Pokuta pro společnost BEKO za maření místního šetření ÚOHS převyšuje 13 milionů korun

20. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA pokutu ve výši 13 651 000 korun za spáchání přestupku spočívajícího v porušení povinnosti poskytnout součinnost v průběhu šetření na místě prováděném Úřadem v obchodních prostorách jejího odštěpného závodu v Praze. Proti rozhodnutí byl podán rozklad, o němž bude rozhodovat předseda ÚOHS.

K šetření na místě v obchodních prostorách odštěpného závodu společnosti BEKO v Praze Úřad přistoupil po zajištění důvodných indicií o uzavírání a plnění možných zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen zboží pro další prodej sjednávaných společností BEKO s odběrateli v České republice. Šetření na místě bylo zaměřeno zejména na obchodní záznamy pracovníků či představitelů BEKO, kteří mají v rámci své pracovní náplně na starost komunikaci a obchodní vztahy s odběrateli elektrospotřebičů značky BEKO v České republice. Někteří z těchto obchodních zástupců vykonávají svou činnost nevýlučně pro společnost BEKO na základě příkazní smlouvy (tzv. příkazníci) na vlastní IČO.

I přes opakované poučení ze strany inspektorů Úřadu o zákonném oprávnění Úřadu a právech a povinnostech soutěžitelů, společnost BEKO nezajistila bezprostředně po výzvě Úřadu zablokování internetových schránek svých příkazníků na internetové doméně @beko.com, aby s jejich obsahem nemohlo být manipulováno, čímž by mohlo dojít ke zmaření účelu šetření na místě. Dále společnost BEKO neumožnila inspektorům v plném rozsahu vykonat jejich oprávnění nahlížet do obchodních záznamů, případně si z nich činit kopie, a neoprávněně se snažila zprostit své povinnosti poskytnout součinnost přenesením odpovědnosti za její splnění na osoby, které pro ni vykonávají obchodní činnost. Naopak tyto osoby jsou ze zákona povinny poskytovat součinnost a porušení této jejich povinnosti pak představuje porušení povinnosti přímo šetřeného soutěžitele. Společnost BEKO nezajistila inspektorům přístup k obchodním záznamům nacházejícím se v e-mailovém účtu jednoho z příkazníků, čímž porušila svou povinnost.  

Šetření na místě je jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů Úřadu při odhalování porušení zákona a ochrany hospodářské soutěže. Odmítnutím povinnosti součinnosti ze strany účastníka řízení je popřen, respektive ohrožen samotný smysl a účel šetření na místě. Zákon o ochraně hospodářské soutěže proto umožňuje Úřadu nesoučinnost tvrdě trestat uložením pokuty až do výše jednoho procenta z čistého obratu společnosti dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Společnost BEKO je velkoobchodním prodejcem elektrických domácích potřeb, radiového a televizního zboží. Na českém trhu distribuuje zboží značky Beko a Grundig.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0167 – V0103/2023

8. prosince 2023 / Nově povolené fúze v oblasti automobilového průmyslu a zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností AUO Corporation a Behr-Hella Thermocontrol GmbH, v jehož důsledku má společnost AUO Corporation...

8. prosince 2023 / Předseda Mlsna diskutoval s odborníky o soutěžním compliance Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera zúčastnil CA fóra organizovaného sdružením Compliance Academy, které se zaměřuje na uplatňování programů slučitelnosti...

8. prosince 2023 / Uvádíme na pravou míru: Ekonomka Jana Matesová pro iRozhlas V souvislosti s inflací a vysokými cenami potravin se ze strany části veřejnosti a médií, ale také některých ekonomů šíří mnoho nepřesných nebo dokonce zcela mylných informací týkajících...

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Světový soutěžní den připomíná význam konkurence v tržní ekonomice a její význam pro spotřebitele Dnešek, tedy 5. prosinec, si připomínáme jako Světový soutěžní den. Hospodářská soutěž je vedle principu střetávání nabídky a poptávky dalším stěžejním elementem tržní ekonomiky...

30. listopadu 2023 / Spojení ČEPS a NET4GAS bylo povoleno, hospodářskou soutěž nenaruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Podle závěrů Úřadu nedojde v důsledku spojení...

24. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trhu audiovizuální techniky a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů SC Czech AFJ, a.s., a Visual Communication, a. s. V důsledku fúze má společnost SC Czech AFJ...

23. listopadu 2023 / Ekonomičtí experti předávali své znalosti zaměstnancům ÚOHS V rámci zvyšování kvalifikace a prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém týdnu přednášku z oblasti soutěžní ekonomie...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz