Možnosti pomoci v současné krizi z hlediska veřejné podpory

1. 9. 2022
V současné krizi, v níž domácnosti i podniky čelí nezvladatelnému nárůstu cen energií, se nabízí několik možností využití veřejné podpory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém materiálu shrnuje, o jaké možnosti se jedná a za jakých podmínek je možné konkrétních způsobů podpory využít.

Některé z forem pomoci je možno poskytnout v zásadě okamžitě, jiné druhy podpory vyžadují notifikaci k Evropské komisi.

Úřad upozorňuje na šest v úvahu přicházejících způsobů pomoci:

1)      Opatření s lokálním účinkem

2)      Podpora de minimis

3)      Využití dočasného krizového rámce

4)      Přímá podpora občanům podle dočasného krizového rámce

5)      Podpora podle obecného nařízení o blokových výjimkách

6)      Podpora na služby obecného hospodářského zájmu

Ve zveřejňovaném dokumentu Úřad uvádí nejen podrobnosti o těchto způsobech podpory, ale také informace o Dočasném krizovém rámci pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po vojenské agresi Ruska proti Ukrajině a rozhodovací praxi Evropské komise související s opatřeními lokální povahy.

Vhodné výjimky ze zákazu veřejné podpory pro řešení krize v energetice

Tiskové oddělení ÚOHS
22/126

 

1. září 2022 / Předseda ÚOHS jednal s brněnskou primátorkou o možnostech veřejné podpory v době energetické krize Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na pracovním jednání primátorku statutárního města Brna Markétu Vaňkovou, která se zajímala o možnosti řešení...

30. srpna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

25. července 2022 / Evropská komise schválila pro Českou poštu podporu určenou na plnění povinnosti univerzální služby Evropská komise schválila záměr České republiky poskytnout České poště náhradu za plnění povinnosti poskytovat univerzální poštovní služby v období 2018–2022

21. července 2022 / Evropská komise přijala novelu Dočasného krizového rámce Dne 20. 7. 2022 přijala Evropská komise novelu Dočasného krizového rámce. Novela reflektuje především ve stejný den vydaný Balíček zimní připravenosti a plán REPowerEU

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz