Předseda Bednář povolil podporu pro společnost Blata

11. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 6. října 2003 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti BLATA s.r.o.

Formou této veřejné podpory je sleva na dani z příjmu.

„Celková hodnota veřejné podpory nesmí překročit dvaašedesát procent hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k investičnímu projektu a zároveň nesmí překročit částku 291,71 milionů korun. Investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však po dobu pěti let,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Náklady vhodné na poskytnutí veřejné podpory jsou tvořeny náklady na nákup pozemků a přípravu staveniště, náklady na výstavbu budov a náklady na nákup strojů a jejich instalaci. K nákladům vhodným na poskytnutí podpory lze připočítat náklady na nákup nehmotných aktiv, která jsou tvořena patenty, operativními nebo patentovanými licencemi na know-how a nepatentovaným know-how.

Příjemcem veřejné podpory je společnost BLATA, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je výroba motorových vozidel, velkoobchod a maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. Konkrétně se jedná o výrobu a vývoj jednostopých motorových vozidel, tj. nejrůznějších typů scooterů, minibiků a motocyklů pro sportovní účely, ale rovněž využitelných jako dopravní prostředek k překonávání kratších vzdáleností.

Společnost hodlá investovat v lokalitě Blansko částku 470,5 mil. Kč, z toho do technologií 235,5 mil. Kč. Společnost hodlá v období 3 let vytvořit 400 přímých pracovních míst a zachovat 390 pracovních míst.

Odbor tisku a informací ÚOHS

25. září 2023 / Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie

22. září 2023 / Aktualizace internetových stránek Úřadu v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upravil v souladu s revizí Nařízení Komise (EU) 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za...

23. srpna 2023 / Evropská komise schválila České republice program ve výši 19 miliard korun na podporu podniků, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie Evropská komise schválila český program ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard korun) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti...

8. srpna 2023 / Konsolidovaný text revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) zveřejněn Evropská komise zveřejnila konsolidovaný text revidovaného nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie...

1. srpna 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu zajištění interoperability v železniční dopravě Celkový rozpočet programu dosahuje částky devíti miliard korun a čerpání podpory v rámci jeho pěti podprogramů v podobě dotace bude umožněno do roku 2028 vlastníkům nebo provozovatelům...

28. července 2023 / EK schválila pět miliard eur na podporu velkých českých výrobců energie Evropská komise schválila 26. 7. 2023 český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program byl...

20. července 2023 / Nový oznamovací formulář pro oznamování podpor dle revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) Revidované obecné nařízení o blokových výjimkách je použitelné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2026. V tomto období mohou poskytovatelé zavádět nová opatření podpory, která využívají nové...

13. července 2023 / Podpora na výstavbu multifunkční haly v Brně schválena Evropskou komisí Evropská komise svým rozhodnutím schválila dne 13.7. 2023 podporu ve výši 204 milionů EUR na výstavbu multifunkční haly v Brně. Multifunkční hala bude sloužit pro kulturní, sportovní...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz