Cukrovary TTD podporu nedostanou

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Cukrovary TTD a.s.

Formou veřejné podpory měla být sleva na dani z příjmů udělená na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost Cukrovary TTD má v úmyslu investovat do vybudování závodu na zpracování cukrové řepy a výrobu cukru, a to do rozšíření stávajících zpracovatelských a výrobních kapacit formou pořízení nového strojního zařízení pro provozní jednotky společnosti v lokalitě Dobrovice, České Meziříčí a Mělník. Investice v Dobrovici má být z velké části ukončena do října 2004. V dalších letech se počítá s rozšířením výrobních kapacit v cukrovaru České Meziříčí a zkvalitněním balení cukru v Mělníku. Přitom nárůst zpracovatelské kapacity v cukrovarech v Dobrovici a v Českém Meziříčí má být kompenzován omezením zpracování cukrové řepy v cukrovaru v Mělníku, jehož činnost bude zaměřena pouze na balení cukru. Celková kapacita zpracování cukrové řepy ve společnosti Cukrovary TTD tak zůstane beze změny. Příjemce veřejné podpory nevytvoří v rámci investice žádná nová přímá pracovní místa.

V případě navrhované investice společnosti Cukrovary TTD a.s. se nejedná o podporu pro počáteční investice, nýbrž o operativní podporu, u které však nebyly splněny podmínky pro její poskytnutí a nelze proto povolit výjimku z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Úřad dospěl k závěru, že poskytnutím uvedené operativní podpory by její příjemce získal výhodu, která by nebyla vyvážena přínosem investičního projektu pro regionální rozvoj.

STATISTIKA

ÚOHS svými rozhodnutími z oblasti veřejné podpory v letošním roce (do konce dubna) nepovolil celkem 7 veřejných podpor (dále např.: společnostem Plzeňský Prazdroj, OKD a dalším). Celkem bylo v roce 2004 v dané oblasti vydáno 144 rozhodnutí. Povoleno s podmínkami bylo 91 případů, bez podmínek 6, zastaveno bylo 33 řízení, ostatních bylo 7.

Rozhodovací pravomoci v oblasti posuzování slučitelnosti veřejné podpory s evropskými pravidly přecházejí po vstupu ČR do EU z ÚOHS na Evropskou komisi. ÚOHS však bude nadále monitorovat plnění podmínek rozhodnutí, která vydal. Na základě nového zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory bude ÚOHS plnit centrální poradenskou, konzultační, monitorující a koordinační funkci.

Odbor tisku a informací ÚOHS

17. března 2023 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

15. března 2023 / Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Dne 12. 1. 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení reaguje...

10. března 2023 / Evropská komise aktualizovala dočasný krizový a transformační rámec i GBER Evropská komise včera vydala novelizace dvou zásadních předpisů z oblasti veřejné podpory, a to Dočasného krizového a transformačního rámce (DKTR) a obecného nařízení o blokových výjimkách...

23. února 2023 / Na programu Konference o veřejné podpoře nebude chybět podpora energetiky nebo novelizace GBER Ve dnech 14. a 15. června 2023 bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře. Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference...

2. února 2023 / Evropská komise vyzvala členské státy, aby se vyjádřily k návrhu dočasného krizového a přechodného rámce Evropská komise včera zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na přeměnu dočasného krizového rámce státní podpory na dočasný krizový a přechodný rámec. Jedná se o...

1. února 2023 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře se uskuteční v polovině června Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory i všichni ostatní, kteří se této problematice věnují, si mohou do svých kalendářů poznamenat 14. a 15. červen 2023. V těchto dnech bude Úřad

9. ledna 2023 / Změna mapy regionální podpory pro Českou republiku Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku, a to pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027. Změna souvisí s navýšením...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz