Pokuta Zlínu 200 tisíc potvrzena

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 22. března 2006 potvrdil uložení dvousettisícové pokuty Statutárnímu městu Zlín.

Zadavatel opakovaně porušil zákon o zadávání veřejných zakázek při dodávkách výpočetní techniky. Již v roce 2001 rozšířil plnění původní zakázky, aniž by vymezil množství dodávek a služeb. Zakázka byla navíc zadána netransparentně přímo společnosti IMPROMAT-COMPUTER bez výběrového řízení. Za toto provinění uložil ÚOHS zadavateli již v roce 2002 pokutu 95 tisíc korun. Přesto město Zlín pokračovalo dále v porušování zákona, za což mu byly v roce 2005 ve dvou správních řízeních uloženy pokuty v souhrnné výši 250 tisíc korun. Proti padesátitisícové pokutě se zadavatel neodvolal, proti dvousettisícové naopak podal rozklad.

Zadavatel v podaném rozkladu neuvedl žádné skutečnosti, které by mohly vést ke snížení pokuty. Při zadání zakázky opakovaně zcela vyloučil soutěž mezi uchazeči, na což byl v minulosti Úřadem upozorněn a byla mu proto nyní uložena pokuta v horní hranici zákonné sazby.

Město Zlín patří k nejčastěji pokutovaných zadavatelům z řad měst a obcí. Celková částka uložených sankcí činí přes půl milionu korun. Z toho z loňského roku jde mj. o zakázky na provozovatele útulku pro zvířata v nouzi Vršava – 15 tisíc, zakázka na pojištění 50 – tisíc, správu bytů a nebytových prostor – 70 tisíc, kamerový dohlížecí systém – 5 tisíc.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz