Evropská komise schválila České republice program ve výši 19 miliard korun na podporu podniků, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie

23. 8. 2023
Evropská komise schválila český program ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard korun) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program je schválen v rámci Dočasného krizového a transformačního rámce EU na podporu opatření v odvětvích, která jsou klíčová k urychlení ekologické transformace a snížení závislosti na fosilních palivech.

Tato konkrétní pomoc je určena pro velké podniky ve všech odvětvích. Podpora v rámci programu má podobu přímých dotací na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny ve způsobilém období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve srovnání se shodným obdobím roku 2021.

Způsobilí příjemci získají nárok na podporu, jakmile tržní ceny zemního plynu a elektřiny překročí maximální státem stanovené ceny energií. Podpora bude poskytována prostřednictvím dodavatelů energií, kteří budou svým zákazníkům prodávat zemní plyn a elektřinu za státem stanoveným cenovým stropem. Rozdíl oproti tržním cenám jim však bude Česko následně plně kompenzovat.

Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v části 2.4. Dočasného krizového a transformačního rámce EU: Celková podpora na příjemce konkrétně nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů, přičemž maximálně může činit 4 miliony eur. V určitých situacích bude možné obdržet další podporu, nejvýše do 40 % způsobilých nákladů a do výše 100 milionů eur. Energeticky náročné podniky mohou získat podporu až do výše 65 % způsobilých nákladů, nejvíce však 50 milionů eur. Energeticky náročné podniky působící v obzvláště zasažených odvětvích budou mít nárok na podporu až do 80 % způsobilých nákladů, přičemž maximální strop podpory bude činit 150 milionů eur.

Schválené opatření je realizováno na základě nařízení vlády č. 77/2023 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádných tržních situacích, a č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Podpora bude poskytována do 31. prosince 2023.

Rozhodnutí bude zveřejněno pod číslem případu SA.107138 v rejstříku rozhodnutí Evropské komise o státní podpoře, který je dostupný zde: https://competition-cases.ec.europa.eu/

 

Tiskové oddělení ÚOHS

23/0117

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz