Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení

7. 3. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace ODZ exity 10 28“ zákon o zadávání veřejných zakázek. Předseda ÚOHS nicméně v řízení o rozkladu mírně upravil uloženou pokutu na výsledných 700 000 korun.

Zadavatel podle rozhodnutí stanovil zadávací podmínky v rozporu se zásadou přiměřenosti, když nastavil kritérium technické kvalifikace nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky. Požadoval totiž, aby se na realizaci veřejné zakázky podílel systémový specialista s praxí v oboru správy a údržby DIS-SOS[1] včetně integrace dopravního značení do DIS-SOS na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci u alespoň dvou zakázek, každé trvající po dobu minimálně jednoho roku. Integrace dopravního značení do DIS-SOS přitom nebyla předmětem veřejné zakázky, neboť se jedná o rekonstrukci stávajícího značení, které je již v systémech integrováno.

Úřad vyhodnotil uvedený požadavek jako neodůvodněný a nepřiměřený, neboť by měl de facto prokázat zkušenost dodavatele, která jde nad rámec předmětu předmětné veřejné zakázky. Zadavatel tak vytvořil překážky hospodářské soutěži, když nesplnil povinnost umožnit rovné příležitosti všem dodavatelům, kteří jsou objektivně schopni poskytnout plnění, jež je předmětem veřejné zakázky.

Předseda Mlsna zamítl námitky zadavatele obsažené v rozkladu, přistoupil však k moderaci pokuty, kterou snížil o 100 000 korun na výsledných 700 000 korun. Důvodem byl zejména příslib zadavatele, že závěry rozhodnutí ÚOHS bude reflektovat ve svých budoucích zadávacích řízeních a že jej k přestupku vedla snaha o zajištění ochrany funkčnosti celého systému a zprostředkovaně též zajištění nepřetržité bezpečnosti na úseku dálnice.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/030 – R0173/2022

 [1] DIS-SOS slouží účastníkům silničního provozu k internímu tísňovému spojení z hlásek na dálnici či z tunelu na dispečera, příp. jeho prostřednictvím se zdravotnickou pomocí nebo střediskem údržby, odtahovou službou apod., ale rovněž pro sběr dat z nejrůznějších technologických zařízení dálnice na hlavní datový server Střediska správy a údržby dálnice. DIS-SOS umožňuje automatickou detekci místa nouzového volání, kdy je možné okamžitě na oznámenou událost reagovat z dispečerského stanoviště pro příslušný úsek dálniční sítě České republiky.

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

22. února 2023 / Za nákupy mimo zadávací řízení Úřad uložil centru sportu OLYMP pokutu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad uložil OLYMP Centru sportu Ministerstva vnitra za přestupky...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz