Už více než 600 zájemců se zaregistrovalo na společný metodický den ÚOHS a časopisu Veřejné zakázky. Nenechte si jej ujít ani vy!

25. 8. 2022
Cílem 8. metodického dne veřejného zadávání, který se uskuteční 13. září 2022, je otevřít témata, jež v aktuální turbulentní době trápí většinu zadavatelů ale i dodavatelů, a podívat se na ně nejen komplexně, ale i z nové perspektivy.

Metodický den bude zaměřen, jak již jeho samotný název naznačuje na zodpovědný přístup k zadávání, a to jak ve fázi „ex ante“, tzn. ve fázi přípravy zadávacích podmínek (1. blok), tak ve fázi „ex post“, tzn. ve fázi realizace veřejné zakázky (2. blok). Rovněž bude poukázáno na situace „pro futuro“ v podoběvhodnosti revizí stávajících smluv a plánováním nových nákupů (3. blok).

V rámci prvního bloku metodického dne zdůrazníme potřebu pečlivé a promyšlené přípravy zadávacích podmínek, která může předejít řadě problémů, jež mohou v budoucnu při plnění veřejné zakázky nastat. Současně je důležité vytvořit podmínky, které jsou akceptovatelné a udržitelné pro obě strany. Přednášející budou také prezentovat názory týkající se vhodnosti a smysluplnosti inflačních doložek, a to včetně praktických příkladů.

Druhý blok metodického dne pak reaguje na prudké změny klíčových faktorů při plnění závazků z uzavřených smluv na veřejné zakázky. Zaměříme se na roli zákazu podstatných změn závazků ze smluv a rovněž bude otevřeno ožehavé téma, kterým je jednání o ceně či změně doby plnění.

Třetí výzvou a tématem posledního bloku, kterým bude celý metodický den završen, bude představení možného přístupu k nákupní strategii organizace tak, aby v jejím rámci docházelo k řádnému řízení cenového rizika. Přestože se již jedná o téma, které rozhodovací praxí Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek neprochází, pro ucelenost sdělovaných informací o zodpovědném přístupu k zadávání a řízení cenového rizika je vhodným doplněným k informacím, které zazní již v průběhu prvních dvou bloků metodického dne. O představení jednoho z možných přístupů se pak na základě svých profesních zkušeností podělí přizvaní odborníci na soukromý i veřejný nákup Michal Petřík a Jan Vašek, kteří budou též participovat na obsahu celého programu 8. metodického dne.

Program akce:

9:00 – 10:30 Postup před zahájením zadávacího řízení – důležitost přípravy

  • Zadávací podmínky v turbulentní době – od předběžné tržní konzultace až po zahájení zadávacího řízení
  • Inflační doložka a jiné cenové doložky – význam, limity, srozumitelnost a vhodná formulace

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:30 Závazky z uzavřených smluv a jejich změny

  • Změny závazků ze smluv
  • Žádosti dodavatelů o navýšení ceny, časté důvody a jejich hlavní nedostatky, jednání o změně ceny

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 14:30 Strategie zodpovědného nákupu

  • Audit smluv a cenových doložek – příprava na budoucí nákupy
  • Nákupní portfolio

Registrace na 8. metodický den zde

Tiskové oddělení ÚOHS

22/122

 

23. března 2023 / Registrace na Májovou konferenci o veřejných zakázkách byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve dnech 17. a 18. května 2023 druhý ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Zveřejňujeme kompletní program konference a zahajujeme registraci

21. března 2023 / Devátý metodický den proběhl ve spolupráci s Asociací pro veřejné zakázky Už devátý metodický den veřejného zadávání sledovalo online více než 700 zájemců o veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tentokrát přizval zástupce Asociace...

16. března 2023 / Nezapomeňte se registrovat na metodický den o méně využívaných způsobech zadávání Už jen pět dní zbývá do dalšího metodického dne veřejného zadávání, který se formou online přenosu uskuteční v úterý 21. března 2023 od 10 hodin

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

14. března 2023 / Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018-2021 postupně uzavřel tři smlouvy...

7. března 2023 / Ředitelství silnic a dálnic ČR omezilo soutěž v zakázce na aktualizaci orientačního dopravního značení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým pravomocným rozhodnutím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR porušilo v zadávacím řízení „D0 aktualizace...

1. března 2023 / Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení Správa železnic v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozdělila předmět sektorové veřejné zakázky na opravu havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz