Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek

23. 8. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena pokuta ve výši 500 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přestupku se zadavatel dopustil v souvislosti s uzavíráním smluv na zajištění služeb servisu a údržby elektro – silnoproud/slaboproud (telematika) na jednotlivých úsecích dálnic ČR. Konkrétně zadavatel v období v období od 28. 1. 2019 do 6. 10. 2021 na základě pravidelně uzavíraných smluv úplatně pořídil od celkem 10 různých dodavatelů plnění spočívající v údržbě silnoproudých zařízení v celkové výši 37 302 151,15 Kč bez DPH, bez provedení zadávacího řízení nebo jiným zákonným způsobem. Dále v období od 14. 2. 2019 do 15. 9. 2021 na základě pravidelně uzavíraných smluv zadavatel úplatně pořídil od celkem 13 různých dodavatelů plnění, jehož předmětem byla údržba slaboproudých zařízení a telematických systémů na jednotlivých úsecích dálnic ČR v celkové výši 62 001 759,82 Kč bez DPH, bez provedení zadávacího řízení nebo jiným možným postupem předvídaným zákonem.

Podle Úřadu se jednalo o tzv. zakázky pravidelné povahy a zadavatel měl tedy v daném případě postupovat podle § 19 odst. 1 ZZVZ. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota plnění přesáhla částku 2 000 000 Kč bez DPH, která je limitem pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, měly být jednotlivé veřejné zakázky zadávány v zadávacím řízení.

Zadavatel v rozkladu především namítal, že jednotlivé smlouvy byly uzavírány Středisky správy a údržby dálnic (dále jen SSÚD), což jsou podle něj provozní jednotky s funkční samostatností, a předpokládaná hodnota tedy má být stanovena pouze na úrovni jednotlivých SSÚD, a nikoliv na úrovni zadavatele jako celku. Stěžejní část přezkumu se tedy věnovala posouzení splnění podmínek pro funkční samostatnost daných provozních jednotek podle § 17 zákona.

Předseda Úřadu tuto argumentaci zamítl (podobně jako prvoinstanční orgán) s tím, že SSÚD nelze považovat za samostatné provozní jednotky, protože jejich finanční samostatnost je relativní, zadávací řízení neprovádí samostatně a rozhodnutí o realizaci veřejných zakázek není pouze na SSÚD, ale do celého procesu zadávání vstupují o jiné úrovně vedení zadavatele.

Předseda Mlsna zamítl také námitku proti uložené pokutě, protože sankci ve výši necelých 7 % z celkové možné sazby neshledal jako nepřiměřenou.

Tiskové oddělení ÚOHS

23/0116 – R88/2023

 

6. prosince 2023 / Metodické dny v novém kabátě, první bude už 18. ledna o uveřejňování smluv Pokud jste veřejný zadavatel, dodavatel nebo se zajímáte o oblast veřejného zadávání z profesních důvodů a oblíbili jste si metodické dny pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

7. listopadu 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných...

3. října 2023 / Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících...

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz