Už více než 600 zájemců se zaregistrovalo na společný metodický den ÚOHS a časopisu Veřejné zakázky. Nenechte si jej ujít ani vy!

25. 8. 2022
Cílem 8. metodického dne veřejného zadávání, který se uskuteční 13. září 2022, je otevřít témata, jež v aktuální turbulentní době trápí většinu zadavatelů ale i dodavatelů, a podívat se na ně nejen komplexně, ale i z nové perspektivy.

Metodický den bude zaměřen, jak již jeho samotný název naznačuje na zodpovědný přístup k zadávání, a to jak ve fázi „ex ante“, tzn. ve fázi přípravy zadávacích podmínek (1. blok), tak ve fázi „ex post“, tzn. ve fázi realizace veřejné zakázky (2. blok). Rovněž bude poukázáno na situace „pro futuro“ v podoběvhodnosti revizí stávajících smluv a plánováním nových nákupů (3. blok).

V rámci prvního bloku metodického dne zdůrazníme potřebu pečlivé a promyšlené přípravy zadávacích podmínek, která může předejít řadě problémů, jež mohou v budoucnu při plnění veřejné zakázky nastat. Současně je důležité vytvořit podmínky, které jsou akceptovatelné a udržitelné pro obě strany. Přednášející budou také prezentovat názory týkající se vhodnosti a smysluplnosti inflačních doložek, a to včetně praktických příkladů.

Druhý blok metodického dne pak reaguje na prudké změny klíčových faktorů při plnění závazků z uzavřených smluv na veřejné zakázky. Zaměříme se na roli zákazu podstatných změn závazků ze smluv a rovněž bude otevřeno ožehavé téma, kterým je jednání o ceně či změně doby plnění.

Třetí výzvou a tématem posledního bloku, kterým bude celý metodický den završen, bude představení možného přístupu k nákupní strategii organizace tak, aby v jejím rámci docházelo k řádnému řízení cenového rizika. Přestože se již jedná o téma, které rozhodovací praxí Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek neprochází, pro ucelenost sdělovaných informací o zodpovědném přístupu k zadávání a řízení cenového rizika je vhodným doplněným k informacím, které zazní již v průběhu prvních dvou bloků metodického dne. O představení jednoho z možných přístupů se pak na základě svých profesních zkušeností podělí přizvaní odborníci na soukromý i veřejný nákup Michal Petřík a Jan Vašek, kteří budou též participovat na obsahu celého programu 8. metodického dne.

Program akce:

9:00 – 10:30 Postup před zahájením zadávacího řízení – důležitost přípravy

  • Zadávací podmínky v turbulentní době – od předběžné tržní konzultace až po zahájení zadávacího řízení
  • Inflační doložka a jiné cenové doložky – význam, limity, srozumitelnost a vhodná formulace

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:30 Závazky z uzavřených smluv a jejich změny

  • Změny závazků ze smluv
  • Žádosti dodavatelů o navýšení ceny, časté důvody a jejich hlavní nedostatky, jednání o změně ceny

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 14:30 Strategie zodpovědného nákupu

  • Audit smluv a cenových doložek – příprava na budoucí nákupy
  • Nákupní portfolio

Registrace na 8. metodický den zde

Tiskové oddělení ÚOHS

22/122

 

2. prosince 2022 / Otázky a odpovědi z 8. metodického dne veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval odpovědi na dotazy, které byly položeny v rámci 8. metodického dne veřejného zadávání, který se týkal zodpovědného přístupu k zadávání...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR a ÚOHS Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravily soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým...

16. listopadu 2022 / Předseda Úřadu zmírnil výklad zákona ohledně bankovních záruk Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zmírnil svým nedávným druhoinstančním rozhodnutím výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně bankovních záruk...

14. listopadu 2022 / Dodavatel bez potřebného oprávnění k plnění zakázky nemá aktivní legitimaci k podání námitek a návrhu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s r. o., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad...

25. října 2022 / Technické služby Chomutov nakupovaly naftu mimo zákonem stanovené zadávací postupy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 600 000 korun pro zadavatele Technické služby města Chomutov, příspěvková organizace, za porušení...

19. října 2022 / Pokuta za nepřiměřené požadavky profesní způsobilosti a kritéria technické kvalifikace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení zahájeném z moci úřední pokutu ve výši 300 tisíc korun „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za spáchání...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz