Evropská komise zveřejnila vzorové formuláře k veřejné podpoře v rámci národních plánů obnovy

5. 1. 2021
Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž zveřejnilo Vzorové formuláře (Templates), které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních Plánů na podporu oživení a odolnosti (RRF) v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu.

V souvislosti s prováděním Plánů členských států na podporu oživení a odolnosti pomůže kontrola veřejné podpory zajistit, aby veřejné výdaje členských států nevytěsňovaly soukromé výdaje, zabránily nadměrné kompenzaci a zajistily rovné podmínky na jednotném trhu.

Komise zveřejnila jedenáct vzorových formulářů pro státní podporu.

Tyto vzorové formuláře pokrývají řadu typů investičních projektů v souladu s evropskými stěžejními iniciativami pro udržitelný růst na rok 2021. Jedná se o technické dokumenty, které mají členským státům pomoci při vypracování jejich vnitrostátních Plánů v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu.

Vzorové formuláře poskytují odvětvové pokyny v případě těchto tří scénářů: i) veřejná podpora může být vyloučena, a proto není nutné předchozí oznámení Komisi; ii) jedná se o veřejnou podporu, ale žádné oznámení není nutné, protože se na ni vztahuje bloková výjimka (GBER); a iii) jedná se o veřejnou podporu a je nutné oznámení s odkazem na hlavní platná pravidla veřejné podpory.

Vzorové formuláře mohou být aktualizovány, jakmile bude mít Komise lepší představu o obsahu vnitrostátních plánů členských států na podporu oživení a odolnosti.

Poskytovatelé podpory se mohou se svými dotazy k vzorovým formulářům či obecně k otázkám veřejné podpory, které vyvstanou při přípravě příslušných programů podpor, obracet na Úřad, oddělení veřejné podpory (prostřednictvím datové schránky nebo na adresu posta@uohs.cz).

template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf 279 KB

template_RFF_digitalisation_of_public_administration.pdf template_RFF_digitalisation_of_public_administration.pdf 182 KB

template_RFF_district_heating.pdf template_RFF_district_heating.pdf 212 KB

template_RFF_electric_and_hydrogen_charging_stations.pdf template_RFF_electric_and_hydrogen_charging_stations.pdf 240 KB

template_RFF_energy_and_hydrogen_infrastructure.pdf template_RFF_energy_and_hydrogen_infrastructure.pdf 212 KB

template_RFF_energy_efficiency_in_buildings.pdf template_RFF_energy_efficiency_in_buildings.pdf 173 KB

template_RFF_innovative_processors.pdf template_RFF_innovative_processors.pdf 182 KB

template_RFF_low_emission_transport_modes.pdf template_RFF_low_emission_transport_modes.pdf 202 KB

template_RFF_premiums_acquisition_low_emission_vehicles.pdf template_RFF_premiums_acquisition_low_emission_vehicles.pdf 200 KB

template_RFF_renewable_power_generation.pdf template_RFF_renewable_power_generation.pdf 254 KB

template_RFF_upgrading_education_and_training.pdf template_RFF_upgrading_education_and_training.pdf 206 KB 

 

Tiskové oddělení ÚOHS

21/004

1. března 2021 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2020 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v...

24. února 2021 / Evropská komise schválila pokračování programu COVID nájemné Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice pokračovat v opatření veřejné podpory COVID Nájemné, aby pokrývalo měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Podle Komise...

23. února 2021 / Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI) Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz