Na konferenci o veřejné podpoře se hovořilo zejména o překonávání následků pandemie

9. 6. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal konferenci o veřejné podpoře. Online přenos, v jehož rámci hovořili čeští i zahraniční odborníci o nedávných událostech týkajících se státní pomoci i o předpokládaném budoucím vývoji, sledovalo přes 200 účastníků.

Konferenci zahájil předseda ÚOHS Petr Mlsna, který přivítal domácí i zahraniční účastníky a mimo jiné poděkoval zástupcům Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise za spolupráci s Úřadem při schvalování opatření veřejné podpory určených na boj s koronavirovou pandemií.

Právě zástupce DG Competition Koen van de Casteele následně shrnul nejnovější vývoj v oblasti právní úpravy, například rozšíření obecné blokové výjimky (GBER) o nové oblasti spojené zejména s environmentálními hledisky či digitalizací. Dále informoval o výsledcích tzv. fitness check a přiblížil další plánované revize předpisů či harmonogram jejich prodlužování. Zástupce Evropské komise se věnoval také nejnovější rozhodovací praxi - Komise vydala do dnešního dne celkem 555 rozhodnutí týkajících se koronavirové podpory, na jejichž základě mohou členské státy poskytnout podpory převyšující podle odhadů 3 biliony eur.

Místopředseda ÚOHS Petr Solský následně shrnul dění v oblasti veřejné podpory z pohledu pořádající instituce. Další zahraniční přednášející Graca da Costa  (DG Competition Evropské komise) se podrobně věnovala tzv. dočasnému rámci, na jehož základě je poskytována většina podpor sloužících k překonání následků koronavirové pandemie. Konkrétně přitom rozebrala, jaké typy podpor je možno poskytovat podle jednotlivých článků dočasného rámce. Menší část koronavirových podpor byla poskytována také na základě článku 107 (2)b a 107(3)b Smlouvy o fungování Evropské unie. Na toto téma navázala vedoucí Oddělení veřejné podpory ÚOHS Libuše Bílá, která se rovněž věnovala koronavirovým podporám zejména z pohledu České republiky. Zabývala se však také rozsudky Soudního dvora EU (Tribunálu) ve věcech koronavirové podpory, například žalobou společnosti Ryanair na podporu pro Air France – KLM.

Odpolední program zahájila Iva Příkopová z ÚOHS s příspěvkem o novelizaci obecné blokové výjimky a jejím rozšíření o nové oblasti podpory. Caroline Buts z Bruselské univezity se věnovala praktickým aspektům pravidel pro podpory v oblasti výzkumu, vývoje a infovací. Rozhodovací praxi Evropské komise i významné judikáty, a to výlučně z oblasti necovidových podpor, přiblížil Michael Kincl z Nejvyššího soudu. Konkrétně se zabýval případy AS Tartu Agro, INAIL v Zennaro a estonské podpory pro veřejné nemocnice.

Konferenci uzavřely příspěvky pracovníků ÚOHS Vojtěcha Horsáka k registru podpor de minimis a Lenky Vytáskové k praktickým aspektům podpor podle dočasného rámce, zejména o možnostech kumulace podpor, podpor pro podniky v obtížích a jakým způsobem naplnit požadavky transparentnosti.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/087

26. července 2021 / Nové kategorie podpory v rámci Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Dne 23. 7. 2021 přijala Evropská komise novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), která rozšiřuje působnost nařízení o nové kategorie podpory. Revidovaná pravidla se týkají:...

16. července 2021 / Výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí a souvisejících ustanovení Nařízení GBER Evropská komise zveřejnila výsledky evaluace Pokynů EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (dále jen „Broadband Guidelines“) a souvisejících...

15. července 2021 / Program podpory určený provozovatelům pozemních televizních sítí v kontextu nouzového stavu COVID-19 získal souhlas Evropské komise Přechod pozemního digitálního televizního vysílání v České republice na standard DVB-T2 byl přerušen v období nouzového stavu na jaře 2020. Přerušení závěrečné fáze přechodu ze...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz