Brněnské zakázky v rozporu se zákonem

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal v minulých dnech několik rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách zadaných v Brně.

Vůbec poprvé přitom zakázal plnění již uzavřené smlouvy. Jedná se o nadlimitní zakázku na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Po provedení posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo Statutární město Brno o přidělení zakázky společnosti SITA Moravia. Proti tomu se k ÚOHS odvolal neúspěšný uchazeč AVE CZ.

Zadavatel pochybil tím, že jako dílčí kritéria pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil i kritéria, která ale nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče. Nesplnění kvalifikačního kritéria vede k vyřazení uchazeče. Naproti tomu nesplnění dílčího kritéria se projeví nižším bodovým ohodnocením. Příkladem je podmínka vybavení sběrných středisek sběrnými nádobami, kde jde jasně o prokázání technické způsobilosti uchazeče, které se vztahuje k osobě uchazeče a nikoli k předmětu zakázky, jak je tomu u dílčích hodnotících kritérií. V tomto případě jde o zásadní pochybení učiněné již v oznámení výběrového řízení, které mohlo mít podstatný vliv na stanovení pořadí nabídek. Dalším pochybením je fakt, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje popis hodnocení s odůvodněním. Hodnotící komise dále použila metodu, která je v rozporu s vyhláškou popisující metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti.

Město Brno porušilo zákon také v případě zakázky na agendový informační systém. V zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezilo předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. ÚOHS proto zadavateli uložil zrušit zadávací řízení. Pochybila také městská část Brno-sever v zakázce na zabezpečení zimní údržby komunikací, které byla uložena pokuta 3 tisíce korun. Pokuta 15 tisíc korun byla uložena městské části Královo Pole za pochybení v zakázce na zateplení několika domů. Všechna výše uvedená rozhodnutí jsou s výjimkou případu z Králova Pole pravomocná.

Statutární město Brno patří k nejvíce pokutovaným zadavatelům. Sankce v souhrnu z minulých let činí přes půl milionu (zejména jde o případy z roku 2002 - např. rekonstrukce Janáčkova divadla, opravy Nové radnice). Více než půl milionu bylo uloženo v roce 2001 i městské části Brno střed. Sankci 150 tisíc dostala loni radnice v Žabovřeskách.

ÚOHS zaznamenal pochybení také v případě dalších zakázek z brněnského prostředí, zadavatelem však není město. V lednu 2006 bylo zrušeno zadávací řízení, týkající se vybudování odstavného nádraží (zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty). ÚOHS také uložil dosud nepravomocně pokutu 200 tisíc korun společnosti Teplárny Brno za chybné přidělení zakázky na úvěr na přefinancování dluhopisů. Teplárny uzavřely smlouvu s ČSOB a HVB Bank. Jedná se přitom o nabídku, která nesplnila zadávací podmínky.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz