2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu proti společnosti JIP, které bylo zmíněno na Svatomartinské konferenci Úřadu.

Dne 13. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad vede správní řízení ve věci platnosti smlouvy mezi HZS hl. m. Praha a společností Patrol Group s.r.o., příp. zaslání rozhodnutí v dané věci.

Dne 3. 1. 2020 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik podnětů k zahájení řízení podala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. za roky 2015 - 2019 a kolik z těchto žádostí bylo rozhodnuto v jejich prospěch.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí obou rozhodnutí ve věci Booking.com B. V. nebo odůvodnění, jakým způsobem Úřad odůvodnil neshledání tzv. dohod o zúžené paritě cen v rozporu s hospodářskou soutěží.

Dne 10. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech výstupů Úřadu ze sektorového šetření v oblasti elektronického obchodování.

Dne 27. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí spisové značky, pod kterou Krajský soud v Brně projednává žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2018 č. j. ÚOHS-R0165/2018/VZ a poskytnutí kopie dané žaloby nebo sdělení, že taková žaloba nebyla podána.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací k veřejnému slyšení v rámci veřejné konzultace v oblasti VZ.

Dne 23. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci návrhu na vypsání podpor pro obnovitelné zdroje.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spisu vedeného pod sp. zn. D0267/2019/VP.

Dne 16. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 12. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad zahájil správní řízení ve věci P0421/2018/KD.

Dne 11. 12. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby společnosti FORTUNA GAME a.s. proti neohlášenému zásahu provedeném Úřadem.

Dne 27. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí druhostupňového rozhodnutí Úřadu, kterým předseda Úřadu zamítl rozklad společnosti TCM Herbs, s.r.o.

Dne 25. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 11. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se šetření společnosti ČD Cargo, a.s.

Dne 18. 11. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o složení rozkladových komisí Úřadu, na základě jejichž návrhu bylo rozhodnuto ve věci sp. zn. R0131/2019/VZ a sp. zn. V0166/2019/PZ.

Dne 21. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se fúze České pojišťovny, a.s. a Generali pojišťovny a.s.

Dne 30. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-S0206/2019/VZ-16576/2019/521/JRo ze dne 13. 6. 2019.

Dne 30. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 10. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se počtu zahájených správních řízení o přestupku dle § 8a odst. 1 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých zákonů v oblasti veřejné podpory a o změně některých zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a to v letech 2014 – 2018.

Dne 18. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, v jakém stadiu se nachází šetření veřejné zakázky „Revitalizace návsi Sebečice“.

Dne 15. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci veřejné zakázky "Speciální dopravní technika - terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS - 11 ks".

Dne 4. 10. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se metodik spisového řádu Úřadu, skartačního řádu, podpisového řádu, organizačního řádu, rodného listu eSSL.

Dne 30. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královehradeckého kraje".

Dne 25. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se správního řízení ve věci Czech Coal Services, a. s., a Severní energetická, a. s.

Dne 23. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 9. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně podnětu společnosti Archaia Brno ze dne 24. 6. 2019 ve věci výstavby nádrže v Nových Heřminovech.

Dne 23. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se rozkladových komisí Úřadu.

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 27. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí či jiné písemnosti, kterou byla vyřízena stížnost či podnět (resp. i případné navazující správní řízení) týkající se veřejné zakázky nazvané "Přednádražní prostor Havířov".

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 26. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací o rozhodnutích, kterými Úřad rozhodl jako správní orgán 1. stupně o vyloučení odkladného účinku rozkladu.

Dne 9. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí složení rozkladové komise, která rozhodovala o rozkladu v rámci řízení zahájeného dne 23. 4. 2018 a současně o rozkladu proti rozhodnutí č. j. S0477/2017/VZ. Dále žadatel požaduje zaslat jednací řád aktuální v době specifikovaného správního řízení.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 20. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se usnesení Parlamentu ČR č. 653 z roku 2019, smluv Úřadu s advokátními kancelářemi, a dále počty právnicky vzdělaných osob pracujících na Úřadě.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, kolik podnětů ve věci veřejných zakázek obdržel Úřad v roce 2017, 2018 a od 1.1.2019 do 30.6.2019. Kolik správních řízení bylo na základě těchto podnětů zahájeno. Dále žadatel požaduje zaslat sdělení k podnětům.

Dne 3. 9. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 13. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se zadavatele veřejných zakázek ČD Cargo, a. s.

Dne 28. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nutnosti vyhlásit výběrové řízení na stavbu mostu, pokud stavební firmu vlastní pouze město.

Dne 22. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 8. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů předložených obcí Sebečice v rámci šetření veřejné zakázky na revitalizaci návsi Biskoupky a veřejné zakázky na rekonstrukci stodůlky Sebečice.

Dne 16. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí ve věci zneužití dominantního postavení společnosti CHAPS spol. s r.o. na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech, a dále pak poskytnutí odpovědi Úřadu podateli podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0092/2017/KD, který se týkal společnosti Uber B.V.

Dne 12. 6. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 30. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se tzv. kartelových dohod o stavebních zakázkách v Prostějově, a to zda potrestané společnosti již uhradily uložené pokuty a pokud ne, do jakého termínu tak mají učinit.

Dne 3. 7. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 7. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu členů rozkladových komisí Úřadu, které podávaly návrhy předsedovi Úřadu v rozkladech R173/2012, R79/2014, R0073/2019 podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení sp. zn. S594/2011/VZ.

Dne 5. 8. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí protokolu o kontrole týkajícího se veřejné zakázky na revitalizaci návsi v obci Sebečice a podkladů k této zakázce předložených obcí Sebečice.
Dne 25. 6. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0140/2019/VZ-15242/2019/533/Ame ze dne 31. 5. 2019.
Dne 21. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.
Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně stavu notifikace úhrady čistých nákladů za poskytování poštovních služeb a poskytnutí všech přípisů a dokumentů, které si Úřad a Evropská komise v souvislosti s předmětnou notifikací vyměnily.
Dne 21. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu zaslané společnosti Flixbus CZ ve věci kartelové dohody se společností RegioJet.

Dne 20. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 6. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se odpovědnosti za přestupek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 27. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí počtu znaleckých posudků, které si Úřad nechal vypracovat pro účely své rozhodovací činnosti za roky 2016, 2017 a 2018.
Dne 12. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

 Příloha

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se rozhodnutí S189/2018/VS.

Dne 30. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 23. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se nezaplacených podnětů.

Dne 6. 6. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. 

 Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se náhrady škod dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Dne 24. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí vyjádření Úřadu ze dne 7. 2. 2011 ve věci sp. zn. S65/2012/VZ týkající se města Litomyšl.

Dne 2. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 5. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-V0025/2019/VZ-10521/2019/321/ZSř ze dne 12. 4. 2019.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se důvodové zprávy k vládnímu návrhu 637/0 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k § 262, kde je mimo jiné uvedeno, že „toto ustanovení je inspirováno zahraniční úpravou a má výrazně přispět k efektivitě dozorového řízení“. Žadatel požadoval poskytnutí informace, o kterou konkrétní zahraniční úpravu se jedná.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad již někdy uskutečnil šetření na místě v soukromých nebo veřejných prostorách, dopravních prostředcích apod. (§ 21 g zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů), při kterých byl potřeba předcházející souhlas soudu. Pokud ano, žadatel požaduje sdělit celkový počet takových správních řízení a jejich spisové značky, pokud už v nich bylo zveřejněno rozhodnutí.

Dne 3. 5. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se pronájmu bytů pro předsedu Úřadu a jeho místopředsedy.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o působnosti Mgr. Rafajové na Úřadě.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu podnětů podaných u Úřadu v jednotlivých měsících od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019 a v kolika případech nebyl zaplacen zákonný poplatek.

Dne 30. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 19. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 3. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 28. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015-2018 a počtu žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody u soudu.

Dne 12. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 17. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se rozkladových komisí Úřadu.

Dne 1. 3. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 29. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně rozkladových komisí Úřadu. Konkrétně seznam členů, procesních pravidel pro jejich výběr a seznam rozhodnutí Úřadu od 1. 1. 2017, kdy se předseda Úřadu odchýlil od návrhu rozkladové komise.

Dne 12. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0272/2018/VZ-26587/2018/522/JKr ze dne 11. 9. 2018.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 18. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí Úřadu ve věci návrhu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a.s.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 9. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Úřadem č. j. ÚOHS-S0406/2017/VZ-34610/2017/521/OPi, č. j. ÚOHS-R0223/2017/VZ-03353/2018/322/HSc, č. j. ÚOHS-S0406,0429,0504/2017,0016/2018/VZ-13640/2018/521/OPi a rozhodnutí vydané pod sp. zn. ÚOHS S0406,0429,0504/2017,0016/2018/VZ ze září 2018.

Dne 11. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 5. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0402/2018/VZ-36419/2018/511/MCh.

Dne 16. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 7. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně městské podpory poskytované hokejovému klubu Pardubice.

Dne 16. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 21. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí všech rozhodnutí Úřadu, na kterých se podílela Eva Kubišová, a to rok, případ, rozhodnutí.

Dne 5. 4. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 1. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, které zaslala Úřadu obec Sebečice v rámci šetření veřejné zakázky na opravu požární zbrojnice na Biskoupkách.

Dne 17. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 10. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí prvostupňového i druhostupňového rozhodnutí ve věci kartelových dohod týkajících se stavebních zakázek v Prostějově.

Dne 24. 4. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 6. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0127/2017/TS-31259/2018/461/DDa ze dne 24. 1. 2019.

Dne 21. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 8. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu o rozkladu ze dne 24. 4. 2018 ve věci sp. zn. ÚOHS-S0041/2017/KD.

Dne 25. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 12. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se narušování hospodářské soutěže při vydávání obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazard.

Dne 27. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 9. 3. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců Úřadu, kteří vyřizují náhrady škody a újmy a regresní úhrady a informace, kolik z těchto zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Dne 13. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 3. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu či jiné písemnosti, kterou byla vyřízena stížnost či podnět (resp. i případné navazující správní řízení) týkající se veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce domů na ulici Mládí a M. Pujmanové“ v Havířově.

Dne 18. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 15. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda Úřad rozhodoval ve věci, ve které by přezkoumával takový postup, kdy zadavatel vyloučil konkrétní obchodní společnost ze zadávacího řízení nebo zadavatel zadal veřejnou zakázku malého rozsahu navzdory zákazu, a to ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů? Pokud ano, žadatel požaduje sdělit čísla jednací. Dále žádal o informaci, zda Úřad rozhodoval ve věci, ve které by přezkoumával takový postup, kdy zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, žadatel požaduje sdělit čísla jednací.

Dne 27. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 22. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu ve věci zneužití významné tržní síly společnostmi BILLA, spol. s r.o., Penny Market s.r.o. a Rewe Buying Group s.r.o.

Dne 4. 3. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 4. 2. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se spojení soutěžitelů, konkrétně společnosti Vivendi water Česká republika, s.r.o. a jejích přímých konkurentů společností Vodárna Kladno – Mělník, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Dne 18. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 14. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").
Žadatel požadoval poskytnutí nedůvěrné verze rozhodnutí Úřadu ve věci Booking.com, o kterém Úřad informoval ve své tiskové zprávě dne 18. 12. 2018 a současně informace, zda byl v dané věci podán rozklad.
Dne 24. 1. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ").

Žadatel požadoval poskytnutí informace, jak bylo naloženo s jeho podnětem, který podal u Úřadu dne 11. 6. 2018.
Dne 11. 2. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 25. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí veškerých řízení a souvisejících sp. zn. Úřadu týkajících se Usnesení Vlády ČR ze dne 11. 10. 2017 č. 713. Současně poskytnutí všech návrhů na zahájení řízení a kopie vydaných rozhodnutí.
Dne 8. 2. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 16. 1. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí z roku 1997, kterým Úřad povolil spojení soutěžitelů Lesní společnost Jihomoravské lesy, a.s. a Vítkovské lesy, a. s.
Dne 29. 1. 2019 byla požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

Příloha 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „Úřad") obdržel dne 31. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami. Dne 15. 1. 2019 byla požadovaná informace částečně poskytnuta.

Příloha 

cs | en