Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce

2. 2. 2023
Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o aktualizaci dočasného krizového rámce, jehož smyslem je zjednodušit členským státům poskytování veřejné podpory v souvislosti s dopady vojenské agrese proti Ukrajině a s energetickou krizí.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že Evropská komise akceptovala požadavek České republiky a několika dalších členských států na úpravu limitů obsažených v bodech 2.1 a 2.4 dočasného krizového rámce. V předkládané novele se nyní uvedené limity mají vztahovat na podnik pouze v rámci příslušného členského státu. Stávající limity se přitom vztahují na podnik v rámci celého Evropského hospodářského prostoru.

Změny obsažené v návrhu dále akcentují zejména tranzitivní část, tedy podporu investic do rychlejšího zavádění energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci průmyslu a výrobu zařízení nezbytných pro přechod k nulovým čistým emisím při současném zachování integrity a rovných podmínek na jednotném trhu.

Cílem navrhovaných změn je:

dále usnadnit zavádění energie z obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci průmyslu, a to zahrnutím možnosti: i) podporovat zavádění všech obnovitelných zdrojů energie; ii) poskytovat podporu méně vyspělým technologiím, jako je vodík z obnovitelných zdrojů, bez soutěžního nabídkového řízení, za předpokladu, že budou zavedeny určité záruky, které zajistí přiměřenost veřejné podpory; a iii) stimulovat investice vedoucí k významnému snížení emisí zahrnutím vyšších stropů podpory a zjednodušených výpočtů podpory (např. podpora by byla jednoduše určena jako podíl investičních nákladů);

podpora investic do výroby strategických zařízení nezbytných pro přechod k nulovým čistým emisím s cílem urychlit přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi a překonat současnou energetickou krizi. Komise zejména navrhuje řešit nedostatek produktivních investic v odvětvích, která jsou strategická pro ekologickou transformaci. Jedná tak v souvislosti s globálními výzvami, kdy hrozí, že by nové investice do těchto odvětví byly přesměrovány ve prospěch třetích zemí mimo Evropu. Komise zejména navrhuje, aby bylo členským státům umožněno podporovat výrobu baterií, solárních panelů, větrných turbín, tepelných čerpadel, elektrolyzérů a využívání a ukládání uhlíku, jakož i související kritické suroviny nezbytné pro výrobu těchto zařízení. V případě projektů, které jsou uskutečňovány ve znevýhodněných regionech EU (kde je HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU) nebo které zahrnují investici v několika členských státech a pro něž je k dispozici podpora ve třetích zemích, by mohla být povolena další přiměřená podpora, která by odpovídala úrovni podpory nabízené ve třetích zemích, a to až do výše nezbytné k uskutečnění investice v Evropě.

Výzvu k zaslání připomínek a komentářů k předloženému návrhu rozeslal Úřad všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Komise rovněž připomněla, že pracuje na revizi existujících předpisů týkajících se veřejné podpory, a to s cílem usnadnit členským státům poskytování veřejných podpor na opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi.

Tiskové oddělení ÚOHS podle tiskové zprávy EK
23/013

 

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz