Začal druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách

17. 5. 2023
Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání začal na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže prvním dnem druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách.

Účastníky přivítal předseda ÚOHS Petr Mlsna, který zdůraznil význam veřejného zadávání, jehož prostřednictvím jsou každoročně investovány stovky miliard z veřejných rozpočtů.

Úvodní přednáškový blok zahájila místopředsedkyně Úřadu Markéta Dlouhá, která shrnula rozhodovací činnost dozorového orgánu a upozornila také na již uskutečněné i probíhající novelizace zadávací legislativy. Právě projednávanou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek se posléze podrobněji zabývala náměstkyně ministra pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová, která referovala také o metodické činnosti a projektech Strategie veřejného zadávání a Akční plán udržitelného investování. Úvodní panel zakončil předseda Úradu pre veřejné obstarávanie Slovenské republiky Peter Kubovič, který představil aktuální témata v oblasti veřejného zadávání u našich východních sousedů.

Následně vystoupili zástupci správního soudnictví David Raus (Krajský soud v Brně) a Petr Mikeš z Nejvyššího správního soudu. Prvně jmenovaný se v teoretické rovině zamýšlel nad kontroverzní možností, aby se dozorový orgán nemusel zabývat návrhy tzv. kverulantů, jinak řečeno též obstrukčními či šikanozními podáními. Soudce Mikeš poté obsáhle prezentoval problematiku dělení veřejných zakázek na řadě příkladů z rozhodovací praxe ÚOHS i soudů.

Aktivní legitimace k podání návrhu, změny závazků ze smlouvy, dynamický nákupní systém a rámcové dohody, to vše na základě rozhodovací činnosti ÚOHS i slovenského ÚVO byly předmětem třetího přednáškového bloku, v jehož rámci vystoupili Michal Kobza a Petr Vévoda (oba ředitelé odborů VZ ÚOHS), Branislav Hudec z ÚVO a Vladimír Studnička z MMR.

O závěr programu prvního dne se postarali Adéla Havlová, Tomáš Machurek (oba z Asociace pro veřejné zakázky) a Michal Petřík (časopis Veřejné zakázky) s prezentací na téma předběžných tržních konzultací a paralelní kulatý stůl, kterému předsedali zástupci odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS.

Majova konference 2023

 

Majova konference 2023

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/067

 

15. září 2023 / V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl rozkladu Dopravního podniku hlavního města Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně zrušeno...

14. září 2023 / Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023...

23. srpna 2023 / Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic ČR a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, jímž byla tomuto zadavateli uložena...

10. srpna 2023 / ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 tisíc korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna opětovně rozhodl v případě veřejné zakázky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na zajištění informační...

17. července 2023 / Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce...

4. července 2023 / ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

22. června 2023 / Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval svůj sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy, do něhož nově zahrnula další významná rozhodnutí až do konce...

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz