Předseda Bednář povolil podporu pro společnost Blata

11. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 6. října 2003 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti BLATA s.r.o.

Formou této veřejné podpory je sleva na dani z příjmu.

„Celková hodnota veřejné podpory nesmí překročit dvaašedesát procent hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k investičnímu projektu a zároveň nesmí překročit částku 291,71 milionů korun. Investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však po dobu pěti let,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory jsou tvořeny náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci. K nákladům vhodným na poskytnutí podpory lze připočítat náklady na nákup nehmotných aktiv, která jsou tvořena patenty, operativními nebo patentovanými licencemi na know-how a nepatentovaným know-how.

Příjemcem veřejné podpory je společnost BLATA, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je výroba motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. Konkrétně se jedná o výrobu a vývoj jednostopých motorových vozidel, tj. nejrůznějších typů scooterů, minibiků a motocyklů pro sportovní účely, ale rovněž využitelných jako dopravní prostředek k překonávání kratších vzdáleností.

Společnost hodlá investovat v lokalitě Blansko částku 470,5 mil. Kč, z toho do technologií 235,5 mil. Kč. Společnost hodlá v období 3 let vytvořit 400 přímých pracovních míst a zachovat 390 pracovních míst.

Odbor tisku a informací ÚOHS

7. června 2023 / Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

25. dubna 2023 / Zahájena veřejná konzultace k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení de minimis na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), které má nahradit stávající nařízení Komise...

21. dubna 2023 / Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

13. dubna 2023 / Registrace na konferenci o veřejné podpoře 2023 zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve oznámil termín letošní výroční konference o veřejné podpoře, kterou pořádá ve dnech 14. a 15. června v Brně. Nyní zveřejnil na...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz