Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů

6. 12. 2021
Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů 2012/C 392/01 (dále jen „sdělení“).

Toto sdělení stanovuje pravidla, která pomáhají zajistit, aby veřejná podpora nenarušovala hospodářskou soutěž mezi soukromými a veřejnými nebo veřejně podporovanými pojistiteli vývozních úvěrů. Evropská komise nyní přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů. Revize byly spíše technického charakteru. Například byl navýšen práh výjimky ze zákazu pro poskytování pojištění malým a středním podnikům. Původně se výjimka týkala pouze podniků s obratem do dvou milionů eur, v novém sdělení byla prahová hodnota zvýšena na 2,5 milionu euro. 

Revidované sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022 bez data skončení platnosti. Komise se dále rozhodla postupně ukončovat platnost upraveného seznamu zemí s neobchodovatelnými riziky, který byl dočasně zaveden v souvislosti s pandemií covid-19. 

Sdělení zatím nebylo zveřejněno v Úředním věstníku EU, nicméně je v jednotlivých jazykových verzích dostupné zde https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en    

 
  
Tiskové oddělení ÚOHS
21/169

12. května 2022 / Dočasný rámec veřejné podpory pro boj s pandemií COVID19 postupně končí Evropská komise dnes oznámila, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý 19. března 2020 a naposledy pozměněný 18. listopadu 2021, který...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu

13. dubna 2022 / Shrnutí k informační povinnosti poskytovatelů veřejné podpory Úřad zpracoval pro poskytovatele veřejné podpory následující údaje k informační povinnosti pro podpory poskytované na základě rozhodnutí Evropské komise, GBER či rozhodnutí SOHZ

7. dubna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

4. dubna 2022 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

31. března 2022 / Evropská komise schválila změny dvou programů podpory poskytovaných v Česku Evropská komise schválila České republice změnu u dvou zastřešujících programů. Prvním z nich je SA.62471: Zastřešující program (umbrella scheme) pro poskytování podpory podle bodu 3.1...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz