Výjimka pro Hella Autotechnik s podmínkami

8. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Formou výjimky jsou dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnuté v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center schváleného usnesením vlády České republiky (č.573) z června 2002.

„Výjimka byla povolena za podmínky, že celková míra regionální veřejné podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, nesmí přesáhnout 49 % celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Společnost HELLA AUTOTECHNIK se sídlem v Mohelnici, je ze 100 % vlastněna německou společností Hella KG Hueck & Co. Hlavními aktivitami této společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů (osvětlovací techniky), které jsou určeny především pro automobilový průmysl. Výrobky společnosti jsou v současnosti z cca 70 % exportovány do západní Evropy, po uskutečnění navrhované investice se předpokládá zvýšení exportu na 80 % a dále proniknutí na ruský trh. Hlavním zákazníkem společnosti je v současné době Škoda Auto.

„Společnost HELLA AUTOTECHNIK zamýšlí realizovat v Mohelnici počáteční investici do rozšíření stávajícího technologického centra na vývoj, inovace a testování výrobků v oblasti osvětlovací techniky pro autoprůmysl,“ dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

V současné době existující technologické centrum zaměstnává 70 pracovníků, kteří budou převedeni na práci do nového technologického centra. Společnost předpokládá v horizontu dvou let rozšíření technologického centra o dalších 15 pracovníků, především z řad vysoce kvalifikovaných specialistů.

Odbor tisku a informací ÚOHS

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025 Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních...

23. listopadu 2023 / Aktuální informace k novelám nařízení de minimis Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

20. listopadu 2023 / Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024 Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

1. listopadu 2023 / Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu...

18. října 2023 / Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování...

16. října 2023 / Evropská komise schválila České republice program podpory dekarbonizace a energetické účinnosti průmyslových procesů s cílem podpořit přechod na klimaticky neutrální hospodářství Program ENERG ETS s rozpočtem ve výši 60 miliard Kč byl Evropskou komisí schválen dle bodu 2.6 dočasného krizového a transformačního rámce. Je určen na pomoc podnikům, a to na dekarbonizaci...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz