Úřad připravil metodické doporučení pro zdravotnická zařízení, jak postupovat při nákupu léčiv

6. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zejména pro zdravotnická zařízení metodický materiál k možnostem nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Úřad k vypracování metodiky přistoupil, protože se při své rozhodovací i metodické činnosti stále častěji setkává s problematikou nákupu léčivých přípravků, a považuje tedy za účelné poskytnout zdravotnickým zařízením pomoc a doporučit vhodný postup, jakým by mohly být nákupy léčivých přípravků realizovány jak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak v souladu s oprávněnými potřebami poskytovatelů zdravotní péče.

Při zpracovávání metodiky si byl Úřad vědom skutečnosti, že zvolené řešení by mělo umožňovat vystavovat a okamžitě (v řádu hodin) plnit jednotlivé dílčí objednávky, neboť časový aspekt dodávky léčivých přípravků je mnohdy zásadní, a dále, že je třeba hledat cesty, které umožní maximálně zjednodušit uzavírání smluv za současného udržení soutěžního prostředí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak současně upozornil, že nákup léčivých přípravků je pro typického poskytovatele zdravotní péče veřejnou zakázkou na dodávky, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení; specifické výjimky z této povinnosti pro oblast zdravotnictví právní úprava totiž nezná.

Předkládané metodické doporučení vzniklo na základě konzultací a odborných jednání jak s gestorem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak zejména se zástupci předních poskytovatelů zdravotní péče a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/061

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

10. května 2022 / ÚOHS zveřejnil prezentace a odpovědi ze 7. metodického dne veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil prezentace a odpovědi na dotazy z již sedmého metodického dne pořádaného 26. 4. 2022

4. května 2022 / Krajský soud konstatoval správnost rozhodnutí ÚOHS v kauze nákupu policejních automobilů Krajský soud v Brně zamítl žalobu podanou Ministerstvem vnitra České republiky proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské, kterým bylo v roce 2019 zrušeno zadávací řízení ministerstva...

3. května 2022 / U zakázek na rozvíjejících se trzích by zadavatelé měli vhodně přizpůsobit požadavky na kvalifikaci V souvislosti s probíhajícím správním řízením o veřejné zakázce na nákup vodíkových autobusů v Ostravě považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za vhodné upozornit zadavatele...

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

19. dubna 2022 / Metodický den o vylučování účastníků a rušení zadávacích řízení se uskuteční už za týden Přesně za týden, tedy v úterý 26. dubna, proběhne již sedmý metodický den veřejného zadávání, který formou online přenosu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14. dubna 2022 / Města a obce zajímá například vyřizování námitek a změny smluv, ukazují výsledky dotazníkového šetření Na počátku února letošního roku vyzval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže česká města a obce, aby mu zodpověděly, kde spatřují největší problémy v oblasti veřejných zakázek...

13. dubna 2022 / Předseda Úřadu potvrdil pokutu 800 tisíc korun Národní technické knihovně, bezdůvodně omezila soutěž o zakázku na facility management Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 800 tisíc korun pro Národní technickou knihovnu za chyby v zadávacím řízení „Facility management...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz