Výjimka pro Hella Autotechnik s podmínkami

8. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Formou výjimky jsou dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnuté v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center schváleného usnesením vlády České republiky (č.573) z června 2002.

„Výjimka byla povolena za podmínky, že celková míra regionální veřejné podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, nesmí přesáhnout 49 % celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Společnost HELLA AUTOTECHNIK se sídlem v Mohelnici, je ze 100 % vlastněna německou společností Hella KG Hueck & Co. Hlavními aktivitami této společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů (osvětlovací techniky), které jsou určeny především pro automobilový průmysl. Výrobky společnosti jsou v současnosti z cca 70 % exportovány do západní Evropy, po uskutečnění navrhované investice se předpokládá zvýšení exportu na 80 % a dále proniknutí na ruský trh. Hlavním zákazníkem společnosti je v současné době Škoda Auto.

„Společnost HELLA AUTOTECHNIK zamýšlí realizovat v Mohelnici počáteční investici do rozšíření stávajícího technologického centra na vývoj, inovace a testování výrobků v oblasti osvětlovací techniky pro autoprůmysl,“ dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

V současné době existující technologické centrum zaměstnává 70 pracovníků, kteří budou převedeni na práci do nového technologického centra. Společnost předpokládá v horizontu dvou let rozšíření technologického centra o dalších 15 pracovníků, především z řad vysoce kvalifikovaných specialistů.

Odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz