Brněnské zakázky v rozporu se zákonem

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal v minulých dnech několik rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách zadaných v Brně.

Vůbec poprvé přitom zakázal plnění již uzavřené smlouvy. Jedná se o nadlimitní zakázku na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Po provedení posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo Statutární město Brno o přidělení zakázky společnosti SITA Moravia. Proti tomu se k ÚOHS odvolal neúspěšný uchazeč AVE CZ.

Zadavatel pochybil tím, že jako dílčí kritéria pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil i kritéria, která ale nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče. Nesplnění kvalifikačního kritéria vede k vyřazení uchazeče. Naproti tomu nesplnění dílčího kritéria se projeví nižším bodovým ohodnocením. Příkladem je podmínka vybavení sběrných středisek sběrnými nádobami, kde jde jasně o prokázání technické způsobilosti uchazeče, které se vztahuje k osobě uchazeče a nikoli k předmětu zakázky, jak je tomu u dílčích hodnotících kritérií. V tomto případě jde o zásadní pochybení učiněné již v oznámení výběrového řízení, které mohlo mít podstatný vliv na stanovení pořadí nabídek. Dalším pochybením je fakt, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje popis hodnocení s odůvodněním. Hodnotící komise dále použila metodu, která je v rozporu s vyhláškou popisující metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti.

Město Brno porušilo zákon také v případě zakázky na agendový informační systém. V zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezilo předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. ÚOHS proto zadavateli uložil zrušit zadávací řízení. Pochybila také městská část Brno-sever v zakázce na zabezpečení zimní údržby komunikací, které byla uložena pokuta 3 tisíce korun. Pokuta 15 tisíc korun byla uložena městské části Královo Pole za pochybení v zakázce na zateplení několika domů. Všechna výše uvedená rozhodnutí jsou s výjimkou případu z Králova Pole pravomocná.

Statutární město Brno patří k nejvíce pokutovaným zadavatelům. Sankce v souhrnu z minulých let činí přes půl milionu (zejména jde o případy z roku 2002 - např. rekonstrukce Janáčkova divadla, opravy Nové radnice). Více než půl milionu bylo uloženo v roce 2001 i městské části Brno střed. Sankci 150 tisíc dostala loni radnice v Žabovřeskách.

ÚOHS zaznamenal pochybení také v případě dalších zakázek z brněnského prostředí, zadavatelem však není město. V lednu 2006 bylo zrušeno zadávací řízení, týkající se vybudování odstavného nádraží (zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty). ÚOHS také uložil dosud nepravomocně pokutu 200 tisíc korun společnosti Teplárny Brno za chybné přidělení zakázky na úvěr na přefinancování dluhopisů. Teplárny uzavřely smlouvu s ČSOB a HVB Bank. Jedná se přitom o nabídku, která nesplnila zadávací podmínky.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

13. května 2021 / NSS potvrdil správnost rozhodnutí Úřadu o pokutě 1,5 milionu korun pro město Třebíč Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil...

12. května 2021 / Druhý metodický den se zaměří na hodnocení nabídek - aktualizováno Ve čtvrtek 27. května 2021 uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý metodický den veřejného zadávání, který se bude týkat tématu nastavení hodnoticích kritérií a

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz