Evropská komise schválila český program na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě

1. 8. 2023
Celkový rozpočet programu dosahuje částky devíti miliard korun a čerpání podpory v rámci jeho pěti podprogramů v podobě dotace bude umožněno do roku 2028 vlastníkům nebo provozovatelům železničních kolejových vozidel, železničním dopravcům a Správě železnic.

Program podpoří odstraňování překážek železniční interoperability v souladu s platnými technickými specifikacemi, zejména modernizaci evropského systému řízení železničního provozu („ERTMS“) na vozidlech provozovaných na železniční síti ČR. Kromě toho jeden z podprogramů nově cílí na podporu implementace automatického digitálního spřáhla (Digital Automatic Coupling), což je součást pro automatické spojování a odpojování kolejových vozidel v nákladním vlaku fyzicky i digitálně, která nebyla podporována v předchozích verzích programu a která je základním předpokladem pro automatizaci vlakotvorné činnosti.

Komise posoudila režim podle článku 93 SFEU o koordinaci dopravy a podle pokynů Komise o státní podpoře železničním podnikům z roku 2008 a dospěla k závěru, že program vyhovuje všem zde uvedeným podmínkám slučitelnosti.

Schválený program podpory navazuje na opatření podpory, které Evropská komise kladně posoudila již v roce 2017 a v roce 2020 odsouhlasila prodloužení jeho trvání.

Rozhodnutí bude zveřejněno pod číslem případu SA.103325 v rejstříku rozhodnutí Evropské komise o státní podpoře, který je dostupný zde.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0109

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz