MPO postupovalo v zakázce na právní služby pro stát v souladu se zákonem

30. 9. 2020
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad advokátní kanceláře White & Case, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu týkajícímu se veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu na „právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí“. Potvrdil tak správnost postupu zadavatele.

Ke splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení bylo třeba předložit reference potvrzující mimo jiné zkušenost s právními službami v oblasti energetiky a zastupování klientů před Evropskou komisí. Vybraný dodavatel prokázal tuto kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (zahraniční advokátní kanceláře). White & Case napadl výběr dodavatele z důvodu pochybností o reálném zapojení zkušených zahraničních právníků do plnění zakázky.

Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 23. 6. 2020 návrh dodavatele White & Case zamítl. Předseda Rafaj neshledal v závěrech prvostupňového rozhodnutí pochybení. Těžiště námitek rozkladu spočívalo v tom, že vybraného dodavatele bylo namístě ze zadávacího řízení vyloučit, neboť poddodavatel nebyl zavázán k dostatečné spolupráci na plnění zakázky, jak vyžaduje zákon. V řízení o rozkladu byla však poddodavatelská smlouva komplexně přezkoumána a bylo shledáno, že obsahuje všechny zákonné náležitosti.

Dle názoru White & Case měl být poddodavatel dle příslušné poddodavatelské smlouvy do plnění zakázky zapojen pouze poskytnutím „strategického poradenství vyšší úrovně“, s čímž měla korespondovat i nízká cena nabídnutá vybraným dodavatelem. To však údajně neodpovídalo požadavkům MPO, které požadovalo intenzivnější zapojení. K tomu předseda Úřadu konstatoval, že i plnění spočívající ve „strategickém poradenství vyšší úrovně“ ze strany zkušených zahraničních právníků zadávacím podmínkám odpovídá. Rizika plynoucí s případné nízké nabídkové ceny pak nese v plném rozsahu zadavatel a Úřad není oprávněn jeho úvahy v tomto směru přezkoumávat.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/085 – R0138/2020

21. října 2021 / Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné...

19. října 2021 / Úřad bude spolupracovat také s brněnskou MENDELU Projekt navazování spolupráce a oboustranně přínosných kontaktů mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a akademickou sférou opět pokročil, když dnes předseda ÚOHS Petr Mlsna...

19. října 2021 / Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu - aktualizováno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz