Podpora pro Honeywell s podmínkami

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 21. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Honeywell spol. s r.o.

Výjimka se týká slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst ve výši 80 000 Kč na jedno pracovní místo a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců ve výši 25 % ze skutečně vynaložených souhrnných nákladů příjemce veřejné podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena za následujících podmínek:

 

- Celková hodnota veřejné podpory s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, nesmí překročit 48% celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a zároveň nesmí překročit částku 182,4 mil. Kč.

- Investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však 5 let.

- Veřejná podpora vytváření nových pracovních míst, souvisejících s realizací investičního projektu, je podmíněna zachováním vytvořených pracovních míst po dobu nejméně 5 let ode dne účinnosti pracovních smluv, uzavřených na dobu neurčitou.

Předmětem činnosti společnosti Honeywell je v rámci daného investičního projektu rozšíření výroby uzavíracích a regulačních ventilů pro rozvod kapalin a plynů. Veškerá produkce vyrobená v novém závodě společnosti v Brně je určena na export. Honeywell hodlá vytvořit v okrese Brno - město v období 3 let 326 nových přímých pracovních míst.

            ÚOHS povolil s podmínkami v pořadí již druhou veřejnou podporu ve prospěch společnosti Honeywell. Koncem srpna loňského roku byla povolena výjimka formou dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnutá v souladu s podmínkami Rámcového programu na podporu vzniku a rozšíření technologických center. Také v tomto případě bylo poskytovatelem veřejné podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz