Poskytovatelé veřejné podpory zapomínají zapisovat do registru de minimis

23. 5. 2022
Čtyři desítky poskytovatelů veřejné podpory prověřoval v roce 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli dodržování povinnosti zapisovat podpory poskytnuté v režimu de minimis do speciálního registru. V první instanci bylo uloženo za tyto přestupky celkem 27 pokut v celkové výši 317 389 korun. V posledních dnech potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna několik dalších pokut za tento přestupek.

Odpovědné a konzistentní zapisování poskytnutých podpor do registru je základem pro to, aby nedošlo k překročení finančního limitu pro tento druh podpory. Jedná se o formální povinnost, ale za její porušení hrozí pokuty ve výši desítek tisíc korun,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna s tím, že k nejčastějším poskytovatelům těchto podpor patří zejména města a obce.

Podpora de minimis není považována za „veřejnou podporu“, protože se zpravidla jedná o malé částky. Výše podpory de minimis pro jeden subjekt od všech poskytovatelů však nesmí přesáhnout limit 200 000 eur během tří let. Aby bylo možno sledovat, že limit není překročen, mají poskytovatelé tohoto druhu podpory povinnost zapisovat ji do tzv. centrálního registru podpor de minimis. Zápis musí být proveden do pěti pracovních dnů od poskytnutí podpory, přičemž před udělením podpory by si poskytovatel měl ověřit, zda již u daného příjemce nebyla hranice 200 000 eur překročena.

Poskytovatelé podpory však v řadě případů na zákonnou povinnost zapomínají a buď podporu nezapíšou vůbec, nebo ji do registru zaznamenají až po stanovené lhůtě. Úřad každoročně pokutuje několik desítek těchto přestupků.

V minulých dnech byly za pozdní zápisy do registru uloženy prvostupňové pokuty hned třem poskytovatelům. Hlavní město Praha dostalo pokutu 73 184 Kč za pozdní zapsání 111 podpor v rámci COVID nájemné, Úřad práce České republiky pokutu 20 374 Kč za nedodržení lhůty při zapisování 26 podpor malého rozsahu a Středočeský kraj pokutu 86 400 Kč za pozdní záznamy podpor pro 300 příjemců.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/087

 

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

7. června 2022 / Do programu konference o veřejné podpoře jsou zařazena další témata Program konference o veřejné podpoře, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již příští týden ve dnech 15. a 16. června 2022, byl s ohledem na zájem vyjádřený ze strany...

1. června 2022 / Předseda Petr Mlsna seznámil prezidenta republiky s výsledky činnosti ÚOHS v roce 2021 Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu dnes na Pražském hradě přijal prezident České republiky Miloš Zeman. Během setkání předseda ÚOHS prezentoval prezidentu...

26. května 2022 / Nedostupnost registru de minimis Z důvodu plánované úplné technické odstávky portálu Ministerstva zemědělství bude ve dnech 1. července (15:00) až 10. července 2022 (23:00) zcela nedostupný Centrální registr podpor...

23. května 2022 / Nezapomeňte se zaregistrovat na konferenci o veřejné podpoře Po úspěšné Májové konferenci o veřejných zakázkách připravuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další zajímavou konferenci, tentokrát o veřejné podpoře

19. května 2022 / Místopředseda vlády Ivan Bartoš navštívil ÚOHS Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil program druhého dne Májové konference o veřejných zakázkách, kterou v Brně pořádá Úřad pro ochranu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz