Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně

5. 6. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva obrany ČR směřujícího k zadání veřejné zakázky „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad řízení v části týkající se údajného neoprávněného užití výjimky na nákup vojenského materiálu podle ustanovení § 29 písm. s) zákona o zadávání veřejných zakázek zastavil, neboť v této části návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky. Podle zjištění Úřadu byl navrhovatel povinen námitky podat nejpozději do dne 13. 3. 2019, avšak učinil tak až dne 8. 4. 2019.

V další části návrhu týkající se údajné nezákonnosti podmínek veřejné zakázky Úřad řízení také zastavil, když konstatoval, že námitky proti podmínkám veřejné zakázky nelze podat, neboť neodpovídají dikci § 241 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož zadavatel využívá výjimku podle § 29 písm. s) ZZVZ a tudíž veřejnou zakázku nezadává v zadávacím řízení.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/052/VZ012 – S0179/2019

24. června 2019 / Úřad odmítá nařčení Libereckého kraje, rozhodnutí přezkoumávat nemůže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

23. května 2019 / Ministerstvo obrany dostalo pokutu 7,2 milionu korun, při nákupu granátů neumožnilo podat námitky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 21. května 2019 pokutu ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz