Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER

23. 2. 2023
Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference, která se uskuteční v brněnském sídle ÚOHS, nejen zástupce pořádajícího Úřadu v čele s předsedou Petrem Mlsnou a místopředsedou Petrem Solským, ale také představitele ministerstev, justice, odborníky z Evropské komise a další experty na problematiku veřejné podpory.

Hovořit se bude o tématech souvisejících s podporami založenými na dočasném krizovém a přechodném rámci, subvencemi pro energetiku i o tom, co z hlediska podpory očekávat v oblastech Green Dealu a Průmyslového plánu Zelené dohody. Na programu prvního dne bude také chystaná novelizace Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a nejnovější rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie.

Ve druhém dni konference se mohou účastníci těšit na praktické aspekty využitelné při hodnocení naplnění definičních znaků veřejné podpory, a sice znaků ovlivnění obchodu mezi členskými státy a vymezení (ne)hospodářských činností. Představeny budou dále novinky v pravidlech pro veřejnou podporu v oblasti zemědělství. Další praktické aspekty, užitečné jak pro orgány samosprávy, tak i pro poskytovatele na úrovni státní správy, se budou týkat změn v povinnosti transparentnosti a zápisech podpor do tzv. systému Transparency Award Module (TAM). Obdobně se budou týkat povinnosti předkládat výroční zprávu v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), kterou budou muset poskytovatelé vyrovnávací platby předložit Úřadu v roce 2024.

Sledujte internetové stránky ÚOHS, kde bude ve střednědobém horizontu zveřejněn kompletní program konference i registrace na konferenci.

Pozvánka na konferenci VP2023

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/026

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz