Začal druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách

17. 5. 2023
Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání začal na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže prvním dnem druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách.

Účastníky přivítal předseda ÚOHS Petr Mlsna, který zdůraznil význam veřejného zadávání, jehož prostřednictvím jsou každoročně investovány stovky miliard z veřejných rozpočtů.

Úvodní přednáškový blok zahájila místopředsedkyně Úřadu Markéta Dlouhá, která shrnula rozhodovací činnost dozorového orgánu a upozornila také na již uskutečněné i probíhající novelizace zadávací legislativy. Právě projednávanou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek se posléze podrobněji zabývala náměstkyně ministra pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová, která referovala také o metodické činnosti a projektech Strategie veřejného zadávání a Akční plán udržitelného investování. Úvodní panel zakončil předseda Úradu pre veřejné obstarávanie Slovenské republiky Peter Kubovič, který představil aktuální témata v oblasti veřejného zadávání u našich východních sousedů.

Následně vystoupili zástupci správního soudnictví David Raus (Krajský soud v Brně) a Petr Mikeš z Nejvyššího správního soudu. Prvně jmenovaný se v teoretické rovině zamýšlel nad kontroverzní možností, aby se dozorový orgán nemusel zabývat návrhy tzv. kverulantů, jinak řečeno též obstrukčními či šikanozními podáními. Soudce Mikeš poté obsáhle prezentoval problematiku dělení veřejných zakázek na řadě příkladů z rozhodovací praxe ÚOHS i soudů.

Aktivní legitimace k podání návrhu, změny závazků ze smlouvy, dynamický nákupní systém a rámcové dohody, to vše na základě rozhodovací činnosti ÚOHS i slovenského ÚVO byly předmětem třetího přednáškového bloku, v jehož rámci vystoupili Michal Kobza a Petr Vévoda (oba ředitelé odborů VZ ÚOHS), Branislav Hudec z ÚVO a Vladimír Studnička z MMR.

O závěr programu prvního dne se postarali Adéla Havlová, Tomáš Machurek (oba z Asociace pro veřejné zakázky) a Michal Petřík (časopis Veřejné zakázky) s prezentací na téma předběžných tržních konzultací a paralelní kulatý stůl, kterému předsedali zástupci odboru druhostupňového rozhodování ÚOHS.

Majova konference 2023

 

Majova konference 2023

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/067

 

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

24. května 2023 / Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého...

18. května 2023 / Májová konference umožnila výměnu informací a názorů mezi ÚOHS a odbornou veřejností Za vysokého zájmu ze strany zadavatelů, dodavatelů a odborníků na veřejné zadávání se ve dnech 17. a 18. května 2023 uskutečnil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže druhý ročník...

17. května 2023 / ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech...

9. května 2023 / Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní...

4. května 2023 / VFN v Praze nezadávala IT zakázky dle zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Všeobecné fakultní nemocnici v Praze pokutu ve výši jednoho milionu korun za pokračování v přestupku spočívajícího v zajišťování supervizní...

14. dubna 2023 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 1,5 milionu korun pro brněnské kardiologické centrum Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 1,5 milionu korun Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za porušení zákona...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz