Na konferenci o veřejné podpoře se hovořilo zejména o překonávání následků pandemie

9. 6. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal konferenci o veřejné podpoře. Online přenos, v jehož rámci hovořili čeští i zahraniční odborníci o nedávných událostech týkajících se státní pomoci i o předpokládaném budoucím vývoji, sledovalo přes 200 účastníků.

Konferenci zahájil předseda ÚOHS Petr Mlsna, který přivítal domácí i zahraniční účastníky a mimo jiné poděkoval zástupcům Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise za spolupráci s Úřadem při schvalování opatření veřejné podpory určených na boj s koronavirovou pandemií.

Právě zástupce DG Competition Koen van de Casteele následně shrnul nejnovější vývoj v oblasti právní úpravy, například rozšíření obecné blokové výjimky (GBER) o nové oblasti spojené zejména s environmentálními hledisky či digitalizací. Dále informoval o výsledcích tzv. fitness check a přiblížil další plánované revize předpisů či harmonogram jejich prodlužování. Zástupce Evropské komise se věnoval také nejnovější rozhodovací praxi - Komise vydala do dnešního dne celkem 555 rozhodnutí týkajících se koronavirové podpory, na jejichž základě mohou členské státy poskytnout podpory převyšující podle odhadů 3 biliony eur.

Místopředseda ÚOHS Petr Solský následně shrnul dění v oblasti veřejné podpory z pohledu pořádající instituce. Další zahraniční přednášející Graca da Costa  (DG Competition Evropské komise) se podrobně věnovala tzv. dočasnému rámci, na jehož základě je poskytována většina podpor sloužících k překonání následků koronavirové pandemie. Konkrétně přitom rozebrala, jaké typy podpor je možno poskytovat podle jednotlivých článků dočasného rámce. Menší část koronavirových podpor byla poskytována také na základě článku 107 (2)b a 107(3)b Smlouvy o fungování Evropské unie. Na toto téma navázala vedoucí Oddělení veřejné podpory ÚOHS Libuše Bílá, která se rovněž věnovala koronavirovým podporám zejména z pohledu České republiky. Zabývala se však také rozsudky Soudního dvora EU (Tribunálu) ve věcech koronavirové podpory, například žalobou společnosti Ryanair na podporu pro Air France – KLM.

Odpolední program zahájila Iva Příkopová z ÚOHS s příspěvkem o novelizaci obecné blokové výjimky a jejím rozšíření o nové oblasti podpory. Caroline Buts z Bruselské univezity se věnovala praktickým aspektům pravidel pro podpory v oblasti výzkumu, vývoje a infovací. Rozhodovací praxi Evropské komise i významné judikáty, a to výlučně z oblasti necovidových podpor, přiblížil Michael Kincl z Nejvyššího soudu. Konkrétně se zabýval případy AS Tartu Agro, INAIL v Zennaro a estonské podpory pro veřejné nemocnice.

Konferenci uzavřely příspěvky pracovníků ÚOHS Vojtěcha Horsáka k registru podpor de minimis a Lenky Vytáskové k praktickým aspektům podpor podle dočasného rámce, zejména o možnostech kumulace podpor, podpor pro podniky v obtížích a jakým způsobem naplnit požadavky transparentnosti.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
21/087

1. července 2022 / Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy...

30. června 2022 / Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje...

28. června 2022 / Veřejná konzultace k revizi nařízení o podpoře de minimis Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k plánované revizi nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie...

16. června 2022 / ÚOHS hostil odborníky na veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících...

14. června 2022 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

7. června 2022 / Do programu konference o veřejné podpoře jsou zařazena další témata Program konference o veřejné podpoře, kterou pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již příští týden ve dnech 15. a 16. června 2022, byl s ohledem na zájem vyjádřený ze strany...

1. června 2022 / Předseda Petr Mlsna seznámil prezidenta republiky s výsledky činnosti ÚOHS v roce 2021 Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu dnes na Pražském hradě přijal prezident České republiky Miloš Zeman. Během setkání předseda ÚOHS prezentoval prezidentu...

26. května 2022 / Nedostupnost registru de minimis Z důvodu plánované úplné technické odstávky portálu Ministerstva zemědělství bude ve dnech 1. července (15:00) až 10. července 2022 (23:00) zcela nedostupný Centrální registr podpor...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz