EK schválila pět miliard eur na podporu velkých českých výrobců energie

28. 7. 2023
Evropská komise schválila 26. 7. 2023 český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program byl schválen podle dočasného krizového rámce pro státní podporu, který Komise přijala dne 23. března 2022 a jenž konstatuje, že celé hospodářství Evropské unie je vážně narušeno. Tento dočasný krizový rámec byl nahrazen dočasným krizovým a transformačním rámcem přijatým Komisí dne 9. března 2023.

Česko oznámilo Komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle dočasného krizového rámce program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Podpora v rámci tohoto opatření má podobu subvencovaných úvěrů. 

Opatření je spravováno Ministerstvem financí ČR (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu) a je právně zakotveno v usnesení vlády. Opatření je financováno ze státního rozpočtu a předpokládaný rozpočet ve výši 125 miliard korun je celkovou nominální výší úvěrů, které mohou být v rámci opatření poskytnuty. 

Účelem programu je pomoci velkým výrobcům energie vyhovět žádostem o zajištění na trzích s energií, přičemž konečným cílem je podpořit fungování trhů a dodávky energie do hospodářství.

Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném krizovém rámci a je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu. Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise opatření podpory schválila.

 

„Tento program s rozpočtem ve výši pěti miliard eur umožňuje Česku poskytnout podporu likvidity výrobcům energie, kteří díky tomu budou moci vyhovět žádostem o zajištění na trzích s energií a zajistí dodávky energie.“

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže - 26/07/2023

 

Zdroj: tisková zpráva EK z 26. 7. 2023: Státní podpora: Komise schválila český režim ve výši 5 miliard eur na podporu výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/107

 

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz