Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty

6. 12. 2021
V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise revidované Pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování (dále jen „pokyny k rizikovému financování“).

Hodnocení a konzultace odhalily, že pokyny pro rizikové financování plní svůj účel, ale rovněž odhalily, že pro další zjednodušení a vyjasnění stávajících pravidel je potřeba jejich dílčích cílených úprav. Revidované pokyny k rizikovému financování tedy zejména: 

  • omezují požadavek na předložení analýzy nedostatků ve financování na největší režimy rizikového financování a upřesňují, jaké důkazy jsou potřeba k odůvodnění podpory. 
  • zavádějí zjednodušené požadavky na hodnocení režimů zaměřených výhradně na začínající podniky a malé a střední podniky, které dosud neuskutečnily svůj první komerční prodej. 
  • dávají do souladu některé definice obsažené v pokynech k rizikovému financování s definicemi obsaženými v obecném nařízení o blokových výjimkách. 

Revidované pokyny k rizikovému financování jsou použitelné od 1. ledna 2022.

 

Pokyny k rizikovému financování v revidovaném znění zatím nebyly zveřejněny  v Úředním věstníku EU, nicméně jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/horizontal-rules/risk-finance-aid_en

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/170

12. května 2022 / Dočasný rámec veřejné podpory pro boj s pandemií COVID19 postupně končí Evropská komise dnes oznámila, že postupně ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s pandemií COVID-19 přijatý 19. března 2020 a naposledy pozměněný 18. listopadu 2021, který...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu

13. dubna 2022 / Shrnutí k informační povinnosti poskytovatelů veřejné podpory Úřad zpracoval pro poskytovatele veřejné podpory následující údaje k informační povinnosti pro podpory poskytované na základě rozhodnutí Evropské komise, GBER či rozhodnutí SOHZ

7. dubna 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

4. dubna 2022 / Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU Poskytovatelé podpory, kteří v uplynulých dvou letech financovali tzv. služby obecného hospodářského zájmu a používali pro tento účel rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití...

31. března 2022 / Evropská komise schválila změny dvou programů podpory poskytovaných v Česku Evropská komise schválila České republice změnu u dvou zastřešujících programů. Prvním z nich je SA.62471: Zastřešující program (umbrella scheme) pro poskytování podpory podle bodu 3.1...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz