Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí

22. 11. 2021
Evropská komise vyzvala dne 19. 11. 2021 všechny zúčastněné strany aby do 11. 02. 2022 předložily připomínky k navrhované revizi pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmových sítí.

V návaznosti na výsledky hodnocení stávajících pokynů pro širokopásmové připojení Evropská komise navrhla řadu cílených změn. Konkrétně se jedná o zavedení nových minimálních rychlostí pro veřejnou podporu gigabitových pevných sítí a nové pokyny pro podporu zavádění mobilních sítí s cílem mj. zohlednit rostoucí potřeby koncových uživatelů v oblasti připojení. Dále Evropská komise navrhla zavedení nové kategorie možné podpory ve formě opatření na straně poptávky podporujících využívání pevných a mobilních sítí, a to s ohledem na aktuální rozhodovací praxi Evropské komise. Navrhovaná revize dále obsahuje bližší vyjasnění některých pojmů důležitých pro posouzení veřejné podpory ze strany Evropské komise (mapování, veřejné konzultace, prováděné před udělením podpory, soutěžní výběrové řízení, povinnosti velkoobchodního přístupu a další).

Návrh revize pokynů a další informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko veřejných orgánů za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/160

6. prosince 2021 / Evropská komise přijala upravené sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů Na základě proběhlé kontroly účelnosti veřejné podpory (fitness check) došlo i k přezkumu Sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské...

6. prosince 2021 / Revidované pokyny k rizikovému financování přijaty V návaznosti na kontrolu účelnosti veřejné podpory (fitness check) provedenou v roce 2019 a po konzultaci návrhu revidovaného znění pokynů se všemi zúčastněnými stranami přijala Komise...

25. listopadu 2021 / Předseda ÚOHS dnes jednal v Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jednal dnes večer v rámci pracovní návštěvy Bruselu s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager, v jejíž kompetenci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz