Zadavatelé nesmí obcházet zákon prostřednictvím nájemních smluv

26. 11. 2018
Krajský soud v Brně svým rozsudkem č.j. 62 Af 29/2017-171 ze dne 18. října 2018 zamítl žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci dohody o skončení nájmu a o narovnání závazků z nájemní smlouvy kina Vzlet uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a společností KLANG s. r. o.

Předseda Úřadu v této věci vydal v lednu 2017 pravomocné rozhodnutí, jímž potvrdil, že uzavřením uvedené dohody došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, neboť se jednalo o privativní novaci (nahrazení smluvního závazku závazkem novým) nájemní smlouvy. Městská část Praha 10 touto dohodou změnila původní nájemní závazkový vztah a uzavřela úplatnou smlouvu na úhradu nákladů vzniklých společnosti KLANG v souvislosti s provedením stavebních prací na objektu Kina Vzlet. Tímto postupem de facto uzavřela smlouvu na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, aniž by provedla jakékoliv zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Krajský soud nyní konstatoval, že „byť se uzavření dohody o narovnání žalobci jevilo v danou chvíli jako jediné možné a rozumné, jak žalobce také uvádí, nic to nemění na tom, že do situace, v níž byla dohoda o narovnání uzavírána, se žalobce dostal sám v důsledku svého předchozího postupu; vytvořil-li žalobce stav, jenž jej donutil k platbě za stavební práce bez zadávacího řízení, pak nejde o žádný liberační důvod z porušení ZVZ a z odpovědnosti za spáchání správního deliktu porušením ZVZ.

Umořování nákladů rekonstrukce v platbách nájemného za shora shrnutého skutkového stavu vskutku nepředstavuje nic jiného, než postupné splácení ceny stavebních prací pronajímatelem nájemci“.

Úřad tedy s odkazem na judikaturu vyzývá veřejné zadavatele v souvislosti s nájemními smlouvami ke značné opatrnosti a uvážlivosti. Pokud nájemní smlouva stanovuje nájemci povinnost plnit a pronajímateli, který má postavení zadavatele, povinnost za toto plnění poskytnout úplatu či např. slevu na nájemném, může se jednat de facto o situaci, kterou je nutno řešit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

 

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. 62 Af 29/2017-171  

Rozhodnutí II. stupně R0070/2016

Rozhodnutí I. stupně S0746/2014 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/076/VZ013

 

12. března 2019 / Předseda ÚOHS potvrdil zamítnutí návrhu ve věci zakázky na výstavbu dálnice D3 Úsilné - Hodějovice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 12. 2018, jímž byl zamítnut návrh podaný Sdružením pro D3 0310/I Úsilné...

11. března 2019 / Předseda Úřadu je přesvědčen, že vyšetřování potvrdí zákonný průběh všech správních řízení V minulém týdnu se stal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jedním z cílů policejního zásahu, jehož důvodem bylo mimo jiné údajné ovlivňování přezkumu veřejné zakázky na systém...

26. února 2019 / Předseda ÚOHS zamítl rozklad společnosti Kapsch ve věci zákazu plnění smlouvy na mýtný systém Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na základě doporučení rozkladové komise zamítl svým rozhodnutím rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r.o. a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz