poddodávek, tak jako je tomu v tomto správním řízení. Zejména vyjádřeními subjektů, která se na nabídce AC jako subdodavatelé podíleli nebo dle původního záměru měli podílet (ICZ), je prokázáno, že se v případě předmětné zakázky jednalo o natolik komplexní a složitý obchodní případ, že žádný ze soutěžitelů nebyl schopen samostatně podat nabídku.

396.     Ke spolupráci AC s ICZ a podání samostatné nabídky ICZ do zadávacího řízení účastník řízení uvádí, že ze zachycené emailové korespondence vyplývá, že ještě velice krátce před podáním nabídky bylo o společnosti ICZ uvažováno jako o subdodavateli AC. Nejeví se proto jako logické (naopak), aby v situaci, kdy AC a ICZ komunikovaly o spolupráci v rámci jediné nabídky, současně docházelo ke koordinaci a spolupráci za účelem přípravy samostatné nabídky ICZ. Ve správním spise neexistuje jakýkoli podklad, který by prokazoval, že by se AC podílela na úmyslné koordinaci druhé nabídky do zadávacího řízení, a to nejen za období do 12. 4. 2012, ani za období od 12. 4. 2012 do 30. 4. 2012. AC spolu s ICZ intenzivně spolupracovali při přípravě nabídky AC. Komunikaci do 12. 4. 2012, jež je obsahem spisu, je proto možné vysvětlit právě za tímto účelem. Ve správním spise je doklad o tom, že ještě 24. 4. 2012 AC spolu s ICZ komunikovali za účelem sestavení společné nabídky, resp. nabídky, kde ICZ vystupuje jako subdodavatel (l. č. 1296 spisu). AC neměla a nemohla mít jakýkoli zájem na tom, aby se ICZ účastnila zadávacího řízení jako další účastník. ICZ měla být subdodavatelem AC a pokud by ICZ podávala vlastní nabídku, k čemuž došlo, nemohla by AC prostřednictvím ICZ prokazovat části své kvalifikace; účastník řízení rovněž nenachází jediný racionální důvod, pro který by bylo potřebné „koordinovat“ druhou nabídku – v době, kdy probíhala VZ Olomouc, nebyla obligatorním důvodem pro zrušení zadávacího řízení skutečnost, že účastníkem řízení je jediný uchazeč). Úřadem nebyl proveden žádný relevantní důkaz, který by přímo prokazoval úmysl AC koordinovat podávání nabídek do zadávacího řízení s cílem toto řízení zmanipulovat ve prospěch nabídky AC a narušit tak hospodářskou soutěž.

397.     Účastník řízení dále namítá nedostatečné vymezení předmětu správního řízení, který je nepřípustně široký, vágní a neurčitý. Vymezení skutku v oznámení o zahájení správního řízení neobsahuje ani základní možné parametry možných zakázaných dohod a neobsahuje popis jednání takovým způsobem, aby nemohlo být zaměnitelné s jiným. Z popisu skutku není zřejmé, jakým konkrétním způsobem měla koordinace nabídek probíhat, do jaké míry se na takové koordinaci podíleli jednotliví účastníci řízení ani subjektivní stránka správního deliktu.

398.     Účastník řízení z opatrnosti namítá, že důkazy získané od orgánů činných v trestním řízení, na nichž Úřad staví své skutkové závěry, byly získány protiprávně a není je možné v tomto správním řízení použít. Alternativně k návrhu na zastavení správního řízení (viz dále) účastník řízení navrhuje, aby Úřad přerušil toto správní řízení do doby pravomocného skončení souvisejícího trestního řízení, neboť je v něm jako předběžná otázka řešeno, zda usvědčující důkazy, které orgány činné v trestním řízení předaly Úřadu, byly získány zákonným způsobem.

399.     Účastník řízení dále namítá nepřiměřené navýšení pokuty za spáchání dalšího správního deliktu. Procentuální navýšení o 25 % je dle něj nepřípadné a neodpovídá řádnému zohlednění závažnosti správního deliktu, způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán (jak to vyžaduje ZOHS 188). Toto navýšení je rovněž v rozporu s předchozí praxí Úřadu, kdy Úřad aplikoval procentuální navýšení mírnější, a to i v těch případech, kdy další správní delikt byl, například s ohledem na hodnotu veřejné zakázky, závažnější, než je tomu v případě VZ Olomouc (viz např. rozhodnutí Úřadu č. j.ÚOHS-R238/2017/HS-19138/2019/310/HMk ze dne 15. 7. 2019, č. j. ÚOHS-R0219/2018/HS-29914/2019/310Aši ze dne 1. 11. 2019 nebo č. j. S426/2012/KD-19076/2016/851/LŠt ze dne 25. 7. 2016). Údajné deliktní jednání účastníků řízení zasáhlo jen malou část geografického relevantního trhu, taktéž hodnota plnění neodpovídá zvolenému procentuálnímu navýšení. Rovněž je otázkou, zda se se správním deliktem v rámci správního řízení Přerov nejedná o případ pokračujícího správního deliktu (časová souvislost, stejná právní kvalifikace a další atributy) a tedy o jediný skutek. Jednočinný souběh správních deliktů je důvodem pro nižší navýšení za další správní delikt, než by tomu bylo v případě vícečinného souběhu.

400.     Účastník řízení poukazuje na skutečnost, že z hlediska některých období (Etapa před zahájením tvorby zadávací dokumentace, období od července 2011 do března 2012) není ve spise prakticky žádný podklad, z něhož by bylo možné byť jen dovozovat účast AC na protisoutěžním jednání. Délku protisoutěžního jednání tedy není možné stanovit od 28. 11. 2011 do 30. 4. 2012.

401.     Účastník řízení namítá, že Úřad postupuje protiprávně, pokud neshledal žádnou polehčující okolnost (např. že od spáchání údajného deliktu uplynulo již více než 8 let – Úřad tuto okolnost v jiných recentních rozhodnutích opakovaně označil za polehčující okolnost – např. rozhodnutí č. j. S707/2013/VZ ze dne 28. 2. 2014).

402.     Účastník řízení namítá, že Úřad nesprávně aplikoval přitěžující okolnosti, a to konkrétně pokud jde o údajnou hlavní roli AC na spáchání domnělého deliktu. Účastník řízení má za to, že pro závěr o jeho vedoucí, iniciační a ani hlavní roli na posuzovaném kartelu není ve spise dostatek důkazů (vedoucí účastník kartelu dle rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora EU musí být významnou hnací silou kartelu, jsou vyžadovány důkazy o prominentním postavení v přijímání rozhodnutí nebo důkazy o tlaku na jiné soutěžitele, aby se kartelu zúčastnili). Dle praxe Úřadu je dovozována existence vůdčího postavení např. z iniciace kontaktu mezi účastníky dohody a nabízení výhod. Okolnost, že AC zastávala roli „prime“ neznamená, že byla hlavním a nejdůležitějším účastníkem, AC měla pro případ úspěchu nabídky tzv. koordinační roli, který z hlediska skutečně provedených činností bývá zapojen minimálně. Reálný ekonomický podíl na plnění zakázky ze strany AC byl v porovnání s ostatními pouze velice malý. Podstatný je také reálný vliv na rozhodování sdružených soutěžitelů, nikoli pouze role formální. Ze zachycené komunikace rovněž vyplývá, že AC nebyl subjektem s rozhodujícím postavením (např. l. č. 1369 spisu).

403.     Účastník řízení namítá, že výše pokuty v tomto správním řízení přesahuje výši pokuty, kterou by Úřad měl uložit, pokud by ukládal pokutu za správní delikt týkající se správního deliktu Olomouc samostatně a tedy bez zohlednění absorpční zásady. Úřad měl v daném případě aplikovat předchozí zásady, pokud by tak učinil, byl by výpočet pokuty pro účastníka řízení výhodnější než v případě nových zásad (zásadní rozdíl je ve vymezení základního rozpětí, v rámci kterého je stanoveno procento z hodnoty prodejů, kterým se určí podíl hodnoty prodejů pro daný přestupek – nejnižší možná výše výchozího podílu stanovená dle nových zásad je zásadně vyšší oproti nevyšší možné výši výchozího podílu stanovené dle předchozích zásad.

404.     Úřad zásadně pochybil, jestliže nevymezil relevantní trh. Jeho postup je tak nepřezkoumatelný (účastník nemá možnost s určitostí posoudit, jak přesná by byla výše pokuty, pokud by Úřad postupoval v souladu s předchozími zásadami) a navrhuje, aby Úřad doplnil dokazování za účelem vymezení věcného a geografického relevantního trhu (účastník je nicméně přesvědčen, že pokud by byl relevantní trh vymezen správně, činil by výpočet pokuty méně, než je tomu v případě aplikace absorpční zásady).

10.2     TESCO SW a.s.

405.     Účastník řízení namítá, že správní spis nepodporuje tvrzení Úřadu, že se TSW dopustilo protisoutěžního jednání. Přinejmenším od roku 2005 spolupracoval Olomoucký kraj s TSW ve věcech dodání a realizace konkrétních informačních systémů, je tedy logické, že zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje (sami o sobě, tak prostřednictvím jimi zmocněných subjektů z řad poradenských společností) komunikovali v této souvislosti se zástupci TSW, a to čistě z důvodu jejich pozice stávajícího dodavatele informačních systémů, tak i z důvodu jejich pověsti erudovaného odborníka co se týče technologií na trhu IT).

406.     Dále účastník uvádí, že již kolem roku 2009/2010 bylo zřejmé, že Olomoucký kraj by měl v blízké budoucnosti realizovat řadu projektů v rámci konkrétních výzev Integrovaného operačního programu, které byly veřejné; v roce 2010 se tak kdokoli (zadavatelé, jakož i potenciální uchazeči) mohl seznámit s bližšími, byť prozatím stále velmi obecnými informacemi o jednotlivých v budoucnu připravovaných projektech (včetně maximální výše způsobilých výdajů k jednotlivým částem), a kdokoli se tak mohl začít připravovat na budoucí veřejné zakázky, byť prozatím ve velmi obecné rovině. Konkrétně TSW přijalo obchodní rozhodnutí směřující k podávání nabídek do zadávacích řízení realizovaných na základě výzvy č. 08 IOP. S ohledem na rozsah a různorodost této výzvy bylo rovněž zřejmé, že pro společnost TSW nebude zájmová kompletní výzva, ale pouze její výseč, kterou však lze označit za strategickou, neboť v sobě integrovala již existující informační systémy a propojovala informační systémy soutěžené v rámci této veřejné zakázky. V ostatních částech bylo nutné (za předpokladu, že zadávací dokumentace nebude rozdělena podle jednotlivých částí výzvy č. 08 IOP) spolupracovat s jinými společnostmi specializovanými na konkrétní části výzvy č. 08 IOP). Tyto společnosti přitom nelze označit s ohledem na různorodou povahu jednotlivých plnění výzvy č. 08 IOP za konkurenty. Společnost TSW nebyla schopna vlastními silami realizovat kompletní výzvu č. 08 IOP, a to ani co se týče jednotlivých plnění, tak ani ohledně kvalifikačních předpokladů. Taková spolupráce je legitimní a nemůže být považována za protisoutěžní.

407.     Ve vztahu k období před samotným vyhlášením veřejné zakázky Olomouc, kdy měli účastníci řízení podle Úřadu ovlivňovat zadání, upozorňuje účastník na to, že komunikace zadavatele s potenciálním soutěžitelem není nic neobvyklého a probíhá v zásadě ze dvou hlavních důvodů – sama společnost buď aktivně prezentuje své produkty, nebo je sama oslovována ze strany zadavatelů či prostřednictvím konzultačních společností při přípravě studie proveditelnosti, popř. zadávací dokumentace (tzv. průzkum trhu, který i Úřad již historicky považoval bez ohledu na detailní zákonnou úpravu za relevantní nástroj zadavatelů, jak zajistit co nejvhodnější průběh zadávacího řízení). V předmětné věci společnost EC prokazatelně pravidelně komunikovala vedle TSW i s řadou jiných potenciálních dodavatelů, což je zřejmé ze spisového materiálu (např. Sofyscon, GISIT, Ixtent).

408.     Zadavatelé se obracejí na fyzické či právnické osoby ohledně jim chybějícího věcného know-how; zadavatelé pak těmto osobám často poskytují i písemný materiál, který je jakýmsi předstupněm studie proveditelnosti či zadávací dokumentace. Existují dvě možnosti, jak k takové žádosti přistoupit – poskytnout zadavateli specifikaci v samostatném dokumentu nebo ji zakomponovat (obvykle formou sledování změn) přímo do poskytnutého materiálu. Konečná specifikace ve vypsané veřejné zakázce se často i podstatně liší od názorů jednotlivých dodavatelů, přičemž výsledná podoba je plně na zadavateli - odpovědnost za konečné znění zadávací dokumentace má tedy vždy zadavatel, který musí všechny podkladové materiály od dodavatelů podrobit své oponentuře. Ze spisového materiálu by přitom mohlo vyplývat, že takovýmto způsobem mohl proběhnout průzkum trhu i v projednávaném případě. Ze spisového materiálu by mohlo vyplývat toliko, že účast TSW na tvorbě jakýchkoli dokumentů byla ve srovnání s ostatními účastníky sporadická.

409.     Účastník dále uvádí, že ze spisového materiálu by mohlo dále vyplývat, že výše uvedený pracovní materiál mohl být zpět Krajskému úřadu Olomouckého kraje poskytnut přibližně v polovině roku 2011, tedy tři čtvrtě roku před zveřejněním finální verze zadávací dokumentace. V tomto období, přitom dle vyjádření zpracovatele zadávací dokumentace (viz l. č. 3902 a násl. spisu) docházelo k úpravám pracovní verze dle požadavků zadavatele, Centra pro regionální rozvoj a Ministerstva vnitra ČR. Zadávací dokumentace i celé zadávací řízení prošlo nezávislou kontrolou různých subjektů, z nichž žádný neshledal jakékoli pochybení. Nadto nebylo žádným způsobem prokázáno jakékoliv zvýhodnění konkrétních soutěžitelů nejen v zadávacím řízení, ale ani v rámci konkrétních požadavků kladených na uchazeče zadávací dokumentací. Ostatně tomu, že zadávací řízení i zadávací dokumenty byly zcela v souladu se zákonem a účastníci veřejnou zakázku ve svůj prospěch neovlivnili, jak tvrdí Úřad, svědčí i to, že kromě nabídek AC a ICZ byly podány nabídky ještě dvou dalších uchazečů, přičemž nabídka konsorcia Aquasoft spol. s r.o. + K2 atmitec s.r.o. byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. Ve spise nebyla rovněž zaznamenána žádná komunikace mezi zástupci TSW a Aquasoft spol. s r.o., K2 atmitec s.r.o., ani K-Net Technical International Group, s.r.o.

410.     Účastník dále uvádí, že situace, kdy oslovené subjekty poskytují konzultace při vypracování studie proveditelnosti či zadávací dokumentaci, přitom není důvodem pro vyloučení takového potenciálního soutěžitele z účasti na veřejné zakázce – v této souvislosti odkazuje na judikaturu Soudního dvora EU, konkrétně rozsudek  ESD – Fabricom SA proti Belgii ze dne 3. března 2005.

411.     K vytýkané přípravě druhé řízené nabídky účastník uvádí, že ze spisového materiálu nijak nevyplývá, že by společnost TSW věděla o tom, že se ICZ chystá podat vlastní nabídku, která by měla toliko formální charakter. Ze spisu rovněž nevyplývá, že by TSW byla s ICZ před 11. dubnem 2012 v jakémkoli kontaktu. Pokud ke  kontaktu došlo, tak až po zveřejnění zadávací dokumentace ve fázi přípravy nabídek, kdy bylo TSW osloveno společností ICZ, která plánovala podat, zřejmě oproti jejímu původnímu záměru, vlastní nabídku. Ze spisu by spíše mohlo vyplývat, že postavení ICZ se v průběhu času v rámci konsorcia mohlo měnit, kdy z původně uvažovaného poměrně široce vymezeného plnění v rámci části Digitalizace a ukládání se tato původně uvažovaná část realizovaná v nabídce společnosti AC měla omezit na dodání produktu ICZ DESA. Z tohoto oslabení její pozice v rámci původního konsorcia mohla pramenit snaha ICZ o vytvoření vlastní nabídky. Společnost ICZ po společnosti TSW požadovala vypracování části nabídky týkající se vnitřní integrace úřadu, tedy totožné plnění, které TSW zajišťovalo v rámci nabídky AC. Dále účastník upozorňuje, že ve věci byly podány další dvě nabídky zcela odlišných subjektů, z nichž jedna byla s nejnižší nabídkovou cenou. Jakákoliv krycí nabídka tedy postrádá smysl a význam pro soutěž jako takovou. Ze spisu tedy žádným způsobem nemůže vyplývat, že se TSW jakýmkoli způsobem zasadila o vypracování druhé řízení krycí nabídky.

412.     Účastník je dále přesvědčen, že podstatnou část důkazů, které byly Úřadu ze strany orgánů činných v trestním řízení poskytnuty, není možné v projednávané věci použít, neboť v průběhu řízení nebyla ze strany činných v trestním řízení zajištěna jejich autenticita (tedy se stopa prokazatelně nacházela na určitém místě) a integrita (tedy zda nebyla počítačová stopa v průběhu řízení jakkoliv modifikována), jinými slovy nebyly zajištěny v souladu se zákonem. Jedná se o obsahy e-mailových schránek zaměstnanců TSW zajištěné v průběhu prohlídky jiných prostor a pozemků u společnosti TSW dne 30. září 2014. Jednak nebyl proveden kontrolní součet (tzv. hash[480]) dat vykopírovaných ze serveru společnosti TSW ani během prohlídky, ani dodatečně. Tím nebylo zaručeno, že data vykopírovaná ze serveru společnosti TSW na zařízení PČR jsou totožná s originálem (vytvoření kontrolního součtu počítačových dat je přitom nezbytným opatřením). Nebyla ani vytvořena bitová kopie pevného disku (na něj byla exportována dat ze serveru společnosti TSW), orgány činné v trestím řízení tak pracovaly s daty na originálním disku, čímž došlo k trvalé změně původních dat, a to již pouze tím, že jednotlivé soubory byly otevírány, zkoumány, bylo v nich vyhledáváno a zasahováno pomocí software na vyhledávání smazaných souborů a prolamování hesel. Není tedy možné zaručit a prokázat, že data byla skutečně zajištěna u společnosti TSW a že nedošlo v průběhu řízení k jejich kontaminaci či změně obsahu. K takto získaným důkazům by vůbec nemělo být v projednávané věci přihlíženo, jelikož ve správním řízení nelze použít důkazy opatřené PČR, které nebyly pořízeny v souladu se zákonem.

413.     Dále účastník namítá, že pokuta byla stanovena v rozporu se zásadou legitimního očekávání, netransparentním a nezákonným způsobem. Úřad nechal otevřenou otázku, zda se při vymezení pokuty uplatní předchozí zásady nebo nové zásady, ačkoliv obojí jakož i rozhodovací praxe Úřadu jasně napovídají, že je třeba použít Zásady (s ohledem na dobu zahájení správního řízení – 18. 5. 2017). Úřad se dle účastníka dále bezprecedentním způsobem odchýlil od Zásad, když základní částku pokuty stanovil na 12 % hodnoty veřejné zakázky. Dle Zásad základní částka pokuty může u těch nejzávažnějších deliktů dosahovat maximálně 3% hodnoty prodejů/obratů dosaženého soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo dotýká. Pokud by úřad postupoval dle Zásad, pak by nejprve stanovil základní částku pokuty pro každého soutěžitele, která se vypočítá z podílu obratu dosaženého konkrétním soutěžitelem z prodeje zboží služeb, jichž se narušení soutěže přímo či nepřímo týká, a to na specifikovaném relevantním trhu v součinu s koeficientem času. Podíl z obratu je možné označit jako výchozí podíl a v zásadě představuje u velmi závažných deliktů 3 % z obratu dosaženého soutěžitelem. Úřad ve sdělení výhrad ani netvrdí, že by se v daném případě rozhodl Zásady nepoužít s ohledem na bod 36 nebo 14 Zásad (zvláštní situace, specifika a míra odlišnosti případu, principy přiměřenosti a spravedlnosti pro uplatnění alternativního postupu, který se zásadně liší od Zásad a zavedené praxe a vede k uložení podstatně vyšší pokuty).

414.     V daném případě dále nebyla ve vztahu k TSW dodržena zásada legitimního očekávání. TSW mohlo s ohledem na znění Zásad a na předchozí rozhodovací praxi důvodně očekávat, že Úřad stanoví základní částku pokuty v souladu se Zásadami, tj. jako procentuální podíl (maximálně 3 %) hodnoty prodejů/obratů dosaženého TSW z prodej zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu. Úřad toto legitimní očekávání porušil tím, že vymezil základní částku pokuty jako procentuální podíl 12 % hodnoty veřejné zakázky Olomouc, a to aniž by vysvětlil, z jakého důvodu považoval za vhodné odklonit se takovýmto způsobem od Zásad, proč použil 12% sazbu spíše než 3%. Výchozí podíl stanovený Úřadem představuje více než dvojnásobek částky, ke které by vedla aplikace Zásad.

415.     Účastník dále namítá, že Úřad ponechal otevřenou otázku vymezení relevantního trhu, přitom správné vymezení relevantního trhu by přitom mohlo případně vést k uložení mírnější pokuty pro TSW. Účastník proto navrhuje, aby Úřad v rámci doplnění dokazování provedl vymezení relevantního trhu a poskytl účastníkům příležitost se k navrhované definici relevantního trhu vyjádřit.

416.     Dle účastníka je pokuta nepřiměřená, ze správního spisu nevyplývá, že by jednání účastníků mělo jakékoliv protisoutěžní účinky. Nepřiměřenost vyplývá i ze skutečnosti, že ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S257/2017/KD vycházel výpočet základní částky pokuty za delikt, který Úřad považuje za závažnější, z 10% hodnoty zakázky oproti 12% hodnotě zakázky použité v daném správním řízení, přičemž veřejná zakázka ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S257/2017/KD měla nižší hodnotu než veřejná zakázka Olomouc. Stejně tak nepřiměřeně a nepředvídatelně působí navýšení celkové pokuty o 25 % za druhý údajný delikt při použití absorpční zásady.

417.     Účastník namítá, že není „hlavním účastníkem“, ze sdělení výhrad nevyplývá, v čem hlavní role spočívá a Zásady s takovou přitěžující okolností na rozdíl od „vedoucí nebo iniciační role“, nepočítají. TSW se domnívá, že jakožto pouhý subdodavatel v rámci veřejné zakázky Olomouc „hlavní roli“ plnit nemohla.

418.     Účastník navrhuje, aby Úřad dané správní řízení vůči TSW zastavil. Pokud tomuto návrhu nevyhoví, TSW žádá, aby Úřad přehodnotil výši pokuty, kterou TSW hodlá uložit, a to po doplnění dokazování (viz výše – vymezení relevantního trhu).

10.3     ICZ a.s.

419.     Účastník řízení namítá, že vymezení předmětu správního řízení bylo zcela neurčité, věcně, časově i místně naprosto neukotvené, přičemž tento nedostatek vylučoval možnost účastníka řízení zvažovat nejméně do vydání Sdělení výhrad své procesní postupy, zvolit odpovídající formu a prostředky obrany a uplatňovat svá práva ve správním řízení a je podstatnou vadou řízení.

420.     Úřad v Oznámení o zahájení správního řízení časové vymezení svého „podezření“ směřuje časově pouze k souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc, kdy dále odkazuje na podklady předané Úřadu Policií ČR, které však zahrnují rozsáhlou dokumentaci týkající se veřejné zakázky Olomouc, dalších zakázek s ní souvisejících, schvalovacích procesů na straně zadavatele, samotného průběhu zadávacího řízení, ale i její realizace. Odkazem na spisové podklady a vágním vymezením je tak teoreticky postižen velmi široký časový úsek od roku 2010 do roku 2014. Časové vymezení je podstatné s ohledem na použití sankční normy, která má být pro posouzení skutku použita, hrozící trest, hmotněprávní normu, podle níž bude posuzován soulad či porušení právní povinnosti, hledisko použitelné právní úpravy, specifické procesní postupy s propadnými lhůtami dle zákona o ochraně hospodářské soutěže.

421.     Dále účastník řízení namítá, že v rámci upřesnění předmětu správního řízení ze dne 25. 6. 2018 nedošlo k upřesnění, ale podstatnému rozšíření předmětu řízení a časového ukotvení skutku, kdy však ve vztahu ke konkrétním účastníkům nebylo nijak kvalifikováno, v čem mělo spočívat jejich protiprávní jednání. Tato nejistota trvá i po sdělení výhrad, kdy Úřad ve vztahu k účastníkovi kvalifikuje počátek období, kdy se měl dopustit protisoutěžního jednání, na základě nijak neodůvodněného data 14. 6. 2011 (v rámci sdělení výhrad se Úřad naprosto nezabývá objasněním, na základě jakých skutečností jej stanovil a ani z podkladů pro rozhodnutí žádná taková skutečnost nevyplývá). Tato skutečnost ovlivňuje procesní práva účastníka a je podstatnou vadou řízení.

422.     Dále účastník řízení namítá absenci specifikace porušení hmotněprávní normy s řádným vymezením všech jeho aspektů. Sdělení výhrad definuje cíl protisoutěžního jednání různě (podání společné nabídky a „krycí“ nabídky, cíl ovlivnit výsledek veřejné zakázky Olomouc), aniž by ve vztahu k tomuto cíli posoudil jednotlivá jednání účastníků řízení a zohlednil právní a věcný kontext jejich jednání. Pokud by tak učinil, musel by dospět k závěru, že jednání účastníka nesměřovalo ani nezpůsobilo (a nebylo způsobilé zapříčinit) narušení hospodářské soutěže. Záměr podat nabídku, která uspěje v zadávacím řízení, tak, aby se všichni zúčastnění skutečně na předložené subdodavatelské struktuře podíleli v souladu s podanou nabídkou na plnění veřejné zakázky, je dle účastníka řízení cílem zcela legitimním, očekávaným zákonem o veřejných zakázkách a jednáním chráněným právní úpravou ochrany hospodářské soutěže, neboť toto jednání je čistě soutěžní (účastník odkazuje na body 350 a 353 Sdělení výhrad).

423.     Účastník řízení jednal s ostatními účastníky v souvislosti s VZ Olomouc zcela legitimně za účelem účasti na VZ Olomouc v postavení poddodavatele pro část, která je jeho technologickou specializací; po dobu spolupráce s AC na přípravě nabídky v rámci vytvářené subdodavatelské struktury nabídky AC nejednal s cílem ovlivnit VZ Olomouc, ale s cílem přípravy kvalitního technologického řešení, které bude v případě úspěchu nabídky AC úspěšně realizováno ku prospěchu zadavatele. Skutečnost, že nakonec podal do veřejné zakázky Olomouc také vlastní nabídku, nebyla důsledkem sladěného postupu, ale důsledkem nedohody s AC na míře zapojení účastníka do subdodavatelské struktury AC a byla projevem jeho autonomního, nezávislého a soutěžního chování.

424.     Pro posouzení legitimity, úmyslu a cíle jednání účastníků řízení je nezbytné zohlednit i kontext právních norem účinných v době údajného protisoutěžního jednání účastníků.

425.     Jako zcela zásadní faktor, který Úřad v rámci kvalifikace protisoutěžního jednání ve sdělení výhrad zcela opomněl, je právní kontext kvalifikace protisoutěžního jednání, a jeho právní kvalifikace je z tohoto důvodu vadná. Velmi detailní informace týkající se budoucích veřejných zakázek ve všech krajích a v celé řadě obcí měl nebo mohl mít naprosto celý trh, pro který byla oblast eGovernmentu zajímavá. Tyto informace byly veřejné, zveřejňované a všeobecně dostupné, veřejně diskutované a podléhající kritické výměně stanovisek, neboť publikace a maximální informační saturace cílových příjemců i účastníků relevantního trhu je jedním z klíčových aspektů evropských dotačních projektů. V rámci naplnění těchto principů byly zveřejňovány i studie proveditelnosti pro podpořený projekt eGovernmentu v Olomouckém kraji, které jsou dodnes dostupné na internetu (stejně tak byla publikována Strategie eGovernmentu Olomouckého kraje a vládní strategie eGovernmentu). Úřad k veřejné zakázce Olomouc přistupuje s předpokladem, že pokud spolu nějaké subjekty jednaly o spolupráci dlouho před tím, než byly zveřejněny zadávací podmínky, je to automaticky důkazem porušení pravidel, jednání ve shodě v rozporu s pravidly pro ochranu hospodářské soutěže. Účastník dokládá, že již od roku 2010 bylo veřejnou a při vynaložení odborné péče snadno dostupnou informací, že všechny kraje budou realizovat ucelené nebo dílčí veřejné zakázky. Komunikace stran a předjednávání budoucího obchodního modelu nebyla projevem jakéhokoli protiprávního postupu, ale zcela racionálním a s právem souladným jednáním subjektů s relevantní zkušeností, které věděly, že žádný z nich nebude schopen realizovat zakázku na zajištění eGovernmentu sám, bez použití kvalifikovaných subdodavatelů.

426.     Dále Úřad nezohlednil, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách neobsahoval žádné hmotněprávní pravidlo, které by určovalo dovolenou míru komunikace a výměny informací dodavatelů a zadavatelů v období před zahájením zadávacího řízení, a neobsahoval v této oblasti ani žádný zákaz. Dále účastník řízení uvádí, že v zákoně č. 137/2006 Sb., ve znění zákona č. 55/2012 Sb. nebyla zavedena povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení veřejné zakázky v případě, že obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Tato povinnost byla do zákona o veřejných zakázkách zavedena až s účinností od 1. 4. 2012 (tedy na veřejnou zakázku Olomouc se nevztahovala). Úřad by měl v tomto kontextu posoudit otázku protiprávního jednání i protisoutěžního cíle účastníků.

427.     Účastník řízení disponoval SW produktem ICZ DESA, který naplňoval potřeby pro digitalizaci a ukládání v rámci výzvy 08 IOP a mohl proto jednat o případné subdodavatelské spolupráci s AC, který měl zájem získat zakázku jako prime contractor a integrátor a hodlal postavit technologicky kompatibilní řešení se zapojením dalších dodavatelů. Účastník řízení je přesvědčen, že takový „kontakt“ soutěžitelů je zcela v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Jednání dokumentovaná Úřadem v případě účastníka týkající se projektu Olomouc, neprokazují nic jiného, než výměnu informací mezi dodavatelem a jeho subdodavateli nezbytných k evaluaci vhodnosti a vzájemné použitelnosti jednotlivých dílčích řešení v rámci cílové architektury a následně informací nezbytných k podání nabídky, do níž účastník nabízel své řešení v oblasti digitalizace a ukládání. Záměrem účastníka bylo účastnit se části digitalizace a ukládání se svým produktem ICZ DESA, přičemž opakovaně zvažoval otázku, zda se bude účastnit sám nebo jako vendor pro některý ze subjektů v rámci partnerské sítě. V průběhu času docházelo mezi účastníky k úpravám původně zamýšleného obchodního modelu a výsledkem této – zcela legitimní dohody nakonec nebyla „společná“ nabídka, ale subdodavatelská struktura hlavního dodavatele (AC), v rámci níž bylo nabídnuto i proprietální řešení účastníka – ICZ DESA. Účast společnosti ICZ na společných jednáních byla dána tím, že disponoval jako jeden z mála soutěžitelů na trhu relevantním produktem pro oblast digitalizace a ukládání a v rámci přípravy nabídky společnost AC měla společnost ICZ organizačně na starosti právě tuto oblast, do které sbírala vstupy i od jiných subdodavatelů, kteří se na této části pro AC měli podílet.

428.     Účastník dále namítá, že nevyvíjel žádný vliv ani tlak na zadavatele, administrátora veřejné zakázky ani jakoukoli osobu odpovědnou na straně zadavatele za průběh zadávacího řízení a nikdy s takovou osobou nebyl v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc v přímém ani nepřímém kontaktu. Účastník neměl sám ani prostřednictvím žádné třetí osoby vliv na zadávací podmínky, hodnocení nabídek, natož výsledek veřejné zakázky VZ Olomouc. Podle zákona o veřejných zakázkách je za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovědný výlučně zadavatel. Účastník také neměl povědomost o tom, že by jakýkoli takový vliv vyvíjel kdokoli z jeho obchodních partnerů, s nimiž o účasti v budoucím projektu jednal.

429.     Účastník řízení dále nesouhlasí s tvrzením Úřadu, že „účastníci řízení touto výměnou informací vyloučili mezi sebou nejistotu o svém budoucím chování na trhu“. Přibližně v polovině dubna 2012 (narychlo) se účastník rozhodl, že podá nabídku vlastní, neboť měl obavy, že by jej AC mohl v rámci realizace zakázky v případě úspěchu jeho nabídky „obejít“. Účastník proto nabídl, že technologii do nabídky AC dodá (buď sám, nebo prostřednictvím partnerské sítě) za podmínek dříve dojednaných a dodá AC všechny slíbené podklady pro nabídku. Účastník neznal finální nabídkovou cenu AC, stejně jako AC neznal nabídkovou cenu účastníka. Účastník znal pouze cenu za oblast digitalizace a ukládání pro nabídku AC, kterou pro AC jako garant této oblasti zpracovával. Rozhodnutí účastníka podat vlastní nabídku bylo vedeno obavou účastníka a bylo zcela nezávislé na AC (tento svůj model nechal účastník řízení interně schvalovat tzv. Red Teamem – 5 dní před termínem podání nabídek 25. 4. 2012). Podávat nabídku, kterou účastník řízení nemyslí vážně a nepodává ji se záměrem uspět v zadávacím řízení veřejné zakázky Olomouc, tedy podávat nabídku „jen tak, pro jistotu“, je z podnikatelského hlediska naprosto zbytečným, neekonomickým a velmi drahým řešením. Neexistoval žádný právní (viz výše) ani faktický důvod, proč by měl účastník podávat záměrně dražší nabídku. Úřad při své úvaze nutně vychází z předpokladu, že účastníci znali před podáním nabídek vzájemně svou celkovou nabídkovou cenu, aby mohli určit, která bude „dražší“ a která „levnější“. Tento předpoklad je spekulativní a nemá oporu v podkladech pro rozhodnutí.

430.     Pro upřesnění účastník dodává, že nabídka AC nebyla „společnou“ nabídkou ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ale samostatnou nabídkou AC s postavenou subdodavatelskou strukturou. Účastník dále podotýká, že cílem každé nabídky, kterou některý dodavatel podává do výběrového řízení, je uspět, tedy zvítězit – takový cíl však není protisoutěžní.

431.     Účastník řízení se vymezuje proti tvrzení Úřadu, že jeho nabídka byla „krycí“. Úřad ve sdělení nespecifikuje, co mělo být „sladěným záměrem“. Samotné podání dvou nabídek není záměrem, ale potenciálním prostředkem k nějakému cíli, který však Úřad nijak nevymezuje. Účastníkovi by podání krycí, tedy záměrně „horší“ nabídky, nepřinášelo žádnou, ani potenciální výhodu, nezlepšovalo by to jeho postavení ani postavení jiných účastníků řízení, nedošlo by k žádnému zhoršení ani zlepšení postavení jakýchkoli dalších soutěžitelů a neznamenalo by to ani újmu ani výhodu pro zadavatele. Úřad se nezabýval otázkou cíle údajného protisoutěžního jednání účastníků, nelze dovozovat ani jejich záměr (směřující k takovému cíli).

432.     K tvrzení Úřadu, že „ICZ byla skryta za oficiálního subdodavatele, společnost WV Systems“, účastník řízení namítá, že ke „skrývání“ mohlo jen stěží dojít za situace, kdy účastník AC měl své řešení postavené na produktu ICZ DESA, proprietální řešení účastníka obsahující jeho firmu, která je zcela otevřeně a jasně uváděna v celé nabídce AC (včetně obsahu). Až v rámci seznámení se správním spisem viděl poprvé účastník řízení podanou nabídku AC, do té doby ani nevěděl, zda jej po předchozím „rozkolu“ AC vůbec jako zamýšleného „nekvalifikačního“ subdodavatele do své nabídky uvedl či nikoli. Po úspěchu nabídky AC, zvolila AC variantu kooperace s členem partnerské sítě účastníka, společností WV Systems s.r.o., která následně uzavřela subdodavatelský smluvní vztah jak s AC, tak s účastníkem jako svým vendorem. Toto jednání je zcela legitimní postup.

433.     Účastník dále uvádí, že vynakládá dlouhodobě značné prostředky a úsilí na systematické, opakované a neformalistické odborné proškolování svých zaměstnanců; přesto, že se soutěžitelé chtějí chovat správně, nejsou jejich „neprávníci“ schopni meze dovoleného jednání sami dostatečně pochopit ani vysvětlit zadavatelům. Situace se významně zlepšila zavedením institutu průzkumu trhu a předběžných tržních konzultací v roce 2016, Úřad by však měl meze jednání účastníka posuzovat „očima“ roku 2012 a v kontextu tehdejší právní úpravy.

434.     Úřad v rámci správního řízení dle účastníka řízení neprokázal, že by se účastník dopustil jakéhokoli protiprávního jednání, které naplňuje znaky správního deliktu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, kdy společné jednání účastníků směřující k vybudování subdodavatelské struktury v rámci nabídky AC absentuje znak protiprávnosti.

435.     Účastník dále nesouhlasí s kvalifikací posuzovaného jednání jako hardcore dohody s prvky rozdělení trhu, cenové dohody a nedovolené výměny informací. Úřad nespecifikuje, v čem by měla spočívat cenová dohoda účastníků řízení, ani rozdělení trhu. Ze strany Úřadu nebylo prokázáno, že by jednání účastníka naplňovalo znaky zakázané dohody ve smyslu porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Nebyl prokázán protisoutěžní cíl, ani specifikován jakýkoli dopad nebo potenciální dopad údajného protisoutěžního jednání na jakéhokoli jiného soutěžitele, na zadavatele, na relevantní trh. Dle účastníka pokud by jakékoli jednání jeho či ostatních účastníků dohody bylo shledání protisoutěžním (jednání ve shodě), jsou dopady takového dílčího jednání na hospodářskou soutěž zanedbatelné a toto jednání nenaplňuje znaky hardcore dohod ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Vertikální, subdodavatelská spolupráce účastníků byla založena na důvodech technologických, nikoli na jakémkoli protisoutěžním úmyslu či sledovaném cíli. Účastník nebyl schopen do veřejné zakázky Olomouc podat nabídku sám, bez zapojení subdodavatelů. Účastník žádá Úřad o přehodnocení jednání účastníkův souladu s Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, zda společný podíl účastníků nepřesahuje 10 % na relevantním trhu, když účastník podíl skupiny ICZ jako soutěžitele v oblasti informačních technologií na území České republiky odhaduje kontinuálně od roku 2010 na 0,1 %.

436.     Účastník dále považuje výši sankce za nepřiměřenou, diskriminační a v rozporu se zásadou legitimního očekávání. Úřad měl při ukládání trestu aplikovat předchozí metodiku pro výpočet pokuty, která byla účinná v době spáchání údajného správního deliktu (tj. metodika účinná do 23. 4. 2018). Nová metodika se může použít pouze v rozsahu a v případech, kdy je pro pachatele příznivější. Dále Úřad postupoval v rozporu se zásadou individualizace trestu – stanovil základní sazbu stejnou každému účastníkovi, a to bez ohledu na rozsah zapojení jednotlivých účastníků, resp. v poměru k výši obratu, který měli účastníci z veřejné zakázky Olomouc realizovat. V případě účastníka, který se podílel na realizaci nepřímo (jako vendor) je navržená sankce absolutně nepřiměřená a výrazně přesahuje míru jeho zapojení, resp. výnosu z realizace veřejné zakázky Olomouc. Sankce účastníka je nejvyšší ze všech sankcí uvedených ve sdělení výhrad, a to i přesto, že se účastník měl dopouštět protisoutěžního jednání nejkratší dobu, přičemž míra jeho zapojení do vzájemných kontaktů byla velmi malá. Dále je sankce v rozporu se zásadou legitimního očekávání, kdy významně překračuje výši sankcí, které Úřad v obdobných případech udělil v poslední době (viz např. sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD nebo sp. zn. ÚOHS-S204/2013/KD).

437.     Účastník rovněž nerozumí, proč v případě veřejné zakázky Olomouc, která dle slov Úřadu představuje méně závažný delikt, postupuje Úřad výrazně přísněji, kdy je základní sankce skoro dvojnásobná oproti případu Přerov. Úřad by dále jako polehčující okolnost měl zohlednit to, zdali se subjekt v minulosti dopustil protisoutěžního jednání a zohlednit v rámci individualizace ukládání sankce i dosavadní bezúhonnost účastníka.

438.     Účastník řízení odmítá, že by se protisoutěžního jednání dopustil, natož aby se jednalo o úmyslné jednání. Tento závěr nemá opodstatnění v provedených důkazech a nevyplývá ani z podkladů pro rozhodnutí. Dále účastník odmítá připsání hlavní role.

439.     Účastník závěrem v předstihu informuje Úřad, že pandemie viru Covid-19 měla a s vysokou mírou pravděpodobnosti bude mít významný déletrvající negativní dopad na finanční a majetkovou situaci účastníka. Tyto skutečnosti bude schopen kvalifikovaně doložit po ukončení hospodářského roku 2020. Účastník má za to, že aktuálně navržená výše sankce by v případě, že bude pokračovat nepříznivý vývoj, mohla mít likvidační charakter.

440.     Ve své replice[481] k vyjádřením ostatních účastníků řízení ICZ uvádí, že se v částech, které se dotýkají jeho účasti na tvrzeném skutku a správním řízení, s nimi ztotožňuje s tím, že tato tvrzení nejsou v žádném rozporu se všemi vyjádřeními, které účastník Úřadu za dobu trvání správního řízení adresoval. Účastník se připojuje k návrhu AC, aby Úřad před vydáním rozhodnutí sdělil účastníkům řádně své skutkové závěry a aby uvedl, ze kterých konkrétních důkazů v každém jednotlivém případě takové závěry vyplývají. Současně se účastník připojuje k žádosti a námitce dalších účastníků, aby Úřad provedl podrobné vymezení relevantního trhu a aby účastníkům byla dána znovu možnost vyjádřit se k takto doplněným závěrům a znovu se seznámit s doplněnými podklady pro rozhodnutí. V ostatním účastník setrvává na svých předchozích vyjádřeních i návrzích v plném rozsahu.

10.4     MERIT GROUP a.s.

441.     Účastník řízení uvádí, že Úřad nevymezil správně relevantní trh, resp. zcela rezignoval na jeho vymezení. To je dle účastníka řízení v rozporu s dosavadní praxí Úřadu, ustálenou judikaturou a rovněž v rozporu s doktrínou „ponechání otázky relevantních trhů omezenou“ (vymezení několika možných a přesvědčivých variant definic relevantního trhu). Přitom správné vymezení relevantního trhu, a tedy správné chápání soutěžních vztahů mezi účastníky údajného kartelu, je naprosto zásadní (na řádném vymezení relevantního trhu je závislé samotné určení, zda se jedná o dohodu mezi konkurenty).  Dle účastníka řízení v praxi neexistuje nic jako „trh IT“, v jehož intencích Úřad uvažuje. Jednotlivé IT společnosti nemusejí být konkurenty, neboť se každá pohybuje v jiné oblasti IT. Účastník řízení uvažuje o těchto základních oblastech IT činností: i) infrastruktura informační technologie, ii) specializovaný software a aplikace, iii) kybernetická bezpečnost, iv) koncová řešení a koncový provoz a v) ostatní. Na trhu „IT“ působí v drtivé většině případů společnosti, které se zabývají výhradně jen jednou z těchto oblastí, nejsou tedy konkurenty společnostem působícím v jiných oblastech. Společnosti Merit, TSW, Asseco, ICZ a FPO tedy nelze v žádném případě považovat za konkurenty.

442.     Pouze společnost AC je obecně konkurentem společnosti Merit, to však neplatí ve vztahu k předmětné veřejné zakázce, resp. specificky oblasti technologického centra, kdy je třeba zohlednit, že v době přípravy nabídek k předmětné zakázce nemohla společnost Merit sama splnit kvalifikační kritéria a neměla ani potenciál sestavit koalici dodavatelů jako vedoucí člen sdružení; bylo tedy naprosto logické, že si společnost AC vybrala pro realizaci technologického centra společnost Merit (při budování datových a regionálních centrech měla společnost Merit nepochybně větší zkušenosti a lepší reference než společnost AC, společnost Merit v předmětném období  - na rozdíl od společnosti AC – ve vztahu k technologickým centrům disponovala unikátními zkušenostmi a know how). Tedy při náležitém vymezení relevantního trhu by bylo zjevné, že s ohledem na předmět veřejné zakázky nevystupovala společnost Merit jako skutečný ani potenciální konkurent žádného z ostatních účastníků řízení. Při správném chápání relevantního trhu je zjevné, že se společnost Merit nemohla dopustit bid riggingu – horizontální dohody, neboť nejednala se svými konkurenty.

443.     Dále účastník řízení uvádí, že z podkladů, které Úřad shromáždil je evidentní, že komunikace společnosti Merit se týká výhradně technologického centra a je založena na její roli poddodavatele. Společnost Merit se tedy žádným nelegálním způsobem nepodílela na „rozdělení veřejné zakázky“, ale toliko legitimně zajišťovala své postavení poddodavatele.

444.     Účastník řízení uvádí, že společnost Merit na konečné podobě zadávací dokumentace – a to výhradně k […obchodní tajemství…] – svůj podíl měla, ovšem na základě otevřené komunikace se zadavatelem, resp. osobami zodpovědnými za projekty proveditelnosti, nikoliv s ostatními účastníky řízení (zadavatel dokonce jako klíčovou přílohu č. 5 zadávací dokumentace zahrnul výkresy, které zpracoval jistý pan [Příjmení], zaměstnanec společnosti (Merit). Veškerou komunikaci mezi společností Merit a ostatními účastníky řízení, a případně i se zadavatelem, kterou Úřad uvádí jako důkaz údajného kartelu, je třeba vnímat jako legitimní předběžné konzultace a průzkum trhu.

445.     Úřad měl při stanovení výše pokuty postupovat podle své metodiky (Zásady), kterou však bez jakéhokoliv odůvodnění nevyužil a pokutu vyměřil zcela arbitrárním způsobem. Účastník řízení tento postup pokládá za rozporný se zásadou legitimních očekávání a za diskriminaci společnosti Merit. Sdělení výhrad na Zásady nijak neodkazuje a úvaha, proč je právě v tomto případě třeba se od nich odchýlit, naprosto absentuje. Úřad nevysvětlil, proč je v daném případě, v rozporu s jeho dosavadní praxí, na místě vycházet z hodnoty zakázky, nikoliv obratu účastníka řízení. Jediným logickým postupem mohl být výpočet pokuty pouze z části, které se společnost Merit účastnila, tedy z vytvoření technologického centra (celá zakázka se netýkala jediného „trhu IT“ ve smyslu možné účasti dodavatelů, ale je rozdělena do pěti samostatných oblastí). Nadto Úřad zvýšil pokutu společnosti Merit o 20 % za hlavní roli. Ze Sdělení výhrad však nevyplývá, v čem měla údajná „hlavní role“ spočívat. Rovněž z pohledu elementární logiky je vyloučeno, aby Úřad dovodil „hlavní roli“ taktéž u společnosti AC, TSW a ICZ, nedává smysl.

446.     Úřad se vůbec nezabýval likvidačností uložené pokuty, omezil se na pouhé konstatování. Úřad opomenul, že otázka likvidačnosti nesouvisí s otázkou, zda má společnost dostatečný účetní zisk.  Pro zaplacení pokuty je třeba mít potřebné cashflow, nikoliv položku účetního zisku, ze kterého pokuta zaplatit nelze. Společnost Merit potřebuje nejméně […obchodní tajemství…] Kč běžného zůstatku na účtu, jinak není schopna vykonávat podnikatelskou činnost. V letošním roce má společnost Merit plánovanou […obchodní tajemství…]. Úřad dále opomenul aktuální ekonomickou situaci - v době „poCoronavirové“ a poklesu ekonomiky až o 10 % lze předpokládat, že roky 2020 a 2021 budou velmi problematické z hlediska podnikání společnosti Merit. Pokud by měla společnost Merit uhradit pokutu 15 mil. Kč v letošním nebo příštím roce, je tu téměř jistota, že by byla pokuta likvidační.

10.5     Asseco Central Europe, a.s.

447.     Účastník řízení uvádí, že nesouhlasí se závěrem Úřadu, že společnost Asseco tvoří jednoho soutěžitele se svou mateřskou společností Asseco CE SK a jejími 100% dceřinými společnostmi a  dále se  svými 100% dceřinými společnostmiAsseco BERIT AG, Asseco BERIT GmbH a TurboConsult s.r.o.  Dle účastníka řízení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže může být soutěžitelem pouze společnost Asseco. Na digitalizaci map veřejné správy se nepodílel Asseco Group coby koncern, ale výlučně společnost Asseco. Aktivity Asseco Group jsou na poli informačních a komunikačních technologií zcela odlišné. Z tohoto pohledu je pak nesprávné, že Úřad při výměře pokuty zohlednil celý koncern Asseco Group a nikoliv pouze společnost Asseco, čímž mnohonásobně došlo k navýšení pokuty, jelikož Úřad vycházel z čistého obratu celého koncernu Asseco Group, který je několikanásobně vyšší nežli čistý obrat společnosti Asseco. Pokud by Úřad postupoval správně a výpočet pokuty provedl dle čistého obratu společnosti Asseco, pokuta by tvořila částku cca 460.000,- Kč.

448.     Dále účastník řízení uvádí, že není zřejmé, proč Úřad při výpočtu pokut nepostupoval v případě všech účastníků řízení stejně a z jakého důvodu prováděl výpočty pokut u účastníků řízení různými metodami a při hodnotě jiných koeficientů.

449.     Dále se účastník řízení vyjadřuje k jednotlivým bodům části Zjištěné skutečnosti sdělení výhrad, kde je společnost Asseco Úřadem zmiňována. Tato vyjádření lze shrnout následovně (argumentace účastníka řízení se k jednotlivým bodům sdělení výhrad opakuje). Společnost Asseco nebyla iniciátorem a nikterak aktivně se na žádném „spiknutí“, jak se snaží Úřad vykonstruovat, nepodílela a nebyla v tomto angažována. V předmětné věci společnost Asseco figurovala jako subdodavatel společnosti AC, a to na základě smlouvy ze dne 29. 10. 2012, kdy se podílela na funkční oblasti Digitální mapy veřejné správy, což není nic, co by mohlo být samo o osobě považováno a jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže či za jednání protiprávní (společnost Asseco poskytla v rámci smluvního vztahu AC informace, resp. podklady pro digitalizaci map). Společnost Asseco pro oblast digitalizace map veřejné správy vykonávala konzultační činnost a některé výstupy společnosti Asseco tak studie proveditelnosti obsahovat mohla, což není nic nestandardního především vzhledem k tomu, že podklady pro digitalizaci map veřejné správy měla a má pouze společnost Asseco. Z Úřadem citované emailové dokumentace ve vztahu ke společnosti Asseco nic nevyplývá, nelze na základě tohoto učinit žádný relevantní závěr, natož závěr svědčící tomu, že by bylo společností Asseco postupováno protiprávně či v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Společnost Asseco se schůzek neúčastnila, dovozovat z tohoto cokoliv je ve vztahu k ní nemožné. Citace týkající se společnosti Asseco pocházejí toliko od jiných osob a subjektů (nemající žádnou spojitost se společností Asseco a nelze z ní ve vztahu ke společnosti Asseco ničeho dovozovat), autentických vstupů společnosti Asseco je naprosté minimum, případně se jedná o komunikaci mezi společností AC a Asseco v rámci subdodavatelského vztahu, která není nikterak závadná. Pokud jde o interní komunikaci jiných subjektů, společnosti Asseco není známo, proč vznikla a nelze se k ní z pozice společnosti Asseco vyjádřit. Dále z Úřadem citované emailové dokumentace nevyplývá, zda se „naplánovaná“ jednání uskutečnila, co mělo být jejich programem či výsledkem.

450.     Dále účastník řízení uvádí, že nepopírá, že by se zabýval digitalizací map veřejné správy, není však zřejmé, z jakého důvodu Úřad datoval kontakt ke dni 6. 5. 2011.

451.     K části právní posouzení účastník řízení uvádí, že Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení a spáchání deliktu, avšak dle jeho názoru svůj postup minimálně ve vztahu k němu dostatečně neodůvodnil. Jednání společnosti Asseco nebylo způsobilé ovlivnit soutěž a soutěžní trh a popírá, že by se svým jednáním dopustila jakéhokoliv správního deliktu. Není možné argumentovat tím, že by si společnost Asseco s kýmkoliv v rámci Úřadem tvrzeného kartelu vyměňovala obchodně citlivé informace, Asseco toliko dodalo řešení digitalizace map veřejné správy, což byla poptávka společnosti AC mezi stranami samozřejmě řádně zasmluvněná. Úřadem popisované jednání spočívající v tvrzeném kartelu a údajném uplatňování kartelové dohody není dle názoru společnosti Asseco způsobilé naplnit znaky protiprávního jednání, a z tohoto důvodu považuje závěry výhrad Úřadu za nesprávné. Na tutéž argumentaci účastník řízení odkazuje k části sdělení výhrad týkající se odpovědnosti účastníků řízení a subjektivní stránky deliktu. Závěrem účastník řízení navrhuje, aby jím uplatněné námitky byly Úřadem akceptovány a v jejich intencích bylo rozhodnuto tak, že se společnost Asseco správního deliktu nedopustila.

10.6     FPO s.r.o.

452.     Účastník řízení na úvod uvádí, že funguje jako součást distribuční sítě výrobků a služeb poskytovaných společností Gordic na základě smluvního vztahu a vykonává na svůj náklad a své nebezpečí činnosti spočívající v poskytování obchodně servisních služeb souvisejících s produkty společnosti Gordic. Jedním ze zákazníků společnosti Gordic je i Olomoucký kraj, který využívá informační systém společnosti Gordic s označením GINIS, přičemž na základě výše uvedeného smluvního vztahu účastník řízení postavení tzv. vedoucí zákaznického projektu. Ve vztahu k veřejné zakázce Olomouc bylo z povahy věci nutné, aby jakékoliv dodávané řešení bylo aplikováno na „základech informačního systému“, který je v Olomouckém kraji používán, tedy informačního systému GINIS dodaného společnosti Gordic. Z této skutečnosti plyne, že jakýkoliv dodavatel se nemohl vyhnout při dodání svého řešení spolupráce se společností Gordic. Vzhledem k tomu, že to byla právě společnost FPO, která v souvislosti s implementovaným systémem společnosti Gordic poskytovala služby Olomouckému kraji jako obchodní zástupce společnosti Gordic, bylo logické, že ohledně veřejné zakázky Olomouc byla v dané věci kontaktována i společnost FPO.

453.     Společnost FPO se nijak nepodílela na přípravě studie proveditelnosti a o zamýšlené realizaci veřejné zakázky Olomouc se společnost FPO dozvěděla až z veřejně dostupných zdrojů či v rámci běžných konzultací, které byly uskutečňovány s Olomouckým krajem jako zákazníkem společnosti Gordic, kdy tyto konzultace jsou standartní součástí realizace projektu.

454.     Společnost FPO odmítá, že by uzavírala jakoukoliv zakázanou dohodu, resp. že by byla součástí jakékoliv takové dohody. Společnost FPO byla ohledně veřejné zakázky Olomouc kontaktována společností AC, která se opakovaně prezentovala jako „architekt řešení“ a na základě této skutečnosti FPO komunikovala s AC. Jedná se o obdobný postup, který současná právní úprava označuje za tzv. předběžnou tržní konzultaci. Z těchto důvodů společnost FPO vedla zejména jednání s AC (v době před vyhlášením veřejné zakázky Olomouc), která společnost FPO oslovila. Společnost FPO měla za to, že byla AC oslovena jako zástupce potencionálního dodavatele (tedy společnosti Gordic), a to zejména z důvodu, že společnost FPO byla subjektem, který zajišťoval servisní služby týkající se informačního systému dodávaného společností Gordic a používaného v Olomouckém kraji. Veškerá jednání s AC se týkala pouze obchodních záležitostí, tedy jaké plnění, za jakou cenu a za jakých podmínek je společnost Gordic schopna poskytnout. Komunikace ze strany AC se omezovala vždy na dílčí dotazy a na cenové poptávky. Pokud se společnost FPO ve dvou případech v komunikaci s AC vyjadřovala k návrhu zadávací dokumentace, jednalo se o obecné odpovědi upozorňující na nejasné formulace, chyby či riziko diskriminace. Nejednalo se o snahu ovlivnit obsah zadávací dokumentace ve prospěch nějakého soutěžitel či soutěžitelů. Tuto část komunikace FPO považovala za obvyklou část předběžné tržní konzultace a obchodních jednání. Dále byla společnost FPO v daném období oslovena ze strany dalšího účastníka řízení – TSW a i s touto společností proběhla nějaká dílčí výměna informací – jednalo se výhradně o obchodní informace.

455.     Jednání s jinými subjekty bylo FPO jako distributor produktů Gordic nuceno vést i proto, že společnost Gordic nebyla schopna sama dodat celý předmět plnění VZ Olomouc. Pokud se společnost Gordic měla VZ Olomouc účastnit (což byl i zájem FPO), tak se vždy muselo jednat o účast ve spolupráci s dalšími subjekty, které mohly dodat další části předmětu VZ Olomouc (v této souvislosti účastník řízení poukazuje na komunikaci uvedenou v bodě 176 Sdělení výhrad – obsahující připomínky k návrhu zadávací dokumentace a v bodě 189 Sdělení výhrad – ze které je zřejmá nekomplexnost dokumentů pro jednání).

456.     Účastník řízení má za to, že bez komunikace se společností Gordic/a nebo se subjektem působícím jako zástupce společnosti Gordic (tedy v daném případě společností FPO) ani nebylo možné nabídku zpracovat.

457.     Ze žádného z důkazů, které byly v daném správním řízení shromážděny, nevyplývá, že by společnost FPO věděla a/nebo se účastnila nedovolené dohody spočívající ve sladění postupu při účasti ve VZ Olomouc. Naopak byla orgány činnými v trestním řízení zachycena komunikace, kde se společnost AC a další účastníci řízení domlouvají na tom, že jednají se společností FPO, ale již mají rozhodnuto, že dodavatelem bude jiný subjekt. Email společnost AC na l. č. 774 spisu adresovaný zaměstnanci společnosti FPO, kde je zmíněn „vstup dvou samostatných společností“, pak se z pohledu účastníka řízení jednalo o otázku kombinace dvou subdodavatelů v rámci konzultované otázky řešení digitalizace a nikoli o to, že by společnost FPO byla informována o nějaké dohodě o počtu subjektů, které učiní nabídku v rámci VZ Olomouc. Účastník řízení odkazuje na komunikaci uvedenou na l.č. 973 spisu, ze které je zřejmá dohoda, že jednání se společností FPO je vedeno jen naoko, ačkoli jinak již jsou jiní účastníci domluveni na realizaci mimo společnost FPO, resp. mimo společnost Gordic.

458.     Společnost FPO nemohla nijak ovlivnit, koho si společnost AC nakonec za svého dodavatele do své nabídky vybere, ani jak společnost AC naloží s informacemi, které FPO této společnosti sdělilo (viz komunikace uvedená v bodech 153, 165 a 166 Sdělení výhrad, ze které je zřejmé, že to byla společnost AC, kdo rozhodoval).

459.     Společnost FPO se nijak nepodílela na přípravě nabídky, kterou v rámci veřejné zakázky Olomouc předložila společnost ICZ. V této souvislosti účastník řízení poukazuje na komunikaci uvedenou v bodech 255 a 266 Sdělení výhrad, ze které vyplývá, že veškeré podklady společnosti ICZ poskytla společnost AC.

460.     Pokud se společnost Gordic nakonec jako jeden ze subdodavatelů účastnila veřejné zakázky Olomouc, pak tato účast a rozsah zapojení společnosti Gordic v nabídce byla dohodnuta a naceněna až po vyhlášení VZ Olomouc a nikoli předem. Naše společnost jako zástupce společnosti Gordic neměla informace o způsobu tvorby nabídek v rámci veřejné zakázky Olomouc, kdo a jak se na tvorbě nabídky podílí ani jaké bude finální složení subdodavatelů. Všechny podklady byly předávány na základě konkrétní poptávky pro danou dílčí část a v ceně určené společností Gordic pro konkrétního zákazníka. Společnost FPO neměla žádný vliv na celkovou podobu nabídky, využité podklady, popř. celkovou nabídkovou cenu. Pro společnost Gordic byla zákazníkem společnost AC, popř. další subjekty, které poptávaly řešení nabízená společností Gordic.

461.     Nejpodstatnější je dle účastníka řízení to, že se jednalo o zcela jinou dílčí část celé veřejné zakázky Olomouc (datové sklady), než ohledně které se vedla jednání v době před vyhlášením veřejné zakázky Olomouc (krajská digitální spisovna a krajský digitální depositář). Již sama tato skutečnost vylučuje existenci jakékoli dohody směřující k ovlivnění veřejné zakázky za účasti společnosti FPO (viz komunikace v bodě 228 sdělení výhrad (komunikace z 16. 4. 2012 o tom, že se má vyžádat nabídka od Gordic), v bodě 232 sdělení výhrad (komunikace ze dne 19. 4. 2012, kde je uvedeno, že je 11 dnů do odevzdání nabídky a není jasné, kdo bude realizovat), a komunikace uvedená na l. č. 1210, 1226, 1228, 1253 spisu z období dubna 2012, ze které je zřejmé, že se naše účast v nabídkách řešila až v dubnu 2012 a nebyla nijak předjednána a jednalo se o problematiku datových skladů).

462.     Účastník řízení nemá žádné návrhy na doplnění dokazování a navrhuje, aby s ohledem na uvedené skutečnosti Úřad správní řízení vůči společnosti FPO zastavil.

10.7     Vyjádření Úřadu

10.7.1    Sdělení výhrad a jeho obsah

463.     Obecně k obsahu sdělení výhrad Úřad uvádí, že náležitosti tohoto dokumentu jsou stanoveny v § 7 a 21b zákona. Sdělením výhrad Úřad účastníkům řízení sděluje základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich obsažené ve správním spise a informuje účastníky řízení rovněž o výši pokuty, kterou jim hodlá uložit. V daném případě Úřad vyhověl všem zákonným požadavkům na obsah sdělení výhrad, navíc s ohledem na charakter daného správního řízení velmi podrobně popsal všechny důkazy, ze kterých při právním hodnocení vycházel, a některé jejich dle Úřadu podstatné pasáže navíc v textu zvýraznil. Rovněž byla všem účastníkům řízení sdělena nejenom konkrétní výše pokut, ale i jejich výpočet krok za krokem. Cílem sdělení výhrad je seznámit účastníky řízení se závěry šetření Úřadu a umožnit účastníkům řízení zvážit za daných podmínek možnost podání žádosti o snížení pokuty, příp. závazků či doplnit podklady, které dle účastníků řízení jsou nezbytné pro správné posouzení daného jednání (resp. navrhnout doplnění dokazování). V této souvislosti Úřad podotýká, že sdělení výhrad není rozhodnutím ve správním řízení, na jehož náležitosti jsou kladeny jiné požadavky.

10.7.2    Vymezení soutěžitele Asseco

464.     U 100 % vlastněných dceřiných společností existuje vyvratitelná domněnka, že se svou mateřskou společností (resp. dalšími 100 % vlastněnými společnostmi touto mateřskou společností atd.) tvoří jednoho soutěžitele, tj. že mateřská společnost má rozhodující vliv na chování svých dceřiných společností, je tedy schopna určovat jejich hospodářskou a obchodní strategii. V opačném případě je nutné prokázat, že tomu tak není. Účastník řízení Asseco v daném správním řízení nevyvrátil domněnku, že společnost Asseco včetně svých 100 % dceřiných společností a mateřskou společností Asseco CE SK včetně jejích 100 % dceřiných společností tvoří jednoho soutěžitele, proto Úřad vymezil soutěžitele Asseco tak, jak je uvedeno v části Charakteristika účastníků řízení a vymezení soutěžitelů tohoto rozhodnutí.

465.     Pokud jde o názor účastníka řízení, že subjekty, které lze zahrnout pod jednoho soutěžitele, musí působit na shodném relevantním trhu, Úřad uvádí, že s tímto názorem se neztotožňuje. Z žádné judikatury takový závěr nevyplývá. U mateřské společnosti, která je ze 100 % vlastníkem své dceřiné společnosti, dle ustálené a stále nepřekonané unijní judikatury platí vyvratitelná domněnka, že mateřská společnost vykonává rozhodující vliv.[482] Přitom není podstatné, zdali ho reálně vykonává, ale postačuje, že má možnost ovlivňovat rozhodování o obchodní politice dceřiné společnosti na relevantním trhu, a to i v případě, kdy zbytek holdingu v tomto oboru na relevantním trhu vůbec nepodniká.

466.     Pro doplnění Úřad uvádí, že vymezení soutěžitele (tak jak je v tomto rozhodnutí) však v daném správním řízení nemá vliv na výši pokuty společnosti Asseco, neboť pokuta pro účastníka řízení nebyla počítána z celkového čistého obratu soutěžitele (viz část Odůvodnění pokut rozhodnutí). Celkový čistý obrat soutěžitele Úřad použil pouze pro posouzení, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Není rovněž zřejmé, jak účastník řízení dospěl k částce 460.000,- Kč uvedené v jeho vyjádření, neboť žádný konkrétní způsob výpočtu pokuty tam uveden není. Pokuta pro společnost Asseco představuje […obchodní tajemství…] % obratu za poslední ukončené účetní období soutěžitele Asseco (k 31. 12. 2019). Čistý obrat společnosti Asseco za rok 2019 činil dle výkazu zisku a ztrát 890 mil. Kč, podíl pokuty na obratu společnosti tak představuje 1,69 %, což je stále hluboko pod zákonnou hranicí 10 %.

10.7.3    Předmět správní řízení a jeho upřesnění

467.     K námitkám účastníků řízení k vymezení předmětu správního řízení Úřad uvádí, že předmět a rozsah správního řízení byl dán oznámením o jeho zahájení ze dne 17. 5. 2017, náležitosti oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední stanovené dle § 46 správního řádu byly Úřadem v daném správním řízení splněny. Z oznámení o zahájení správního řízení vyplývá, kdo (který správní orgán) správní řízení vede, kdo jsou jeho účastníci, popis skutku, jehož charakter je ve správním řízení posuzován, jakož i právní kvalifikace, ve vztahu k níž má být skutek zkoumán. Úřad má za to, že předmět správního řízení byl v oznámení o zahájení správního řízení vymezen dostatečně určitě i v souladu se správním řádem tak, aby bylo účastníkům řízení zřejmé, jaké jednání je Úřadem posuzováno (a to včetně jeho časového vymezení s ohledem na to, že se týká konkrétní veřejné zakázky). V průběhu řízení byl ještě předmět správního řízení upřesněn, což bylo všem účastníkům řízení řádně oznámeno a účastníci měli možnost se k němu, stejně jako k oznámení o zahájení správního řízení, vyjádřit. Upřesněním předmětu řízení nedošlo k jeho zásadnímu rozšíření nebo změně oproti jeho vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. Účastníci řízení měli možnost po celou dobu vedení správního řízení nahlížet do spisu a  seznamovat se tak s jednotlivými kroky Úřadu. Účastníci řízení v průběhu správního řízení nijak nereagovali na vymezení ani upřesnění předmětu správního řízení.

10.7.4    Posuzované jednání

468.     Úřad má za prokázané, že účastníci řízení se dopustili správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc (projektem Olomouc), a to ve formě jednání ve vzájemné shodě tak, jak je popsáno ve výroku a odůvodnění tohoto rozhodnutí. Úřad vycházel ze všech dokumentů popsaných ve zjištěných skutečnostech a má za to, že tyto dokumenty tvoří ucelený a logicky propojený řetězec důkazů neponechávajících prostor pro jakoukoliv pochybnost o tom, že byl spáchán delikt dle výroku tohoto rozhodnutí. Nadto Úřad uvádí, že tyto závěry Úřadu potvrdila i společnost A-Scan ve své žádosti o snížení pokuty (včetně přiznání se ke spáchání správního deliktu). Ostatně účastníci řízení sami žádné konkrétní argumenty neuvádí, jde o  tvrzení obecné/vágní povahy, která dle Úřadu nemohou nijak zpochybnit závěr o koluzi účastníků řízení. K dokumentům popsaným ve zjištěných skutečnostech účastníci řízení ve svých vyjádřeních často přistupují izolovaně bez vazby na další důkazy ve spise. Dle Úřadu účastníci řízení nijak nevyvrátili interpretaci klíčových důkazů.

10.7.5    Rozdělení popisu posuzovaného jednání

469.     Popis posuzovaného jednání je s ohledem na délku a rozsah podkladů ve sdělení výhrad i v rozhodnutí rozdělen pro přehlednost do jednotlivých kapitol členěných zejména na fázi zadávacího řízení veřejné zakázky Olomouc a zakázek s ní souvisejících. Nejedná se o žádné členění/rozdělení posuzovaného jednání, jak ve svém vyjádření uvádí společnost AC, to je Úřadem hodnoceno jako celek. Nicméně je nutné podotknout, že v jednotlivých fázích zadávacího řízení může být, z hlediska soutěžních pravidel, pohled na určitý druh spolupráce a kontaktů soutěžitelů odlišný.

10.7.6    Časové vymezení deliktu

470.     Data počátku protisoutěžního jednání u jednotlivých účastníků řízení Úřad stanovil s ohledem na důkazy ve spise; přinejmenším od daných okamžiků má Úřad za to, že jednotlivé společnosti (účastníci řízení) začaly či se aktivně zapojily do probíhající protisoutěžní komunikace týkající se veřejné zakázky Olomouc (projektu Olomouc).

10.7.7    Tržní konzultace

471.     Úřad nerozporuje možnost tržní konzultace zadavatele s jednotlivými soutěžiteli. V daném případě však o žádnou tržní konzultaci nešlo, jak vyplývá z důkazů obsažených ve spise. Předběžné tržní konzultace dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek se vztahují k oprávněním zadavatele při přípravě zadávacích podmínek, nevztahují se ke vzájemné komunikaci mezi potenciálními uchazeči o veřejnou zakázku a navazující veřejnou zakázku. Ve spise je zachycena bohatá komunikace účastníků řízení mezi sebou (dvoustranná i vícestranná) o přípravě a rozdělování jednotlivých částí projektu Olomouc, a to již v době, kdy nebylo uvažováno o jediné komplexní veřejné zakázce, ale naopak o několika veřejných zakázkách; účastníci řízení tedy neměli vůbec důvod spolu komunikovat. Dále je obsažena komunikace opět mezi účastníky řízení mezi sebou (nikoli se zadavatelem) týkající se obsahu zadávací dokumentace mj. ve snaze obstát se svými produkty a splnit zadávací podmínky včetně kvalifikačních kritérií. V této souvislosti je nutné uvést, že společnost PLVPTM, s.r.o. jako zpracovatel zadávací dokumentace sdělila, že na jejím zpracování (ani na zpracování jejích částí či podkladů pro ně) nespolupracovala s žádným dalším subjektem (rovněž zadavatel o žádné takové spolupráci nevěděl; na připomínkách, které probíhaly od září 2011, se pak podíleli pracovníci KÚOK či kontrolní orgány). Zadavatel ani subjekt zpracovávající zadávací dokumentaci tak jakýkoli podíl jiného subjektu na tvorbě zadávací dokumentace popřel. Ze spisu je patrná rovněž snaha zničit důkazy o editaci připravovaných dokumentů, což by v případě legální tržní konzultace bylo bezdůvodné.

472.     K charakteru vyměňovaných informací Úřad uvádí, že není nezbytné, aby šlo o obchodně citlivé informace a podklady (například ve formě obchodního tajemství), které si účastníci kartelu vyměňují; informace a poklady vyměňované účastníky kartelu zpravidla takový charakter nemají, jejich cílem je pouze udržet komunikaci v utajení za účelem úspěšnosti jejich společného úsilí (v daném případě rovněž množství komunikace probíhalo zašifrovaně či k jejímu otevření bylo potřeba hesla) a vyhnutí se případnému potrestání.

473.     Na výše uvedeném nemění nic ani fakt, že předchozí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, úpravu tržních konzultací neobsahoval (jak uvádí např. společnost ICZ). Její podstatou by vždy byla komunikace mezi zadavatelem a odborníky/dodavateli, nikoli komunikace mezi potenciálními uchazeči o veřejnou zakázku, a to navíc v takové podobě, která je ve spise zachycena.

474.     Komunikace jednotlivých účastníků řízení se zadavatelem je obsažena ve spise minimálně, např. TSW projednává se zástupcem zadavatele (personálně propojeným se společností Merit) možnosti vyhlášení jediné zakázky, místo několika veřejných zakázek dle jednotlivých částí projektu Olomouc. Toto však nelze s ohledem na obsah komunikace považovat za tržní konzultaci zadavatele s erudovaným odborníkem v oblasti IT.

475.     Účastníci řízení ve svých vyjádřeních nabízí tržní konzultaci jako možnost vysvětlení jednání zachyceného ve správním spise. Žádné důkazy však na podporu svých tvrzení nepřináší. Společnost AC odkazuje v této souvislosti na dokumenty založené na l.č. 302 až 336 (viz bod 13 vyjádření společnosti AC), které mají svědčit o tom, že Olomoucký kraj aktivně poptával tržní konzultaci. V dokumentech z krátkého období do 4. 2. 2011 do 3. 4. 2011 založených ve spise na l.č. 302 až 336 je zmíněn Olomoucký kraj pouze v několika z nich. U jedné schůzky zaznamenané v kalendáři pracovníka AC s předmětem olomoucký kraj a IBM (místo konání schůzky je označeno ac brno, tj. obchodní prostory účastníka řízení). Dále [Jméno.Příjmení](TSW) dne 9. 2. 2011 zasílá na email [iniciála křestního jména.prijmeni]@kr-olomoucky.cz slíbený podklad, přílohu tvoří dokument Projekt – návrh harmonogramu – v01.xlsx;  jde o tabulku vypsaných jednotlivých kroků v projektu Olomouc, a to Úprava žádosti do Benefitu (u níž je uvedeno: od 1. 3. 2011 do 21. 3. 2011, doba trvání 20 dnů, poznámka: zpracování změny na 1 velké VŘ na dodávku + 1 VŘ na projektový dohled…), Výběr právní kanceláře, Vydání předběžného oznámení, Zpracování ZD do VŘ, Výběrové řízení na dodavatele, Vyhodnocování VŘ + uzavření smluv a Realizace projektu po etapách. Na daný email reaguje [Jméno Příjmení], vedoucí odboru informačních technologií s tím, že navrhuje schůzku. Navazuje emailová komunikace TSW, Meritu a pana [Příjmení] z Olk (osoby personálně propojené se zástupcem Meritu, se kterým emailová komunikace mj. probíhá) týkající se zdůvodnění a odsouhlasení vyhlášení jednoho komplexního výběrového řízení. Dále je zde založena zpráva uložená v PC pracovníka TSW obsahující žádost o seznam tří právních kanceláří (VKŠ + 2) pro oslovení. Na posledních zmíněných listech zástupce EC zasílá podklady týkající se projektu Olomouc pracovníkům TSW, kteří interně zvažují, zda daný dokument mohou využít. Tyto dokumenty nelze dle Úřadu v žádném případě označit s ohledem na jejich obsah za tržní konzultaci zadavatele se soutěžitelem, odborníkem z oblasti IT, rovněž ani tato skutečnost z nich nevyplývá.  

10.7.8    Role jednotlivých účastníků řízení

476.     Úřad posuzuje individuální role účastníků řízení v posuzovaném jednání dle zapojení a jednotlivých kroků konkrétního účastníka, nikoli dle názvů uvedených v dokumentech obsažených ve spise. To, že Úřad hodnotí roli společnosti AC jako hlavní, vyplývá z jejího zapojení do společného plánu a její aktivity, nikoli z označení její role jako prime či koordinátora v rámci nabídky.

477.     Podíl jednotlivých účastníků řízení na posuzovaném jednání, které Úřad hodnotí jako zakázanou dohodu, je odlišné. Společnosti AC, TSW a Merit Úřad považuje za iniciátory a koordinátory společného plánu, i když každá z nich měla v rámci daného jednání vymezen jistý (jiný) okruh činností, za které byla odpovědná, a to i s ohledem např. na své personální vazby na zadavatele či jiné subjekty a svou roli v rámci přípravy společné nabídky. Dále významnou roli v daném protisoutěžním jednání měla i společnost ICZ, která se nejenom podílela vědomě na tvorbě zadávací dokumentace, ale podala i sladěnou (krycí) nabídku. Úřad považoval za důležité odlišit roli těchto 4 subjektů od ostatních účastníků řízení, kteří zastávali spíše vedlejší roli, a proto jim navýšil pokutu za tzv. hlavní roli.

478.     Skutečnost, že některý účastník řízení byl méně aktivním účastníkem zakázané dohody v určitém období, tedy že se neúčastnil všech jednání s ostatními účastníky řízení a ne vždy dodržoval, co bylo na jednáních dohodnuto, ho nezprošťuje odpovědnosti za účast na výše popsané zakázané dohodě. Jeho odpovědnost by byla vyloučena pouze v případě, že by se veřejně distancoval od toho, co bylo dohodnuto, anebo se obrátil na Úřad, což žádný účastník řízení neučinil.

479.     Aktivita účastníků řízení v určitém období byla ovlivněna průběhem celé dohody a jednotlivými fázemi projektu Olomouc. Proto např. v době posunutí vyhlášení veřejné zakázky Olomouc, kdy již byla dokončena zadávací dokumentace, a byly očekávány další kroky zadavatele, je aktivita účastníků řízení minimální. To však nemá vliv na hodnocení jednání účastníků řízení jako trvajícího deliktu i přes toto období.

10.7.9    Záznamy o schůzkách

480.     Všechny důkazy jsou ve sdělení výhrad i v rozhodnutí v kapitole Posuzované jednání řádně popsány. V případě, že v kalendáři byla „zaznamenána“ schůzka, je tato skutečnost i takto popsána a Úřad k ní takto přistupoval a hodnotil. Jednotlivé dokumenty založené ve spise však není možné posuzovat izolovaně, řada zmíněných schůzek je sice pouze „zaznamenána“ v kalendářích pracovníků jednotlivých účastníků řízení, nicméně na tyto podklady ve spise navazují další dokumenty – emaily či záznamy v PC, ve kterých je na schůzky odkazováno/reagováno a ze kterých vyplývá, že se zmíněná schůzka opravdu uskutečnila.

10.7.10         Tvorba zadávací dokumentace

481.     Konečná podoba zadávací dokumentace samozřejmě musela být schválena s ohledem na poskytnuté dotace příslušnými orgány, což nemění nic na tom, jak je Úřadem nahlíženo na jednání účastníků řízení. Z vyjádření zadavatele vyplývá, že podoba zadávací dokumentace poskytnutá PLVPTM, s.r.o. již nebyla nijak měněna, došlo pouze k úpravě váhy kvalifikačních kritérií. Zadavatel uvedl, že dokumenty byly připomínkovány od září 2011 a zejména připomínkovali dokumenty lidé z některých oddělení zadavatele a MVČR. Společnost PLVPTM, s.r.o., která pro zadavatele zpracovávala textovou část zadávací dokumentace a předmět zakázky včetně technické specifikace, ve svém vyjádření uvedla, že se na zpracování předmětných dokumentů či jejich částí, příp. podkladů pro jejich vypracování, s žádným dalším subjektem nespolupracovala.

482.     O tom, že byla zadávací dokumentace k předmětné zakázce tvořena tak, aby následná společná nabídka účastníků řízení splnila všechny podmínky zadávací dokumentace a produkty vyhovovaly zadání, svědčí řada důkazů ve spise (např. bod 116, 129, 137, 138, 152, 189, 194, 200, 211, 212, 213). Je patrná snaha o nastavení vhodných kvalifikační kritérií na jedné straně nediskriminačních pro prodání společné nabídky, na druhé straně „přísných“ pro další potenciální uchazeče, dále zpracování takového řešení v zadávací dokumentaci, aby vedlo k některým produktům, příp. vynechání některých bodů ze studie proveditelnosti, které účastníci nesplňují. Zpracované a připomínkované znění zadávací dokumentace účastníci považovali za podklady k tomu, abychom efektivně nastavili další kroky na společné cestě.

483.     K argumentaci účastníků, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá výlučně zadavatel, Úřad doplňuje, že tímto není žádný soutěžitel zproštěn odpovědnosti za svoje případné protisoutěžní či jiné protiprávní jednání.  Ze spisu je patrná snaha účastníků řízení ovlivnit projekt Olomouc, včetně zadávacích podmínek. Z tohoto období jsou ve spise zaznamenány schůzky pracovníka TSW pracovníkem společnosti, která byla vítězem VZMR výkon práv, který měl na starosti vypracování předmětné zadávací dokumentace. Nicméně rozhodující není dle Úřadu způsob, jak se zadávací dokumentace „dostala“ k zadavateli (s ohledem na to, že danou věc šetří orgány činné v trestním řízení, se Úřad rolí zadavatele a administrátora dané zakázky nezabýval), ale to, že podklady v této souvislosti vypracované účastníky řízení jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky Olomouc.

484.     Rozdělení plnění projektu Olomouc, následně veřejné zakázky Olomouc, zaznamenalo v případě některých společností v průběhu určité změny. Společnosti Gordic, jejímž distributorem je společnost FPO, byla přidělena část Digitalizace a ukládání a rovněž skoro od počátku i část Datové sklady. Jak sám účastník řízení FPO uvádí, jakýkoli dodavatel se nemohl vyhnout spolupráci se společností Gordic s ohledem na její předchozí plnění u daného zadavatele. S ohledem na překryvy v možnostech plnění ze strany ICZ a Gordic v části Digitalizace a ukládání docházelo k úpravě jednotlivých dohod. Společnost Gordic byla nakonec v nabídce AC uvedena pouze jako subdodavatel v části Datové sklady. Nicméně ze spisu je patrné, že společnost FPO jako distributor společnosti Gordic se vědomě spolu s ostatními účastníky řízení podílela na vypracování zadávací dokumentace, a to v části, kde očekávala či byla již předběžně dohodnuta na budoucím plnění. To, že nakonec došlo v průběhu ke změně, nemá dle Úřadu vliv na hodnocení jednání společnosti FPO, nicméně její celková role v daném protisoutěžním jednání je zohledněna ve výši pokuty, která byla společnosti uložena.

10.7.11         Právní hodnocení posuzovaného jednání

485.     Samotná příprava účasti ve veřejné zakázce několika soutěžiteli (a rovněž kontakty mezi soutěžiteli týkající se případné budoucí subdodávky), není protisoutěžní (za splnění dalších podmínek). V daném případě však nešlo o pouhou přípravu společné nabídky, jednání účastníků řízení překročilo hranici z hlediska soutěžních pravidel legálních kontaktů mezi soutěžiteli, kdy tyto kontakty přerostly do té míry, že šlo o výměnu informací o budoucím chování a vyloučení nejistoty o postupu konkurenta na trhu. Účastníci řízení začali „spolupracovat“ již v době přípravy projektu Olomouc, kdy se předpokládalo vyhlášení několika jednotlivých veřejných zakázek a účastníci řízení v té době si již jednotlivé části projektu Olomouc rozdělili. K úspěchu jim dopomohlo vyhlášení 1 komplexní zakázky a zpracování zadávacích podmínek „na míru“ anadto vytvořilizdání soutěže pomocí sladěné (krycí) nabídky. V daném případě nejde o žádnou spolupráci v rámci pouhé subdodávky či spolupráci v rámci konsorcia, jak někteří účastníci argumentují.

486.     Úřad vzal v úvahu všechny podklady, kterou jsou založeny ve spise. Jednotlivé důkazy do sebe dle Úřadu zapadají a tvoří ucelený řetězec vzájemně provázaných důkazů. Není pravda, že by Úřad při hodnocení důkazů selektivně vybíral pouze ty svědčící v neprospěch účastníků řízení, o čemž může svědčit i velký počet ve sdělení výhrad/rozhodnutí citovaných dokumentů a podrobnost části Posuzované jednání. Účastníci řízení ve svých vyjádřeních v podstatě odkazují pouze na dokumenty, které rovněž ve sdělení výhrad/rozhodnutí Úřad cituje. Nicméně vybírají vždy jednotlivé dokumenty bez kontextu s dalšími podklady ve spise a snaží se nabízet možné alternativy jejich vysvětlení. Dle Úřadu žádné takové alternativní vysvětlení při zohlednění všech důkazů ve spise neexistuje (v dalším Úřad odkazuje na svá vyjádření k námitkám o tržní konzultaci a souvisejícím pasážím v rozhodnutí).

487.     Velký počet subjektů, které si vyzvedly zadávací dokumentaci, dle Úřadu nesvědčí o tom, zda došlo či nedošlo k ovlivnění dosavadního průběhu veřejné zakázky (včetně zadávací dokumentace). Spíše závisí na oblasti, do které lze její plnění zařadit, počtu soutěžitelů působících v dané oblasti a v konkrétním případě i šíři jejího předmětu (původně bylo zamýšleno více veřejných zakázek). Naopak rozdíl počtu subjektů žádajících o zadávací dokumentaci a skutečný počet uchazečů může do určité míry svědčit o „kvalitě“ zadávací dokumentace včetně možnosti a schopnosti naplnění stanovených kvalifikačních kritérií jednotlivými soutěžiteli. V této souvislosti je dobré poukázat i na to, že nabídka společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. a nabídka sdružení společností Aquasoft spol. s r.o. a K2 admitec s.r.o. (tj. nabídky, které nebyly založeny na řešení připravovaném účastníky řízení dlouho dopředu) byly ze zadávacího řízení vyloučeny z důvodu nesplnění kvalifikačních kritérií anebo z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

488.     Dle Úřadu měli účastníci řízení od počátku společný jednotný cíl, a to získání projektu Olomouc. Za tímto účelem již na počátku hledali řešení, aby byla veřejná zakázka Olomouc vyhlášena jako jedna komplexní namísto jednotlivých dílčích zakázek, čímž omezili počet uchazečů o zakázku (ne všichni uchazeči byli schopni plnit takto komplexní a složitou zakázku a vlastně ani někteří, kteří nabídku nakonec podali). Jediné nabídky, které zadávací podmínky splnily, byly totiž nabídky účastníků řízení. Dále účastníci řízení za účelem získání veřejné zakázky Olomouc upravovali podmínky zadávací dokumentace tak, aby je byli schopni splnit (což opět vedlo k omezení počtu uchazečů o zakázku), rozdělili si její plnění a podíleli se na podání druhé sladěné (krycí) nabídky. Tím, že účastníci řízení znali podmínky zadávací dokumentace, si zjednali neoprávněnou výhodu v soutěži oproti ostatním uchazečům o zakázku, toto jednání účastníků řízení tak vedlo ke vzniku fiktivní soutěže, čímž narušili hospodářkou soutěž.

489.     Dle generální klauzule se za dohody narušující soutěž považují dohody mezi soutěžiteli, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení nebo ohrožení  hospodářské soutěže (a to jak dohody uzavírané mezi soutěžiteli působícími pro účely této dohody na stejné úrovni trhu, tak dohody uzavírané mezi vzájemně si nekonkurujícími soutěžiteli, kteří pro účely dohody působí na odlišných úrovních trhu). S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že posuzovaným jednáním účastníků řízení jsou naplněny podmínky generální klauzule zakázaných dohod dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Posuzované jednání účastníků představuje cílové narušení hospodářské soutěže s prvky rozdělení trhu (rozdělení projektu Olomouc, resp. plnění veřejné zakázky Olomouc, mezi účastníky), nedovolené výměny informací a do určité míry i cenové dohody (včetně dalších obchodních podmínek), a proto se u něj neuplatní (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané). Účastníci řízení jsou soutěžiteli, kteří jednali ve vzájemné shodě s cílem ovlivnit/narušit hospodářskou soutěž, což i uskutečnili. 

10.7.12         Sladěná (krycí) nabídka

490.     Z dokumentů založených ve spise jednoznačně vyplývá, že společnost ICZ při vypracování své nabídky spolupracovala se společností AC, která v té době připravovala svou vlastní nabídku, ve které společnost ICZ působila jako subdodavatel části plnění. Společnost AC jí poskytovala podklady, které měla k dispozici od svých subdodavatelů, a radila společnosti ICZ, jak je má změnit, aby nebyly na první pohled shodné. Společnost AC danou věc konzultovala s dalšími „hlavními partnery“, a to společností TSW a Merit. V některých případech posílala podklady v kopii na vědomí svým subdodavatelům, např. referenční list společnosti Gordic byl v kopii zaslán FPO. Navíc přinejmenším společnost Asseco, kterou ICZ označila za svého hypotetického subdodavatele dílčí části plnění veřejné zakázky Olomouc, byla za účelem subdodávky pro danou zakázku oslovena pouze společností AC, jak vyplývá z její odpovědi.

491.     Spolupráci společností AC a ICZ při tvorbě nabídky společnosti ICZ předcházel zájem společnosti AC, zda společnost ICZ disponuje pojištěním, které je v dané zakázce vyžadováno, a bezprostředně po odsouhlasení podání nabídky a schválení jistoty vedením společnosti ICZ neformální radostné informování o „zdárném“ schválení podání „konkurenční“ nabídky key account managerem společnosti ICZ.   

492.     V této souvislosti Úřad poukazuje rovněž na skutečnost, že vedení společnosti ICZ schválilo v daném případě podání nabídky pouhých 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, ač sama společnost ICZ ve svém vyjádření uvádí, že podání nabídek je běžně schvalováno již po jejich vyhlášení. S ohledem na předmět veřejné zakázky, kdy se nejednalo o malou a jednoduchou zakázku, čemuž odpovídá i rozsah podaných nabídek v řádech stovek stran včetně zpracování technického řešení, je zřejmé, že 5 dní je nereálné pro vypracování náležité nabídky. S ohledem na korespondenci společnosti ICZ a AC a shodný obsah jejich nabídek je nepochybné, že ICZ nedisponovalo svou vlastní, samostatně vypracovanou nabídkou. Pro srovnání Úřad poukazuje na délku a složitost vypracování nabídky AC, která je ve spise zachycena. 

493.     Skutečnost, že v dané době zákon o veřejných zakázkách nevyžadoval podání minimálně dvou nabídek, nehraje v této věci s ohledem na důkazy ve spise žádnou roli. V daném případě rovněž není ze stejného důvodu nezbytné zkoumat přesné důvody, které vedly k podání druhé sladěné nabídky, ať to bylo zachování zdání soutěže či cokoli jiného. V této souvislosti Úřad podotýká, že o druhé krycí nabídce bylo uvažováno dávno před tím, než byla veřejná zakázka Olomouc vyhlášena.

494.     K argumentaci společnosti ICZ o „skrývání“ společnosti ICZ v nabídce společnost AC Úřad uvádí, že oním skrýváním měl na mysli, že společnost ICZ nebyla uvedena přímo v nabídce společnosti AC, ale byl tam uveden subjekt, přes který své plnění nabízela.

10.7.13         Důkazy od Policie ČR

495.     K námitce účastníků řízení, že důkazy opatřené Policií ČR nebyly zajištěny v souladu se zákonem, Úřad uvádí, že dokumenty obsažené ve spise mu byly předány orgány činnými v trestním řízení a k jejich převzetí je Úřad oprávněn. Úřad má ve spise založeny všechny protokoly o provedených prohlídkách včetně povolení soudu, které zákon vyžaduje. Na počátku správního řízení bylo Úřadu sděleno[483], že v dané věci nebyla proti způsobu a postupu Policie ČR při zajišťování dokumentů vztahujících se k veřejné zakázce Olomouc podána žádná stížnost. Ostatně účastníci řízení ve svých vyjádřeních ani nezpochybňují samotný obsah těchto dokumentů, pouze způsob jejich zajištění a to až nyní u Úřadu a navíc v samotném závěru probíhajícího správního řízení. V průběhu správního řízení žádný účastník řízení nikdy nezpochybňoval obsah převzatých dokumentů, naopak někteří účastníci řízení zvažovali na základě těchto důkazů podání žádosti o snížení pokuty (narovnání), které je spojeno s přiznáním. Zachycené podklady účastníci řízení pak sami vysvětlují probíhající tržní konzultací.

10.7.14         Způsob výpočtu pokut

496.     Základní částky pokut pro jednotlivé účastníky řízení byly v daném správním řízení stanoveny stejným způsobem, a to v závislosti na závažnosti posuzovaného deliktu s přihlédnutím ke způsobu jeho spáchání, následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, a to na 12 % hodnoty veřejné zakázky Olomouc. Dále Úřad individuálně zohlednil délku porušování, přitěžující a polehčující okolnosti.

497.     Pouze v případě, že takto vypočtená výše pokuty přesahovala zákonný limit 10 % čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období nebo by dle Úřadu neplnila dostatečně svou represivní funkci, tj. byla by nepřiměřeně nízká (její výše by neodpovídala povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána) nebo by naopak byla nepřiměřeně vysoká (s ohledem na roli daného účastníka řízení v posuzovaném deliktním jednání a jeho individuální závažnost), postupoval Úřad při stanovení výše pokuty odlišně a provedl korekci pokuty v souladu s dosavadní praxí Úřadu (takto Úřad postupoval u společností Asseco, A-Scan a FPO), a to i s přihlédnutím k výši pokut ostatních účastníků řízení (zachování principu spravedlivého a proporcionálního ukládání pokut mezi všechny delikventy).

498.     Dané správní řízení je specifické nejen tím, že si účastníci řízení rozdělili plnění projektu Olomouc, resp. veřejné zakázky Olomouc, ale rovněž ovlivnili i samo její zadání. Dále se jedná o jednání v souvislosti s danou veřejnou zakázkou, nikoli s dopadem na celý trh, což v případě, že by Úřad vycházel z celkových dodávek na relevantní trh tak, jak stanovují přechozí zásady pro výpočet pokut, je zpravidla v podobných případech problematické a může vést k přílišné přísnosti trestnání. Zejména s ohledem na tyto skutečnosti postupoval Úřad při výpočtu pokut tak, jak je uvedeno v části Odůvodnění pokut, tedy dle nových zásad. U každého účastníka řízení Úřad na závěr porovnával vypočtenou výši pokuty se závažností daného deliktu a způsobem jednání konkrétního účastníka, v případě, že tato výše vypočítané pokuty byla nepřiměřená, ať již příliš vysoká či naopak nízká, Úřad přistoupil ke korekci. Úřad rovněž přihlédl i k výši pokuty, která by účastníkům řízení vyšla, podle předchozích zásad. V této souvislosti je nutné uvést, že původní zásady sice počítají s max. 3 % ze základní částky za závažnost, oproti max. 15 % u nových zásad, nicméně základní částka u předchozích zásad představuje celý obrat soutěžitele na relevantním trhu dotčeného zboží. Nové zásady naopak vychází v případě dotčení pouze konkrétní veřejné zakázky z její hodnoty, vychází tak ze skutečně zasaženého obratu, což je vyváženo vyšším procentem za závažnost; zejména v případech týkajících se veřejných zakázek je tento postup dle Úřadu spravedlivější a neznamená automaticky vyšší vypočtené pokuty. V této souvislosti nelze rovněž souhlasit s účastníky řízení, že by Úřad při výpočtu pokuty pro  konkrétního účastníka měl vycházet nikoli z hodnoty celé veřejné zakázky, ale pouze z té části, kterou daný účastník řízení zajišťoval. Účastníci řízení svým společným postupem ovlivnili celou veřejnou zakázku, nelze tedy vycházet pouze z dílčích částí. Míra zapojení jednotlivých účastníků řízení pak je zohledněna v dalších aspektech, které Úřad při výpočtu pokut zkoumá a v neposlední řádě i v konečné výši pokuty, kterou Úřad účastníku řízení uloží a jejíž výše se od primárně vypočtené pokuty může lišit.

499.     V této souvislosti Úřad uvádí, že obdobný postup při výpočtu pokut byl Úřadem použit i v případě Přerov, jehož účastníky řízení byly mj. i společnosti AC a TSW; přinejmenším pro tyto společnosti postup Úřadu, a to i s ohledem na určité shodné rysy specifické pro tyto dva případy, byl postup Úřadu předvídatelný (společnost TSW a AC ve zmíněném případě podaly žádosti o snížení pokuty a souhlasily s výší pokut). 

500.     V daném správním řízení všechny konečné výše uložených pokut jsou nejen v zákonné hranici, nejsou likvidační, ale i odpovídají závažnosti jednání jednotlivých soutěžitelů. K likvidačnosti pokuty Úřad uvádí, že Úřad při stanovení konečné výše pokuty nemůže zohledňovat případný budoucí negativní dopad na účastníka řízení bez jakýchkoliv konkrétních podkladů, kterými jak se zdá v současné době nedisponuje ani sám účastník řízení. Vliv pandemie COVID 19 na konkrétní hospodářství i konkrétní společnosti je zcela odlišný, některé části odvětví jsou zasaženy více, některé méně a některé naopak mohou zaznamenat i nárůst. Nelze proto jen na základě celkově negativního vlivu této pandemie na české hospodářství přistoupit ke korekcím pokut. Likvidačností pokuty se Úřad zabývá nejen v prvním stupni správního řízení, ale i v případě podání rozkladu v druhém stupni řízení, pokud je toto namítnuto a účastník řízení již disponuje podklady, které v prvním stupni neměl k dispozici. V případě uložení pravomocné pokuty pak účastník řízení disponuje možností požádat o odklad vykonatelnosti rozhodnutí či zažádat o možnosti splátek uložené pokuty.

501.     Důvody, pro které Úřad přistoupil k danému způsobu výpočtu pokut, účastníkům řízení popsal již ve sdělení výhrad.

502.     Konečné výše pokut uložených společnostem AC a TSW, které se dopustily dalšího deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov, u nichž Úřad aplikoval zásadu absorpce, nejsou vyšší, než jaké by byly, kdyby Úřad ukládal pokutu pouze za jednání spáchané v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc. Úřad vždy u jednotlivých společností vypočítal výši pokuty, která by danému účastníku řízení hrozila pouze za (v daném řízení) posuzovaný delikt. Z částek uvedených v rozhodnutí je patrné, že konečná výše pokut, které jsou TSW a AC tímto rozhodnutím uloženy, jsou výrazně nižší, než jaké by jim byly uloženy v případě spáchání pouze jediného deliktu, který je daným řízením posuzován. V případě společnosti TSW a Merit Úřad při výpočtu pokut vycházel z odhadu čistého obratu soutěžitele TSW/Merit za poslední ukončené účetní období, které měl Úřad k dispozici před vydáním sdělení výhrad. Úřad považuje stanovenou konečnou výši pokuty pro TSW vzhledem ke spáchanému deliktu za dostatečnou a odpovídající. 

503.     Závěrem Úřad podotýká, že výše pokuty by měla vždy v konkrétním případě odpovídat závažnosti spáchaného deliktu a plnit své funkce, v případě, že dle voleného způsobu výpočtu (ať je jakýkoli) by vypočtená pokuta toto nesplňovala, Úřad by přistoupil ke korekci. Z uvedeného důvodu není úplně rozhodné, které zásady Úřad pro výpočet použije.  Vzhledem k charakteru daného řízení (viz část rozhodnutí Odůvodnění pokut) Úřad vyšel z výpočtu dle nových zásad, které více zohledňují dohody týkající se plnění veřejných zakázek.

10.7.15         Nepřiměřené navýšení za spáchání dalšího deliktu

504.     Úřad při navýšení pokuty za další spáchaný delikt u společností AC a TSW posuzoval zejména závažnost obou posuzovaných deliktů, kdy veřejná zakázka Olomouc byla dražší než veřejná zakázka Přerov (tedy dopad na soutěž vyšší), avšak z hlediska délky trvání deliktního jednání naopak kratší. Za závažnější z hlediska trestnosti Úřad proto vyhodnotil jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov (zejména s ohledem na délku trvání deliktního jednání), nicméně závažnost jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc Úřad nemůže být s ohledem na hodnotu veřejné zakázky a délku trvání protisoutěžního jednání hodnocena jako výrazně nižší.

Závažnost obou deliktů tedy Úřad posoudil tak, že je přibližně shodná, proto Úřad přistoupil k navýšení o 25 %.

10.7.16         Pokračující delikt a vliv na výši pokuty

505.     Úřad neshledal, že by Úřadem posuzované jednání týkající se veřejné zakázky Olomouc a veřejné zakázky Přerov, jež bylo předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD, naplnilo znaky trvajícího či pokračujícího deliktu, pro které platí, že se posuzují jako jediný skutek. Zejména i s ohledem na odlišný okruh účastníků posuzovaných jednání, výjimkou byly pouze společnosti AC a TSW, Úřad vedl dvě samostatná řízení. Pro doplnění Úřad k tvrzení společnosti AC, že jednočinný souběh správní deliktů je důvodem pro nižší navýšení za další správní delikt, než by tomu bylo v případě vícečinného souběhu, uvádí, že u pokračujícího deliktu by nedocházelo k žádnému navýšení za další delikt, ale částka, ze které by při výpočtu pokuty Úřad vycházel, by byla vyšší (součet dílčích útoků), vyšší závažnost jednání, rovněž délka období by zahrnovala celou dobu všech dílčích útoků.

10.7.17         Polehčující okolnosti

506.     Úřad přihlédl v daném případě ke všem okolnostem spáchání deliktu a zohlednil je při výpočtu pokuty pro jednotlivé účastníky řízení. K zohlednění skutečnosti, že delikt byl spáchán již více než 8 lety, jako polehčující okolnosti, Úřad předně uvádí, že doba časového odstupu rozhodování Úřadu od spáchání deliktu je zohledněna v prekluzivních lhůtách stanovených zákony a ty dosud neuplynuly. Zejména u nejzávaznějších porušení zákona, což je posuzováno i v daném správní řízení, doba od spáchání deliktu nehraje žádnou významnější roli z hlediska jeho společenské škodlivosti. Nezbytné v těchto případech je zohlednění účelnosti a naplnění preventivní a represivní funkce ukládané pokuty. K odkazovému rozsudku Úřad konstatuje, že se týkají porušení zákona o veřejných zakázkách (odlišný správní delikt), kdy soud vyslovil názor, že je třeba se námitkou vztahující se k délce doby od spáchání deliktu s ohledem na její možný vliv na výši pokuty v rozhodnutí zabývat. Tuzemská soutěžní judikatura nejen že takový názor nesdílí, avšak potvrzuje účelnost a potřebnost ukládat pokuty za delikty staré i více let. Kartelové dohody uzavírané v souvislosti s veřejnými zakázkami jsou mimořádně nebezpečnými jednáními směřujícími proti veřejným finančním zdrojům a občanům – spotřebitelům, obecně jsou pro společnost výrazně škodlivější než nedodržení všech pravidel veřejným zadavatelem při zadávání veřejné zakázky.

507.     Bezúhonnost účastníka řízení v soutěžních věcech není považována za polehčující okolnost.

10.7.18         Přitěžující okolnosti

508.     Úřad při zkoumání jednotlivých okolností spáchání daného deliktu zjistil, že role jednotlivých účastníků nebyly stejně významné (některé subjekty se nacházely spíše v pasivní roli, jiné hrály naopak velmi aktivní roli a bez jejich iniciativy by k uzavření a naplnění posuzované dohody nedošlo), proto Úřad přistoupil k zohlednění těchto skutečností při výpočtu jednotlivých pokut. Samotná skutečnost, že společnost AC je v některých dokumentech označována jako prime, neměla vliv na posouzení role této společnosti a následného navýšení pokuty (viz výše). Rovněž reálný ekonomický podíl na plnění dotčené zakázky není, bez dalšího, důležitý pro zohlednění role jednotlivých účastníků dohody. Dle Úřadu z dokumentů obsažených ve spise jednoznačně vyplývá, že AC zastávala velmi aktivní roli v rámci posuzovaného jednání, stejně jako společnosti TSW, Merit a ICZ (viz právní hodnocení).

10.7.19         Relevantní trh

509.     V prvé řadě je nezbytné uvést, že Úřad se v daném případě zabýval vymezením relevantního trhu (viz příslušná část rozhodnutí). Otázku přesného vymezení trhu však Úřad ponechal otevřenou, neboť to nebylo pro účely daného správního řízení nezbytné a další rozsáhlé dokazování za tímto účelem by bylo nadbytečné a nehospodárné. Úřad zdůrazňuje, že přesné vymezení relevantního trhu není pro právní posouzení jednání účastníků řízení nezbytné, což ani účastníci řízení nerozporují, a při výpočtu pokuty Úřad vycházel primárně z hodnoty veřejné zakázky Olomouc. Z uvedeného důvodu Úřad nepřistoupil na doplnění dokazování, a to ve vztahu k přesnému vymezení věcného a geografického relevantního trhu.

510.     V této souvislosti Úřad pro doplnění uvádí, že při výpočtu pokut bez ohledu jeho způsob musí výše pokuty pro jednotlivé účastníky řízení být vždy nejen v zákonné mezi a nesmí být pro daného soutěžitele likvidační, ale svou výší musí rovněž odpovídat i závažnosti a způsobu spáchání deliktu, za který je ukládána. V případě, že by dle konkrétního výpočtu pokuta pro účastníka řízení vyšla nízká nebo naopak vysoká, je Úřad povinen (a také tak činí) výši pokuty upravit (viz výše).

511.     Pokud jde o námitku, že účastníci řízení nejsou přímými konkurenty, Úřad uvádí, že posuzovaným jednáním účastníků řízení jsou dle Úřadu naplněny podmínky generální klauzule zakázaných dohod dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, dle které účastníci této dohody jsou soutěžiteli a nemusejí být nutně přímými konkurenty (viz výše). Pro doplnění Úřad uvádí, že přinejmenším společnost Merit považuje společnosti AC a TSW za své konkurenty (viz l.č. 295), navíc přinejmenším na společnosti AC a ICZ jako na uchazeče o veřejnou zakázku Olomouc je nezbytné pohlížet jako na soutěžitele působící ve všech oblastech IT, které předmětná zakázka zahrnovala (bez ohledu na to, zda v těchto oblastech v minulosti působily). 

11          Odůvodnění pokut

512.     Úřad společnostem AC, TSW, ICZ, Merit, Asseco, A-Scan a FPO uložil za správní delikt spočívající v jednání ve vzájemné shodě popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí pokuty dle § 22a odst. 2 ZOHS 188. Vzhledem k tomu, že Úřad v zákonné lhůtě obdržel od společnosti A-Scan úplnou žádost o  snížení pokuty, snížil této společnosti vypočítanou pokutu o 20 %.

513.     Podle § 22 odst. 2 ZOHS 188 může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období za uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.

514.     Úřad konstatuje, že v tomto správním řízení nemohla žádná z výše uvedených společností použít postup dle § 7 odst. 2 a 3 ZOHS 188, tedy společně navrhnout závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže, které jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejichž splněním dojde k odstranění závadného stavu, neboť výše popsané jednání účastníků správního řízení bylo již dokonáno a z povahy věci se tak možnost odstranění závadného stavu neuplatní.

515.     Pro doplnění Úřad uvádí, že účastníci řízení nemohou využít ani § 22b odst. 1 ZOHS 188, resp. § 21 odst. 1 nového přestupkového zákona (jako případnou příznivější právní úpravu), dle kterého jestliže právnická osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby správnímu deliktu/přestupku zabránila, za něj neodpovídá. V průběhu správního řízení Úřad nezjistil, že by v době vytýkaného protisoutěžního jednání existovala na trhu objektivní skutečnost, která by si vynutila, aby účastníci řízení jednali protiprávně, která je nutila porušovat jejich právní povinnost a v důsledku které účastníci řízení nemohli porušování povinnosti zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat.

516.     Při stanovení výše pokut vychází Úřad ze skutkových okolností daného případu. Přihlédl mj. k tomu, že účastníci řízení se podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky, čímž ovlivnili její předmět a rozsah. Dále vzal Úřad v potaz odlišnou velikost účastníků řízení a rozdílný rozsah a oblasti jejich působení, což má význam pro naplnění represivní funkce pokuty při zachování principu spravedlivého a proporcionálního ukládání pokut mezi všechny delikventy. Při stanovení výše pokut pro jednotlivé účastníky řízení proto Úřad v daném správním řízení vyšel z hodnoty veřejné zakázky Olomouc (vítězné nabídkové ceny v Kč bez DPH), která byla jednáním účastníků řízení zasažena. Úřad při stanovení výše pokut postupoval dle Postupu při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 2018 (dále též „Nové Zásady“), který je zpravidla v případě deliktů spáchaných v souvislosti s veřejnými zakázkami vhodnější, neboť vychází z hodnot zasažených veřejných zakázek, nikoli z celkových obratů na relevantním trhu.

517.     Při stanovování konkrétní výše pokut Úřad vyšel ze zákonem předepsaných kritérií, která se v jejich výši mají odrážet, a to ze závažnosti deliktu, přihlédl zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Rovněž byla zohledněna další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[484]

518.     Účastníkům řízení je vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 188 v souvislosti s  veřejnou zakázkou Olomouc, neboť dle zjištění Úřadu účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě v souvislosti s touto zakázkou (viz výše). Jednání účastníků řízení představuje cílové narušení soutěže se znaky dohody o rozdělení trhu, nedovolené výměny informací a cenové dohody. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení soutěžního zákona a Úřad za ně ukládá nejpřísnější pokuty. Účastníci řízení svým jednáním narušili hospodářskou soutěž, ovlivnili předmět a průběh veřejné zakázky Olomouc včetně zakázek souvisejících a rovněž ovlivnili i její výsledek. Dle Nových Zásad jsou dohody o cenách a rozdělení trhu považovány za velmi závažné delikty/přestupky s tím, že základní částky pokut u těchto typů dohod jsou stanovovány jako nejvyšší, tedy jsou trestány nejpřísněji;[485] stejný přístup byl obsažen i v Zásadách postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též „Zásady“).[486]

519.     Základní částky pokut pro jednotlivé účastníky řízení byly v daném správním řízení stanoveny v závislosti na závažnosti posuzovaného deliktu s přihlédnutím ke způsobu jeho spáchání, následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, na 12 % hodnoty veřejné zakázky Olomouc. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání (koeficient času byl u každého účastníka řízení stanoven podle počtu započatých měsíců trvání protiprávního jednání/12).[487]

520.     Dále Úřad zohlednil specifika daného případu a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti. U žádného účastníka řízení nebyly Úřadem shledány žádné polehčující okolnosti. U společností AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s, MERIT GROUP a.s. a ICZ a.s. Úřad posoudil jako přitěžující okolnost jejich hlavní (aktivní) roli v kartelu a navýšil základní částku pokuty o 20 %.[488]

521.     U společností AUTOCONT a.s. a TESCO SW a.s. Úřad dále zohlednil skutečnost, že tyto společnosti byly za další delikt, který spáchaly ve vícečinném souběhu s posuzovaným jednáním, již Úřadem pokutovány (viz dále).   

522.     Na závěr Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda její výše odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, případně provedl korekci v souladu s dosavadní praxí Úřadu (viz výpočet pokuty u jednotlivých účastníků řízení). Úřad při stanovení konečné výše pokuty posoudil, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, a přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační.

11.1     Společnost AUTOCONT a.s.

523.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení AC 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany AC (přinejmenším v období od 28. 1. 2011 do 30. 4. 2012, tj. 16 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 1,34; základní částka pokuty pro účastníka řízení AC po zohlednění koeficientu času tak činí 25.716.276 Kč.

524.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení AC skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad přitížil účastníkovi řízení AC o 20 % za hlavní roli. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení AC činí 36.002.786 Kč, tj. 0,59 % celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období k 31. 3. 2020 (6.025.062.000 Kč bez DPH).[489] Výsledná částka pokuty by odpovídala závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli AC, rovněž by plnila svou represivní funkci.

525.     Ve vztahu ke společnosti AC je při stanovení výše pokuty však třeba vzít v úvahu, že se tato společnost dopustila ve vícečinném souběhu s deliktem, který je předmětem tohoto správního řízení, dalšího samostatného správního deliktu, o kterém již Úřad rozhodl ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD. Proto Úřad v souladu se zásadou absorpce při stanovení výše pokuty v daném správním řízení zohlední skutečnost, že společnosti AC byla za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov[490] ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD uložena pokuta ve výši 36.552.000 Kč.

526.     Delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov, o kterém Úřad rozhodl ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD, považuje Úřad za závažnější delikt zejména s ohledem podstatně delší dobu trvání.

527.     Pokud by Úřad o obou deliktech vedl jediné řízení, stanovil by nejdříve pokutu za závažnější delikt, tj. delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov. Základní částka pokuty za závažnost tohoto deliktu činila 10 % hodnoty zakázky (113.997.500,- Kč bez DPH), tj. 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany AC koeficientem 3,34[491] a následně přitížil za hlavní roli společnosti AC o 20 %. Celková výše pokuty pro účastníka řízení AC za tento delikt tak (bez zohlednění narovnání) činila 45.690.198 Kč. Za druhý delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc by Úřad pokutu dále navýšil o 25 % (zejména s ohledem na hodnotu veřejné zakázky Olomouc a tím rozsah narušení soutěže, délku trvání protisoutěžního jednání, úmysl). Celková výše pokuty za oba delikty by tak pro účastníka řízení AC činila 57.112.748 Kč.

528.     Vzhledem k tomu, že pokuta za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov byla již účastníku řízení AC uložena (s ohledem na využití procedury narovnání v daném správním řízení byla prvostupňovým rozhodnutím uložena pokuta ve výši 36.552.000 Kč, tj. částka 45.690.198 snížená o 20 % a zaokrouhlená na celé tisíce dolů), pokuta za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc, který je předmětem daného správního řízení, činí 11.422.550 Kč.

529.     Výsledná částka pokuty pro AC po zaokrouhlení na celé tisíce dolů v daném správním řízení tak činí 11.422.000 Kč. Souhrnná výše pokut za oba spáchané delikty ve výši 47.974.000 Kč nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (6.025.062.000 Kč bez DPH za účetní období k 31. 3. 2020).

530.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele AC Úřad konstatuje, že pokuta pro něj není likvidační. Společnost AC hodnotí ve své výroční zprávě svůj poslední účetní rok (k 31. 3. 2020) jako velmi úspěšný, kdy bylo dosaženo lepších výsledků než v předchozím roce a společnost významně překročila cíle, které si pro daný rok naplánovala. Společnost realizovala několik akvizic, což ji umožňuje se připravit na budoucí růst v klíčových oblastech. Hospodářsky je společnost silná a generuje dostatek prostředků na svůj provozní a přiměřený provozní zisk. Celkové tržby společnosti za poslední účetní období dosáhly skoro stejné výše jako v předchozím účetním roce, k 31. 3. 2020 činily necelé 4 mld. Kč. V posledních třech účetních obdobích společnost AC dosáhla kladných hospodářských výsledků, přes výrazný více jak dvojnásobný nárůst za účetní období k 31. 3. 2019 až po mírný pokles k 31. 3. 2020, kdy výsledek hospodaření dosáhl výše 141,4 mil. Kč. K 31. 3. 2020 stav peněz a peněžních ekvivalentů činil 100 mil. Kč. V posledním účetním období byl zaznamenán pokles dlouhodobých bankovních úvěrů, krátkodobé byly ve stejné výši, vznikly dlouhodobé a krátkodobé závazky z leasingu v celkové výši 130 mil. Kč za pronájem kancelářských prostor, aut a IT vybavení. Konsolidované tržby AC za poslední účetní období vzrostly z 1,49 mld. na 1,73 mld. Kč. Výsledek hospodaření k 31. 3. 2020 činil 22 mil., v předchozím účetním období dosáhl 112,9 mil. Kč. K 31. 3. 2020 stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů činil 256 mil. Kč. 

11.2     Společnost TESCO SW a.s. a MERIT GROUP a.s.

11.2.1    Společnost TESCO SW a.s.

531.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení TSW 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany TSW (přinejmenším v období od 28. 1. 2011 do 30. 4. 2012, tj. 16 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 1,34; základní částka pokuty pro účastníka řízení TSW po zohlednění koeficientu času tak činí 25.716.276 Kč.

532.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení TSW skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad přitížil účastníkovi řízení TSW o 20 % za hlavní roli. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení TSW činí 36.002.786 Kč, tj. […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období k 31. 12. 2019 ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH)[492]. Výsledná částka pokuty by odpovídala závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli TSW, rovněž by plnila svou represivní funkci.

533.     Ve vztahu ke společnosti TSW je při stanovení výše pokuty však třeba vzít v úvahu, že se tato společnost dopustila ve vícečinném souběhu s deliktem, který je předmětem tohoto správního řízení, dalšího samostatného správního deliktu, o kterém již Úřad rozhodl ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD. Proto Úřad v souladu se zásadou absorpce při stanovení výše pokuty v daném správním řízení zohlední skutečnost, že společnosti TSW byla za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov[493] ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD uložena pokuta ve výši 36.552.000.

534.     Delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov, o kterém Úřad rozhodl ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD, považuje Úřad za závažnější delikt zejména s ohledem podstatně delší dobu trvání.

535.     Pokud by Úřad o obou deliktech vedl jediné řízení, stanovil by nejdříve pokutu za závažnější delikt, tj. delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov. Základní částka pokuty za závažnost tohoto deliktu činila 10 % hodnoty zakázky (113.997.500,- Kč bez DPH), tj. 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany TSW koeficientem 3,34[494] a následně přitížil za hlavní roli společnosti TSW o 20 %. Celková výše pokuty pro účastníka řízení TSW za tento delikt tak (bez zohlednění narovnání) činila 45.690.198 Kč. Za druhý delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc by Úřad pokutu dále navýšil o 25 % (zejména s ohledem na hodnotu veřejné zakázky Olomouc a tím rozsah narušení soutěže, délku trvání protisoutěžního jednání, úmysl). Celková výše pokuty za oba delikty by tak pro účastníka řízení TSW činila 57.112.748 Kč.

536.     Vzhledem k tomu, že pokuta za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov byla již účastníku řízení TSW uložena (s ohledem na využití procedury narovnání v daném správním řízení byla prvostupňovým rozhodnutím uložena pokuta ve výši 36.552.000 Kč, tj. částka 45.690.198 snížená o 20 % a zaokrouhlená na celé tisíce dolů), pokuta za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Olomouc, který je předmětem daného správního řízení, by činila 11.422.550 Kč.

11.2.2    Společnost MERIT GROUP a.s.

537.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení Merit 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany Merit (přinejmenším v období od 8. 2. 2011 do 30. 4. 2012, tj. 15 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 1,25; základní částka pokuty pro účastníka řízení Merit po zohlednění koeficientu času tak činí 23.989.063 Kč.

538.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Merit skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad přitížil účastníkovi řízení Merit o 20 % za hlavní roli. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení Merit činí 33.584.688 Kč. Výsledná částka pokuty by odpovídala závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli Merit, rovněž by plnila svou represivní funkci.

11.2.3    Soutěžitel TSW a Merit

539.     Při stanovení pokut musel Úřad zohlednit, že ke dni vydání sdělení výhrad/rozhodnutí účastníci řízení TSW a Merit tvoří jednoho soutěžitele a výše pokut uložených oběma účastníkům v tomto řízení spolu s uloženou pokutou společnosti TSW za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov nesmí přesáhnout zákonný limit, tj. 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

540.     Soutěžitel TSW a Merit dosáhl za poslední ukončené účetní období (odhad k 31. 12. 2019) čistého obratu […obchodní tajemství…] Kč bez DPH,[495] zákonný limit tedy činí […obchodní tajemství…] Kč (10 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období). Za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov Úřad uložil společnosti TSW pokutu ve výši 36.552.000 Kč, tj. částka 45.690.198 snížená o 20 % a zaokrouhlená na celé tisíce dolů. Úřad tedy může uložit soutěžiteli TSW a Merit v daném správním řízení pokutu pouze v souhrnné výši 20.697.321 Kč (rozdíl […obchodní tajemství…]); Úřad vychází z částky před narovnáním, neboť by zákonnou výhodu narovnání - snížení pokuty o 20 %, kterou společnost TSW ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD získala, v daném řízení odebral).

541.     Souhrnná výše pokut, které Úřad pro účastníky řízení TSW a Merit v daném správním řízení vypočítal (viz výše), přesahuje výši, kterou je možné soutěžiteli TSW a Merit (tedy účastníkům řízení TSW a Merit souhrnně) uložit, proto Úřad přistoupil ke snížení vypočtených pokut pro účastníky řízení. Částku, kterou je možné ještě v zákonném limitu soutěžiteli TSW a Merit uložit, rozdělil Úřad mezi účastníky řízení TSW a Merit v poměru odpovídajícímu výši pokut, které byly pro ně za daný delikt vypočítány (11.422.550/33. 584.688).

542.     Výsledné částky pokut po zaokrouhlení na celé tisíce dolů v daném správním řízení tak činí pro TSW 5.252.000 Kč a pro Merit 15.444.000 Kč. Souhrnná výše těchto pokut včetně pokuty uložené společnosti TSW za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov nepřevyšuje 10 % čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

543.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele TSW/Merit Úřad konstatuje, že pokuty nejsou pro něj likvidační.

544.     Celkové tržby společnosti TSW v posledních 4 letech dosahují stabilní výše, v roce 2018 došlo k jejich nepatrnému poklesu oproti předchozím rokům, nicméně v roce 2019 opět zaznamenaly nárůst, a to o 11,81 % a dosáhly zhruba výše 401,9 mil. Kč. Společnost TSW dosahovala v posledních letech kladných hospodářských výsledků, od roku 2016 dochází k jejich poklesu (ze 105 mil. na 69 mil. v roce 2018). Pokles zisku po zdanění v roce 2019 oproti roku 2018 o 25 mil. byl způsoben tvorbou provozní rezervy ve výši 26,552 mil. Kč, přesto zisk po zdanění v roce 2019 činil 44,434 mil. Kč.  Společnost TSW nemá žádné závazky ani pohledávky delší než 5 let. V roce 2019 vzrostl skoro dvojnásobně krátkodobý finanční majetek, který má společnost v držení (jeho výše činí více než 53 mil. Kč). K 31. 12. 2019 výše peněžních prostředků činila 94 mil. Kč.

545.     Celkové tržby společnosti Merit v roce 2019 sice zaznamenaly pokles o zhruba 13 % oproti roku 2018 (z 307 mil. na 265 mil. Kč), v roce 2018 však byl zaznamenán jejich významný nárůst, a to o 82 %. Zisk společnosti Merit v posledních 3 letech postupně roste, v roce 2019 se zisk po zdanění zvýšil o 5,564 mil. Kč (na 31,85 mil. Kč) a vzrostla rovněž rentabilita výnosů. V roce 2019 došlo k výplatě dividend ze zisku z minulých let ve výši 15 mil. Kč. Společnost Merit eviduje závazky k úvěrovým institucím, v roce 2019 dlouhodobé závazky činily 6,745 mil. Kč (oproti předchozímu roku zhruba dvojnásobně vzrostly). Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry a podíly) společnosti nebyl zatížen zástavním právem ke krytí bankovních úvěrů. Společnost Merit neeviduje žádné pohledávky ani závazky delší než 5 let. K 31. 12. 2019 výše peněžních prostředků činila necelých 34 mil. Kč. Ve své výroční zprávě za rok 2019 společnost Merit konstatuje, že v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo ke snížení poptávky o 20 %, ale že celkové omezení v prvním pololetí by nemělo mít zásadní vliv na ekonomickou stabilitu v roce 2020.

11.3     Společnost ICZ a.s.

546.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení ICZ 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany ICZ (přinejmenším v období od 14. 6. 2011 do 30. 4. 2012, tj. do 1 roku) koeficientem 1,00; základní částka pokuty pro účastníka řízení ICZ po zohlednění koeficientu času tak činí 19.191.250 Kč.

547.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení ICZ skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Dále Úřad přitížil účastníkovi řízení ICZ celkem o 20 % za hlavní roli. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení ICZ činí 26.867.751 Kč. Výsledná částka pokuty odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli ICZ, rovněž by plnila svou represivní funkci.

548.     Výsledná částka pokuty pro ICZ po zaokrouhlení na celé tisíce dolů v daném správním řízení tak činí 26.867.000 Kč. Výše pokuty nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období k 31. 12. 2019 (1.529.741.000 Kč bez DPH).[496]

549.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele ICZ Úřad konstatuje, že pokuta pro něj není likvidační. Dle výroční zprávy společnosti ICZ byly vygenerovány v roce 2019 stejně dobré výsledky jako v předchozím roce. Celkové tržby společnosti ICZ v posledních 3 letech postupně rostou, v roce 2019 dosáhly výše 1,03 mld. Kč. Společnost rovněž vykazuje kladný výsledek hospodaření, po jeho poklesu v roce 2018 na zhruba 30 mil. Kč, v roce 2019 tuto výši udržela. V roce 2019 (i v předchozím roce) došlo k výraznějšímu zvýšení dlouhodobého nehmotného majetku (ocenitelných práv/software). Dlouhodobé pohledávky společnosti ICZ v posledních 3 letech nepřesáhly 14 mil. Kč, společnost ICZ nevykazuje dlouhodobé závazky. Společnost postupně navyšuje rezervy (v roce 2019 dosáhly výše 68 mil. Kč). Společnost ICZ ke konci roku 2019 disponovala peněžními prostředky ve výši 185 mil. Kč. Z konsolidovaných údajů soutěžitele ICZ vyplývá, že v roce 2019 celkové tržby z prodeje vzrostly soutěžiteli o 11,5 % na 1,53 mld. Kč. Čistý konsolidovaný zisk činil 45,6 mil. Kč a oproti přechozímu roku zaznamenal nárůst zhruba o 8 %. V roce 2019 byla dokončena akvizice dvou společností.

11.4     Společnost A-Scan s.r.o.

550.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení A-Scan 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany A-Scan (přinejmenším v období od 18. 5. 2011 do 30. 4. 2012, tj. do 1 roku) koeficientem 1,00; základní částka pokuty pro účastníka řízení A-Scan po zohlednění koeficientu času tak činí 19.191.250 Kč.

551.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení A-Scan skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení A-Scan činí 23.029.501 Kč. Tato výše pokuty však přesahuje nejen zákonný limit 10 % čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, ale i jeho celkový čistý obrat, proto Úřad při stanovení výše pokuty musel postupovat odlišně.

552.     Úřad v daném případě nemohl využít dřívější praxe, a to navýšení pokuty na 0,5 % čistého obratu za poslední ukončení účetní období soutěžitele (šlo by o velmi nízkou pokutu, neodpovídající závažnosti spáchaného deliktu), ani násobku hodnoty veřejné zakázky, neboť by výše výsledné pokuty přesahovala rovněž zákonný limit. Úřad proto přistoupil ke stanovení výše pokuty ve výši […obchodní tajemství…] % hodnoty prodejů soutěžitele A-Scan v době dokonání deliktu v roce 2012 ([…obchodní tajemství…] Kč)[497] v oblasti informačních technologií, která byla jednáním účastníků řízení zasažena (Úřad při stanovení výše pokuty přihlédl k závažnosti posuzovaného deliktu). Výše pokuty tedy činí 290.756 Kč a dle Úřadu odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli společnosti A-Scan, rovněž plní svou represivní funkci.

553.     Vzhledem k podané žádosti o snížení pokuty splňující veškeré náležitosti dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a dle Oznámení snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost A-Scan po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 232.000 , tj. méně než […obchodní tajemství…] % z čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období (obchodní tajemství).[498] Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem A-Scan za poslední ukončené účetní období.

554.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele A-Scan Úřad konstatuje, že tato pokuta pro něj není likvidační. Celkové tržby společnosti A-Scan v roce 2019 zaznamenaly oproti roku 2018 […obchodní tajemství…] o […obchodní tajemství…] %, v roce 2019 dosáhly výše cca […obchodní tajemství…] Kč. Společnost v posledním účetním období […obchodní tajemství…] ve výši […obchodní tajemství…] Kč, v přechozích letech byl výsledek hospodaření v […obchodní tajemství…] (v roce 2018 měla společnost […obchodní tajemství…] ve výši […obchodní tajemství…] Kč). V roce 2019 došlo k […obchodní tajemství…] (v položkách […obchodní tajemství…]). […obchodní tajemství…]. K 31. 12. 2019 stav peněžních prostředků činil […obchodní tajemství…] Kč.

11.5     Společnost Asseco Central Europe, a.s.

555.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení Asseco 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany Asseco (přinejmenším v období od 3. 5. 2011 do 30. 4. 2012, tj. do 1 roku) koeficientem 1,00; základní částka pokuty pro účastníka řízení Asseco po zohlednění koeficientu času tak činí 19.191.250 Kč.

556.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení Asseco skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení Asseco činí 23.029.501 Kč.

557.     S ohledem na roli společnosti Asseco v posuzovaném deliktním jednání, jeho závažnost, i s přihlédnutím k výši pokut ostatních účastníků řízení takto vypočtená výše pokuty pro účastníka řízení Assseco je dle Úřadu nepřiměřeně vysoká. Rovněž nelze aplikovat metodu výpočtu pokuty pro A-Scan a FPO (viz dále, ve výši 2,5 % hodnoty prodejů soutěžitele v době dokonání deliktu), neboť by takto vypočtená pokuta byla rovněž nepřiměřeně vysoká. Proto Úřad stanovil pokutu pro společnost Asseco ve výši 15.000.000 Kč, což činí […obchodní tajemství…] % čistého obratu za poslední ukončené účetní období soutěžitele Asseco k 31. 12. 2019 ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH).[499] Úřad konstatuje, že tato výše pokuty odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli společnosti Asseco, rovněž plní svou represivní funkci.

558.     Výsledná částka pokuty pro Asseco v daném správním řízení tak činí 15.000.000 Kč. Výše pokuty nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem ukončené účetní období k 31. 12. 2019 ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH).

559.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Asseco Úřad konstatuje, že pokuta pro něj není likvidační. Společnost Asseco dle své výroční zprávy za poslední účetní období dosáhla významného úspěchu z pohledu rozvoje společnosti, posílila pozici v oblasti dodávání nejmodernějšího řešení informačních systémů pro soukromý i veřejný sektor a na sklonku roku do jejího portfolia přibyla nová akvizice. Celkové tržby společnosti Asseco v roce 2019 činily 774,6 mil. Kč a zaznamenaly tak nárůst oproti předchozím dvěma rokům, kdy stagnovaly (nárůst zhruba o 45 % oproti roku 2018). Společnost Asseco dosahovala v posledních 3 letech kladných hospodářských výsledků, zisk po zdanění v roce 2019 zaznamenal mírný nárůst oproti předchozímu roku a činil 50 mil. Kč. V roce 2019 společnosti Asseco výrazně narostla hodnota dlouhodobého finančního majetku (podíly - ovládaná nebo ovládající osoba) z 24 mil. na 107 mil. Kč. Společnost Asseco nemá žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky zaznamenaly v roce 2019 nárůst, zejména došlo k nárůstu jiných závazků (které zahrnují především zádržné ve výši necelých 10 mil. a část kupní akviziční ceny ve výši 29,5 mil. Kč obchodního podílu firmy TurboConsult s.r.o.). K 31. 12. 2019 stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů činil 115 mil. Kč.

11.6     Společnost FPO s.r.o.

560.     Hodnota veřejné zakázky Olomouc činila 159.927.087,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení FPO 12 % hodnoty zakázky, což představuje částku 19.191.250 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany FPO (přinejmenším v období od 11. 5. 2011 do 30. 4. 2012, tj. do 1 roku) koeficientem 1,00; základní částka pokuty pro účastníka řízení FPO po zohlednění koeficientu času tak činí 19.191.250 Kč.

561.     Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u účastníka řízení FPO skutečnost, že posuzované protisoutěžní jednání ve shodě spáchal úmyslně (viz výše) a s ohledem na tuto skutečnost mu Úřad přitížil o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení FPO činí 23.029.501 Kč. Tato výše pokuty však přesahuje nejen zákonný limit 10 % čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, proto Úřad při stanovení výše pokuty musel postupovat odlišně.

562.     Úřad v daném případě nemohl využít dřívější praxe, a to navýšení pokuty na 0,5 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období soutěžitele (šlo by o velmi nízkou pokutu, neodpovídající závažnosti spáchaného deliktu), ani násobku hodnoty veřejné zakázky, neboť by výše výsledné pokuty přesahovala rovněž zákonný limit. Úřad proto přistoupil ke stanovení výše pokuty ve výši 2,5 % hodnoty prodejů soutěžitele FPO v době dokonání deliktu v roce 2012 v oblasti informačních technologií, která byla jednáním účastníků řízení zasažena (16.221.406,- Kč).[500] Výše pokuty tedy činí 405.535 Kč a dle Úřadu odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli společnosti FPO, rovněž plní svou represivní funkci.

563.     Výsledná částka pokuty pro společnost FPO po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 405.000 , tj. 1,03 % z čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období (39.276.071,- Kč bez DPH).[501] Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem FPO za poslední ukončené účetní období.

564.     S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele FPO Úřad konstatuje, že tato pokuta pro něj není likvidační. Společnost FPO zveřejňuje pouze vybrané údaje z rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výsledek hospodaření společnosti FPO byl v posledních třech letech kladný a zaznamenal každoročně nárůst, v roce 2019 dosáhl hodnoty 3,18 mil. Kč. V roce 2019 společnost získala dlouhodobý finanční majetek v hodnotě 6 mil. Kč. Společnost neměla v posledních 3 letech žádné dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky v letech 2018 a 2019 byly zhruba ve stejné výši (v roce 2019 byl zaznamenán jejich mírný pokles). Závazky po lhůtě splatnosti 180 dnů jsou v posledních letech stejné, a to ve výši cca 9 tis. Kč. V roce 2019 došlo k poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů, a to o třetinu (z 911 tis. na 691 tis.). Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2020 byl ve výši 61 tis. Kč. Drobné zvýšení cizích zdrojů v roce 2019 je dáno nárůstem zejména krátkodobých závazků, naopak dlouhodobé závazky zaznamenaly v tomto roce pokles zhruba o 18 %. Stav zaměstnanců společnosti byl v letech 2018 a 2019 zhruba stejný (v roce 2019 měla společnost pouze o 1 zaměstnance méně), výdaje na mzdy se však výrazněji zvýšily (což svědčí o růstu jejich platů). 

11.7     Úhrada pokuty

565.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

12     Opatření k nápravě

566.     Úřad účastníkům řízení neuložil opatření k nápravě, neboť zejména s ohledem na povahu deliktu a jeho minulostní charakter nelze dosáhnout nápravy porušeného stavu.

13     Zákaz plnění dohod

567.     V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 188 Úřad uložil společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o. zákaz plnění dohody popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

14     Náklady řízení

568.     Jelikož Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že společnosti AUTOCONT a.s., jako společnost odpovědná za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o. porušily § 3 odst. 1 ZOHS 188, tedy porušily zákaz neuzavírat zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, je tak splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu nutná k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z těchto účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500 Kč.

569.     Náklady řízení je každý účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu uvede účastník řízení: i) AUTOCONT a.s.: 2017010191, ii) TESCO SW a.s.: 2017020191, iii) ICZ a.s.: 2017030191, iv) MERIT GROUP a.s.: 2017040191, v) A-Scan s.r.o.: 2017050191, vi) Asseco Central Europe, a.s.: 2017060191 a vii) FPO s.r.o.: 2017070191.

15     Závěr

570.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle ZOHS 188 spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Petra Buzková, advokátka (za AUTOCONT a.s.)

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Revoluční 724/7

110 00 Praha 1

 

Dr. Radan Kubr, advokát (za TESCO SW a.s.)

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2

110 00 Praha 1

 

Mgr. Petra Koutná, advokátka (za ICZ a.s.)

AK Koutná & Fáberová v.o.s.

Kostelní 875/6

170 00 Praha 7

 

JUDr. Michal Filouš, advokát (za MERIT GROUP a.s.)

Ostravská 501/16

779 00 Olomouc

 

JUDr. Tomáš Sokol, advokát (za Asseco Central Europe, a.s.)

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Sokolská 1788/60

120 00 Praha 2

 

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát (za A-Scan s.r.o.)

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

 

Mgr. Petr Polách, advokát (za FPO s.r.o.)

Smetanova 2359/6

678 01 Blansko

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dále též „veřejná zakázka Olomouc“.

[2] Viz přípis Úřadu ze dne 17. 5. 2017, l.č. 3013 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0191/2017/KD (dále též „spis“).

[3] Přípis Policie ČR ze dne 31. 10. 2016, l.č. 2 a násl. spisu.

[4] L.č. 5333 a násl. spisu.

[5] L.č. 5339 a násl. spisu.

[6] L.č. 6130 a násl. spisu.

[7] L.č. 6178 spisu.

[8] L.č. 6881 až 6882 spisu.

[9] L.č. 6887 až 6889 spisu.

[10] Společnost Asseco ve stanovené lhůtě svou žádost nedoplnila, viz přípis Úřadu ze dne 4. 8. 2020, l.č. 6898 až 6899 spisu.

[11] S ohledem na okamžik zahájení správního řízení se Úřad přidržel původní terminologie a nepoužívá v textu nově zavedeného jednotícího pojmu „přestupek“.

[12] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“)
k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady (EU), unijní blokové výjimky, či výjimky pro oblast zemědělství.

[13] Úřad konstatuje, že lhůty pro shledání viny a uložení pokuty dosud neuplynuly.

[14] Viz znění § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže platné od 1. 9. 2009.

[15] Se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, IČO 27805786.

[16] Se sídlem Teplice, U nádraží 954/3, PSČ 415 01, IČO 25035983.

[17] Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. 9. 2018.

[18] Viz přípis společnosti AC ze dne 5. 9. 2018, l.č. 5753 spisu.

[19] Se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ  702 00, IČO 08028656.

[20] Se sídlem Praha 8, Libeň, Voctářova 2500/20a, PSČ 180 00, IČO 04771915. Viz přípis společnosti AC ze dne 21. 2. 2020, l.č. 6412 spisu.

[21] Se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČO 04615671.

[22] Se sídlem Bratislava (Slovenská republika), Krasovského 14, PSČ 851 01, IČO 36396222.

[23]Se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56, PSČ 710 00, IČO 25830953.

[24]Se sídlem Praha 4, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČO 27379434.

[25] Se sídlem Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ 702 00, IČO 28345801.

[26] Se sídlem Praha 7, Holešovice, U Uranie 954/18, PSČ 170 00, IČO 24660329 (od 26. 9. 2019). Společnost Cloud4com, a.s. vlastní většinový podíl ve společnosti Cloud4com SK, s.r.o., se sídlem Bratislava (Slovenská republika), Staré Grunty 36, PSČ 841 04, IČO 50569694.

[27] Se sídlem Praha 9, Vysočany, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00, IČO 28808681 (od 12. 3. 2019).

[28] Se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1376/43, PSČ 128 00, IČO 08526541(od 3. 10. 2019).

[29] Společnost CAD Studio a.s., ve které měla AC 100% podíl, v roce 2020 prodala.

[30] Se sídlem Praha 1, Nové město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČO 04394232 (dále též „TESSELA HOLDING SE“).

[31] Viz přípis společnosti TSW ze dne 4. 10. 2017, l.č. 5678 a násl. spisu.

[32] Se sídlem Senovážné náměstí 978/23, nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 604 72 294.

[33] Vznik společnosti ke dni 28. června 2013.

[34] Viz výroční zprávy společnosti TSW (2010–2016) - l.č. 6640 a násl. spisu.

[35] Viz přípis společnost Merit doručený Úřadu dne 2. 11. 2017, l.č. 3769 a násl. spisu.

[36] Se sídlem Olomouc - Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 77900, IČO25838041.

[37] Viz výroční zprávy společnosti MERIT (2010–2016) - l.č. 6493 a násl. spisu a přípis společnosti Merit doručený Úřadu dne 2. 11. 2017 – l. č. 3769 spisu.

[38] Se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, IČO 45274517.

[39] Viz přípis společnosti Merit doručený Úřadu dne 2. 11. 2017, l. č. 3769 spisu.

[40] Tohoto dne byla společnost TESSELA HOLDING SE zapsána v obchodním rejstříku jako jediný akcionář společnosti TSW.

[41] Tohoto dne byla společnost TESSELA HOLDING SE zapsána v obchodním rejstříku jako jediný akcionář společnosti Merit.

[42] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 01832638.

[43] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00, IČO 26784173.

[44] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 04242424.

[45] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00, IČO 19012811.

[46] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 64609995.

[47] Se sídlem Valašské Meziříčí, Mostní 102, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČO 47683473.

[48] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 03493172.

[49] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 26849682.

[50] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 25838041.

[51] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 03487725.

[52] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 27775399

[53] Viz přípis společnosti ICZ ze dne 18. 10. 2018, l.č. 5780 a ze dne 18. 2. 2020, l. č. 6367 a násl. spisu.

[54] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 06696805.

[55] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444.

[56] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 26165406. V roce 2017 došlo k fúzi formou sloučení, kdy na společnost Amaio Technologies a.s. přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Bezpečná ulice, a.s.

[57] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 61859117, od roku 2012 působila na území České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska.

[58] Se sídlem Londýnské náměstí 856/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 49448218, od roku 2012 působí na území České republiky.

[59] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 4820 388, od roku 2012 působí na území České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Japonska, Maďarska, Ruska a Spojených arabských emirátů.

[60] Se sídlem Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO 36859320.

[61] Se sídlem Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO 36293440.

[62] Se sídlem Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO 36328057.

[63] Se sídlem Krajla Petra I Karadordeviča br. 99a, Banja Luka, Bosna a Hercegovina.

[64] Se sídlem Ul. Francuska, nr 34, 40-028 Katowice, Polsko, reg. č. 9542348017.

[65] Se sídlem Kiyevskiy Shlyakh 1d-2, Boryspil, Ukrajina.

[66] Se sídlem Na hřebenech II 1748/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 05637902.

[67]  Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 28213882.

[68] Se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 07240091.

[69] Se sídlem Velká 4425/52, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, IČO 03367797.

[70] Viz přípis společnosti A-Scan ze dne 21. 2. 2020, l.č. 6435 a násl. spisu.

[71] Viz přípis společnosti Asseco ze dne 30. 7. 2018, l.č. 5683 a násl. spisu.

[72] Se sídlem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polská republika.

[73] Společnost Asseco International, a.s. byla založena dne 1. 11. 2017 a je vrcholovou společností tzv. Skupiny Asseco International.

[74] Se sídlem Gewerbestrasse 10, CH-4450 Sissach, Švýcarsko; tato společnost působí v oblasti dodávek ERP systémů.

[75] Se sídlem Mundenheimer Str. 55, Mannheim, Spolková republika Německo; tato společnost působí v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

[76] Se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO 13690043.

[77] Se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 - Libeň. Tato společnost působí v oblasti vydávání kvalifikovaných certifikátů určených zejména pro online či offline komunikaci s orgány státní správy, komerčních certifikátů pro účely elektronického podepisování a časových značek. Viz přípis společnosti Asseco ze dne ze dne 30. 7. 2018 (včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami za roky 2012–2017), l.č. 5684 a násl. spisu.

[78] Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (Maďarsko), exe, a.s. (Slovensko) včetně své 100%dceřinné společnosti EXE Magyarország Zrt. (Maďarsko) a INVENTION, s.r.o. (Slovensko), viz přípis společnosti Asseco ze dne 20. 3. 2020, l.č. 6441 a násl. spisu.

[79] Se sídlem Mundenheimer Str. 55, Mannheim, Spolková republika Německo.

[80] Viz přípis společnosti FPO ze dne 21. 2. 2020, l.č. 6397 spisu.

[81] Se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO 25596136.

[82] Se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO 29309280.

[83] Se sídlem Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČO 03847705.

[84] Viz přípis společnosti FPO ze dne 1. 8. 2018, l. č. 5727 spisu.

[85] Viz přípis společnosti FPO ze dne 19. 10. 2018, l.č. 5941 a násl. spisu.

[86] Výzva k podání nabídek VZMR studie proveditelnosti ze dne 20. 5. 2010, l.č. 126 a násl. spisu.

[87] Viz Smlouva o dílo a předávací protokoly, l.č. 3617 a násl. a 3620 spisu.

[88] Výzva Olomouckého kraje ze dne 7. 4. 2011, l.č. 348 a násl. spisu.

[89] Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 4. 2011, l.č. 346 a násl. spisu.

[90] Mandátní smlouva ze dne 27. 5. 2011, l.č. 645 a násl. spisu.

[91] Stanovení zadávacích podmínek, požadované kvalifikace a vypracování zadávací dokumentace do 10. 6. 2011, l.č. 649 spisu.

[92] Viz Usnesení z 70. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 8. 2011, l.č. 1085 spisu.

[93] Původní harmonogram realizace: I. etapa od 1. 1. 2011 do 31. 9. 2011, II. etapa 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012, III. etapa 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012, IV. etapa 1. 10. 2012-31. 12. 2012, l.č. 3604/2 spisu.

[94] L.č. 3600 spisu.

[95] Viz Usnesení z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012, l.č. 1105 spisu.

[96] L.č. 1123 a násl. spisu.

[97] Viz Usnesení z 86. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 3 2012, l.č. 1119 spisu.

[98] Oznámení o předběžných informacích bylo uveřejněno dne 9. 9. 2011, l.č. 3034 a násl. spisu.

[99] L.č. 3029 a násl. spisu.

[100] Ibid. 

[101] Seznam dodavatelů, kterým byla zaslána zadávací dokumentace, l.č. 1183 a 1184 spisu.

[102] L. č. 1498 až 1501 spisu.

[103] Další kritéria pro hodnocení nabídky: kvalita poskytovaných služeb – délka stavebních úprav 9 dnů a garantovaná doba zahájení odstranění závad řešení TC – 0,2 hodiny.

[104] GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783(dále též „GORDIC spol. s r.o.“ nebo „Gordic“).

[105] Nabídka společnosti AutoCont, str. 222 a 223.

[106] Další kritéria pro hodnocení nabídky: kvalita poskytovaných služeb – délka stavebních úprav 40 dnů a garantovaná doba zahájení odstranění závad řešení TC – 4 hodiny.

[107] Společnost EXON s.r.o., se sídlem Plzeň, Spálená 112/3, PSČ 321 00, IČO 26376326.

[108] L.č. 1526 a násl. spisu.

[109] Provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, provést digitalizaci periodik z mikrofilmů v maximálním množství 1.150.000 stran, provést přímou digitalizaci originálů periodik v maximálním rozsahu 150.000 stran, dle zadávací dokumentace provést úpravu obrazových souborů a vytvořit popisná metadata dle zadávací dokumentace.

[110] Smlouva, l.č. 4542 a násl. spisu.

[111] V rámci investiční fáze provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, dodat systémový a aplikační SW, implementovat řešení, poskytnout související dokumentaci, zajistit školení zaměstnanců objednatele. V rámci provozní fáze poskytnout pozáruční servis, technickou a uživatelskou podporu.

[112] Smlouva, l. č. 4448 a násl. spisu. Dne 19. 12. 2014 byl uzavřen k uvedené smlouvě Dodatek č. 1 týkající se upřesnění plnění poskytovaném dodavatelem – l.č. 4456 a násl. spisu.

[113] Provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, dodat HW a systémový SW, implementovat řešení funkční oblasti „Technologické centrum“, poskytnout související dokumentaci, provést stavební práce, zajistit školení zaměstnanců objednatele.

[114] Smlouva, l.č. 4425 a násl. spisu. Dne 19. 12. 2014 byl uzavřen k uvedené smlouvě Dodatek č. 1 týkající se upřesnění plnění poskytovaném dodavatelem – l.č. 4433 a násl. spisu.

[115] V rámci investiční fáze provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, dodat systémový a aplikační SW, implementovat řešení, poskytnout související dokumentaci, zajistit školení zaměstnanců objednatele. V rámci provozní fáze poskytnout pozáruční servis, technickou a uživatelskou podporu, jednotlivé úpravy účelové katastrální mapy Olomouckého kraje v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele (pouze u DMVS).

[116] Smlouva, l.č. 4437 násl. spisu. Dne 19. 12. 2014 byl uzavřen k uvedené smlouvě Dodatek č. 1 týkající se upřesnění služeb poskytovaných dodavatelem objednateli v provozní fázi – l.č. 4445 a násl. spisu.

[117] V rámci investiční fáze provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, dodat systémový a aplikační SW, implementovat řešení, poskytnout související dokumentaci, zajistit školení zaměstnanců Zadavatele. V rámci provozní fáze poskytnout pozáruční servis, technickou a uživatelskou podporu.

[118] Smlouva, l.č. 4461 a násl. spisu. Dne 19. 12. 2014 byl uzavřen k uvedené smlouvě Dodatek č. 1 týkající se upřesnění plnění poskytovaném dodavatelem – l.č. 4469 a násl. spisu.

[119] WV systems, s.r.o., se sídlem Dr. Stejskala 111/6, 370 01 České Budějovice, IČO 49060902 (dále též „WV systems, s.r.o.“ nebo „WV systems“).

[120] V rámci investiční fáze provést analýzu současného stavu a architekturu řešení, dodat HW, systémový a aplikační SW, implementovat řešení, poskytnout související dokumentaci, zajistit školení zaměstnanců objednatele. V rámci provozní fáze poskytnout pozáruční servis, technickou a uživatelskou podporu.

[121] Smlouva, l.č. 4474 a násl. spisu. byl uzavřen k uvedené smlouvě Dodatek č. 1 týkající se upřesnění služeb poskytovaných dodavatelem objednateli – l.č. 4482 a násl. spisu.

[122] Vyjádření společnosti AC ze dne 30. 11. 2017, l.č. 4365 a násl. spisu.

[123] Vyjádření společnosti ICZ ze dne 6. 11. 2017, l.č. 3824 spisu a ze dne 13. 11. 2017, l.č. 3837 a násl. spisu.

[124] Se sídlem ke dni podání nabídky Plzeň, Spádná 112/3, 321 00, nyní Vrážská 73/10, Radotín, 153 00 Praha 5, IČO 26376326.

[125] Jde o obchodní firmu Ing. Ivan Sabo, se sídlem U Jandovky 121/3, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČO 15238199.

[126] Viz přípis společnosti ICZ ze dne 13. 11. 2017, l.č. 3837 a násl. spisu.

[127] Vyjádření společnosti TSW ze dne 3. 11. 2017, l.č. 3771 a násl. spisu.

[128] Viz přípis společnosti Merit ze dne 27. 11. 2017, l.č. 4355 a násl. spisu.

[129] Viz přípis společnosti Asseco ze dne 20. 2. 2018, l.č. 5204 a násl. spisu.

[130] Se sídlem Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno, IČO 26271044.

[131] Viz přípis společnosti Asseco ze dne 20. 2. 2018, l.č. 5204 a násl. spisu.

[132] Viz přípis společnosti A-Scan ze dne 12. 2. 2018 a ze dne 26. 2. 2018, l. č. 4586 a l.č. 5315 spisu.

[133] Se sídlem […obchodní tajemství…] IČO […obchodní tajemství…].

[134] Se sídlem […obchodní tajemství…] IČO […obchodní tajemství…].

[135] Viz přípis společnosti Gordic ze dne 19. 2. 2018, l. č. 5234 a násl. spisu.

[136] Viz „Smlouva na realizaci jednotlivých činností nebo skupin činností, kterými budou prakticky zařizovány obchodní záležitosti společnosti GORDIC, které jsou spojeny s dodávkami kopií produktů společnosti GORDIC a převodem práv k jejich užití na smluvní strany společnosti GORDIC, a které jsou spojeny s poskytováním služeb k těmto produktům i produktům a výrobkům třetích stran, se současnými a budoucími smluvními stranami společnosti GORDIC“ ze dne 1. 1. 2006, uzavřená mezi společností FPO s.r.o. (jako „GORDIC VAR“) a BNSOFT s.r.o., se sídlem Bezručova 929/3, 669 02 Znojmo, IČO 26968959, jako „GORDIC DISTRIBUTOR“ (dále též „Smlouva“) - l. č. 5617 a násl. spisu.

[137] Viz pracovní smlouva ze dne 3. března 1997, l.č. 5615 a násl. spisu.

[138] Viz přípis společnosti Gordic doručený Úřadu dne 18. 10. 2018, l. č. 5798 spisu.

[139] Se sídlem Praha 1, Revoluční 724/7, Staré Město, PSČ 110 00, IČO 27635554 (dříve Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1) – dále též „PLVPTM“.

[140] Viz přípis společnosti PLVPTM ze dne 20. 11. 2017, l.č. 3902 a násl. spisu.

[141] Viz přípis Olomouckého kraje ze dne 2. 10. 2017, l.č. 3597 a násl. spisu.

[142] Viz l.č. 3609 a násl. spisu.

[143] Viz l.č. 3635 a násl. spisu.

[144] Viz l.č. 3620 spisu.

[145] [Jmeno.Prijmeni]@meritgroup.cz.

[146] Zvýraznění textu tučným písmem ve všech citacích uvedených v tomto rozhodnutí je provedeno Úřadem.

[147] Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji se původně skládal z 6 dílčích částí: 1. Elektronická spisová služba, 2. Digitální mapa veřejné správy, 3. Digitalizace a ukládání, 4. Integrace vnitřního systému úřadu, 5. Datový sklad a 6. Technologické centrum, l.č. 59 spisu.

[148] L.č. 5612 spisu.

[149] Ibid.

[150] Usnesení z 39.  schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 5. 2010, l.č. 116 a násl.

[151] L.č. 131 a 170 spisu.

[152] Usnesení z 41.  schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 6. 2010, l.č. 154 a násl.

[153] [jméno.prijmeni]@asseco.cz

[154] L.č. 191 a násl. spisu.

[155] L.č. 194 spisu.

[156] […obchodní tajemství…].

[157] L.č. 201 a násl. spisu.

[158] L.č. 203 a násl. spisu.

[159] Technologické centrum, l.č. 207 spisu.

[160] L.č. 216 a 217 spisu.

[161] Viz Usnesení z 44. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 7. 2010, l.č. 219 a násl. spisu.

[162] Viz Smlouva o dílo a předávací protokoly, l.č. 218, 3617 a násl. a 3620 spisu.

[163] L.č. 238 spisu.

[164] L.č. 239 spisu.

[165] Email ze dne 2. 8. 2012 (22:57), předmět: FW: Studie VI Ol, příloha: Studie_proveditelnosti_VIU_OK_v1.doc, l.č. 241 a násl. spisu.

[166] V kalendáři [Jméno Příjmení] (TSW) byla zaznamenána schůzka na úterý 3. 8. 2010 12:00 až 12:30, předmět: [Příjmení], l.č. 249 spisu.

[167] L.č. 241 a násl. spisu.

[168] Email ze dne 2. 8. 2012 (22:58), předmět: FW: gigi_OL, příloha: Studie_proveditelnosti_OL_Digitalizace_a_ukladani_ V3_1.doc, l.č. 247 spisu.

[169] L.č. 240, 247 spisu.

[170] L.č. 248 spisu.

[171] L.č. 250 a násl. spisu.

[172] L.č. 254 a násl. spisu.

[173] Dne 15. 8. 2010 žádá [Jméno Příjmení] (EC) o zaslání zdrojového obrázku 7 do studie VI, následně mu [Jméno Příjmení] (TSW) posílá Popisné schéma kraje_V03.vsd, l.č. 267 a 268 spisu.

[174] L.č. 269 spisu.

[175] L.č. 271 a násl., 278 a násl., 280 a násl.  spisu.

[176] L.č. 282 a násl. spisu.

[177] L.č. 257 až 263 spisu.

[178] Se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00, IČO 27071162 (dále též „IXTENT s.r.o.“).

[179] L.č. 262 spisu.

[180] L.č. 264 a násl. spisu.

[181] Viz Usnesení z 48. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 9. 2010, bod UR/48/2/2010, l.č. 284 spisu.

[182] L.č. 296, 3094 spisu.

[183] L.č. 298 a 299 spisu.

[184] L.č. 5473 a násl. spisu.

[185] Elektronická spisová služba.

[186] Digitální mapa veřejné správy.

[187] Vnitřní integrace úřadu.

[188] Identity management.

[189] L.č. 300 spisu.

[190] L.č. 302 až 306 spisu.

[191] Z emailové schránky [Jméno Příjmení] (Merit), [jmeno.prijmeni]@meritgroup.cz, l.č. 5613 spisu.

[192] L.č. 307 spisu.

[193] L.č. 5614 spisu.

[194] L.č. 308 a 312 spisu.

[195] L.č. 314 a 315 spisu.

[196] L.č. 316 spisu.

[197] L.č. 317 až 319 spisu.

[198] L.č. 321 spisu.

[199] L.č. 328 a 330 spisu.

[200] L. č. 5592 a násl. spisu.

[201] L.č. 324 a násl. spisu.

[202] L.č. 337 a násl. spisu.

[203] V kopii je email odeslán na [prijmeni]@cmware.com.

[204] L.č. 3087 a násl. spisu.

[205] L.č. 384 spisu.

[206] Dne 20. 4. 2011 bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky ve VZMR výkon práv, l.č. 1851 a násl. spisu.

[207] Dne 20. 3. 2012 došlo ke schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ dle důvodové zprávy Radou Olomouckého kraje, l.č. 1110 a násl. spisu.

[208] Krajská digitalizační jednotka.

[209] L.č. 158 a násl. spisu.

[210] L.č. 458 a násl. spisu.

[211] Viz Úřední záznam ze dne 11. 12. 2015, l.č. 5202 spisu.

[212] L.č. 433 a násl., 438 a násl. spisu.

[213] L.č. 473 spisu.

[214] L.č. 474, 475 spisu.

[215] Viz Úřední záznam ze dne 11. 12. 2015, l.č. 5202 spisu.

[216] L.č. 433 a násl. spisu; dokument 01 – zadávací dokumentace_SSL_01_02.doc je shodný s přílohou emailu ze dne 3. 5. 2011 (Merit na AC) – l.č. 458 a násl. spisu.

[217] L. č. 5045 spisu.

[218] L.č. 5472 spisu.                                       

[219] L.č. 5047 spisu.

[220] L.č. 5470 spisu.

[221] L.č. 476 a 477, 479 až 481, 483 spisu.

[222] L.č. 482 spisu.

[223] L.č. 5475 a násl. spisu.

[224] a. 01-zadávací dokumentace SSL 01 02

[225] a. Předmět zakázky k UAP Upraveno 3, b. P01 Výzvy Pravidla pro tvorbu UKM, c. Výzva Úpravy ÚKM OK

[226] a. 02 – ZD digitalizace, b. 03 – Výběrové řízení KDJ verze 2, c. 32 – Příloha č. 3 Studie proveditelnosti Digitalizace a ukládání

[227] a. VIU 07 k oponenture

[228] a. Chybí

[229] a. Chybí

[230] L.č. 5471 spisu.

[231] L.č. 515 spisu.

[232] L.č. 485, 486 a násl.  spisu.

[233] L.č. 4833 a násl. spisu.

[234] L.č. 488 spisu.

[235] L.č. 495 a násl. spisu.

[236] [Jméno Příjmení] dne 23. 5. 2013 zaslal na emailovou adresu [jmenoprijmeni]@seznam.cz email, ve které bylo uvedeno heslo roymanson, l.č. 518 spisu.

[237] L.č. 517, 528 spisu.

[238] L.č. 519 a násl. spisu.

[239] Tomuto emailu předchází email od Roy Manson ze dne 16. 5. 2011, 9:32 AM s předmětem podklad – šablona, viz výše.

[240] L.č. 550 spisu.

[241] Ibid.

[242] L.č. 566 spisu.

[243] L.č. 527 spisu.

[244] L.č. 529 spisu.

[245] Email vytištěný z emailové schránky [jméno.příjmení]@autocont.cz, příloha emailu byla zaheslovaná, l.č. 532 a 533, 4688 a násl. spisu.

[246] Emailová schránka [jméno.příjmení]@a-scan.cz, l.č. 530 a násl., emailová schránka [jméno.příjmení]@autocont.cz, l.č. 534 spisu.

[247] Schůzka zaznamenaná v kalendáři [jménoprijmeni]@tescosw.cz, předmět: Vyzvednutí meterialů pro konferenci Tajemníků měst a obcí, l.č. 535 spisu.

[248] L.č. 545 a násl. spisu.

[249] Email z emailové schránky [jméno.příjmení]@autocont.cz, l.č. 549 spisu.

[250] L.č. 551 spisu, daný email byl uložen i v notebooku [Jméno Příjmení] (AC)  - záznam OLK – šablona Tesca SW pro technické řešení ke kontrole s datem 20. 5. 2011 (8:19), l.č. 5482 a násl.

[251] L.č. 557 spisu.

[252] L.č. 558 a násl. spisu.

[253] L.č. 568 spisu.

[254] L.č. 588 spisu.

[255] L.č. 591 a 592 spisu.

[256] L.č. 593 spisu.

[257] L.č. 589 a 590, 5410 a násl. spisu. Část textu je obsažena i v emailu ze dne 25. 5. 2011 (10:13) zaslaného v rámci společnosti AC s předmětem zápis ze včerejška, l.č. 603 spisu.

[258] L.č. 538 a násl. spisu.

[259] L.č. 595 a 596 spisu.

[260] L.č. 597, 598 spisu.

[261] L.č. 600 a násl. spisu.

[262] L.č. 604 spisu.

[263] Požadavky na obsah dodávky – Analýza současného stavu a architektura řešení, Dodávky systémového SW, Dodávka aplikačního SW, Implementace řešení, Školení, Technická a uživatelská podpora, Termínové požadavky, Požadavky na záruky.

[264] L.č. 606 a násl. spisu

[265] L.č. 618, 5413 spisu.

[266] L.č. 619 a násl., l.č. 5414 a násl. spisu.

[267] Tento zápis byl dne 26. 5. 2011 (9:58) přeposlán v rámci AC (email s předmětem: Ol kraj), l.č. 628 spisu..

[268] L.č. 624 a násl., 5422 a násl. spisu.

[269] 4 soubory: II – Předmět_zaázky_k_UAP_Upraveno_4_psw.docx, II – P01 Výzvy Pravidla pro tvorbu UKM.docx, II – Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_3.docx, II – Výzva Úpravy ÚKM OK.docx.

[270] 2 soubory: III – a – 02 – ZD_digitalizace.doc, III – b – 03 – Výběrové řízení KDJ verze 2.doc.

[271] 1 soubor: IV – a – VIU_07.docx.

[272] L.č. 629 a násl., 5421 spisu.

[273] L.č. 630 a 631 spisu.

[274] eGovernment_strategie_Olomouckého_kraje.pdf, 1.ESS – Priloha_c1_Studie_proveditelnosti_ Technologicke_centrum_a_Elektronicka_spisova_sluzba.pdf, 2.DMVS – Priloha_c1_Studie_proveditelnosti_ Digitalni_mapa_verejne_spravy.pdf, 3. Digitalizace a ukládání - …, 4. Integrace VSU  - …, 5. Datový sklad - …, 6. TC - …).

[275] 1. ESS -01 – zadávací dokumentace_SSL_01_02, 2. DMVS – Předmět_zakázky_k_UAP_Upraveno_3 – P01 Výzvy Pravidla pro tvorbu UKM – Výzva Úpravy ÚKM OK, 3. Digitalizace a ukládání – 02 – ZD_digitalizace – 03 -  Výběrové řízení KDJ verze 2 – 32 – Příloha č. 3 Studie proveditelnosti _Digitalizace a ukládání, 4. Integrace VSU – VIU_07_k_oponenture, 5. Datový sklad  - Chybí a 6. TC – Chybí).

[276] L.č. 636, 4758 a násl. spisu.

[277] L. č. 636, 4860 a násl. spisu.

[278] L.č. 637, 638 spisu.

[279] Dokument obsahuje části 1. Předmět veřejné zakázky (komplexní dodávka SW řešení pro vnitřní integraci Krajského úřadu … zahrnující následující oblasti: - Portál úředníka …-Identity Management – Integrační sběrnice; 2. Požadavky na předmět zakázky, 3. Součinnost ze strany zadavatele; jde o rozpracovaný dokument, vytvořeno: 24. 5. 2011 23:43, naposledy upraveno: 30. 5. 2011 16:53, autor: [Příjmení Jméno], autor poslední změny: [příjmení] (l. č. 4762 a násl.).

[280] 24 stránkový dokument obsahující kapitoly – 1. Identifikace zadavatele (Olomoucký kraj), 2. Vymezení některých pojmů, 3. Předmět veřejné zakázky, 4. Způsob řešení veřejné zakázky, 5. Dokumentace systému, 6. Pravidla akceptace jednotlivých etap, 7. Požadavky na kvalifikaci, 8. Základní kvalifikační předpoklady, 9. Profesní kvalifikační předpoklady, 10. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, 11. Technické kvalifikační předpoklady; části dokumentu jsou barevně zvýrazněny (vymezení některých pojmů a požadavky na kvalifikaci), vlastnosti dokumentu – vytvořeno: 16. 5. 2011 9:13, naposledy upraveno: 16. 5. 2011 9:13, autor: [Titul Jméno Příjmení], Autor poslední změny: [Jméno.Příjmení] (l.č. 4768 a násl.).

[281] L.č. 666 a 667, 4761 a násl. spisu.

[282] L.č. 640 až 644, 651 a násl., 5429 a násl. spisu.

[283] Ve vlastnostech dokumentu Olkvyzva_v01.xlsx je jako autor a autor poslední změny uveden [Jméno Příjmení], společnost AutoCont CZ a.s., naposledy upraveno 29.5.2011 21:19, l.č. 5429 a násl. spisu.

[284] Doplněny jsou soubory pro části III., IV. a VI. U oblasti III., revize EXON s.r.o. jde o 3 soubory, a to: II – 2011-04_Nab_ATCNT_A0_1.pdf, II – 2011-04_Nab_ATCNT_A2_1.pdf, II – 2011-04_Nab_ATCNT_auto_1.pdf. U oblasti III., revize ICZ jde o 2 soubory, a to: II –  DA_technicka_specifikace_KDR.docx a II –  DA_technicka_specifikace_ KDS.docx. U oblasti IV., revize AC jde o 2 soubory: IV – b – IDM_technicke_reseni.docx a IV – c – Zadani_IDM.docx.  U oblasti VI., revize Merit jde o 10 souborů: VI –a – Zadávací dokumentace_TCK_V2.doc a 9 souborů označených vždy VI – b – Příloha č_1.pdf (čísla příloh se v názvu mění od 1 do 9).

[285] L.č. 657 a násl., 660 a násl. spisu.

[286] L.č. 666 spisu.

[287] L.č. 665 spisu.

[288] L.č. 674 spisu.

[289] L.č. 675 a násl. spisu.

[290] L.č. 655 a 656 spisu.

[291] L.č. 696 a 5441 spisu; dle vlastností dokumentu naposledy změnil [příjmení] 21.6.2011 10:44.

[292] L.č. 679 a násl., 682 a násl., 5442 a násl. spisu.

[293] Dle vlastností dokumentu je autorem a autorem poslední změny [Jméno Příjmení], naposledy upraveno dne 5. 6. 2011 22:44, l.č. 695, 5457 spisu.

[294] Jedná se kontaktní osobu za zástupce zadavatele v zadávacím řízení, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.,  l.č. 713 spisu.

[295] Email z emailové schránky [jméno.příjmení]@autocont.cz, l.č. 5053 spisu.

[296] L.č. 749 spisu.

[297] Jde o shodný dokument, který byl společností A-Scan zaslán AC dne 30. 5. 2011, viz l.č. 657 a násl. spisu (viz výše).

[298] Jde o shodný dokument, který byl zaslán [Iniciály]([příjmení]@windowslive.com) na [Titul Jméno Příjmení] (5352@seznam.cz) dne 30. 5. 2011, l.č. 4768 a násl. spisu (viz výše).

[299] L.č. 4781 a násl. spisu.

[300] Jde o archivní soubor, který byl zajištěn z domovské složky [Jméno Příjmení], předsedy představenstva společnosti Merit, obsahující adresář DokumentyDokumenty MERIT GROUPPůvodní_plocha (dále též „[zkratka jména].rar“), l.č. 751 spisu.

[301] L.č. 754 spisu.

[302] L.č. 751 a násl., 714 a násl. spisu.

[303] L.č. 774 a násl., 5488 a 5489 spisu.

[304] L.č. 789 spisu.

[305] L.č. 792 spisu.

[306] L.č. 794 spisu.

[307] L.č. 795 spisu.

[308] L.č. 796 a násl., 5488 a násl. spisu.

[309] L.č. 798 a násl., 5492 a násl. spisu.

[310] L.č. 876 spisu.

[311] L.č. 877 a násl. spisu.

[312] L.č. 882 spisu.

[313] L.č. 885, 888 a násl., 5458 a násl. spisu.

[314] L.č. 893 spisu.

[315] L.č. 894 a násl. spisu.

[316] L.č. 896 a násl. spisu, reakce společnosti A-Scan dne 23. 6. 2011, l.č. 912 spisu.

[317] L.č. 899 a násl. spisu.

[318] L.č. 904 a násl. spisu.

[319] L.č. 909 a 910, 3070 a násl. spisu.

[320] L.č. 911 spisu.

[321] L.č. 918 spisu.

[322] L.č. 908 spisu.

[323] L.č. 914 spisu.

[324] L.č. 919 a násl., 4819 a násl. spisu.

[325] Rozpracovaný dokument Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku … „Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře“, zadavatel: Olomoucký kraj (autor a autor poslední změny neuveden, naposledy upraveno: 24.6.2011 8:05).

[326] L.č. 921 a násl., 928 a násl. a 4819 a násl. spisu. Příloha byla zaheslovaná. Jde o dokument Zadávací dokumentace „Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře“, zadavatel Olomoucký kraj.  Jde o 13stránkový rozpracovaný dokument – vyplněná je pouze část 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky, který je identifikován jako: dodávka a implementace KDS a KDR, vytvoření metodiky, školení a záruční podpora, l. č. 4820 a násl. spisu.

[327] L.č. 923 a násl. spisu.

[328] L.č. 933 a 934 spisu.

[329] L.č. 941 a násl. spisu.

[330] L.č. 925, 926 spisu.

[331] L.č. 926/2, 4665 a násl. spisu.

[332] L.č. 927 spisu.

[333] L. č. 931 a 932, 4716 a násl. spisu.

[334] Dokument obsahuje Popis HW a SW nároků na zabezpečení implementace systémů ICZ DESA; vytvořeno: 24. 6. 2011 12:25, Autor poslední změny: [Příjmení]).

[335] Jde o 35 stránkový dokument s komentáři – zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Implementace Krajské digitální spisovny a Krajského digitálního repozitáře; vytvořeno: 24. 6. 2011 14:22, autor: přidat autora.

[336] L.č. 937 a násl., 4732 a násl., 5048 a násl. spisu.

[337] L.č. 938 spisu.

[338] L.č. 943 spisu.

[339] L.č. 944, 945, 4662 a násl. spisu.

[340] L.č. 947 a 948 spisu.

[341] L.č. 949 spisu.

[342] L.č. 950 a násl. spisu.

[343] Investiční fáze 6.000.000,00 anebo 9.500.000,00 a provozní fáze 5.500.000,00, příp. 8.500.000,00. Dle vlastností dokumentu je autorem poslední změny [příjmení],naposledy upraveno 1.7.2011 14:35, l.č. 1026/2 a násl., příloha l.č. 4660 až 4661 spisu.

[344] Digitální mapa veřejné správy, Data Warehouse a Business intelligence, l.č. 1028 spisu.

[345] L.č. 1029/2 spisu.

[346] L.č. 1047 spisu.

[347] L.č. 1048 a násl., 1050 spisu.

[348] L.č. 1028/2 spisu.

[349] L.č. 1029 spisu.

[350] L.č. 1032 spisu.

[351] L.č. 1033 a násl. spisu.

[352] L.č. 1045/2 spisu.

[353] L.č. 1045 spisu.

[354] L.č. 5597 a násl. spisu

[355] Změny v dokumentu prováděl [prijmeni], např. vypustil část 1. 101. 1 obsahující seznam významných služeb v části Technické kvalifikační předpoklady, l.č. 5602 a násl. spisu.

[356] L.č. 1046/2 spisu.

[357] L.č. 1060 spisu.

[358] L.č. 1062/2 spisu.

[359] L.č. 1063, 1063/2 spisu.

[360] L.č. 1064 spisu.

[361] Viz Usnesení z 70. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 8. 2011, l.č. 1085 spisu.

[362] L.č. 1062 spisu.

[363] Email z emailové schránky [jméno.příjmení]@autocont.cz, l. č. 5054 spisu.

[364] Viz Usnesení z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012, l.č. 1105 spisu.

[365] L.č. 1123 a násl. spisu.

[366] Viz Usnesení z 86. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 3 2012, l.č. 1119 spisu.

[367] L.č. 1109/2 spisu.

[368] L.č. 1121 spisu.

[369] L.č. 1125 spisu.

[370] L. č. 4952 spisu.

[371] L.č. 4953 spisu.

[372] L.č. 3093 a násl. spisu.

[373] L.č. 6798 a násl. spisu.

[374] L.č. 1185 spisu.

[375] L.č. 1186 a 1187, 1189 spisu.

[376] L.č. 1189 a násl. spisu.

[377] Podkapitola 9.10.1.1 – AC …, 9.10.1.2 – ICZ, 9.10.1.3 – A-Scan, 9.10.1.4 – Asseco, 9.10.1.5 až 9.10.1.8 – TESCO SW.

[378] L.č. 1199 a násl. spisu.

[379] Adresář na externí paměti zajištěné při prohlídce jiných prostor a pozemků ve společnosti AC (DUsers[příjmení]AppDataLocalMicrosoftOneNote15.0Záložní kopie/Osobní), vizl.č. 5394 a násl. spisu.

[380] V případě, že je v citacích přeškrtnutý text, jde o přesný opis části dokumentu.

[381] V dolní části tabulky je úkol Schůzky a u něj uvedeno 08.30[Příjmení] (I.CZ).

[382] Ve vlastnostech záznamu je uvedeno [Příjmení Jméno] v 19.4.2012 9:00, l.č. 5397 spisu.

[383] Ve vlastnostech záznamu je uvedeno [Příjmení Jméno] v 19.4.2012 9:55, l.č. 5398 spisu.

[384] Ve vlastnostech záznamu je uvedeno [Příjmení Jméno] v 22.4.2012 21:28, l.č. 5406/2 a násl. spisu.

[385] L.č. 1239 spisu.

[386] L.č. 1240 spisu.

[387] L.č. 1253 a násl. spisu.

[388] L.č. 1255 a násl. spisu.

[389] L.č. 1286 spisu.

[390] L.č. 1285/2spisu.

[391] L.č. 1195 a násl. spisu.

[392] L.č. 1203 a násl. spisu.

[393] L.č. 1233 spisu.

[394] L.č. 1228 spisu.

[395] L.č. 1229 spisu.

[396] L.č. 1250 spisu.

[397] L.č. 1252 spisu.

[398] L.č. 1257 spisu.

[399] L.č. 1258 a násl. spisu.

[400] Dotaz se týká požadavků na vybavení krajské digitalizační jednotky.

[401] L.č. 1267 spisu.

[402] L.č. 1268 spisu.

[403] L.č. 1271 spisu.

[404] L.č. 1272 spisu.

[405] Přílohu emailu tvoří tabulka se 4 položkami: i) v tom KDS, KDR, ii) Gordic napojení na ESS, iii) KDJ a iv) Digitalizace službou

[406] L.č. 1282 spisu.

[407] L.č. 1284 spisu.

[408] L.č. 1305 spisu.

[409] V kopii je email zaslán i na pracovníky AC a Merit.

[410] L.č. 1295 spisu.

[411] L.č. 1296 a násl. spisu.

[412] L.č. 1300 spisu.

[413] L.č. 1301 spisu.

[414] L.č. 1310 a násl. spisu.

[415] L.č. 1322 spisu.

[416] L.č. 1323 a násl. spisu.

[417] Příloha je shodná (dokument Doplnění informací do nabídky_120421_v2.docx), l.č. 1340 spisu.

[418] L.č. 1345 spisu.

[419] Ibid.

[420] L.č. 5657 a násl. spisu.

[421] V závorce u jednotlivých dílčích projektů jsou uvedeny částky (včetně DPH) uvedené ve sloupci Kalkulace po dodavatelích v části Investiční fáze, a společnosti, které jsou uvedeny ve sloupci Dodavatel v části Investiční fáze.

[422] Částky jsou uvedeny pouze u dílčího projektu 1a Vedení projektu.

[423] Částky jsou uvedeny u dílčího projektu 4. Integrace vnitřního systému úřadu v části Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav, Integrační platforma, Portál úředníka a Majetek.

[424] Částky jsou uvedeny u jednotlivých částí dílčího projektu 6. Technologické centrum.

[425] Částky jsou uvedeny u dílčího projektu 3. Digitalizace a ukládání, a to v části krajská digitální spisovna a Krajský Digitální repozitář.

[426] Částky jsou uvedeny u dílčího projektu 2. Digitální mapa veřejné správy.

[427] Částka je uvedena u dílčího projektu 3. Digitalizace a ukládání, a to v části Digitalizované a uložené dokumenty (dodávka).

[428] Částky jsou uvedeny u dílčího projektu 4. Integrace vnitřního systému úřadu v části Rozšíření vazeb IS a u dílčího projektu 5. Datový sklad v části Datové tržiště a Servis a údržba.

[429] Ve vlastnostech dokumentu uvedeno – autor: [prijmeni],autor poslední změny: [Příjmení Jméno],naposledy upraveno: 26.4.2012 17:10, l.č. 4829 a násl. spisu.

[430] L.č. 1387 spisu.

[431] L.č. 1205 spisu.

[432] L.č. 1323 spisu.

[433] L.č. 1347 a násl. spisu.

[434] V kalendáři [jméno.prijmeni]@tescosw.cz je u data 26. 4. 2012 poznámka smlouva I.CZ, l.č. 1368/2 spisu.

[435] L.č. 1365 a násl. spisu.

[436] L.č. 1338 spisu.

[437] L.č. 1310 a násl. spisu.

[438] L.č. 1346 spisu.

[439] L.č. 1351 spisu.

[440] L.č. 1350 spisu.

[441] L.č. 1352 a násl. spisu.

[442] L.č. 1369 a násl. spisu.

[443] L.č. 1444 spisu.

[444] Viz Usnesení z 91. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 5. 6. 2012, l.č. 1515/2 spisu.

[445] L.č. 3098 a 3099 spisu.

[446] L.č. 1547 a násl. spisu.

[447] L.č. 1573 a 1574 spisu.

[448] L.č. 1629 a násl., 3100 a násl. spisu.

[449] L.č. 1666, 3108 a násl.  spisu.

[450] L.č. 1667 spisu.

[451] L.č. 1714 spisu.

[452] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.

[453] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.

[454] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[455] V rámci projektu Olomouc byly vypsány další zakázky, které s veřejnou zakázkou Olomouc souvisely a které mohly být, příp. byly jednáním účastníků rovněž dotčeny (tvorba studie proveditelnosti, tvorba zadávací dokumentace).

[456] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz např. rozsudek Soudního dvora C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P až C‑208/02 P a C‑213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).

[457] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 ZOHS 188 je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 SFEU, pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura.

[458] Oznámení o dohodách de minimis je uveřejněno na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[459] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, bod 26.

[460] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213. 

[461] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.

[462] Viz Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 446 s., str. 210, 211, 217.

[463] Viz např. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 7 Afs 122/2009, odst. 42.

[464] Obdobně viz např. rozsudek ECJ ze dne 24. 6. 2015 ve věci „Fresh Del Monte Produce v Commission“, C-293/13P,odst. 156.

[465] Podle Soudního dvora EU je existence společného jednotícího plánu rozhodujícím aspektem pro posouzení jednání jako trvajícího/pokračujícího narušení hospodářské soutěže, viz např. rozsudek ECJ ze dne 26. 1. 2017 ve věci „Duravitand Others v Commission“, C-609/13P, odst. 117.

[466] Srov. např. rozsudek Soudního dvora v případě T -334/94 ze dne 14. 5. 1998 ve věci Sarrio SA, [1998] ECR II-1439, odst. 118.

[467] Podle § 21d odst. 1 ZOHS 188 však leží důkazní břemeno tvrzení o aplikovatelnosti výjimky dle § 3 odst. 4 tohoto zákona na účastnících řízení. 

[468] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.

[469] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007,str. 192.

[470] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.

[471] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.

[472] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.

[473] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[474] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.

[475] Viz např. rozsudek Soudu prvního stupně T-259/02, T-264/02, T-271/02 ze dne 14. 12. 2006 ve věci Raiffeisen Zentralbank Österreich, ECR II-5196, odst. 326.

[476] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že právnická osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě.

[477] Srov. např. rozsudek Tribunálu v případě T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci Industrie and British Gypsum [1993], ECR II-389, bod 165.

[478] Úřad zde upouští od podrobnějšího rozlišování mezi úmyslem přímým a nepřímým, neboť v dané souvislosti je to irelevantní a nijak by se nepromítlo do stanovení výše sankce.

[479] Přípis společnosti Asseco Central Europe, a.s. ze dne 8. 9. 2020 - l.č. 6933 až 6941 spisu, přípis společnosti MERIT GROUP, a.s. ze dne 16. 9. 2020 – l.č. 6942 až 6946 spisu, přípis společnosti ICZ a.s. ze dne 14. 9. 2020 a ze dne 12. 10. 2020 - l.č. 6947 až 7164 a 7289 až 7290 spisu, přípis společnosti AUTOCONT a.s. ze dne 17. 9.2020 – l.č. 7165 až 7180 spisu, přípis společnosti TESCO SW a.s. ze dne 24. 9. 2020 – l.č. 7181 až 7261 spisu, přípis společnosti FPO s.r.o. ze dne 24. 9. 2020 – l.č. 7262 až 7266 spisu.

[480] Zaručuje komplexní shodu kopírovaných dat s jejich originálem.

[481] Ze dne 12. 10. 2020, l. č. 7290 spisu.

[482] Bod 2 rozsudku Soudního dvora Evropské unie T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Komise v. Akzo Nobel NV a další.  

[483] Viz přípis Policie ČR č.j. NCOZ-610-3251/TČ-2016-417801 ze dne 21. srpna 2017, l.č. 3066 a násl. spisu.

[484] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2,
str. 72.

[485] Dle Zásad je výchozí podíl u kategorie velmi závažných deliktů stanoven do 3% hodnoty prodejů/obratu dosaženého konkrétním soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém relevantním trhu. Základní částka pokuty u těchto typů dohod je dle Nových zásad stanovena mezi 5 až 15 % hodnoty tržeb (obratu) dosaženého soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se narušení soutěže přímo či nepřímo týká.

[486] Účinných do 23. 4. 2018, viz www.uohs.cz.

[487] Vypočtená hodnota koeficientu se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem nahoru. Současně platí, že v případě jednání trvajícího méně než 12 měsíců je koeficient času roven 1.

[488] Dle Zásad i Nových Zásad mezi přitěžující okolnosti, které mohou vést k navýšení pokuty, patří mj. vedoucí či iniciační role účastníka řízení či úmyslné porušení zákona (maximální možné navýšení je 50 % nebo 70 %).

[489] Celkový čistý obrat soutěžitele AC + celkový čistý obrat společnosti CAD Studio s.r.o., která byla ještě jeho součástí, l.č. 7421 spisu.

[490] Veřejná zakázka Přerov Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11.

[491] Přinejmenším v období od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013, tj. 40 započatých kalendářních měsíců.

[492] L.č. 7423 spisu.

[493] Veřejná zakázka Přerov Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11.

[494] Přinejmenším v období od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013, tj. 40 započatých kalendářních měsíců.

[495] L.č. 6369 a násl. a 6375 a násl. spisu.

[496] L.č. 6367 a násl. spisu.

[497] L.č. 5788 a násl. spisu.

[498] L.č. 6401 a násl. spisu.

[499] L.č. 6441 a násl. spisu.

[500] L.č. 5941 a násl. spisu.

[501] L.č. 6397 a násl. spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz