Úřad připravil metodické doporučení pro zdravotnická zařízení, jak postupovat při nákupu léčiv

6. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zejména pro zdravotnická zařízení metodický materiál k možnostem nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Úřad k vypracování metodiky přistoupil, protože se při své rozhodovací i metodické činnosti stále častěji setkává s problematikou nákupu léčivých přípravků, a považuje tedy za účelné poskytnout zdravotnickým zařízením pomoc a doporučit vhodný postup, jakým by mohly být nákupy léčivých přípravků realizovány jak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak v souladu s oprávněnými potřebami poskytovatelů zdravotní péče.

Při zpracovávání metodiky si byl Úřad vědom skutečnosti, že zvolené řešení by mělo umožňovat vystavovat a okamžitě (v řádu hodin) plnit jednotlivé dílčí objednávky, neboť časový aspekt dodávky léčivých přípravků je mnohdy zásadní, a dále, že je třeba hledat cesty, které umožní maximálně zjednodušit uzavírání smluv za současného udržení soutěžního prostředí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak současně upozornil, že nákup léčivých přípravků je pro typického poskytovatele zdravotní péče veřejnou zakázkou na dodávky, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení; specifické výjimky z této povinnosti pro oblast zdravotnictví právní úprava totiž nezná.

Předkládané metodické doporučení vzniklo na základě konzultací a odborných jednání jak s gestorem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak zejména se zástupci předních poskytovatelů zdravotní péče a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/062

5. prosince 2022 / Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona...

2. prosince 2022 / Otázky a odpovědi z 8. metodického dne veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval odpovědi na dotazy, které byly položeny v rámci 8. metodického dne veřejného zadávání, který se týkal zodpovědného přístupu k zadávání...

29. listopadu 2022 / Rada EU schválila nařízení o zahraničních subvencích, omezí nespravedlivé zvýhodnění firem ze třetích zemí Pod vedením českého předsednictví včera Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

25. listopadu 2022 / Úřad vysvětluje dění na energetických trzích z hlediska soutěže, veřejných zakázek i veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a...

21. listopadu 2022 / Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR a ÚOHS Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravily soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým...

16. listopadu 2022 / Předseda Úřadu zmírnil výklad zákona ohledně bankovních záruk Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zmírnil svým nedávným druhoinstančním rozhodnutím výklad zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně bankovních záruk...

14. listopadu 2022 / Dodavatel bez potřebného oprávnění k plnění zakázky nemá aktivní legitimaci k podání námitek a návrhu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s r. o., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad...

25. října 2022 / Technické služby Chomutov nakupovaly naftu mimo zákonem stanovené zadávací postupy Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 600 000 korun pro zadavatele Technické služby města Chomutov, příspěvková organizace, za porušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz