Podpora pro OKD, OKK je slučitelná

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu povolil dne 12. března 2003 výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti OKD, OKK, a.s.

„Výjimka se týká prominutí dlouhodobých závazků vyplývajících z účasti státního rozpočtu na ekologizaci společnosti ve výši osmdesáti milionů korun a z využití česko-polského clearingu ve výši třiapadesáti a půl milionů korun vůči státnímu rozpočtu,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Výjimka byla povolena za následujících dvou podmínek:

  1. Veřejná podpora na 1 tunu koksu nepřesáhne rozdíl mezi výrobními náklady a příjmy z prodeje.
  2. ÚOHS budou zaslány údaje o roční opravě výše veřejné podpory vycházející ze skutečných nákladů a příjmů společnosti. A to nejpozději do 31.prosince letošního roku.

„Svým typem se jedná o podporu podniku provádějícímu modernizaci, racionalizaci a restrukturalizaci,“ poznamenal předseda Bednář.

Tato státní pomoc přispěje k tomu, aby se báňské koksovny, které jsou po stránce ekologizace na evropské úrovni, mohly obnovit a zmodernizovat i výrobní technologii, a aby i nadále zůstaly jednou z významných firem ostravského regionu.

„Antimonopolní úřad dospěl k závěru, že uvedená veřejná podpora je slučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a výjimku ze zákazu veřejné podpory povolil,“ dodal předseda Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz